Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Inspirationsseminar 31. oktober 2006

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Inspirationsseminar 31. oktober 2006"— Præsentationens transcript:

1 Inspirationsseminar 31. oktober 2006
4/6/2017 Innovationsportal Inspirationsseminar 31. oktober 2006

2 Agenda Introduktion Hvad betyder det at være ”innovativ”?
Hvordan understøtter SharePoint Innovation? Case: Gumlink

3 Kort om ProActive ProActive leverer rådgivning og IT konsulent-ydelser til ambitiøse og innovative private og offentlige virksomheder indenfor områderne procesoptimering, vidensdeling og effektiv informationsbehandling. Løsningerne er baseret på standardprodukter og markeds-ledende teknologiplatforme. Grundlagt i 1997, aktieselskab siden 1999. Beskæftiger i dag 60 konsulenter i København og Århus. Førende dansk Microsoft partner indenfor Microsoft Office System og integrationsløsninger: Managed Partner Premier Support Gold Certified Partner

4 Referencer ProActive har leveret værdiskabende IT- og Portalløsninger til mere end 100 virksomheder siden

5 Løsningsområder Løsninger Teknologi Proces
Information Worker infrastruktur Microsoft Office SharePoint Server 2007 | Microsoft SharePoint Services v3 | Microsoft Office client apps Enterprise Content Management Web Content Management Document Management Records Management Business Process Management Procesautomatisering & -optimering Digitale arbejdsgange Business Intelligence Ledelsesrapportering Balanced Scorecard Dataintegration & -analyse Communication & Collaboration Extranet og team sites Instant messaging Live conferencing IT infrastruktur Topologi og IT arkitektur | Skalering | Sikkerhed | Driftssupport Applikationsarkitektur og –udvikling .NET 2.0 | Web applikationer | Smart Clients | Serviceorienteret arkitektur (SOA) ProEx Leverancemodel | Best practice | Forventningsstyring | Kvalitetsstyring | Finansiel styring | Dokumentation Portaler Internet | Intranet | Extranet Proces Teknologi Løsninger Rådgivning Inspirationsworkshop | Behovsanalyse | Software selektion | Procesanalyse | Change Management | Smart Worker

6 Innovation = Ideer + Produktudvikling + Kommercialisering
Hvad er innovation? Innovation = Ideer + Produktudvikling + Kommercialisering Idé-skabelse Idé-udvikling Idé-udvælgelse Business plan Investering Teknologi-udvikling Produkt-udvikling Projektstyring Salg Markedsføring Markedsudvikling Produktionsstyring ProActive’s Innovationsportal! De mest innovative virksomheder er ikke de bedste til udvikling, men til idéer...

7 Virksomhedens aktiviteter vedr. idéer
En almindeligt anerkendt model indholder følgende: ”motoren” (kultur & ledelse) Identifikation af muligheder (”opportunities”) Analyse af muligheder Ide-skabelse (”ideas”) Ide-udvælgelse Koncept udvikling (”concepts”) Forskningen peger på at de mest innovative virksomheder er bedst til: ”motoren” Identifikation af muligheder

8 Et nyt paradigme for innovation
Fordele: Kontinuerligt projekt Vedvarende kompetencer Opfølgning og styring Organisatorisk fokus Kulturændringer Muligheder, idé-opsamling & idé-udvælgelse tværorganisatorisk ”Nyt paradigme” ide skabelse ide styring ”Gammelt paradigme” Udfordringer: Ad hoc Ikke vedvarende kompetencer Ingen opfølgning Ændrer ikke kulturen Kun ide-skabelse centraliseret

9 SharePoint

10 SharePoint som grundlag for innovation
SharePoint øger generelt virksomhedens innovationsevne: Kulturbærer Effektiv kommunikation Tværorganisatorisk projektarbejde Vidensdeling SharePoint giver mulighed for etablering af specifikke innovationsværktøjer: Områder Dokumenter Lister

11 SharePoint områder For hver kunde, samarbejdspartner, projekt, sag, etc. oprettes et område til informationer: Dokumenter (f.eks. scannede dokumenter) s Kontakt personer Nyheder Aktiviteter Undersøgelser Og meget mere... Et ”Area” oprettes på baggrund af faste skabeloner der angiver indhold, dokument- foldere etc.

