Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indhold Organisatorisk de 6 M ér Smågrupper - bibelkredse OP-UD-IND

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indhold Organisatorisk de 6 M ér Smågrupper - bibelkredse OP-UD-IND"— Præsentationens transcript:

1 Indhold Organisatorisk de 6 M ér Smågrupper - bibelkredse OP-UD-IND
Mission Mandat Metode Model 10:1 princippet Mekanisme Celledelingsprincipper Midler Smågrupper - bibelkredse OP-UD-IND Centripetalkraft + fra 5-6 Lederskab Værdier Gruppens indhold div. modeller tjek ind tilbedelse tilegnelse Tjeneste Skole, hospital og hær Elske, tjene, lære, række Kommunikation i gruppen God og dårlig respons Diskussion - Applikation Gode og dårlige spørgsmål Aktiv lytning Stærke og svage spørgsmål Livsforvandling - fra information til transformation Hjerne til hjerte til hænder 5 sundhedstegn Sammensætning af grupper Sodal/modal modellen

2 Fra hjerne til hjerte til hænder
Smågrupper Fra hjerne til hjerte til hænder Stil gerne spørgsmål undervejs

3 Missionen At forbinde mennesker i relationer på 4-10 individer, med det formål at vokse i Kristuslighed, at elske hinanden og bidrage til kirkens arbejde med at herliggøre Gud og gøre alle folkeslag til hans disciple. Et andet ord for mission kunne være formål, hvorfor er vi her? Kirken bliver mindre mens den vokser… tænk engang hvis det kan lykkes I vores tid er relationer vigtigere end nogensinde

4 Mandat Jesus Kristus kirkens hoved ønsker at hans efterfølgere skal blive som ham. Urkirkerne startede nærmest som cellegrupper. De mødtes dagligt i hjemmene og i templet (ApG. 2,42-47). Jesus levede selv i en smågruppe på 12 Et bibelsk eksempel, der ofte bruges, er de første apostles praksis: Jesus brugte rigtig meget af sine 3½ års tjeneste i en smågruppe

5 Metode Cellen giver optimale omgivelser for den livsforvandling Jesus ønsker for alle troende. I cellen opleves livet som Jesus lover os på et dybt plan. Smågrupper i samspil med gudstjenesten Nogen taler om den tovingede menighed. I de store grupper samles man som Guds folk, i de små som Kristi legeme” Cellegrupperne må være det sted, hvor det kristne fællesskab henter sin kraft og styrke, ikke endnu et programpunkt, der dræner energi fra medlemmer i menighederne. Cellegruppen er det sted, hvor man i mindre grupper samles som Kristi legeme med vægt på personlig tilegnelse og omsætning af det ord, der forkyndes ved gudstjenesterne. Et sted hvor betjeningen af og omsorgen for hinanden er i højsædet. Et sted hvor hver enkelt udfordrers og opmuntres til at bruge de nådegaver, de har fået. For lige at anskueliggøre det lidt så: benytter man en kollektiv trosbekendelse til gudstjenesten, >< et personligt vidnesbyrd i cellegruppen. Ved gudstjenesten hjælper ritualer med til at fremholde det, der står fast. >< I cellegruppen hjælper samtalen med til at gøre det, der står fast, til ens egne bærende værdier og ikke bare prædikantens ord. I kirken kan man gemme sig, hvis ens tro er ved at forsvinde. >< Det kan man ikke i cellegruppen, hvis den ellers fungerer. Vi lærer at elske og øve omsorg for hinanden, udfører det dobbelte kærlighedsbud og missionsbefalingen Alle mennesker har brug for kærlighed, støtte og opmuntring… hvis de finder det i din gruppe vil den trives. Det eneste uforgængelige du kan investere i under himmelen er andre mennesker. Mennesker er ligeglade med hvor meget du ved hvis ikke de ved at du bryder dig om dem.

