Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nordsjællands landskab

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nordsjællands landskab"— Præsentationens transcript:

1 Nordsjællands landskab
Generelt: Del af Østdanmark (dvs. under Ungbaltiske Is) Men meget præget af Nordøstisen (sandet morænejord + randmorænerne i Gribskov og Ramløse Bakker). Kronologi i landskabet (fra ældst til yngst): Randmorænerne nord for København (NØ-is, år siden). Bundmoræne + tunneldale Randmorænerne syd og vest for København (Ungbaltiske Is, år siden). Dødislandskab + åsene + smeltevandssletten ved Hillerød (under afsmeltningen af Ungbaltiske Is). Hævet havbund (Stenalderhavet, år siden) Klitlandskabet ved Tisvilde (Den Lille Istid ( år siden) Moderne kystklinter, klitter langs med kysten, inddæmmet land (Moderne, år siden).

2 Sydvestsjælland Hvilken af de 3 overordnede landskabsregioner er vi i? Find landskabsformerne på kortet (s. 105 i Jorden og Mennesket kan hjælpe), og arrangér dem kronologisk.

3 Sydvestsjællands landskab
Generelt: Del af Østdanmark (dvs. under Ungbaltiske Is), typisk eksempel på denne region (leret og kalkrig jord). Kronologi i landskabet (fra ældst til yngst): Randmoræner + bundmoræne + tunneldale (Ungbaltiske Is, år siden). Dødislandskab + åsene + smeltevandssletter + issøfladerne (under afsmeltningen af Ungbaltiske Is). Hævet havbund (Stenalderhavet, år siden) Moderne kystklinter, bunden af ådalene, tørvemoser (Moderne, år siden).

4 Sydvestjylland Hvilken af de 3 overordnede landskabsregioner er vi i? Find landskabsformerne på kortet (s. 105 i Jorden og Mennesket kan hjælpe), og arrangér dem kronologisk.

5 Sydvestjyllands landskab
Generelt: Del af Vestjylland (dvs. aldrig dækket af Weichsel-is), typisk eksempel på denne region. Kronologi i landskabet (fra ældst til yngst): Bakkeøer (Saale-moræne, år siden). Randmoræner + bundmoræne + tunneldale (Nordøstisen og Ungbaltiske Is, år siden)*. Smeltevandssletter (Nordøstisen og Ungbaltiske Is, år siden). Dødislandskab + issøfladerne (under afsmeltningen af Nordøstisen og Ungbaltiske Is, år siden)*. Indsander (under Weichselistiden, år siden) Klitområder langs vestkysten + ældste dele af marsken (Den Lille Istid, år siden). Moderne kystklinter, bunden af ådalene, inddæmmet land, nyeste marsk, sandbanker, vadeflader (Moderne, år siden). *: Disse landskabsformer hører ikke til regionen (de er en del af Østdanmark, men er med på kortet).

6 Nordjylland Hvilken af de 3 overordnede landskabsregioner er vi i? Find landskabsformerne på kortet (s. 105 i Jorden og Mennesket kan hjælpe), og arrangér dem kronologisk.

7 Nordjyllands landskab
Generelt: Del af Nordjylland (dvs. kun dækket af Nordøstis), typisk eksempel på denne region. Kronologi i landskabet (fra ældst til yngst): Randmoræner + bundmoræne (Nordøstisen år siden). Åsene (under Nordøstisens afsmeltning). Yoldia-havbund (ca år siden). Littorina-havbund (Stenalderhavet, ca år siden). Klitområder langs vestkysten (Den Lille Istid, år siden). Moderne kystklinter, kystklitter tæt ved havet, inddæmmet land (Moderne, år siden).


Download ppt "Nordsjællands landskab"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google