Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til et stramt program 

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til et stramt program "— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til et stramt program 

2 6. April 2010 - Regionsrådets Introduktionsseminar
Organisation Administrativ og tekniske stab B Ø R N & U G E H J E R N H Ø R E K O M U N I A T S Y N T A L E 94 p.t. Ledelsesteam: 3 funktionsledere, 1 souschef og en centerchef 6. April Regionsrådets Introduktionsseminar

3 6. April 2010 - Regionsrådets Introduktionsseminar
Organisation Logopæder, IKT-konsulent, synskonsulenter for småbørn, skolebørn og unge, B Ø R N & U G E VISO-udredninger VISO-koordination i Østdanmark Småbørnstilbud Småbørn med synshandicap Skolebørn med synshandicap Børn med synshandicap i sp.bh. og -skole Unge med synshandicap IKT-syn IKT-kommunikation Mobility Punkt Glostrup Hospital, Børneneurologisk Amb. 6. April Regionsrådets Introduktionsseminar

4 6. April 2010 - Regionsrådets Introduktionsseminar
Organisation Logopæder, speciallærer, neuropsykologer, fysio- og ergoterapeuter, erhvervskonsulent H J E R N Afasi Dysartri Kognitive vanskeligheder Demens Tumorer m.m. Sclerose Fysioterapeut Ergoterapeut Neuropsykolog Ene- og holdundervisning 6. April Regionsrådets Introduktionsseminar

5 6. April 2010 - Regionsrådets Introduktionsseminar
Organisation Audiologopæder, neuropsykolog, fysioterapeut, høreteknisk assistent H Ø R E Høreapparatjusteringer Høretekniske hjælpemidler ”Begynderundervisning” Kommunikationskurser Artikulationsundervisning Cochlear Implant Tinnitus - Feldenkrais (krop) - Psykolog - Børn med tinnitus Hyperacusis (lydoverfølsomhed) Akut døvblevne Tegn-Støttet-Kommunikation Erhvervsaktive m. hørenedsættelse 6. April Regionsrådets Introduktionsseminar

6 6. April 2010 - Regionsrådets Introduktionsseminar
Organisation IKT-konsulenter IT-supportere, Læse-stavevanskeligheder Kognitive vanskeligheder Betjening af hjælpemidler Afasi Neurologiske lidelser, ALS Psykisk udviklingshæmmede Alternativ og Støttende Kommunikation Tegnsprog for døve Syn-IT - Skærmlæser - Forstørrelse - Mobiltelefoni - Punktskrift - IT-support Ene- og holdundervisning K O M U N I A T 6. April Regionsrådets Introduktionsseminar

7 6. April 2010 - Regionsrådets Introduktionsseminar
Organisation Specialoptikere, synskonsulenter, specialkonsulent Specialoptik Svagsynsoptik Ikke-optiske synshjælpemidler Mobilityundervisning Mobility med førerhund ADL-undervisning Hjerneskade med synsfeltforstyrrelse Syns- og hørenedsættelse Læsning med stærk optik Erhverv Psykisk udviklingshæmmede Elektroniske hjælpemidler S Y N 6. April Regionsrådets Introduktionsseminar

8 6. April 2010 - Regionsrådets Introduktionsseminar
Organisation Logopæder, fysio- og ergoterapeuter, neuropsykolog Stemme Børnestemmer Parkinson Dysartri Mundhuleopererede Laryngectomi ALS T A L E 6. April Regionsrådets Introduktionsseminar

9 Tallene Takstbudget 2010: Antal ydelser: Værdi:
Børn og unge Syn-voksne Høre Tale Hjerne Kommunikation VISO I alt Leverings- og serviceaftaler 700 borgere – dyre/specielle hjælpemidler –

10 Rammeaftalen og visitationsaftalen
Rammeaftalen er ikke et egnet planlægningsværktøj for kommunikationscentrene. Den faglige bæredygtighed er truet p.g.a. svingende kommunal efterspørgsel Subspecialerne er udsatte og kræver et stort befolkningsunderlag. Visitationsaftalen fungerer fint, kommunerne er blevet bedre til at reagere.

11 Lovgrundlag og samarbejdsparter
Specialundervisning for voksne Serviceloven Folkeskoleloven Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Kommunale samarbejdsparter: Specialundervisningsafdelingerne Socialforvaltningerne, Hjælpemiddelafdelingerne, Genoptræningscentrene PPR-kontorene Jobcentrene

12 Andre samarbejdsparter
Speciallæger – ørelæger, halslæger, øjenlæger Hospitalsafdelinger: Neurologisk afd. Glostrup, Høreklinikken Gentofte og Bispebjerg , Halsafdelingen, Gentofte Børneneurologisk afd., Glostrup Specialskoler og specialbørnehaver SU-styrelsen Institut for Blinde og Svagsynede Synscenter Refsnæs Center for Døve Hjælpemiddelleverandører m.fl.


Download ppt "Velkommen til et stramt program "

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google