12 Dokumentsamarbejde Fuld skalerbart dokumentsamarbejde
Check-in/check-out Versionering Godkendelsesflow Notifikation Etc. Fleksibel oprettelse og vedligehold af metadata Dokumenter kan tilgås via f.eks. Word, en browser eller Windows stifinder Tæt integreret med Office Gemmes direkte i portalen

13 Lister Bruges til at lagre information i SharePoint, bl.a.
Dokumenter Opgave-lister Nyheder Milestones Aktiviteter Etc. Mulighed for filtrering, detaljevisning, etc. Forskellige views af samme informationer i forskellige Web Parts Datasheet view til hurtig data indtastning Excel import, export og synkronisering Simple data-applikationer kan bygges på få minutter...

14 Case: Gumlinks innovationsportal

15 Hvem er Gumlink? Verdens førende private label tyggegummi udbyder
B2B udvikling og produktion af tyggegummi Etableret i 1915 Tidligere Dandy Gumlink A/S etableres i 2002 Søsterselskab Fertin Pharma R&D center: ChewTech I/S Medarbejdere: 450 Tyggegumme produktion: ton Omsætning DKK 800 mio.

16 Idébank workflow

17 Opret idé

18 Project Manager får email

19 Project Manager tildeler idéen til en gatekeeper (standard SharePoint listefunktionalietet)

20 Gatekeeper får

21 Gatekeeper kan se oversigt over tildelte idéer

22 Gatekeepere diskutterer idéer på et fælles møde, hvor de også kan aftale at tildele idéer til hinanden Gatekeeper tildeler idéen til en projektleder (standard funkt.) Projektleder får , kan se oversigt over tildelte idéer – der bruges den samme area struktur og listevisninger, som gatekeepere har Forskellige opgaver knyttet til realisering/vurdering af idéer oprettes og tildeles til medarbejdere. Både gatekeepere og projektledere kan oprette opgaver

23 Medarbejdere får email om opgaver

24 Der er en oversigt over idéer og opgaver

25 Alle kan se og søge i idéer og se status

26 Alle kan søge i idéer efter keywords
Alle kan søge i idéer efter keywords. Man kan også søge i Videndatabasen og få samlet søgeresultat, som opfatter indhold på 3 Gumlinks portaler

27 Gatekeeper og projektleder kan se opgaver de har tildelt

28 Historik liste indeholder versioner af idéen, som bliver opdateret hver gang idéen ændres

29 Løsningens værdi for Gumlink
Understøttelse af strategi Alle ideer kan opsamles eet sted Overblik Historik og søgning Opfølgning Involvering af organisationen Tværorganisatorisk arbejde med innovation Mange hundrede registrerede ideer Allerede nu flere realiserede projekter

30 Næste version 06-04-2017 Copyright ProActive A/S
Understøttelse af HELE innovationsprocessen... Fokus på visualisering og brugervenlighed... Integreret målstyring og ledelsesrapportering... Copyright ProActive A/S

31 Muligheder med Office 2007 Forbedret listefunktionalitet
Forbedret understøttelse af workflows Integreret målstyring Integration med andre systemer Konsoliderede opgavelister Nye innovative muligheder for samarbejde og vidensdeling kan bruges til idé-udvikling: wikis & blogs

32 Tak for nu Spørgsmål kan rettes til gorm@proactive.dk
4/6/2017 Tak for nu Spørgsmål kan rettes til Vi vil gerne blive dygtigere - udfyld venligst evalueringskemaet


Download ppt "Inspirationsseminar 31. oktober 2006"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google