6 Model Den mest strategiske person i processen at forvandle liv i menigheden er cellelederen Jævnlige ledersamlinger er derfor nødvendige, træning og oplæring er vigtig 1:10 princippet medlemmer vokser og gruppen vokser i medlemmer lederen multiplicerer sin tjeneste (aspirant) En pilot har jævnligt pligt til ifølge loven at opdatere sine færdigheder i en simulator. Han har i sit job ansvar for andre menneskers liv. En celleleder her ansvaret for andre menneskers liv og evighed og derfor endnu mere grund til at holde sine færdigheder opdateret. Lad os forestille os at alle deltagere på dette kursus er hyrde for 10 mennesker i deres celler. Hvis du med dit lederskab i løbet af de næste to år fører disse mennesker til et forvandlet liv hvor de vokser i tilegnelse af nåden, vokser i Kristuslighed, vokser i det kristne fællesskab, vokser i tjeneste og vokser i giversind. (mere glæde, mere evangelisation, mere modenhed, flere midler og ressourcer) Så har I sammen forvandlet over 400 menneskers liv. Det kan ingen leder gøre selv, du har den personlige kontakt, du er tæt på, du leder den enkelte i livet med Jesus. Han udfører missionen ved at lede medlemmer (5 Gér) Han udvikler fremtidige ledere Har størst mulighed for at påvirke flest mennesker over længst tid! Udfører både missionsbefalingen og det dobbelte kærlighedsbud. Derfor kan man ikke investere for mange ressourcer i en celleleder Alle har en der tager sig af dem og ingen tager sig af mere end 10 Former/multiplicer/reproducer din egen tjeneste i andres liv En evangelist der vinder 1000 sjæle om dagen kan vinde verden for Jesus på år En ”discipler” der underviser to om året om evangeliet og træner dem til at gøre det samme for to andre om året, kan vinde verden for Jesus på 33 år.

7 Mekanismen: Grupperne udvider og deles så alle troende indlemmes i fællesskabet. Udvikling af en strategi for reproduktion af cellen Målet er at føde en ny gruppe der selv forvandler liv og siden deler sig, så gruppen med tiden får børnebørn. Åbne stol Mattæus fester Netop cellens tilgang til troen gør det muligt for alle at være med Det kristne fællesskab er pr. definition et åbent fællesskab jeg hører alt for mange der snakker om at vi har behov for bare at være os selv – det lyder ikke som noget Jesus har sagt. Det er sundt at forny sin gruppe indimellem, det nære intime fællesskab man prøver på at skabe opstår alligevel ikke til en cellegruppeaften med 10 deltagere. Lav mikroceller i stedet. Det er ikke nødvendigvis her du skal starte, cellen skal være klar til det men det må være en del af visionen helt fra starten for at modne gruppen til en senere deling.

8 Centrifugalkraft - centripetalkraft
At favne rækker både ind og ud

9 Cellegruppeleder Cellelederaspirant Celledeling

10 Midler: Guds indgriben må BEMÆRKES, DELES, VÆRDSÆTTES OG FEJRES!
Skriv alt ned i cellens bog Hvis du tilbyder evangeliet om Kristus uden Kristi legeme vil det ofte ikke have nogen livsforvandlende kraft. De gode nyheder er designet til at blive efterfulgt af kærlighed. At være et elskende fællesskab, Guds familie for hinanden Vi skal i mindre grad være et talerstolsfokuceret fællesskab af tilskuere og i større grad blive et discipelskabende fællesskab Kirker der har gjort en forskel har bragt mennesker sammen i grupper… og holdt dem ansvarlige for at leve lydigt over for Guds ord – ikke blot lyttet til det Lederskabet har en vigtig opgave i at generere begejstring, være opmærksom på når der er vækst at fejre i gruppen som helhed eller hos enkeltpersoner. Vær god til at huske hvad folk sætter sig som mål og følg dine får nøje så du ser når de vokser, det vil ofte ske igennem en proces over så lang tid at det ikke bemærkes af en selv med mindre der er nogen omkring en der har iagttaget udviklingen fra udbrændt til tjenende, fra mistillid til tryghed og tillid osv.

