Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PolitietsResultatEvalueringsSystem PRES modellen version

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PolitietsResultatEvalueringsSystem PRES modellen version"— Præsentationens transcript:

1 PolitietsResultatEvalueringsSystem PRES modellen version 2007-2010
I N D S A T S E R R E S U L T A T E R 2. Strategi og planlægning Brug af ledelsesinformation Udvikling af ” den analytiske organisation” Kredsens strategiarbejde Inddragelse af medarbejdere Struktur og organisation 50 point 6. Brugere og borgere Brugerundersøgelser anmelder Brugerundersøgelser 112 Sagsbeh. tid – Anm. til afg. Sagsbeh. tid – Sigt. til tiltale Gennemsnit alder vers. sager Gennemsnit alder vers. sigtelse Berammelsestider køreprøver 200 point 9. Nøgleresultater Borgervendt kriminalitet niveau Borgervendt kriminalitet afgørelser Straffelov i øvrigt niveau Straffelov i øvrigt afgørelser Indsats særligt prioriterede områder Antal dræbte og tilskadekomne i trafikken Responstid 112 Legalitetskontrol Budgetoverholdelse Finansiel kontrol Ressourcestyring Effektivitet Politi Effektivitet Anklagemyndigheden 400 point 1. Ledelse Normer for god ledelse Organisationsudvikling Medarbejderne og politireformen Intern kommunikation og information Ledelse på tværs 50 point 3. Medarbejdere Personalepolitik Kompetenceudvikling Lederudvikling Arbejdsmiljø Opfølgning på sygefravær 50 point 5. Arbejdsgange Udvikling og beskrivelse af arbejdsgange Tilgængelighed og tilstedevær. – herunder sikring af responstid Datakvalitet Opfølgning brugerundersøgelse Frigørelse af ressourcer til operativt arbejde 50 point 7. Medarbejder-resultater Jobtilfredshedsundersøgelse Svarprocent i forbindelse med jobtilfredshedsundersøgelsen Korttidssygefravær pr. medarbejder Langtidssygefravær pr. medarbejder 100 point 4. Samarbejde og Ressourcer Samarbejdsrelationer i lokalsamfundet Samarbejde andre myndigheder Økonomi- og ressourcestyring Ekstern information og kommunikation Deltagelse landsdækkende fora 50 point 8. Samfund Kontakt med lokalsamfundet Styrkelse af offerrådgivning 50 point Selvevaluering 250 point POLIS mm. 750 point

2 PRES modellens tilblivelse
Notat af 30. september I henhold til flerårsaftalen for politiet skal der: opstilles et antal målepunkter, der tilsammen dækker de centrale dele af politiets virksomhed. udarbejdes en resultatkontrakt for hver politikreds offentliggørelse af resultaterne på internettet dette blev til version 1 af PRES modellen = PRES modellen

3 PRES modellens historie
14 europæiske virksomheder gik i 1988 sammen og etablerede foreningen ”European Foundation for Quality Management”. Formålet var at gøre det europæiske erhvervsliv mere konkurrencedygtigt gennem anvendelsen af TQM-filosofien. Den første europæiske kvalitetspris blev lanceret i 1992 på basis af EFQM Excellence modellen. CAF (Common Assessment Framework) blev udviklet til EU’s offentlige sektor i 2002. KVIK modellen blev lanceret i februar 2004 og er en dansk tilpasset udgave af CAF, der tager hensyn til kultur og tradition i offentlige institutioner. PRES modellen 2004 – 2006 er fra september 2004 – den er en tilpasset udgave af KVIK modellen og blev anvendt som opfølgnings- og udviklingsmodel for politiets virksomhed i flerårsaftaleperioden I forbindelse med politireformen er der sket en justering af visse temaer – i forbindelse med 2 udgave = PRES modellen

