Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tale & Høre Instituttet, Region Midt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tale & Høre Instituttet, Region Midt"— Præsentationens transcript:

1 Tale & Høre Instituttet, Region Midt
Høreafdelingen

2 Høreafdelingen 19 medarbejdere
Hørepædagoger, døvelærere, specialkonsulent, pædagoger, sekretær, alt-mulig-mand I 2008 leverede vi timer til abonnementskommuner + Aktivitetscenter for døve, audiologiske afdelinger og indtægtsdækket virksomhed

3 Målgrupper Voksne hørehæmmede Voksne døve Tinnitusramte
Høre- og synshæmmede Unge og erhvervs-aktive CI-opererede Svært hørehæmmede Voksne døve Etniske Studerende Pårørende Tinnitusramte - Meniéres sygdom - Lydoverfølsom-hed Børn med hørenedsættelse

4 Udredning Diagnose Behandling Høreapparat CI operation Undervisning
Sundhed Psykiatri og Social Tale & Høreinstituttet Audiologisk afd. Udredning Diagnose Behandling Høreapparat CI operation Undervisning Justering Kurser Hjælpemidler Rådgivning 

5 Træffesteder

6 Nedsat hørelse – hvad betyder det?
Lydeksempel – radioavis Beskrivelser – ”Deaf sentence” Tillægsproblemer: Tinnitus Retningshørelse Balanceproblemer Støj er fjenden

7 Goya: Dog Overwhelmed by Sand David Lodge: Deaf Sentence ”Et billede på døvhed som en truende, uundgåelig, ubønhørlig kvælning”

8 Claus Deleuran: Høretab virker som var man i en osteklokke

9 Antal hørehæmmede/døve
– hørehæmmede og døve i DK Ca er svært hørehæmmede - har bl.a. problemer med deres hørehandicap i forhold til at holde fast på et job. Ca er døvblevne eller har næsten ingen hørelse tilbage og har brug for teksttelefon og tolkeservice. Heraf er ca. 800 personer på arbejdsmarkedet (Høreforeningen) Ca døve (tegnsprogsbrugere) i Danmark 13% af årige har klinisk målbar nedsat hørelse 5 % af de årige er høreapparatbrugere Sfi. Uhørt, Vibeke Tornhøj Christensen Gennemsnitligt ca. 10% af befolkningen

10

11 Voksne hørehæmmede (A-ydelser)
Grundundervisning i høreapparat og hørenedsættelse Åben træffetid Justering af høreapparater Hjemmebesøg Høretekniske hjælpemidler Reparationsværksted af høreapparater

12 Hverdagsproblemer når man kun benytter høreapparat
Figur: Logia Hverdagsproblemer når man kun benytter høreapparat

13 Cochlear Implant - CI CI: Indsat

14 CI: Indsat i sneglen

15 CI voksne – flere målgrupper
Pludseligt opstået døvhed (Meningitis) Fremadskridende hørenedsættelse Store skelnevanskeligheder / stort diskanttab Tegnsprogsbrugere med høreapparat Døvblinde og døvblindblevne

16 Cochlear Implanterede - CI
Forsamtaler om forventninger og forløb Undervisning i opfattelse af lyd, høretræning, taleforståelse Udtale og kommunikationstræning Deltagelse under tuning af CI Høretekniske hjælpemidler Rådgivning og vejledning af pårørende Identitet – evt. i grupper Info-aftener

17 CI - træningsforløb Formål: At udnytte det nye auditive input
At systematisere lydindtrykkene (høre forskel på lyd og tale) At kende CI’s muligheder og begrænsninger At opøve hensigtsmæssig kommunikation At afdække behov for og lære at anvende supplerende tekniske hjælpemidler

18 CI træningsforløb Minimum 3 måneder – max. 1 år
Individuel undervisningsplan Tolke og skelne hverdagslyde Forskel på vokaler og konsonanter Taleforståelse m/u mundaflæsning, m/u baggrundsstøj Kommunikationstræning Musik, telefon, udtaletræning, dagbog, hjemmearbejde, tekniske hjælpemidler