11 - at læse og studere Guds ord sammen Smågruppe
Bibelkreds Formål: - at læse og studere Guds ord sammen Smågruppe - at vokse i tro, tjeneste og relation til Jesus og hinanden Bibelkreds – primært en hjernegruppe Smågruppe – hænder og hjerte skal med

12 Lederen i smågruppen Hvorfor havde en leder? Alt går mod større uorden
Fastholde værdier og mål Bibelen indsætter ledere For at hver enkel kan have en hyrde (alm. præstedømme). For at vide, hvem der løser problemer En leder opmuntrer og inspirerer gruppen til indre/ydre vækst For at træne ledere på alle niveauer Termodynamikkens hovedsætning for kristne fællesskaber “Entropimængden i et lukket system kan kun øges eller forblive konstant”. På dansk: ”vi modtager energi i ordnet form og afleverer den i uordnet form” Alt går mod større uorden. Det gælder også for kristent arbejde uden ledere. Ingen livsforvandling Spontan bøn bliver noget der sker sjældnere Relationer bliver overfladiske Lederen skal modellere alle disse ting Lederen tager vare på mennesker, gruppen og fastholder gruppen i ansvarlighed Lederaspirant Jeg gør-du ser-vi snakker Jeg gør- du hjælper-vi snakker Du gør- jeg hjælper – vi snakker Du gør – jeg ser – vi snakker Aspirantens 4 ansvarsområder: Elsk medlemmerne i gruppen Lære af hvad din leder gør og ikke gør Lede og få erfaringer, bed evt. din leder om mulighed for at prøve ting af! Se efter din kommende aspirant og medlemmer til din gruppe

13 Lederens opgaver Opstiller visioner for gruppen, fastholder målsætning, program ansvarlighed osv. Inspirerer og opmuntrer den enkelte til vækst Evaluerer Finder og oplærer nye ledere. Aspirant Model for gruppen Problemknuser Disponerer tiden Holder evt. flest oplæg Øver omsorg

14 Kriterier for at vælge en leder
Lederens ånd er gruppens ånd, derfor skal lederen selv brænde Have evner/nådegaver til at lede Er jeg en leder? Vend dig om og se, om der er nogen, der følger efter Peg på den der er den usynlige leder af gruppen leg.

15 Hvor, hvornår, hvor ofte mødes vi? Hvem leder, sørger for kaffe?
Værdier Ansvarlighed Åbenhed Fortrolighed Accept Bekræftelse Osv. Logistik Hvor, hvornår, hvor ofte mødes vi? Hvem leder, sørger for kaffe? Fremmøde-forventninger Regler for afbud Hvordan skal man få alle disse ting til at lykkes? Lederskab går ud på at…….. Logistikken skal tjene til gruppens bedste ikke være med til at nedbryde formålet. Pagten formes gennem en proces hvor gruppen får lov til at bidrage. Hvert gruppemedlem nedskriver 5 værdier/adfærd/forventninger på sedler hvorefter 3 personer spiller værdispil og sammen finder 5 værdier ud af de 15. Hele gruppen samles og finder til slut fælles værdier.

16 Det giver grobund for frustrationer og misforståelser
Alle grupper fungerer ud fra værdier og forventninger men ofte uskrevne. Det giver grobund for frustrationer og misforståelser Er det værdier vi ønsker at understøtte eller er de præget af bekvemmelighed og distance Det vil være fejlagtigt at tro at der ingen værdier er fordi de ikke er skrevet ned de lever usagt i gruppens liv og det er utrolig vigtigt at få dem eksplicit for at kunne forholde sig til værdierne. Derfor er det en god ide at nedskrive kerneværdier og forventninger så alle ved hvad der forventes og hvilke forpligtelser gruppens medlemmer har over for hinanden. Termodynamikkens 3. Hovedsætning for menigheder/kristen fællesskaber Alt går mod større uorden dvs. bevæger sig væk fra det vi ønsker hvis vi ikke har ledere der fastholder mål og værdier ved ustandsligt at minde om dem og ved selv at udleve dem

17 Workshop Brug 3 minutter på at beskrive de 3 vigtigste værdier i jeres gruppe Er det hensigtsmæssige værdier. Ønsker vi f.eks. at bygge på ærlig sårbar kommunikation eller intellektuel undervisning som er overfladisk og upersonlig. Ønsker vi relationer som bærer hinandens byrder eller en social hyggeklub. Man kan ikke bare kan plante en værdi uden gruppens samtykke det må drøftes og vedtages. (Evt. værdispil) Værdierne for gruppen er ikke uden betydning. Det er lederens opgave at fastholde gruppen på værdige mål.

18 3H princippet Hjerne Hjerte Hænder
Vi må flytte budskabet efter 3 H princippet 3 H Cellegrupper skal flytte kristenlivet fra hjernen til hjertet til hænderne.. fra indhold til overbevisning til handling!!

