Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A A R H U S U N I V E R S I T E T Faculty of Agricultural Sciences Hvor meget kulstof kan vi binde i jorden ved at ændre på dyrkingspraksis? Lars J. Munkholm.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A A R H U S U N I V E R S I T E T Faculty of Agricultural Sciences Hvor meget kulstof kan vi binde i jorden ved at ændre på dyrkingspraksis? Lars J. Munkholm."— Præsentationens transcript:

1 A A R H U S U N I V E R S I T E T Faculty of Agricultural Sciences Hvor meget kulstof kan vi binde i jorden ved at ændre på dyrkingspraksis? Lars J. Munkholm og Bjørn Molt Petersen Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF

2 Kulstof i landbrugsjord (Miljøstyrelsen 2003, 2007) 427 mio. tons C

3 Modelforudsigelser Danmark har tiltrådt Kyotoprotokollens artikel 3.4, hvilket medfører at ændringer i jordens indhold af C medregnes i den nationale emission af drivhusgasser. (Miljøstyrelsen 2007; C-TOOL beregninger) Aktuelt klima

4 Hvor er kulstofindholdet lavt?  Lavest på lerjord  Lavest v. planteavl  Faldende på lerjord

5 Hvordan øges kulstofindholdet?  Højere C-input  Højt udbytte  Lang vækstsæson  Tilbageførsel af størst mulig mængde C  Hegn og småbiotoper i landskabet  Nedsætte omsætningshastigheden  Rumlig og tidslig placering af C-input  Påvirke fysiske, kemiske og biologisk betingelser for C-omsætning

6 Virkemidler -kulstoflagring C-inputRed. omsætning Sædskifte+/-(+) Efterafgrøder+(+) Halmnedmuldn.+? Red. jordbearb.?+ Kalkning+- Dræning+-

7 Effekt af jordbearbejdning? C-input  Vækst og biomasseprod.  Vekselvirkning m. sædskifte Omsætning  Placering af kulstof i profilen  Omsætningshastighed Påvirker lattergasemission

8 Effekt af efterafgrøder? C-input  Forskel ml. efterafgrøder  C-afsætning i dybden Omsætning  Omsætning af C-input fra efterafgrøder (top/rod) Olieræddike 1. dec. 2006 Foto: Ole Green

9 Hvorfor parkere C i dybden? Petersen, 2007

10 Ændringer i C-input og omsætningshastighed + 10% C-input -25% omsætningshastighed i pløjelaget Modelberegning af Bjørn Molt Petersen

11 CoolCrop – nyt projekt  6 mio. kr 2007-2010 fra DFFE  Samarbejde mellem DJF og FØI  LR, FRDK og Miljømin. tilknyttet  Internationale samarbejdspartnere

12 CoolCrop – mål og hypotese Mål: Omkostningseffektive metoder i planteproduktionen til at reducere udledningen af drivhusgasser. Hypotese: Vores hypotese er, at udledningen kan nedsættes markant ved anvendelse af reduceret jordbearbejdning i kombination med øget dyrkning af vårsafgrøder og efterafgrøder.

13 Opsummering  Der er noget at komme efter  Stor C pulje i DK landbrugsjord  Små relative ændringer af stor betydning  Størst pot. for C-lagring i Østdanmark  Vifte af virkemidler  (sædskifte, efterafgrøder, halm, jordbearbejdning ….)  Vi arbejder på at finde omkostningseffektive metoder

14

15 Halmnedmuldning


Download ppt "A A R H U S U N I V E R S I T E T Faculty of Agricultural Sciences Hvor meget kulstof kan vi binde i jorden ved at ændre på dyrkingspraksis? Lars J. Munkholm."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google