Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Nytårsparade – Brug af ceremonier Samarbejde med Kirken Korpsets.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Nytårsparade – Brug af ceremonier Samarbejde med Kirken Korpsets."— Præsentationens transcript:

1 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Nytårsparade – Brug af ceremonier Samarbejde med Kirken Korpsets formål Faner – KFUM Spejderne i Danmark KFUM Spejdernes Uniform, års-stjerner Ledelse – nogen har taget en beslutning ! Brainstorm – er der noget der skal ændres Evaluering – hvad var godt osv. Planlægning af møder og ture Årsplanlægning Motivation Kommunikation og ekstern profil Arbejdsstof og andre materialer Forældresamarbejde Samarbejde med lokalsamfundet Strategi – KFUM Spejdernes profil Hvad rør sig i korpset – Silkeborg Gruppe ! Hvilke kompetencer ligger der bag dette billede ?

2 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. GPS løb – moderne Spejdere – kreative Ledere Praktiske Spejderfærdigheder Spejdermetoden i Patruljer Det progressive program KFUM Spejdernes Uniform, udetøj Patruljeledelse – nogen leder opgaven ! Arbejdsstof – er GPS indarbejdet ? Evaluering – hvad var godt osv. Planlægning af møder og ture Motivation – hvorfor er det sjovt at være med ? Kommunikation og ekstern profil Strategi – KFUM Spejdernes profil Spejderbevægelsens historie – 100 år Demokratisk arbejdsform Ledelsesstil Problemløsning – sikkert på tid Brug af tema og fantasirammer – hvad var historien Fortælleteknik Møder i enheden Nye medlemmer i Gruppen Konkurrencer i Spejderarbejdet Hvad rør sig i korpset – Silkeborg Gruppe ! Hvilke kompetencer ligger der bag dette billede ?

3 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Bålmad – det mest brugte mærke bålkok Praktiske Spejderfærdigheder Det progressive program – det er nok ikke en Bæver Patruljeledelse – nogen leder opgaven ! Planlægning af møder og ture Motivation – hvorfor er det sjovt at være med ? Kommunikation og ekstern profil Strategi – KFUM Spejdernes profil – er bål vigtig ? Problemløsning – bliver maden god Brug af tema og fantasirammer – hvad var historien Møder i enheden Spejdernet.dk – det var her opskriften var ! 55 Nord har leveret udstyret Konkurrencer i Spejderarbejdet Forventninger – hvordan bliver de indfriet ? Konfliktløsning – hvis maden brænder på. Førstehjælp hvis kokken brænder sig Forældresamarbejde – køre til og fra Økonomi – hvem har betalt for maden Hvad rør sig i korpset – Silkeborg Gruppe ! Hvilke kompetencer ligger der bag dette billede ?

4 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Leg som arbejdsform Learning by doing Det progressive program Bæverlederen, der sikkert har stillet opgaven Udetøj – det er dejligt at være ude bare tøjet er i orden Planlægning af møder og ture Motivation – hvorfor er det sjovt at være med ? Kommunikation og ekstern profil – det er et godt sted Brug af tema og fantasirammer – hvad var historien Møder i enheden Spejdernet.dk – det var her legen var beskrevet BKI har leveret udstyret – eksterne relationer Konkurrencer i Spejderarbejdet- var der en vinder ? Forventninger – hvordan bliver de indfriet ? Forældresamarbejde – hvem har drukket kaffen ? Økonomi – hvem har betalt for kaffen ? Sløjfen for Gruppeledere – hvem har ansvaret her ? Ledersamarbejde i enheden – hvem har denne opgave ? Delegering af ansvar – hvem rydder op bagefter ? Brainstorm – hvad skal vi lege med næste gang ? Hvad rør sig i korpset – Silkeborg Gruppe ! Hvilke kompetencer ligger der bag dette billede ?

5 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Praktiske Spejderfærdigheder Learning by doing Det progressive program Patruljelederen er i gang med motivationen Planlægning af møder og ture Motivation – hvorfor er det sjovt at være med ? Kommunikation og ekstern profil – samarbejde Brug af tema og fantasirammer – hvad var historien Møder i enheden Spejdernet.dk – det var her tegningen var at finde Individualitet i patruljen – forskellige tørklæder Forældresamarbejde – hvem motiverer de unge Sløjfen for Gruppeledere – hvordan er vi forsikret ? Ledersamarbejde i enheden – hvor er lederen ? Delegering af ansvar – hvem rydder op bagefter ? Brainstorm – hvad skal vi bygge næste gang ? Hvad rør sig i korpset – Silkeborg Gruppe ! Hvilke kompetencer ligger der bag dette billede ?

6 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Det internationale møde blandt Spejdere Praktiske Spejderfærdigheder Learning by doing – for 10 år siden var det ikke muligt Det progressive program – hvad gør det ved spejderen Projekter og projektarbejdsformen – en stor opgave Planlægning af møder og ture Motivation – hvorfor er det sjovt at være med ? Ekstern profil – international samarbejde Brug af tema og fantasirammer – hvad er fælles Forskellige – men dog begge spejdere Forældresamarbejde – hvem gav dem lov at være med Sløjfen for Gruppeledere – hvordan er vi forsikret ? Ledersamarbejde over grænser ? Delegering af ansvar – det er drengene der laver mad Brainstorm – hvordan hjælper vi bedst ? Hvad rør sig i korpset – Silkeborg Gruppe ! Hvilke kompetencer ligger der bag dette billede ?