19 CI - holdundervisning 6 uger TV lytteøvelse (TV-avisen), Banko
Telefontræning Samtale i traffikstøj, i butikscenter, bestille togbillet /biograf, samtale på café Foredrag og lytte til sang, lytte til bog på bånd Rundvisning på museum

20 Tinnitus, Meniére, lydoverfølsomhed - antal
Skøn: Ca. 8-10% af befolkningen, dvs i DK (Meniere og Tinnitus Foreningen) Af de ca – 64 årige i Danmark: Tinnitus: ca Overfølsomhed for støj: ca (Vibeke Tornhøj Christensen, SFI: Uhørt) 50% af personer med tinnitus har også lydoverfølsomhed (hyperakusis) Lydeksempel (CD)

21 Tinnitus, Meniére, lydoverfølsomhed
Grundlæggende viden – grupper Individuel undervisning og samtaler om behandlingsmuligheder og copingstrategier Evt. Psykologsamtaler Evt. specialkonsulent

22 Tinnitus og lydoverfølsomhed - udredning
Kroppens funktioner og anatomi (ICF) Temperament og personlighed (b126) Energi og handlekraft (b130) Søvn (b134), herunder søvnmængde, indsovning, gennemsovning, søvnkvalitet og søvncyklus Opmærksomhed (b140) Hukommelse (b144) Psykomotoriske funktioner (b147) Følelsesfunktioner (b152) eksempelvis tristhed, lykkefølelse, frygt, angst, glæde, sorg Kognitiv kompetence: opfattelse (b156), overordnede kognitive funktioner (b164), sprogfunktioner (b167) Sprogforståelse (b1670) Oplevelse af eget selv og af tidsforløb (b180) Hørelse (b230), herunder lydopfattelse og lyddiskrimination Fornemmelse relateret til hørelse og vestibulær funktion (b240) Opfattelse af smerter (b280), herunder smerter i hoved og hals og ledsmerter, eksempelvis skuldersmerter Hoved, hals og skuldre: ledbevægelighed (b710), knoglers bevægelighed (b720), muskelstyrke (b730), muskeltonus (b735), muskulær udholdenhed (b740).

23 Tinnitus, lydoverfølsomhed - udredning
Aktivitet og deltagelse: Lytte (d115) Fokusere opmærksomhed (d160) Påtage sig en enkelt opgave (d210) Påtage sig flere opgaver (d220) Udføre daglige rutiner (d230) Klare stress og andre psykologiske krav (d240) Samtale (d305) Basalt interpersonelt samspil (d710) Uddannelse (d825 og d830) Arbejde og beskæftigelse (d ) Deltagelse i fællesskaber (d910) Deltagelse i rekreative aktiviteter og fritidsaktiviteter (d920)

24 Tinnitus og lydoverfølsomhed - udredning
Omgivelsesfaktorer (ICF) Lægemidler (e1101) Hjælpemidler og særlig teknologi til kommunikation (e1251): herunder hørehjælpemidler Lyd (e250): f.eks. lydstyrke og lydkvalitet som kan give nyttig eller forstyrrende information om omverdenen. Familie (e310): nærmeste familie og pårørende Bekendtskaber, ligesindede, kollegaer, naboer og medlemmer af lokalsamfundet (e325) Personer med ledende eller overordnet rolle (e330) Sundhedspersonale (e355) Holdninger (e410-e460)

25 Tinnitus, Meniére, lydoverfølsomhed - forløb
Henvisning fra ørelæge / audiologisk afdeling Evt. HA eller lydstimulator Indledende afdækning af problemets omfang i flg. ICF-baseret spørgeskema Vejledningsforløbet tager udgangspunkt i den enkeltes situation og kan være ret forskellige, men indeholder typisk: Copingstrategier afdækkes og afprøves (kognitiv coaching) Afspændingsteknikker lydmæssig stimulering, f.eks.afprøvning af Bed-noise-generator defokuseringsmetoder, råd og vejledning ved søvnproblemer, rådgivning omkring brug af høreværn - hvornår- hvornår ikke, visualisering, rådgivning om alternative behandlinger, henvisning til muligheden for at deltage i kombikurser i aftenskoleregi, o.a.

