Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klimatilpasning som vækstdriver - regionen har en vigtig rolle Dorthe Selmer, vicekontorchef i Regional Udvikling 3053 9544,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klimatilpasning som vækstdriver - regionen har en vigtig rolle Dorthe Selmer, vicekontorchef i Regional Udvikling 3053 9544,"— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Klimatilpasning som vækstdriver - regionen har en vigtig rolle Dorthe Selmer, vicekontorchef i Regional Udvikling 3053 9544, dorsel@rm.dkdorsel@rm.dk

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Den regionale udviklingsplan Fælles overordnet vision og strategi for regionen og de 19 kommuner I 2030 er Region Midtjylland en international vækstregion i et sammenhængende Danmark

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk 8 indsatsområder  Klimatilpasning  Miljø og energi  Uddannelse  Byer og landskab  Mobilitet  Erhverv og turisme  Kultur  Sundhed Viden Bæredygtighed Samspil

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Delvision for klimatilpasning I 2030 er klimaændringerne offensivt varetaget, og vi har omsat udfordringer til nye forretningsmuligheder og samfundsmæssige forbedringer

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trussel Mere viden  bedre løsning Drevet af trussel  angst Lokal: Teknik og Miljø kommune + viden Søjler Mulighed + Mulighed Processer + viden  Bedre løsninger Drevet af ønske om vand i balance (vand- vand) Regional: hele kommunen + erhverv + viden Øget bevidsthed – opbygning af viden På tværs af søjler Processer + viden + retning  Bedre løsninger + nye integrerede modeller Drevet af bedre ressourceudnyttelse og multifunktionelle løsninger Mind Switch – mobilisering Designede netværk Innovation

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Metoden er simpel  Arbejder på tværs ud fra det konkrete  Stiller skarpt på det, vi vil opnå  Finder innovative løsninger  Helhedsorienteret, multifunktionelt og bæredygtigt.  Tilskynder til erhvervsudvikling  Inspirerer til samarbejde i netværk, innovation  Markedstræk ved at skabe efterspørgsel efter bedre og gerne multifunktionelle løsninger  Giver anbefalinger til Folketing og EU mv

7 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Netværket afgør, hvad vi arbejder med  Kommuner, forsyningsselskaber o. a. finder regionen interessant at arbejde sammen med  I 2014  Havvand på land  Stigende grundvand  Kobling biomasse og klimatilpasning  Internt spor  I 2015 ?

8 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Havvand på land - forløb  Geografisk - 7 kommuner  Vi mødes af tre omgange  Vi sigter mod at udvikle nye løsninger sammen Behovsafklaring og blogs 28/4 Grydeklare input til:  Politisk indstilling  Fondsansøgning  Andet 23/6 10-12/6 Aktionslæring Studietur og processer Aktionslæring

9 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk Trin i forløbet Den ønskede fremtid Skærpelse Løsninger Bearbejdning Opstart - WS Holland Læring - WS Indstilling Gruppens arbejde mellem aktiviteterne Aktiviteter i forløbet 28/4 10/6 12/6 23/6 Løsninger Bearbejdning Skærpelse Løsninger Bearbejdning Opstart - WS Skærpelse Løsninger Bearbejdning Holland Opstart - WS Skærpelse Løsninger Bearbejdning Læring - WS Holland Opstart - WS Skærpelse Løsninger Bearbejdning Indstilling Læring - WS Holland Opstart - WS Skærpelse Løsninger Bearbejdning 23/6 Indstilling Læring - WS Holland Opstart - WS Skærpelse Løsninger Bearbejdning 10/6 12/6 23/6 Indstilling Læring - WS Holland Opstart - WS Skærpelse Løsninger Bearbejdning 28/4 10/6 12/6 23/6 Indstilling Læring - WS Holland Opstart - WS Skærpelse Løsninger Bearbejdning Holland Opstart - WS

10 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk INNOVATIONS TEMAER 1 2 3 A B C D Partnere: Hvilke nye partnerskaber vil være relevante? Erhverv, forskning, offentlige… Hvordan kan disse partnerskaber fremme merværdi og multifunktionalitet i løsningerne? Finansiering: Hvor skal pengene komme fra? Hvilke finansieringsmodeller er mulige? Hvordan kan andre aktører blive del af løsningerne / finansieringen af løsningerne – herunder OPP, OPI mv. Politisk proces: Hvilke idéer har vi til også at udvikle processerne fra idéer (indstillinger) udklækkes til løsninger kan realiseres? Hvordan kan der skabes involvering af brugere og andre aktører? Diger: Hvilke naturelementer, rekreative, tekniske, beredskabsmæssige etc. Ekstra værdier kan vi arbejde med, hvis vi bygger diger? Grundvandstand ved kysten: Management af (høj) grundvandsstand i kystnære områder Byen og havet: Hav, havn og by samspil. Analysedel, teknisk afklaring, løsningsdel, mobile diger, brug af installationer i byrummet, samspil mellem aktører Landvindingslag: Hvilken rolle kan landvindingslagene spille i forhold til klimatilpasning og kræver landvinding nye typer af partnerskaber? Eller? Beredskab: Når det går galt spiller beredskabet en væsentlig rolle ift sikring af værdier. Men hvilken rolle kan beredskab spille ift at klimasikring peger på nye løsninger, og nye partnerskaber? E CASEORIENTEREDE TVÆRGÅENDE

11 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk Indspil til VUS’en  Klimatilpasning har potentiale som det, vi skal leve af i Danmark i fremtiden  Vi lægger kimen og påbegynder koblingerne til forebyggelse af klimaforandringer mv  Anbefalinger til hinanden og andre  Det internationale perspektiv

12 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk Vigtige opmærksomheder: Samskabelse = fælles ejerskab ”Man graver bedst, når man har en skovl” Tak for opmærksomheden


Download ppt "Klimatilpasning som vækstdriver - regionen har en vigtig rolle Dorthe Selmer, vicekontorchef i Regional Udvikling 3053 9544,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google