Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Generalforsamlingen 30. juni 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Generalforsamlingen 30. juni 2013"— Præsentationens transcript:

1 Generalforsamlingen 30. juni 2013
Formandens beretning: Møder m.v. 5 Bestyrelsesmøder Et mere end normalt 3 Fællesforeningen 2. Bestyrelses- og 1 repræsentantskabsmøde 7 Klimatilpasningsprojekt Tværgående samarbejde, Hydraulisk model 8 Afvandingsprojekt Vedr. nyt drænprojekt 2 Miljøafdelingen Vedr. nyt drænprojekt

2 Generalforsamlingen 30. juni 2013
Formandens beretning: Aktivitetsdag. God formiddag, men hvor vi lægger endnu mere vægt på eftermiddagen, som blev afholdt hos Merete Meisel, - en rigtig god dag. Årets aktivitetsdag er lørdag den 17. august Formiddag kl – 11.45 Eftermiddag kl med buffet (120,00 kr. + drikkelse)

3 Generalforsamlingen 30. juni 2013
Formandens beretning: Hummingen Strand veje, stier og grønne områder. Stamvejen har det ok, med mindre revner og sporkørt. Sideveje ser generelt også fornuftige ud. Pasning af sideveje har der været ønske om debat. Hvem skal passe den osv. Grønne områder: Der er givet tilladelse til 3 selvskovning, som har fjernet fyrtræer som var eller ved at vælte, tjørn som har taget overhånd, piltræer som var blevet for store. Også her er der forskellige meninger om oprydning osv. Det skal præciseres at tilladelse kun bliver givet efter aftale med bestyrelsen. Snerydning: Er der betalt for en rydning af stamvej (260,00 kr.) En af foreningens frugttræer er fjernet…

4 Generalforsamlingen 30. juni 2013
Formandens beretning: Øvrige informationer: Lolland kommune: Lokalplan ved campingpladsen endelig vedtaget. Forsyningerne: Vandforsyningen: varsling om udskiftning af målere. Vandforsyningen: Et enkelt vandbrud. Dræn: Ændret bidrag: 125,00 til 300,00 kr. Hvem er hvem? – de mange forvaltninger. Udskillelse mellem Hummingen øst og Hummingen Strand? Skorstensfejning: Kan aftales om brandeftersyn Digelaget: Nye vedtægter: Valgmøder ændres til generalforsamling. Blå flag: Hummingen har igen fået blå flag.

5 Generalforsamlingen 30. juni 2013
Formandens beretning: Vandløb 60 Her er der en reguleringssag på. Her bliver der pålagt alle grundejere en udgift. En kort orientering (Kjeld Morel)

6 Generalforsamlingen 30. juni 2013
Formandens beretning: Klimatilpasning: Samarbejdsprojekt som skal belyse forskellige senarier af kraftig regn og hvordan det forventes at det kan udvikle sig. Hydraulisk model bliver udarbejdet.

7 Generalforsamlingen 30. juni 2013
Formandens beretning: Afvandingsprojekt:

8 Forløb af sagen om Afvandingsprojekt:
Besluttet på Generalforsamlingen 2012, at der udarbejdes afvandingsprojekt som forevist. Bestyrelsen aftaler med Statsautoriseret Grundforbedringsfirma Kjeld Morel om at udarbejde projektet. (Flere møder følger med praktiske forhold som skulle afklares) Projektet skal indsendes til kommunen til en forhåndsgodkendelse (april 2013) For at projektet kan indstilles til videre behandling, ønskes der fremsendt en ansøgning til kommunen om at gennemføre projektet. Ansøgning sendes til kommunen om mulighed for gennemførsel af projekt og finansiering af projekt (maj 2013) For det kan behandles videre kræver kommunen en partsfordeling, som Kjeld Morel udarbejder (i samråd med Grundejerforeningen.) Næste step er Grundejerforeningens generalforsamling, hvor forslaget bliver fremlagt til afstemning.

9 Projektet gennemgås. V. Kjeld Morel og Karin Ek

10 Finansiering? Grundejerforeningen har søgt Kommunen om at stå for anlægsfinansieringen… Hvad sker der nu?

11 Stemmes der ja: Der indstilles til kommunen at projektet ønskes gennemført. Der bliver oprettet et offentlig pumpelag. (Grundejere som anlægsbestyrelse) Der indstilles til at kommunen vil finansierer projektet – Det skal afgøres i Kommunens økonomiudvalg. Følgende muligheder: Kommunen optager lån til at finansierer anlægsudgifter. Kommunen administrere og opkræver for anlægs- og driftsudgifter efter Pumpelaget regnskab. Kommunen vil ikke optage lån til anlægsudgiften, men vil stå som garant ved et banklån og stå for fremtidig opkrævning. Kommunen vil hverken optage lån, eller garantere for lånet. Bemærkninger: Kommunen ser positivt på projektet. Men kan ikke sige noget om, hvordan kommunen stiller sig til den finansiering til anlægsomkostningerne. Uafklarede spørgsmål: Kan den enkelte grundejer få mulighed for at vælge at indbetale sin andel af anlægsomkostningen på en gang?

12 Stemmes der nej: Betyder det at bestyrelsen hermed stopper yderligere aktivitet på afvandingsområdet. Projektet vil ligge i kommunen til senere anvendelse, hvis en eller flere grundejer vil rejse sagen. (Kommunen vil formegentlig vurdere sagen nærmere, inden der besluttes om sagen fremmes.) Grundejere kan fremsende nyt projekt til godkendelse.


Download ppt "Generalforsamlingen 30. juni 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google