Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”Åndelige discipliner for disciple”!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”Åndelige discipliner for disciple”!"— Præsentationens transcript:

1 ”Åndelige discipliner for disciple”!
Matthæus kpt 6 vers 1 til 18 Det skjulte liv med Gud. Startede med – ikke skjule – synligt for alle.. Kølen på et skib – befinder sig over vandoverfladen og er usynlig. Giver stabilitet – en modvægt til det synlige. Ellers kæntrer den. Kølen i det kristne liv er det skjulte liv med Gud. Det der giver vort liv tyngde og stabilitet. Så vi kan navigere når bølgerne bliver høje og stormene rammer os. Bjergprædikenen starter med at beskrive: den kristnes karakter og egenskaber. Saligprisningerne Fortsætter med, hvordan vi skal leve troen ud overfor andre – horisontalt Ind i den del af BP, der handler om det vertikale forhold – vores relation til Gud. Passer med Mat.22 – hvor Jesus bliver bedt om, at pege på det vigtigste bud: Resume – elske Gud og din næste som dig selv. Korsets struktur.

2 Jesus kalder sine disciple til tre åndelige discipliner!
Ikke ”hvis” men ”når” I giver, beder, faster.. Ikke ”skal” men som var farisæernes tre vigtigste og nødvendige religiøse pligter.

3 Jesus har fokus på hjertets motiv
”Pas på jeres motiver, så I ikke gør gode gerninger, for at andre skal lægge mærke til jer”. (Bibelen på hverdagsdansk) ”Pas på”! = vend jeres tanke imod, giv fuld opmærksomhed til, koncentrér jer om. Hvem vil du imponere i din åndelighed? Du kan ikke imponere Gud! Du taber ved at søge at imponere andre! Du får ikke udbytte af at imponere dig selv! Det første vers er et tema for resten af afsnittet. Farisæernes havde fokus på, at få ære og opmærksomhed. Ill. Pas på, at vi ikke så siger: Gernings tro – jeg giver ikke – beder ikke – faster ikke – ikke pga. gode gerninger! Ill. Jeg gik og støvsugede på min datters værelse. Gøre det lettere for mig selv – støvsugede ind imellem skidt og legetøj. Ville lige suge en nullermand, der lå ved siden af en halvskæde. Nu har vi Miele støvsuger – så jupti – så var den suget væk – både nullermanden og kæden. I første omgang – surt show –skidt sker. Støvsugede videre. Efter et minuts tid – den har jo nok værdi for Camille. Stoppede op. Åbnede støvsugeren og tog posen op. Lille hul. Kunne ikke se kæden. Først rykke en ordentlig bunke skidt op og indimellem alt skidtet – var smykket. Men hold fast hvor det svinede.. Ud over mine bukser.. Gulvet.. Ill. Vi har et smukke med tre smukke diamanter – der hedder almisse, bøn og faste.. I vores erfaringspakke, er de forbundet med så meget skidt.. Skyld, skam, fordømmelse.. Også forsømmelse, religiøsitet, stolthed, hovmod.. I vores forsøg på at suge skidtet væk – suget smykket med. Droppet det helt. Holdt os fra almissen/tienden.. Droppet bønnen.. Holdt os fra fasten.. Hykler – hypokrtai – en skuespiller. Spiller en rolle, får bifald fra publikum – det er deres løn.

4 Jesus ønsker, at vi i alle åndelige discipliner har fokus på Faderen!
”Så får I ingen løn hos jeres fader”.. ”Og din fader, som ser i det skjulte”.. ”Bed til din fader, som er i det skjulte”.. ”Jeres fader ved, hvad i trænger til”.. ”Vor Fader, som er i himlene”.. ”Jeres himmelske fader tilgive jer”.. Et sandt og sundt Gudsliv bygger på et sandt og sundt Gudsbillede. Forstå, at Gud er din Far. Ill. Problem.. Smadret faderbillede.. Præstationsidentitet.. Offermentalitet.. Ambitioner.. Krænkelsesfølelse.. Askesen (øvelsen) har ikke nogen værdi i sig selv – kun i den grad, at den leder dig til fællesskab med din Far i himlen.

5 Det skjulte liv med Gud lønner sig!
Tanken om løn er ikke ophævet i den nye pagt – men tanken om fortjeneste er det. Ikke fortjeneste, men åndelig lov - som et frø, der spirer op, når det er lagt. Den nye pagt hviler ikke på menneskets anstrengelse, men på Guds ufortjente godhed, som den er udtrykt i Jesu død. Muligt at leve livet uden løn. Hvad er årsagen til at vi ikke giver mere? Hvad er årsagen til at vi ikke beder mere? Hvad er årsagen til at vi ikke faster mere? Vi tror ikke, at et lønner sig! Vi tror ikke på, at Gud velsigner, når vi giver.. At han hører når vi beder og han handler når vi faster. Det er ikke tro – det er præstation? nej Heb.11:6 ”Men uden tro er det umuligt at behage Gud, for den, som kommer til Gud, Må tro, at han er til og lønner den som søger ham”!