19 Tilrettelæg indholdet:
Elske Lære Generelt tror jeg vi skal have mindre hjerne i vores samlinger og mere hjerte. Cellen må ikke blive en dårlig kopi af et møde uden taler. Det må udnyttes at vi er en lille gruppe hvor den kristne omsorg for hinanden kan træde i kraft. 1.      Elske Joh det dobbelte kærlighedsbud (elske Gud gennem tilbedelse, lovsang, bøn og hinanden) 2.      Lære Matt lære o Jesu vilje for vores liv! 3.      Tjene nådegave bevidsthed og brug 4.      Række ud Cirklens kryds kan flyttes så indholdet passer til gruppens medlemmer. Eksempelvis vil lære fylde meget hvis der er mange nyfrelste. Man kan også forestille sig at elske i en periode fylder halvdelen dernæst tjene osv. Følgende 4 ting er godt at gøre sig klart Hvad ønsker jeg gruppen skal vide? Hvad ønsker jeg gruppen skal føle? Hvad ønsker jeg gruppen skal gøre? Hvad ønsker jeg gruppen skal planlægge? Tjene Række

20 Tilrettelæg indholdet:
Elske Tjene Række Lære

21 Indhold Den helt store fordel ved smågruppen er:
man kan være personligt relevante. I det store fællesskab modtager man undervisning og forkyndelse. I smågruppen anlægger man det personlige perspektiv.

22 De 4 T´er Tjek ind Vi knytter til hos hinanden
Tilbedelse Vi knytter til hos Gud Tilegnelse Gud knytter til hos os Tjeneste Vi knytter til ved verden Tjek ind Vi knytter til hos hinanden – ca 15 min Tilbedelse Vi knytter til hos Gud – ca 10 min Tilegnelse Gud knytter til hos os - 40 Tjeneste Vi knytter til ved verden - 15

23 Tilegnelse Guds Ord skal have kontakt med vores liv
Vort liv Guds Ord skal have kontakt med vores liv Discipelskab er, når de 2 hænger sammen og mere og mere smelter sammen Få bibelen ud af bladene og ind i dit liv At forbinde sig med Gud, sig selv og livet gennem bibelen Bibelen har meget at sige hvis vi tør stille spørgsmålene Bland dem sammen – livet og bibelen, det er der det begynder at blive spændende Bibelen blev ikke givet os for at vi skulle forøge vor viden men for at forandre liv Hvad kan vi lære om Gud? Hvordan relaterer det til livet i dag? Hvordan kan jeg konkret anvende det i mit liv? Hvad ville Gud sige til dig om det vi har talt om I aften? Hvad ville Gud bede dig om at forandre i din hverdag? Hvilken opmuntring vil Gud give dig gennem denne tekst? Hvilke løfter vil han minde dig om?

24 Kommunikation Gruppemedlem til gruppemedlem Sårbar, ægte, dele liv
Kommunikationsveje Indsats 4 x T Gruppemedlem til gruppemedlem Sårbar, ægte, dele liv Tjek ind Gruppe til Gud Respondere, bøn, tak og lovsang Tilbedelse Gud til gruppe Lytte, meditere, stilhed, læse Tilegnelse Gruppe til verden Evangelisation Tjeneste

25 Workshop Hvordan responderer vi rigtigt?
En i gruppen siger mit liv med Gud er ved at uddø… Hvordan responderer gruppen? Hvad er god og hvad er dårlig respons? Dårlig respons: Prøv at læse den her bog Det her skriftsted hjalp mig Det er noget vi alle oplever Det går nok over God respons: Det må godt nok være hårdt for dig Har du lyst til at fortælle mere Det var modigt sagt Det er vigtigt at du er klar over at vi elsker dig alligevel Hvad kan vi gøre for at hjælpe dig Generelt prøv ikke at løse folks problemer med et trylleslag. Lad dem føle sig set, hørt og forstået.. Vær ægte og lyttende opmærksom

26 Bare snakke ikke tale… ufrugtbar/ ingen respons
DISKUSSION er som regel APPLIKATION ufrugtbar/ ingen respons frugtbar/konkret respons for de få for alle stridbar/sejr og nederlag empatisk om holdninger om mig

27 Fra fremmedordbogen: Diskussion betyder meningsudveksling
Applikation betyder anvendelse, altså at anvende Guds ord på mit kristenliv.

