Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Klima De store sammenhæng

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Klima De store sammenhæng"— Præsentationens transcript:

1 Klima De store sammenhæng
Courtesy NASA/JPL-Caltech

2 Disposition Hvad er klima? Hvad er vejr?
Hvad er forskellen mellem dem?

3 Hvad er klima?

4 Vejr og klima er ikke det samme!
Hvad er klima? Vejr eller klima? Vejr og klima er ikke det samme! Vejret er et øjebliksbillede som vi til hver en tid kan gå ud og måle på (temperatur, fugtighed, solskinstimer og vind). Toftegårdsskolen Klima er det gennemsnitlige vejr over en årrække på mindst år og variationer i disse størrelser samt variationen i ekstremværdierne. Lars Bie Jensen

5 Jordens klimasystem

6 Jordens klimasystem er primært drevet af
Drivkraften Jordens klimasystem er primært drevet af kortbølget indstråling af varme energi fra solen Den kortbølgede stråling, der når jordens yderste atmosfære har en konstant værdi på 1368 W/m2 Men da jorden ikke er en flad skive skal de 1368 W/m2 fordeles over et 4 gange så stort areal, hvilket giver en gennemsnitlig indstråling på 342 W/m2. W.F. Ruddiman

7 Jordens energibalance
Jordens klimasystem W.F. Ruddiman 70% af den kortbølgede indstråling indgår i jordens klimasystem. Resten reflekteres/spredes ud i verdensrummet igen. Den kortbølgede indstråling opvarmer land, vand, skyer og luft. Alle ting med en temperatur over -273° C (det absolutte nulpunkt) udsender langbølget varmestråling. Derfor vil land, vand, skyer og luft efter opvarmning udstråle langbølget stråling tilbage igen.

8 Jordens klimasystem Drivhuseffekten Satellitmålinger viser, at jorden udstråler varme som om den var -16°C. Fra målinger nede på jorden ved vi at temperaturen på jorden i gennemsnit er ca. 15 °C. Det er en forskel på 31 °C, men hvor kommer de ekstra grader fra?

9 ˆ Drivhusgasser Sammensætning af atmosfæren Drivhusgasser
Jordens klimasystem Sammensætning af atmosfæren 21 % ilt 78 % nitrogen ˆ Drivhusgasser 1 – 3 % vanddamp 0,035 % kuldioxid 0,00018 % metan Drivhusgasserne absorberer op til 95 % af jordens langbølgede udstråling Den absorberede stråling udstråles bl.a. ned mod jorden igen. Herved opvarmes jorden yderligere (de 31°C der var ekstra) og dette er drivhuseffekten.

10 Drivhusgassers virkemåde
Jordens klimasystem Drivhusgassers virkemåde Langbølget udstråling Kortbølget indstråling Langbølget modstråling Christian Bjerrum Princippet er som i et drivhus: Kortbølget stråling kan komme ind, men langbølget stråling har svært ved at komme ud →temperaturen stiger.

11 Fordelingen af indstrålingen på jorden
Jordens klimasystem Fordelingen af indstrålingen på jorden W.F. Ruddiman W.F. Ruddiman På grund af jordens krumning er solens indstråling ikke ligeligt fordelt på jorden. Området omkring ækvator opvarmes mest. Der hersker derfor en temperaturmæssig ubalance mellem ækvator og polerne.

12 Omfordelingen af varmen
Jordens klimasystem Overordnede vindsystemer Havstrømme W.F. Ruddiman W.F. Ruddiman De højere temperaturer ved ækvator sætter gang i vindsystemer og havstrømme. Disse store systemer omfordeler den ulige varmefordeling på jorden, så der sker en transport af varme mod polerne.

13 Klimasystemet Jordens klimasystem Jordens klimasystem er baseret på, og drevet af, solens kortbølgede indstråling. Ubalancen i varmefordelingen fører til en transport af varme fra ækvator til højere breddegrader. Kombinationen af indstrålingen, bevægelse og omfordeling af varmen definerer basale klimatiske faktorer som: temperatur, nedbør, is og fordelingen af vegetation, som igen definerer hvilket klima der er et given sted. NASA Earth Observatory

14 Klimazoner

15 Jorden kan inddeles i forskellige klimamæssige grupperinger.
Klima zoner Inddelinger Jorden kan inddeles i forskellige klimamæssige grupperinger. Nogle inddelinger går direkte på gennemsnitlige klimatiske faktorer så som temperatur, nedbør osv. Nogle inddelinger bruger vegetation som indirekte mål for klimatiske faktorer, andre kombinerer direkte og indirekte faktorer.