6 Almisse disciplinen: en gave til din Far i himlen.
Det græske ord for ”almisse” er en omskrivning af ordet for ”barmhjertighed”. Jesus forudsætter, at vi giver almisse – nævnes før bøn og faste. En helhjertet jøde gav på to måder: 1) Tiende (obligatorisk) 2) Ekstra almisser. Jesus gør ikke op med farisæernes måde at give, men med deres hjerte og motiv. Det var en skik hos jøderne, at man gav de fattige almisser. De fattige samlede sig gerne udenfor templet eller synagogen. Almissen blev lagt i specielle kister før gudstjenesten begyndte. Man betragtede det at give almisse, som den helligste af alle pligter. Kollektboxene så ud som bassuner – ikke bruges som sådan. Blæse i basun.. Gøre opmærksom på sig selv og sin egenretfærdighed. Give spontant – glad og gerne. Tre måder, at give på: 1. pligt.. 2. prestigehensyn 3. kærlighed Hyklere: betyder en skuespiller, som går med maske – en som taler andres replikker. Hykleri er en blanding af ondsindethed og et fromt ydre. Man bedrager både sig selv og andre. I jødedommen hed det sig, at man skulle give til de fattige i hemmelighed – man skulle ikke se hvem man gav til, så man kunne huske personen igen bagefter. Almisse var en barmhjertighedsgave, hvor man gav til de fattige før gudstjenesten. Far belønner barmhjertighed og generøsitet. (Mat.25:34) Død som ejer – opstået som forvalter. Ikke hvor meget skal jeg give – hvor meget skal jeg beholde? Jøderne gav tiende – almisse – gav en 1/6 af hendes indkomst. Ill. Far bad om en pomfrit af sit barn på vej hjem fra mc donnalds – nej det er mine. Mig der har betalt dem. Beder ikke om dem – har brug for dem – tjekke dit hjerte. Jesus gør ikke op med farisæernes måde at give på

7 Bøns disciplinen: fællesskab med din Far i himlen.
Hvad er bøn? ”bed til din fader som er i det skjulte”.. Hvor skal vi bede? ”Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør”.. Hvordan skal vi bede? ”Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør.. Jeres fader ved hvad i trænger til, endnu før I beder ham om det”.. Jøderne havde faste bedetider hver dag. Kl. 9 – kl. 15 og ved solnedgang. Tilsyneladende noget de fortsatte med i den første kirke – apg.3 – ved bedetimen.. I bedetimen bad jøderne med oprakte arme vendt mod templet – bad hvor de var på gaden eller i synagogen. ”kammer” = tameion – var egentlig lagerrommet, hvor man gemte det mest værdifulde man ejede. Kan være et billede på, at der venter rigdomme, når vi beder. Jesus gjorde bjergene eller haven til lønkammer. Peter bad på toppen af et tag. De første kristne i et tagrum. Det var rabbinere på Jesu tid, som underviste, at hyppige gentagelser af bønnen sikrede bønhørelse. Farisæerne bad som regel lange, formelle bønner uden at tænke så meget på hvad de betød. En åndsfraværende mekanisk opremsning. Vi beder ikke for at oplyse Gud om noget. Han ved hvad vi trænger – før vi orienterer ham. Årsagen til, at vi skal bede alligevel – er, at han er vores far. Vi vil også gerne, at vores børn skal vise os som forældre tillid og afhængighed ved at bede om hjælp. At Gud ved hvad vi trænger til – bede kort. Men at han er vores Far – tilbringe lang tid sammen med ham.

8 ”Fadervor”- ikke en ”remsebøn”, men en ”mønsterbøn”.
Lovprisning af Gud som Far. Bøn om at Guds navn må blive æret. Bøn om at Guds rige må komme. Bøn om at Guds vilje må ske. Bøn om Guds forsørgelse. Bøn om tilgivelse og ransagelse. Bøn om beskyttelse imod synd og satan. Taksigelse og proklamation. Luk.11: 1-3 – ”Lær os at bede”! Derfor skal i bede således.. Ill. Youngi Cho: En runde på stadion.

9 Faste for din Himmelske Far
Hvad er faste? At bede er at tale til Gud, at faste er at råbe. Hvordan skal vi faste? ”Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, så du ikke faster synligt..” Hvorfor faste? ”Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig”. Normalt plejede hyklerne at strø aske på sit hoved og rive sit tøj istykker og lave ansigter, der vidnede om sult og smerte. Så gik de op og ned af gaderne og fremstillede sig som særdeles fromme mennesker. På Jesu tid var der en fast offentlig fastedag – ellers frvilligt – personlig sorg, krig, sygdom, pagtsbrud imellem Gud og hans folk, omvendelse, indvielse. Farisæerne fastede ofte man og tors, når der var markedsdage – flest muligt der så dem. Som modstykke – fastede de kristne ons og fredag. Epitarius – beskop i salamis: normal praksis at kristne fastede to gnage om ugen. Jesus gør ikke op med fasten – men motivet til faste. Jesus fastede selv 40 dage. Den første kirke fastede – apg.13. Søgte Guds ledelse. Bede er at tale til Gud - Faste er at råbe Indvielse. Omvendelse. Disciplinere os selv. Hvordan skal vi faste? Opføre sig almindeligt. Klæde sig normalt. Hvorfor faste? ”Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig”. Lønnen – er bønnesvar. ”Den slags uddrives kun ved bøn og faste”. Mat.17.21

10 Hvad siger Jesus til dig i dag?
Du er kaldet til et rigt liv i det skjulte fællesskab med din Fader i himlen. Tillad Helligånden, at bekræfte for dit indre menneske, at Gud er din Far. Grav smykket med de tre diamanter frem igen – også selvom, at det støver. Investér i dit skjulte liv med din himmelske Far igennem almisse, bøn og faste. Mit budskab i dag: ikke tag dig sammen – giv mere – bed mere – du skal faste mere.. – ende i religiøsitet.. Men konstaterer du, at det ikke er ”når” i dit liv.. Men ”hvis”.. Så tror jeg, at det skyldes, at du ikke har det rette billede af din far.


Download ppt "”Åndelige discipliner for disciple”!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google