28 A p p l i k a t i o n A dfærd - en beslutning om at starte eller stoppe med at gøre noget! P erspektiv - en åbenhed over for at se nogen ting fra en ny vinkel. P rioriteter - en ny villighed til at gøre noget mere eller mindre vigtigt L ivsstil - en vilje til at nedbryde mønstre der ødelægger livet eller indføre nye mønstre der bringer liv! I nteresser – parathed til at åbne op for nogen eller villighed til at afslutte noget usundt! For nye ting Gud ønsker at lede dig imod

29 K ald – en bekræftelse i et kald Gud har givet dig eller et nyt kald
Fortsat… K ald – en bekræftelse i et kald Gud har givet dig eller et nyt kald A ttitude - en ændring af den måde man føler omkring noget eller nogen! T ilskyndelser – ting som Gud tilskynder dig til at gøre over for en kollega, ven, nabo el. I ntimitet – en fornyet søgen efter Guds nærhed O msorg – dig selv eller andre der har brug for din omsorg N ådegaver – udfordring til at søge en nådegave eller opflamme en gave hos en anden.

30 Kunsten at stille spørgsmål
Gode spørgsmål når ind til folks: -motiver -tanker -følelser -behov Først da er de relevante Hvorfor døde Jesus på korset? Hvad betyder det i din hverdag at Jesus døde på korset?

31 Kommunikations niveauer
Klicher Facts Meninger Følelser Autentisk og sårbar samtale. Det svære spring

32 Sammensætning af grupper
Modal-sodal modellen Modal Det modale er det generelle, det som henvender sig bredt. Dvs. med en almen visionsbeskrivelse implicit eller eksplicit om at være et varmt fællesskab med plads til alle... Det sodale er mere specificeret: Dvs. den skærpede vision som fx kun henvender sig til punkere, familier, singler osv. Alle grupper kan siges at være et mix af disse to i forskellige blandlingsforhold. Sodale grupper har en tendens til at blive mere homogene Modale grupper nedbryder generationskløfter Sodal

33 Litteratur Mange grupper små, Potter Credo
At bli mindre for at bli større Ledelse af livsforvandlende smågrupper, Mediacellen

34 OP-IND-UD tre dimentioneret liv
OP – relation til Gud IND – relation til andre kristne UD – relation til verden De 3 dimensioner er 3 lige vigtige dele af det at være cellegruppe OP UD IND En anden måde som kan bruges til at pejle efter er op-ind-ud. Op-dimentionen handler om at skabe et fællesskab, hvor vi møder Gud, et tilbedende fællesskab Ind-dimentionene handler om hinanden. Fællesskab der favner og har omsorg Ud-dimentionen handler om at tjene i verdenen omkring os. Giver det mening?

35 Op Hvordan skabe et fællesskab hvor folk får kontakt med Gud?
Bed for hinanden Vælg et bibelvers som I lever med til I mødes igen Lovsang/Taizé Forskellige veje til Gud (skabelse, intellektuel, kontemplativ osv.)

36 Ind Hvordan skabe et fællesskab hvor folk dele liv med hinanden?
Fortæl livshistorier Del op i mindre grupper for at dele oplevelser og for at bede for hinanden Hjælp hinanden med at flytte, male osv. Spis sammen, hæng ud, grin sammen!

37 Ud Hvordan skabe et fællesskab, der rækker ud til verden udenfor?
Bed for venner som ikke tror på Gud Nedlæg en celleaften og hold en ”gæstfrihedsaften” Tjen din vej/by. Orden have, gør rent, arranger gadefest. Lav særlige ”søger-celle events”

38 Workshop Giv din smågruppe/bibelkreds karakterer (1-6). I hvor høj grad fungerer din cellegruppe i hver af de tre dimensioner? OP UD IND Opsamling? Hvilke karakterer? Hvorfor?

39 Workshop Tal med din celle om I lever et tredimensioneret cellefællesskab. Hvis ikke hvordan vil I så blive det? Tal med din celle om I skal tage en ny med ind i jeres fællesskab.


Download ppt "Indhold Organisatorisk de 6 M ér Smågrupper - bibelkredse OP-UD-IND"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google