26 Hørehæmmede undervisning og kurser
”Kørekort til dit høretab” – viden om hørelse og høretaktik (E 3: 2x3 timer) Mundaflæsning, aflæsning og visuel kommunikation (E4: 5 x 2 timer) Tegnstøttet kommunikation (E 6:15 timer/ E10: 10 timer/ B13: 27 timer) Internatkursus (E5: 4 dage+ før/eftersamtaler) Ungdomsweekend (E2) Netværksgrupper for erhvervsaktive (F1)

27 Høreafdelingens tilbud til hørehæmmede i erhverv
Netværksgrupper Vejledning og rådgivning 2010: Uddybende kurser for ledige

28 Vejledning hos specialkonsulent
Målgrupper: Hørehæmmede, døvblevne, tinnitus/ménièreramte samt personer der lider af lydoverfølsomhed Hvor der til hørehandicappet er problemstillinger i forhold til uddannelse og erhverv

29 Specialkonsulent - Unge
Støtteordninger (social, arbejdsmarkeds- og uddannelseslovgivning) Revalidering, specialpædagogisk bistand, tekniske hjælpemidler, tolkning, handicaptillæg Information til uddannelsessteder Samarbejde med socialforvaltning

30 Erhvervsaktive Afklaring af erhvervssituation
Høretekniske hjælpemidler Information Henvisning til kommunikationskurser Revalidering/omskoling Flexjob / skånejob

31 Operatører på høreområdet
Ørelæge (privat praksis) Audiologisk afdeling (Sygehusafdeling) Høreinstitutioner (Regioner/Kommuner) Kommuner Læge Familie, venner og bekendte Skoler, organisationer, tolke, videnscentre

32 Foranstaltninger Jobcenter/kommune Kommunen SU-styrelse Hjælpemidler
Personlig assistance Fortrinsadgang Isbryderordning Kommunen Hjælpemidler Sygedagpenge §56 aftale Revalidering Flexjob § 100 Pension / skånejob SU-styrelse SPS SU-handicaptillæg

33 Specialkonsulentens koordinerende rolle

34 Eksempler K32 / Døv på højre øre, svær hørenedsættelse på venstre. Uddannet pædagog, arbejder i vuggestue M 39 / Fornyeligt konstateret méniére. Udd. tømrer. Arbejdsmoral – går på arbejde selvom det gør ondt!

35 Voksne døve Målgrupper: Etniske døve Studerende Kolleger/medstuderende
Pårørende Døve med særlige behov

36 Voksne døve - indhold Danskundervisning Studiestøtte
Tegnstøttet kommunikation til pårørende, kolleger, med-studerende Udtaletræning Grundlæggende IT-forståelse Aktivitetscentret Engtoften

37 Etniske døve Afdækning af kommunikationsniveau
Sprogstart (dansk tegnsprog) Danskundervisning (sv.v. sprogskole)

38 Kurser for professionelle
Høreomsorg for omsorgspersonale Visitatorer Tinnitus, meniére, lydoverfølsomhed Efteruddannelse af kommunale hørevejledere Personale vedr. høre-synshæmmede Lærer- pædagogkurser

39 Immanuel Kant (tysk filosof 22. april 1724 - 12. februar 1804)
"Når du mister dit syn, mister du kontakt med ting. Når du mister din hørelse, mister du kontakt med mennesker" (Immanuel Kant) Immanuel Kant (tysk filosof 22. april februar 1804)

40 Tale & Høre Instituttet Høreafdelingen Peter Sabroes Gade 10, 8000 Århus C Telefon , fax , mail: Konst. afdelingsleder Ulla Carl:


Download ppt "Tale & Høre Instituttet, Region Midt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google