16 Men er klima konstant? Har jordens gennemsnitstemperatur altid været 15°C? Har der altid været tempereret klima i Danmark? ? ? ? ?

17 NEJ, klimaet på jorden er
ikke konstant! Men hvordan ved vi, at klimaet på jorden har været anderledes?

18 Da jorden var et drivhus Krokodiller og hajer i Danmark?
Bente Bang Berthelsen Kattegatcenteret Grenaa

19 Klima indikatorer Da jorden var et drivhus
Der er kul forekomster i Jylland og på Bornholm Kul dannes i områder med hyppig nedbør hvis temperaturen er høj. Der er fundet hovedskjold og underkæber af krokodiller i Sverige Krokodiller lever kun i subtropiske og tropiske klimaer. G.K.Pedersen, fot.1986 Der er fundet hajtænder fra store hajer Fakse kalkbrud Store hajer indikerer, at havklimaet har været anderledens end nutidens Danmark. Der er fundet forsteninger af koraller i Fakse kalkbrud Koraller tyder også på varmere havklima i Danmark end i dag. Gustaf Troedsson, Årsskrift Lund 1924 Der er fundet store salt aflejringer under Danmark Inddampningskrystaller dannes kun ved større temperaturer end i Danmark i dag. Ole Bang Berthelsen Ole Bang Berthelsen Ole Bang Berthelsen

20 Da jorden var et drivhus
Hvilket klima var der? Alle disse fund peger mod et varmere klima i Danmark i fortiden Vores undergrund er altså fyldt med informationer om fortidens klima Via observationer i dag kan vi rekonstruere klimatiske faktorer fra fortiden Forstening: Nedbør (N): Temperatur (T): Salt. Inddampningskrystaller og relaterede strukturer Årlig middel N ~ 310 mm. Kun 1-4 måneder med N > 40 mm/mdr. Årlig middel T > ~ 20°C Kul. Årlig middel N ~ 2240 mm Hvis T > 10°C, må nedbør- fordampningen ikke være mindre end 40 mm/mdr. Koral. T > 20°C Krokodille. Årlig middel T > 15°C Koldeste månedsmiddel > 5°C Christian Bjerrum I dag er middeltemperaturen i Danmark på ca. 7,7 ° C og middelnedbøren på et år er ca. 712 mm

21 Da jorden var et drivhus
Hvor varmt var det? Vi ved nu, at det har været varmere i Danmark i fortiden. Men kan vi finde ud af præcis hvor varmt det har været? En måde er f. eks. via forstenede blade. Undersøgelser viser at planter og deres andel af helrandede blade siger noget om den årlige middeltemperatur. Analyse af forstenede blade fra Alaska og vest Grønland viser f.eks. at den årlige middeltemperatur dér engang har været på 9-12°C W.F. Ruddiman

22 Da jorden var et drivhus
CO2 Vi ved at drivhusgasserne sørger for en forøget temperatur på ca. 31°C. Kan et varmere klima måske tilskrives mere drivhusgas (f.eks. CO2) i atmosfæren? Kan vi finde beviser for mere CO2 i atmosfæren for millioner af år siden?

23 CO2 kredsløbet på geologisk skala
Da jorden var et drivhus CO2 kredsløbet mellem bjergarter og atmosfæren W.F. Ruddiman smeltning og transformation i subduktions zoner kemisk forvitring på land CaCO3 + SiO2 → CaSiO3 + CO2 CaSiO3 + CO2 → CaCO3 + SiO2 ocean sedimenter silikat bjergarter atmosfæren silikat bjergarter atmosfæren plankton plankton

24 Mere CO2 Da jorden var et drivhus Mere CO2 i atmosfæren betyder højere temperaturer grundet drivhuseffekten Men hvor kommer så den ekstra mængde CO2 fra? Der er en hypotese, der involverer vulkanisme og erosion/forvitring. Baggrund: Verden er delt op i forskellige kontinentalplader Ved ocean ryggene spredes pladerne. Ved hjælp af radiometrisk datering kan der udregnes spredningsrater. At jordens magnetfelt skifter med mellemrum hjælper. W.F. Ruddiman W.F. Ruddiman