4 Udarbejdet af VPD Erik Terp, Syd og Sønderjyllands Politi
Flerårsaftalen 1996 – 1999 2000 – 2003 Centralistisk økonomistyring Styring på input Målstyring på ”festtaleniveau” Turnusundersøgelsen 1995 Implementering af POLIS Udvikling af POLTID - Resultatlønskontrakt for rigspolitichefen Udarbejdelse af ud- møntningsplan Detaljeret ressource- styring Ibrugtagning af POLTID Implementering af PRES Offentliggørelse af indsatser og resultater Implementering af ledelses- og styringsreformen Udarbejdelse af samlet kontraktstyringskoncept -Indgåelse af direktørkontrakter Implementering af RUKO - Måling af politikredsenes drift Udarbejdet af VPD Erik Terp, Syd og Sønderjyllands Politi

5 Tema 1. Ledelse 1.1 Normer for god ledelse 1.2 Organisationsudvikling
1.3 Medarbejdere og politireformen 1.4 Intern kommunikation og information 1.5 Ledelse på tværs

6 Tema 2. Strategi og planlægning
2.1 Brug af ledelsesinformation 2.2 Udvikling af ”den analytiske organisation” 2.3 Kredsens strategiarbejde 2.4 Inddragelse af medarbejdere 2.5 Struktur og organisation

7 Tema 3. Medarbejdere 3.1 Personalepolitik 3.2 Kompetenceudvikling
3.3 Lederudvikling 3.4 Arbejdsmiljø 3.5 Opfølgning på sygefravær En godt arbejdsmiljø og tilfredse medarbejdere der hele tiden kompetenceudvikles

8 Tema 4. Ressourcer og samarbejde
4.1 Samarbejdsrelationer i lokalsamfund 4.2 Samarbejde med andre myndigheder 4.3 Deltagelse i landsdækkende faglige fora 4.4 Ekstern information og information 4.5 Økonomi- og ressourcestyring Det handler om at bibringe alle følelsen af, at vi samarbejder mod fælles mål !

9 Tema 5. Arbejdsgange 5.1 Udvikling og beskrivelse af arbejdsgange
5.2 Tilgængelighed og tilstedeværelse – sikring af responstid 5.3 Datakvalitet 5.4 Opfølgning på brugerundersøgelser 5.5 Frigørelse af ressourcer til operativt arbejde

10 Tema 6. Brugere og borgere
6.1 Brugerundersøgelser anmelder 6.2 Brugerundersøgelser 112 6.3 Sagsbehandlingstid – Anmeldelse til afgørelse. 6.4 Sagsbehandlingstid – Sigtelse til tiltale 6.5 Gennemsnitlig alder verserende sager 6.6 Gennemsnitlig alder på verserende sigtelser

11 Tema 7. Medarbejderresultater
7.1 Jobtilfredshedsundersøgelse 7.2 Svarprocent i forbindelse med jobtilfredsheds-undersøgelsen 7.3 Korttidssygefravær pr. medarbejder 7.4 Langtidssygefravær pr. medarbejder

12 Tema 8. Samfund 8.1 Kontakt med lokalsamfundet 8.2 Styrkelse af offerrådgivning

13 Tema 9. Nøgleresultater 9.1 Borgervendt kriminalitet – kriminalitetsniveau 9.2 Borgervendt kriminalitet afgørelser i forhold til anmeldelser 9.3 Straffelov i øvrigt - kriminalitetsniveau 9.4 Straffelov i øvrigt – afgørelser i forhold til anmeldelser 9.5 Indsats i forhold til de særligt prioriterede områder Organiseret kriminalitet Kriminelle bander Indsats i grænseområdet Prostitutionens bagmænd Dyreværnslovgivningen Fodboldbøller Illegal arbejdskraft 9.6 Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken

14 Tema 9. Nøgleresultater 9.7 Responstid 112 – tid fra anmeldelse til ankomst på ”gerningsstedet” 9.8 Legalitetskontrol – anklagemyndighedens legalitetskontrol 9.9 Budgetoverholdelse 9.10 Finansiel kontrol 9.11 Ressourcestyring 9.12 Effektivitet Politi 9.13 Effektivitet Anklagemyndigheden

15


Download ppt "PolitietsResultatEvalueringsSystem PRES modellen version"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google