Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

C PL godt plantemateriale 1 Egnet frø- og plantemateriale i billige kulturer og i et naturnært skovbrug Bjerne Ditlevsen Planteavlsstationen Skov- og Naturstyrelsen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "C PL godt plantemateriale 1 Egnet frø- og plantemateriale i billige kulturer og i et naturnært skovbrug Bjerne Ditlevsen Planteavlsstationen Skov- og Naturstyrelsen."— Præsentationens transcript:

1 C PL godt plantemateriale 1 Egnet frø- og plantemateriale i billige kulturer og i et naturnært skovbrug Bjerne Ditlevsen Planteavlsstationen Skov- og Naturstyrelsen

2 C PL godt plantemateriale 2 1. Materiale som er selekteret eller forædlet til det ønskede formål ( produktion, værn, juletræer, alléer). I skovbruget generelt en kombination af sundhed, robusthed og trækvalitet 2. Materiale som er tilpasset plantningslokaliteten (afprøvning eller praktisk erfaring) Hovedproblemer : Import af frø af ikke-selekteret materiale (source identified) Brug af materiale, som er selekteret til ”forkert” formål (Herkomstregler giver ingen beskyttelse) Import af frø især fra Øst- og Centraleuropa (Herkomstregler giver ingen beskyttelse mod import af dårligt tilpasset materiale) Egnet (genetisk) frø- og plantemateriale Vintereg - Hald Ege (værn / publikum / genpulje) Bøg - Buderupholm (produktion)

3 C PL godt plantemateriale 3 Frøkilde- kvalitet God Middel Dårlig Skovenes kvalitet / værdi Dårlig Middel God Resultat af : •Forskning •Fremavl •Viden om frøkilder Resultat af : •Ringe viden om frøkilder •Indkøb af billigt materiale Påstand : •Der er sammenhæng mellem lav pris og dårlig kvalitet •Anstrengt økonomi er hovedårsag til brug af dårligt materiale Konsekvens : •Resultaterne af forskning og forædling udnyttes ikke optimalt (Ex. importeret (Ex alm. (Ex. dårligt kåret frøplantage) tilpasset) bevoksning)

4 C PL godt plantemateriale 4 Frødelen ”bærer” genetikken

5 C PL godt plantemateriale 5

6 6

7 7 Bruger af planter : Skovejer + rådgiver Planteskole Frøavler: - Danmark - Udland Entreprenør Frøhandler Beslutningsfaktorer og konsekvens : - Viden om frøkilder - Frøkildekrav (ved tilskud) Gode frøkilder - Økonomi Minimere kulturomkostn. (herunder plantepris) - Kundens ønsker - Egen økonomi Maximere avance / Minimere plantepris - Kundens ønsker - Egen økonomi Maximere avance / Minimere frøpris - Kundens ønsker - Egen økonomi Maximere avance / Minimere indkøbspris - Kundens ønsker (skovejerens ønsker) - Egen økonomi Fremme egne frøkilder Maximere avance - Kåringskrav Gode frøkilder Beslutningsvejen ved valg af frøkilde :

8 C PL godt plantemateriale 8 Konklusioner vedr. nykulturer : Merinvestering i genetisk forbedret frø er en ”god forretning” ved et rentekrav på 2% (3%) - selv ved 100-120 årig omdrifter De største merinvesteringer (forskel mellem det dårligst og det bedste frø) giver relativt de største gevinster ved 2% forrentning Vælg de allerbedste frøkilder - det betaler sig at merinvestere Vælg den bedste frøkilde til lokaliteten og til dyrkningsformålet - at tænke sig om kan være den bedste investering Billiggørelse af frøproduktion samt optimal udnyttelse af det bedste frø vil gøre det endnu mere fordelagtigt at bruge det genetisk bedste frø At spare sig til ringere genetisk kvalitet er en dårlig forretning


Download ppt "C PL godt plantemateriale 1 Egnet frø- og plantemateriale i billige kulturer og i et naturnært skovbrug Bjerne Ditlevsen Planteavlsstationen Skov- og Naturstyrelsen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google