Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

15. MARTS 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET HK-MØDE DEN 15. MARTS 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "15. MARTS 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET HK-MØDE DEN 15. MARTS 2011."— Præsentationens transcript:

1 15. MARTS 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET HK-MØDE DEN 15. MARTS 2011

2 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 Vi tør udfordre universitetets vision Vi vil skabe frihedsrum og muligheder for det grænseoverskridende Vi vil skabe fleksible svar på samfundets komplekse udfordringer Aarhus Universitet – arbejder for dybere sammenhænge ET STÆRKT UNIVERSITET BLIVER STÆRKERE

3 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 ”Vi vil skabe et universitet, der forener dyb faglighed med interdisciplinært samarbejde i tæt og fleksibelt samspil med omverdenen” ET ENKELT, FÆLLES MÅL

4 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 DYBERE SAMMENHÆNG ET ENKELT, FÆLLES MÅL

5 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 HK’erne i fremtidens Aarhus Universitet: HK’erne er en uundværlig del af universitetet – også i fremtiden HK’erne løser opgaver, som er essentielle for AU’s drift HK’erne sikrer, at forskerne kan forske, og de studerende kan studere Krav til HK’erne på fremtidens Aarhus Universitet: Servicemindede Fleksible Vilje til at løse nye opgaver Mod og lyst til opkvalificering Specialister (men specialisering betyder ikke samlebåndsarbejde)  Der vil blive stillet krav til medarbejderne i fremtidens Aarhus Universitet, men der er plads til alle, som er villige til at påtage sig nye udfordringer – også gennem opkvalificering. ET STÆRKT UNIVERSITET KRÆVER STÆRKE MEDARBEJDERE

6 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 Fra generalister til specialiserede funktioner og medarbejdere Fra forskellige systemer og processer til vidtgående standardisering (90% standard, 10% fagligt begrundede variationer) Fra kulturbåret serviceniveau til klare aftaler om serviceniveau med afsæt i brugerens behov (et veldefineret aftager/leverandør-forhold) Fra lokal ledelse og lokal service til central ledelse og lokal service Fra sagsbehandling på mange niveauer til sagsbehandling på højst to niveauer NYE PRINCIPPER

7 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 HVAD ER AU ADMINISTRATION? AU Administration samler organisatorisk stort set al administration på AU i én enhedsadministration. AU Administration består af den nuværende fællesadm. samt fakultetsadm. plus medarbejdere fra institutterne, som i dag udfører opgaver, der fremover løses i AU Administration. AU Administration består af to hoveddele. En fælles administration (back office) og lokalt beliggende administrative centre (front office). Alle medarbejdere i både den fælles administration og de lokale administrative centre refererer enten direkte eller via en leder til en af de 9 vicedirektører. FINDES DER IKKE LOKAL ADMINISTRATION PÅ HOVEDOMRÅDERNE? De administrative centre på hovedområderne er en del af den fælles AU Administration. På den måde sikrer vi nærhed til brugerne. AU ADMINISTRATION - EN NY ENHEDSADMINISTRATION

8 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 HVAD ER ADMINISTRATIONSCHEFERNES ROLLE? I hvert administrationscenter findes en administrationschef, som – på niveau med vicedirektørerne - refererer til universitetsdirektøren. Administrationschefen fungerer som koordinator uden personaleansvar mellem AU Administration og de faglige miljøer. HVAD MED ADMINISTRATION PÅ INSTITUTTERNE? Institutterne bliver betjent af de administrative centre, men der vil i nødvendigt omfang være lokal administration (typisk sekretærfunktioner). HVILKE MEDARBEJDERE ER EN DEL AF DEN NYE AU ADMINISTRATION? Alle medarbejdere, der udfører administrativt arbejde indenfor en af vicedirektørgrenene (HR, Økonomi, etc.) er en del af AU Administration og refererer til en vicedirektør BETYDER DET, AT ALLE MEDARBEJDERE SKAL SAMLES FYSISK? Nej, man kan godt være organisatorisk samlet, men geografisk fordelt AU ADMINISTRATION - EN NY ENHEDSADMINISTRATION

9 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 HVORDAN BLIVER DEKANERNE BETJENT? Dekanerne betjenes af AU Administration, men i deres egenskab af hovedområdeledere betjenes de desuden af et mindre dekansekretariat under ledelse af en chefrådgiver. HVORDAN BLIVER MEDARBEJDERE OG STUDERENDE BETJENT? I opbygningen af AU Administration sikres én entydig indgang til den administrative service. HVORDAN SIKRER JEG MIG YDERLIGERE INFORMATION OM ADMINISTRATION? Lokale møder i den kommende tid Fællesmøde for administrative medarbejdere den 24. marts Den samlede rapport om Fremtidens Aarhus Universitet ”Særavis om Fremtidens Aarhus Universitet” www.medarbejdere.au.dk/ AU ADMINISTRATION - EN NY ENHEDSADMINISTRATION

10 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 DET DER IKKE ÆNDRER SIG Alle Aarhus Universitets stærke kerneaktiviteter indenfor forskning, talentudvikling, videnudveksling og uddannelse fortsætter. Fx udbydes alle uddannelser helt uændret 2011 – ET OVERGANGSÅR Resterende prodekaner og de kommende institutledere forventes ansat senest 1. juli Nye institutter etableres hurtigt derefter Ny studienævnsstruktur på plads til efteråret – nyvalg 1. november Budget for 2012 vil følge den fremtidige struktur Ny budgetmodel vil have virkning fra 2013 FYSISKE OMFLYTNINGER Omflytninger mellem eksisterende bygninger (primært Arts og Business and Social Sciences) forventes gennemført i løbet af 2011 og 2012 Flytninger til nybyggeri (primært Health og Science and Technology) inden for fem år På kort og mellemlang sigt flyttes udvalgte aktiviteter fra Emdrup til Aarhus, der vil blive grundigt orienteret om de detaljerede planer, så snart de foreligger VIDERE PROCES

11 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 FORSKNING De interne organisatoriske og faglige grænser træder i baggrunden, og der bliver frihed til forskning, som kombinerer viden fra forskellige fagområder, og som søger løsninger på de store spørgsmål. TALENTUDVIKLING Forskertalenter fra hele verden tilbydes de bedste vilkår for interdisciplinær forskning og samarbejde med universitetets fremmeste forskere. Resultatet vil være en ny generation af forskere født ind i en tværgående tænkning. UDDANNELSE Det bliver nemmere at udveksle og udvikle uddannelser, kurser og undervisning på tværs af hovedområder og institutter. Og samfundet modtager kandidater, som forstår at tænke og agere tværfagligt med udgangspunkt i en solid faglighed. VIDENUDVEKSLING AU stiller hele sin viden til rådighed for myndigheder og erhverv med klare og tydelige indgange og samarbejdsrelationer. RESULTAT AF DFU : MERE FLEKSIBLE OG TILPASSEDE BIDRAG TIL SAMFUNDET

12 Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen15.03.2011 FRIHED TIL AT SØGE DE DYBERE SAMMENHÆNGE


Download ppt "15. MARTS 2011 FREMTIDENS AARHUS UNIVERSITET HK-MØDE DEN 15. MARTS 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google