Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan tilegner eleverne sig nye ord?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan tilegner eleverne sig nye ord?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan tilegner eleverne sig nye ord?

2 Korttidshukommelse – ”working memory”
Langtidshukommelse – hvilke faktorer påvirker lagringen af ord?

3 Fem vigtige faktorer for ordforrådsindlæringen:
Hyppighed Dybden i den kognitive bearbejdning Muligheden for at arbejde med netværk af associationer Variationen af præsentationsformen Iøjnefaldende træk ved ordet

4 Hyppighed: møde ordet mange gange i forskellige kontekster læsning temalæsning kommunikative problemløsningsopgaver diskussionsopgaver

5 Dybden i den kognitive bearbejdning:
arbejde under overfladelaget (udtalen/stavemåden) og fokusere på selve betydningsaspektet lave paralleltekster ordforrådslister, krydsordsopgaver sorterings- og rangordningsopgaver kreative skriveøvelser, billedbeskrivelser produktive (kommunikationsstrategier) og de receptive (gættestrategier) pre-reading/pre-listening til aktivering af passivt ordforråd eller ordforståelse – top down og bottom up

6 Muligheden for at arbejde med netværk af associationer:
Ordforrådet i vores mentale leksikon er lagret i forskellige betydningsnetværk synonymer/antonymer over-og underbegreber/del/helhed/semantiske felter ikke blot vigtige for en udbygget dybdeforståelse af et ords betydning, men kan også støtte optagelsen af nye ord i langtidshukommelsen.

7 Variation i præsentationsformen:
hav et "lager” af forskellige ordforrådsøvelser, der kan indgå løbende i forskellige faser af indlæringsforløbet brug forskellige læringsstile

8 Iøjnefaldende træk ved ordet:
særlig lydsammenstilling trykforhold eller stavemåde ”lyder sjovt” ”visual image”

9 Udvælgelseskriterier:
Brugbarhed/relevans Generativ kvalitet Intern sværhedsgrad

10 Eksempler på tasks: My own dictionary Word class collection Keywords, for-forståelse Working with words, ordforrådsopgaver

11 Eksempler på keywordssopgaver
Match the keywords to the drawings/or make drawings to the words. Add missing words to the sentences Match keywords with explanations Read the sentence, guess what the keywords mean. Find the opposites/words that mean the same. Look up the keywords in the wordlist. Take turns to describe a keyword to your partner.

12 Ordforrådsopgaver Make a grid/word search/puzzle Odd man out
Scrambled words Find difficult words Write as many …words as you can in x minutes, you might use a picture, Kim’s game. Guess the word. Make a drawing, put words and expressions on the drawing. Changing or deleting letters, behead, kill etc. Physical word games: lexical tennis, being a word

13 Skriftlig sprogfærdighed
Hvordan gør man skriftlig sprogfærdighed til skriftlig interaktion?

14 Tekstproduktion, hvor skal tyngdepunktet ligge?
At arbejde med tekstproduktion som udtryk for tanker, følelser og hensigter At arbejde med den tekniske side af sprogfærdigheden

15 Skriveprocessen De elever der planlægger deres tekst på grundigt på indholdsniveau er bedre til at revidere deres tekst løbende, både sprogligt og indholdsmæssigt. De elever der ikke gør dette, er mere hæmmet og bliver mere fokuseret på den mekaniske side af skrivningen i forhold til den indholdsmæssige.

16 Procesorienteret skrivning
udvikler tænkningen er kreativ er tæt på naturlig tekstproduktion involverer eleverne ved at medinddrage deres egne tanker, følelser og hensigter udvikler elevernes sprog udvikler elevernes læseevne skærper elevernes blik for, hvordan tekster er opbygget

17 Skiveprocessens faser:
Think - Brainstorm Structure - Make a plan, mind map etc. Write a draft Ask a classmate or your teacher for feedback Write your final draft

18 Kohærens og kohæsion Ydre kriterier (top down-niveau): teskstgenre kommunikative hensigt til hvem? om hvad? Indre kriterier (bottom up-niveau): global kohærens, hvordan hænger teksten sammen som helhed? lokal kohærens, hvordan hænger tekstens forskellige afsnit sammen? kohæsion, hvilke sproglige virkemidler anvender jeg for at skabe sammenhæng

19 Problemfelter. At finde på, hvordan inspirerer man eleverne? At skrive på sit modersmål først Organisering Feedbackdelen er vigtig Helpful hints

20 Eksempler: The Onion Ring Ideas for writing poems Eksempler fra Pitstop # 7 Brochure poject Doors to Another World Stories


Download ppt "Hvordan tilegner eleverne sig nye ord?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google