25 Opsummering drivhus klima
Da jorden var et drivhus Opsummering drivhus klima Danmark har nok haft subtropisk/tropisk klima, Kridttiden ( mil. år siden) er et eksempel på en periode med drivhus klima. Beviserne finder vi bl.a. i vores undergrund. Danmarks sydligere placering på det tidspunkt kan forklare noget af den højere temperatur. Atmosfærens højere indhold af drivhusgassen CO2 forklarer dog højst sandsynligt størstedelen af den globale højere temperatur. På tektonisk skala (millioner af år) styres atmosfærens CO2 indhold af vulkanisme, opløft af bjergkæder og forvitring (før menneskets input af CO2).

26 Klima indikatorer Da jorden var et ishus
Der er fundet mammuttænder i Nordsøen Mammutter levede kun i kolde områder. Pollen i sø og mose aflejringer Dominans af kuldetolerante planter indikerer koldere klima. Ole Bang Berthelsen Man kan finde ledeblokke Nogle ledeblokke er så store, at de ikke kan være transporteret af andet end gletschere, og de kan føres tilbage til afgrænsede områder i Norge og Sverige. Sand og grus aflejringer Sammensætningen af sand og grus kan føres direkte tilbage til områder med gletschere i Norge og Sverige. Geomorfologien i Danmark Danmarks bakkede landskab kan ikke være opstået pga. tektonik, men er blevet skabt af gletschere under især sidste istid. Ole Bang Berthelsen Ole Bang Berthelsen

27 Eksempler på klima arkiver
Da jorden var et ishus Skal vi kun til år tilbage kan vi benytte os af varv og træringe. Varv er årlige lag i fx. sediment, der kan variere med klima. Desuden kan man i disse lag tit finde pollen og andre fossiler som indikator på klima. W.F. Ruddiman Vækst ringene i træer kan også benyttes til at indikere klimavariationer. Det gode ved disse klima arkiver er, at man ikke kun får viden om fortidens klima, men man kan tit datere ud fra disse arkiver. W.F. Ruddiman Vil vi længere tilbage i tiden skal vi benytte os af andre klima arkiver.

28 Da jorden var et ishus Global afkøling Målinger viser en aftagende koncentration af CO2 i atmosfæren de sidste 100 mio. år. Målinger af 18O i bundlevende foraminiferer viser en faldende temperatur i dybhavet gennem de sidste 70 mio. år W.F. Ruddiman W.F. Ruddiman Et fald i CO2 ser ud til at forklare det globale temperaturfald i de sidste mio. år. For 35 mil. år siden blev det koldt nok til iskappe dannelse i Antarktis. Først for ca. 7 mio. år siden på Grønland.

29 Istid – mellemistid hvorfor?
Da jorden var et ishus Siden iskappe dannelsen på den nordlige hemisfære har mængden af is fluktueret meget og medført skiftende is- og mellemistider. Men hvorfor? Geoviden 2005 nr.2 Svaret skal findes i jordens orbitale parametre

30 Samlet opsummering Klimaet på jorden er ikke konstant, men ændrer sig hele tiden. Viden om klimaskift kommer fra forskellige klima arkiver. ( Sediment- og iskerner, koraller, varv, historiske data, målte data osv.) I de forskellige klima arkiver kan vi få information om fortidens klima via indikatorer (Fossiler, pollen, isotoper, aflejringsmijøer osv.) der dateres. På tektonisk skala (mange mio. år) styres klimaet af mængden af drivhusgasser På kortere skala (hundrede tusinder af år) styres klima af jordens orbitale parametre Hertil kommer kortere fluktueringer der komplicerer billedet endnu mere Jorden er de sidste 55 mil. år blevet markant koldere og har i de sidste 3 mio. år skiftet mellem istider og mellemistider med ca års mellemrum. Lige nu befinder vi os i en mellemistidsperiode, men tingene tyder ikke på en ny istid foreløbigt.


Download ppt "Klima De store sammenhæng"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google