Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus i dansk Hvad er taskundervisning?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus i dansk Hvad er taskundervisning?"— Præsentationens transcript:

1 Kursus i dansk 05.02.2007 Hvad er taskundervisning?
Hvilke tasktyper kan jeg bruge i min undervisning? Praktiske eksempler og diskussion Taskforløb – det handler ikke kun om opgaver! Task og sprogtilegnelse Task eller PPP-undervisning? Litteratur

2 Hvad er taskundervisning?
I bogen A framework for task-based learning definerer Jane Willis tasken som: a goal-oriented communicative activity with a specific outcome, where the emphasis is on exchanging meanings, not producing specific language forms (s.36) en målrettet kommunikativ aktivitet med et bestemt resultat, hvor fokus er på at udveksle indhold, ikke på at producere bestemte sproglige former.

3 Kriterier for tasks Står man med en opgave og tænker: skaber denne opgave en god kommunikation kan man fx spørge: Er der tale om envejs- eller tovejskommunikation? Har eleven grund til at tale? Har eleven grund til at lytte? Er opgaven åben eller lukket?

4 Hvilke task-typer kan jeg bruge i min undervisning?
Her følger tre kategorier af kommunikative opgaver 1. Problemløsningsopgaver 2. Holdningskløftopgaver 3. Sociale interaktionsopgaver

5 1. Problemløsningsopgaver
Problemløsningsopgaver er lukkede opgaver, dvs. der er kun én løsning. Informationskløftopgave: samtalepartnerne skal give hinanden nogle oplysninger som er nødvendige for at udfylde et kort, et skema, finde vej via et kort eller lignende. Dvs. den ene elev har nogle oplysninger som den anden mangler – og omvendt. Pusleopgaver: fx et digt, en brochure, en kort tekst eller billedserie er klippet i stykker og skal gendannes Kategoriseringsopgaver: eleverne skal sortere eller rubricere forskellige oplysninger for at sammenligne og kategorisere dem. Fx ord for tøj, madvarer eller dyr.

6 2. Holdningskløftopgaver er argumenterende opgaver:
Meningsudveksling: par- eller klassediskussioner for og imod forskellige emner fx unge og alkohol, sengetider, konfirmation, skoleuniformer osv. Ikke alle er her ”tvunget” til at ytre sig. Motivationen afhænger af elevernes egne interesser. Beslutningstagen: Her skal eleverne i grupper beslutte sig for noget. Fx hvor de skal rejse hen på ferie, hvornår og hvordan ud fra brochurer med rejsemål. Eller de skal arrangere en biograftur eller en fest: Hvad skal der ske? Måske skal de i fællesskab købe ind til ti personer.

7 3. Sociale interaktionsopgaver
er rollespil hvor eleverne improviserer nogle forskellige situationer: jobsamtale, telefonsamtale, cafébesøg, interview. Der er ikke noget bestemt resultat, men eleverne får mulighed for at øve samtale i praksis med gambitter og turtagning osv. Rollespil er også gode når man arbejder med og skal bearbejde et eventyr eller en fortælling.

8 Praktiske eksempler 1A Informationskløftopgave: På stranden
1B Pusleopgave: Bio-dage 1C Kategoriseringsopgave: tøj/transport/dyr/mad 2A Meningsudvekslingsopgave: Laura/alkoholvaner 2B Beslutningstagen: Klasseudflugt 3 Rollespil: Jobsamtale

9 Taskforløb – det handler ikke kun om opgaver!
FØRTASK : indeholder forberedelse af eleverne til selve tasken. Læreren skal klarlægge elevernes forståelse af emnet og forberede dem indholdsmæssigt, ordforråds- mæssigt og sprogligt. TASKFASE: Planlægning, gennemførelse, fremlæggelse af den kommunikative opgave EFTERTASK : indeholder en sproglig bearbejdning. Ideen er at arbejdet med det sproglige kommer ud af det indholdsmæssige arbejde. I fokus kan fx være: brug af præpositioner, nutid og datidsformer, hvornår bruges ’når’ og ’da’, rækkefølgen af ord, udtalevanskeligheder

10 Task og sprogtilegnelse
Taskundervisningens syn på sprogtilegnelse er at sprogtilegnelse i høj grad er en kognitiv og interaktionel proces. Dvs. at de input eleverne modtager, er at betragte Som informationer der bearbejdes mentalt i elevens hjerne. Eleven skal have mulighed for at danne sine egne hypoteser om sproget og at afprøve disse hypoteser. Dvs. Par-opgaver hvor eleverne taler med hinanden og løser opgaver sammen, øger chancen for at ord og vendinger tilegnes.

11 Sprogtilegnelse fortsat…
Fra input til intake kræver at eleven retter sin opmærksomhed mod sproget. Input er ikke nok. Det skal bearbejdes! (Rod Ellis) Fra lagring i korttidshukommelsen til langtidshukommelsen: Stort/hyppigt input Variation i præsentationsformer Dybden i den kognitive bearbejdning (Birgit Henriksen)

12 Task eller PPP-undervisning?
Et behavioristisk syn på sprogtilegnelse Taskforløbet er et opgør med den undervisning hvor man først (1) præsenterer en sproglig form (fx et hus, huset, flere huse, alle husene) og /eller en Sproghandling og dernæst (2) praktiseres denne gennem øvelser (drills) og endelig (3) i mere fri form, fx rollespil, skal eleverne producere sprog med de indlærte former. Denne model kaldes ofte PPPmodellen: Presentation, Practice, Production.

13 Litteratur Jane Willis: A framework for taskbased learning
Michael Svendsen Pedersen: Task force – et bud på kommunikativ undervisning, Sprogforum, 20, 2001 Birgit Henriksen: Mundtlighed, Sprogforum nr. 14, 1999 Pedersen og Jensen: Dictogloss i undervisningen, Sprogforum 30


Download ppt "Kursus i dansk Hvad er taskundervisning?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google