Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PLO-konflikt orienteringsmøde. Program: Kl. 17.00-19.30 Velkommen v. kreds/regionspolitiker Præsentation af DSR og dbio konsulenter Forhandlingerne mellem.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PLO-konflikt orienteringsmøde. Program: Kl. 17.00-19.30 Velkommen v. kreds/regionspolitiker Præsentation af DSR og dbio konsulenter Forhandlingerne mellem."— Præsentationens transcript:

1 PLO-konflikt orienteringsmøde

2 Program: Kl. 17.00-19.30 Velkommen v. kreds/regionspolitiker Præsentation af DSR og dbio konsulenter Forhandlingerne mellem PLO og Danske Regioner – forløbet indtil nu og hvad kan vi forvente? Hvad betyder det for dig? Hvad kan DSR/dbio hjælpe dig med? Afrunding v. kreds/regionspolitiker Der indlægges pauser undervejs

3 Forskellige aftaler KONFLIKT Lægernes honorar betalt af regionen Loft over indtjening Centrifugeaftaler Løn og pension Arbejdstid – pauser, tjenesteplan Ferie Opsigelse – varsler, begrundelse Forhandles til fornyelse til 1.12.2013 Løn og pension Arbejdstid – pauser, tjenesteplan Ferie Opsigelse – varsler, begrundelse

4 Hvad er status? Overenskomsten mellem DR og PLO skulle være fornyet pr. 1. april 2013 Forhandlingerne blev påbegyndt i august 2012, men brød sammen den 8. november 2012 Der har ikke været realitetsforhandlinger siden DR har endnu ikke opsagt PLO overenskomsten – den skal opsiges med tre måneders varsel Lægerne har mulighed for at aflevere deres ydernummer Det forventes, at Sundhedsministeren fastsætter regler for evt. egenbetaling/refusion, hvis aftalen opsiges

5 Sundhedsministeriets muligheder Udarbejde en bekendtgørelse om egenbetaling + refusion (1984) – Forventelig nedgang i lægepraksis omsætning i en periode (få uger i 1984) Vælge en anden kurs, som ikke medfører egenbetaling – Ingen forventelig nedgang i omsætningen

6 DSR/dbio/PLA Overenskomsten mellem PLA og organisationerne skal fornyes med udgangen af november 2013 Vi forventer ikke en evt. konflikt mellem DR og PLO vil påvirke vores overenskomstfornyelse med PLA Der er fredspligt ifht. vores overenskomst – Praksispersonalet kan derfor ikke nedlægge arbejdet eller på anden måde aktionere på baggrund af evt. konflikt mellem DR og PLO

7 Hvad betyder det for dig? Opsigelse? Begrundelse – Saglig/usaglig Stillingsændring? Er nogle medarbejdere særligt beskyttede? A-kassen? Kontakt DSR/dbio

8 Opsigelsesvarsler Gælder også væsentlige stillingsændringer Opsigelsesvarslet skal være indeholdt i ancienniteten

9 Hvad kan DSR hjælpe dig med?

10 Hvad kan dbio hjælpe dig med?

11 Spørgsmål og afrunding


Download ppt "PLO-konflikt orienteringsmøde. Program: Kl. 17.00-19.30 Velkommen v. kreds/regionspolitiker Præsentation af DSR og dbio konsulenter Forhandlingerne mellem."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google