Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning"— Præsentationens transcript:

1 Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning
Sundhedsaftaler – Udfordringer og gode eksempler indenfor genoptræning og kronikerbehandling Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

2 Disposition Baggrund ”Litteraturen siger” Hvad har vi gjort i praksis
Hvordan er det gået Fremtid Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

3 Baggrund Kommunalreform Terapeuter til kommuner Opgaver til kommuner
Sundhedsaftaler Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

4 ”Litteraturen siger” ……”at forudsætningerne for samarbejde og samordning blandt flere faggrupper i forskellige organisationer/sektorer er, at der foregår kommunikation. Parterne skal have kendskab til og respekt for hinandens kvalifikationer og arbejdsområder. Der skal være kommunikationsveje og procedurer for at tale sammen, når det ikke går som forventet. Der skal være enighed om den optimale behandling og arbejdsdelingen” Jutta Ølgod:Ph.d. afhandling Samarbejdsproblemer i Sundhedsvæsenet Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

5 ”Litteraturen siger” …”at implementeringsproblemerne synes at finde hovedforklaringen i, at der hos de berørte parter er betydelige forskelle på holdninger og værdier……det er den uformelle struktur af skrevne og uskrevne normer og værdier, som styrer involverede parters tænkning, beslutninger og handlinger”. Seemann og Antoft (Seemann 2002) i en evaluering af Aalborg kommunes demensudredningsmodel Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

6 ”Litteraturen siger” …..”den største barriere mod tværsektorielt samarbejde er givetvis manglende gensidig faglig anerkendelse og respekt… og det er påpeget, at der er behov for kulturændring, der indebærer, at sundhedsprofessionelle prioriterer og værdsætter ”sharing of patient information.” Dahler-Eriksen, Damgaard Nielsen, Flensted Lassen og Olsen: oversigtartikl: ”Tværsektorielle behandlingsprogrammer – et eksempel på det samarbejdende sundhedsvæsen Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

7 ”Litteraturen sammenfattet”
Jo bedre koordination og kommunikation, der er mellem grupperne af fagprofessionelle i sektorerne, jo større helhed vil der blive i opgaveløsningen. Jo større overensstemmelse, der er mellem holdninger og normer hos de fagprofessionelle, jo større grad af helhed opnås i opgaveløsningen. Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

8 Hvad har vi gjort i praksis
Proces Sammenhæng proces-struktur Sammenhæng proces-kultur Struktur Sammenhæng struktur-kultur Kultur Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

9 Hvad har vi gjort i praksis
Strukturelt 2 temaeftermiddage med work shops over de diagnoser der skulle flytte til kommunerne Alle oplæg fra work shoppene lagt på hjemmesiden En mappe til hver kommune med træningsvejledninger, patientinformationspjecer etc. Tilbud om at kommunernes terapeuter kunne komme ind på hospitalet og følge ambulant genoptræning på Hospitalet. Hospitalets terapeuter fra hospitalet har været ude i kommunerne og undervise Samarbejdsmøder, i starten én gang månedligt, 4 gange årligt, for visitatorer og ledende terapeuter i kommunerne og hospitalets ledende terapeuter og afdelingsterapeuter Én indgang til Hospitalet via kontaktperson - telefon, mail Implementeringsgruppe på Hospitalet Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

10 Hvad har vi gjort i praksis
Kulturelt Holdninger: Opmærksomhed på autokommunikation, intern og ekstern kommunikation Samarbejdet med kommunerne omkring genoptræning skal gå godt. Vi taler pænt om hinanden og vi taler pænt til hinanden. Vi er lige dygtige. Terapeuterne i kommunerne har siddet på den samme skolebænk som os, ergo er vi lige dygtige. Det kan godt være, at vi på hospitalet har mere erfaring med genoptræning til fx korsbåndspatienter – de erfaringer giver vi gerne videre. Vi regner så også med at de kommunale terapeuter har nogle erfaringer vi ikke har på Hospitalet. Ingen patienter skal komme i klemme. Når det er uklart, hvor patienterne skal genoptrænes sørger vi for at de kommer i gang med deres genoptræning via pragmatiske løsninger. Økonomisk går det nok lige op i den sidste ende. Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

11 Hvordan er det gået Godt
Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

12 Fremtid Nye snitflader, vi gentager processen
Elektroniske genoptræningsplaner Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning Inge Sørensen

13 Tak for jeres opmærksomhed
Mit oplæg ligger på Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning


Download ppt "Når hospital og kommuner samarbejder om genoptræning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google