Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

NOBANIS – et europ æ isk netv æ rk om introducerede arter Udviklingen af et europ æ isk informations- og tidlig varslingssystem Helene Nyegaard Hvid Skov-

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "NOBANIS – et europ æ isk netv æ rk om introducerede arter Udviklingen af et europ æ isk informations- og tidlig varslingssystem Helene Nyegaard Hvid Skov-"— Præsentationens transcript:

1 NOBANIS – et europ æ isk netv æ rk om introducerede arter Udviklingen af et europ æ isk informations- og tidlig varslingssystem Helene Nyegaard Hvid Skov- og Naturstyrelsen

2 et netværk mellem relevante nationale myndigheder - forvaltningsorienteret pt. 18 + 2 medlemslande + Grønland, Svalbard and Færøerne Hvad er NOBANIS?

3 en portal med info om introducerede og invasive arter www.nobanis.orgwww.nobanis.org – en samlet online database med information uploaded af de enkelte NOBANIS lande – faktaark om de mest invasive arter i regionen (pt. 59) – info om national og international lovgivning – 4 nyhedsbreve/ år (skriv dig på listen) – en fotobank for invasive arter – identifikationsnøgle for marine invasive arter Hvad kan man bruge NOBANIS til?

4 NOBANIS databasen 7181 arter fra alle habitater specifikke, forvaltnings- orienterede data om arterne

5

6 NOBANIS - habitater

7 NOBANIS - spredningsveje

8 NOBANIS - landestatistik

9 Identification key to marine invasive species in Nordic waters Kathe Rose Jensen By- og Landskabs- styrelsen og Zoologisk Museum

10 Normalt dækker en bestemmelsesnøgle kun én dyre- eller plantegruppe Invasive arter i havet kommer fra mange forskellige grupper – derfor dækker denne nøgle flere Identification key to marine invasive species in Nordic waters

11 En serie ja/nej-spørgsmål leder til identifikation

12 Identification key to marine invasive species in Nordic waters 42 arter med faktaark

13 Identification key to marine invasive species in Nordic waters – nye faktaark Aristichthys nobilis Carassius gibelo Cyprinus carpio Neogobius melanostomus Oncorhynchus mykiss Salvelinus fontinalis Salmo salar

14 NOBANIS netværket – andre funktioner En del af et europæisk ”tidlig varslingssystem”? Det Europæiske Miljøagentur har i juni 2010 udgivet en ny rapport: “Towards an early warning and information system for invasive alien species (IAS) threatening biodiversity in Europe”

15 The main components of a European Early Warning and Rapid Response System Horizon scanning Detection, monitoring, surveillance Diagnosis Quick screening Risk assessment Reporting and circulation of information Response Follow up Genovesi et. al 2010

16 NOBANIS workshop i juni Developing an early warning system for invasive alien species based on the NOBANIS database Input til EU Kommissionens arbejde med en europæisk strategi for invasive arter Input til udviklingen af et europæisk ”tidlig- varslingssystem” Teste om NOBANIS databasen kan bruges i et europæisk ”tidlig-varslingssystem”

17 Konsensus på workshoppen Vi har brug for et samlet europæisk informationssystem EU Kommissionen skal tage initiativet To ensure a well coordinated and cost effective rapid response to the threats posed by IAS. I mellemtiden kan vi give input

18 Anbefalinger fra workshoppen om hvordan man bedst udvikler et europæisk informations- og ”tidlig-varslingssystem” For alle dele af systemet: Den ekstra værdi ved ét samlet system i stedet for mange nationale systemer EU Kommissionens rolle i udviklingen

19 Email-advarsel (“tidlig varsling”) Risikokortlægning af invasive arter i Europa NOBANIS pilotprojekter til et europæisk informations- og tidlig-varslingssystem

20 Notification message, minimum requirements Scientific name Where and when recorded (introduced) Habitat type/description of where found Is there a specimen? Contact details Actions taken? Early warning message Synonyms Alien status Year of introduction (before or after xx) Pathway of introduction Impact Frequency (rare common etc.) Spread capacity Status (casual or established) Management options Ecology / fact sheet link References (who) Type of record (picture, specimen etc) Email-advarsel (“tidlig varsling”)

21 Risikokortlægning af invasive arter i Europa Kort der viser udbredelsen af 28 arter i EEA biogeografiske zoner Risikoen for at invasive arter etablerer sig – identificerer risikoområder, hvor de ikke findes endnu, men der er stor sandsynlighed for at de kommer (fx. ikke-invaderede lande inden for de biogeografiske zoner) De kan bruges til at lave alarm lists

22 EEA biogeografiske zoner

23 Risikokortlægning af invasive arter i Europa

24 Et eksempel på et risikokort for Neogobius melanostomus

25 Kan NOBANIS bruges til et europæisk europæisk informations- og ”tidlig- varslingssystem”? Ja, det er en god basis – styrken i hvert lands ansvar for egne data Det kan godt blive bedre Udfordringer med taxonomisk standardisering For at være et ”tidlig- varslingssystem”, skal data være meget updatede

26 Tak! Se på www.nobanis.org eller kontakt nobanis@sns.dk for mere informationwww.nobanis.orgnobanis@sns.dk


Download ppt "NOBANIS – et europ æ isk netv æ rk om introducerede arter Udviklingen af et europ æ isk informations- og tidlig varslingssystem Helene Nyegaard Hvid Skov-"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google