7 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Det internationale møde blandt Spejdere Ledersamarbejde over grænser Learning by doing – nye muligheder Det progressive program – voksne samarbejder Projekter og projektarbejdsformen Planlægning af møder og ture Motivation – hvorfor er det sjovt at være med ? Ekstern profil – international samarbejde Forskellige – hvem lærer hvad ? Sløjfen for Gruppeledere – foundraising ? Brainstorm – hvordan hjælper vi bedst ? Hvad rør sig i korpset – Silkeborg Gruppe ! Hvilke kompetencer ligger der bag dette billede ?

8 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Praktiske Spejderfærdigheder Learning by doing – nye muligheder Det progressive program Planlægning af møder og ture Motivation – hvorfor er det sjovt at være med Sløjfen for Gruppeledere – sikkerhed til søs? Brainstorm – hvordan skaffer vi en mere ? Hvad rør sig i korpset – Silkeborg Gruppe ! Hvilke kompetencer ligger der bag dette billede ?

9 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. PRAKTISK KURSUS: Praktiske Spejderfærdigheder Spejderteltets bestanddele og brug Båltyper og båltænding Morse Knob Pionering Kort Kompas Sangbog Flag Førstehjælp Naturen Hvor får vi kompetencer fra?

10 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Introduktionskursus: Aktuel orientering om hvad der rør sig i korpset Korpsets formål, vision og strategi Spejdermetoden og det progressive program Spejderbevægelsens historie Korpsets struktur KFUM Spejdernes Uniform Arbejdsstof og andre inspirationsmaterialer Ledelse, ledelsesstile, magt og indflydelse Brainstorm Planlægning af møder og ture og problemløsning Evaluering Fortælleteknik Forkyndelse og forkyndelsesmateriale samt andagt Materialer fra Korpset – Grøn Guide, Spejdernet.dk 3. verdens projekt Hvor får vi kompetencer fra?

11 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Grenkursus for Børneledere: Aktuel orientering om hvad der rør sig i korpset Spejdermetoden og det progressive program Arbejdsstof og andre inspirationsmaterialer Forældresamarbejde og samarbejde med lokalsamfundet Brainstorm – anvendes Planlægning af møder og ture, - og problemløsning Forkyndelse og forkyndelsesmateriale samt andagt Materialer fra Korpset – Grøn Guide, Spejdernet.dk Brug af temaer og fantasirammer Patruljesamarbejde, særpræg og teamtræning Brug af ceremonier Møder i enheden Psykologi / pædagogik rettet mod målgruppen Årsplanlægning Ledersamarbejde i enheden/gruppen og ledelse af voksenmøder Hvor får vi kompetencer fra?

12 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Grenkursus for Ungeledere: Aktuel orientering om hvad der rør sig i korpset Spejdermetoden og det progressive program Arbejdsstof og andre inspirationsmaterialer Brainstorm – anvendes Forkyndelse og forkyndelsesmateriale samt andagt Materialer fra Korpset – Grøn Guide, Spejdernet.dk Brug af temaer og fantasirammer Patruljesamarbejde, særpræg og teamtræning Demokrati som arbejdsform Brug af ceremonier Møder i enheden Psykologi / pædagogik rettet mod målgruppen Årsplanlægning Ledersamarbejde i enheden/gruppen og ledelse af voksenmøder Motivation, forventninger og holdningsbearbejdning Hvor får vi kompetencer fra?

13 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Grenkursus for Voksenledere: Aktuel orientering om hvad der rør sig i korpset Spejdermetoden og det progressive program Arbejdsstof og andre inspirationsmaterialer Brainstorm – anvendes Forkyndelse og forkyndelsesmateriale samt andagt Materialer fra Korpset – Grøn Guide, Spejdernet.dk Patruljesamarbejde, særpræg og teamtræning Demokrati som arbejdsform Psykologi / pædagogik rettet mod målgruppen Årsplanlægning Ledersamarbejde i enheden/gruppen og ledelse af voksenmøder Motivation, forventninger og holdningsbearbejdning Sløjfen for Gruppeledere Hvor får vi kompetencer fra?

14 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Leder 1: Aktuel orientering om hvad der rør sig i korpset Korpsets formål, vision og strategi Forældresamarbejde og samarbejde med lokalsamfundet Ledelse, ledelsesstile, magt og indflydelse Brainstorm anvendes Evaluering Forkyndelse og forkyndelsesmateriale samt andagt Materialer fra Korpset Patruljesamarbejde, særpræg og teamtræning Demokrati som arbejdsform Kommunikation og ekstern profil Nye medlemmer i Gruppen Konkurrencer i Spejderarbejdet Konfliktløsning Hvor får vi kompetencer fra?

15 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Leder 2: Aktuel orientering om hvad der rør sig i korpset Korpsets formål, vision og strategi Brainstorm anvendes Evaluering Forkyndelse og forkyndelsesmateriale samt andagt Materialer fra Korpset Demokrati som arbejdsform Projekter og projektarbejdsformen Spejder og politik Eksterne relationer Hvor får vi kompetencer fra?

16 KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Hvor får vi ellers kompetencer fra?


Download ppt "KFUM Spejderne, Uddannelsesnetværk NORD Silkeborg 2007 Kompetencer i Silkeborg Gruppe. Nytårsparade – Brug af ceremonier Samarbejde med Kirken Korpsets."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google