Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Marion Westh Rikke Brændgaard Annemarie Dalsgaard

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Marion Westh Rikke Brændgaard Annemarie Dalsgaard"— Præsentationens transcript:

1 Marion Westh Rikke Brændgaard Annemarie Dalsgaard
Det tværprofessionelle element Modul 5 UCN – Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring Marion Westh Rikke Brændgaard Annemarie Dalsgaard

2 Struktur 3 uger 7 uger Tværprofessionelle element på tværs af lærer- pædagog og sygeplejerskeuddannelsen Cases Præsentationsportfolio Fremlæggelse Tværprofessionelt samarbejde om patientforløb: Kliniske problemstillinger fra praksis Webblog Intern prøve, gruppeeksamen

3 Modul 5 har fokus på Profession og tværprofessionelt samarbejde
Modul 5 har fokus på Profession og tværprofessionelt samarbejde Retlige og etiske aspekter Kommunikation og informationsteknologi Dokumentation og kvalitetssikring Søge- formidle og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden Samfundsvidenskabelige forestillinger om viden samt eksempler på samfundsvidenskabens bidrag til sygeplejepraksis (Modulbeskrivelse, Modul 5, 2013)

4 Efter modulet har den studerende bl.a. opnået følgende læringsudbytte:
Efter modulet har den studerende bl.a. opnået følgende læringsudbytte: At indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners ansvar og kompetence i forhold til en flerfaglig opgaveløsning At beskrive retlige og etiske aspekter i sundhedsvæsenet og forklare, hvilke rammer disse sætter for udøvelsen af egen profession og et tværfagligt sundhedsprofessionelt samarbejde

5 Den Pædagogiske hovedpointe..
Den Pædagogiske hovedpointe.. Udgangspunkt er Problembaseret Læring (PBL). (Roar. C. Pettersen 1999). Det pædagogiske grundsyn i PBL baserer sig på en konstruktivistisk læringstilgang, hvor den studerende er i centrum og styrer sin egen læreproces. Metoden er pædagogisk og kundskabsteoretisk baseret på pædagogen og filosoffen John Deweys arbejde, som allerede i 1910 udarbejdede en idealmodel for problemløsning.

6 Der er flere personer, der har bidraget til filosofien bag erfaringsdannelse
Dewey hævder, at kundskab ikke kan overføres, men er noget studenten selv må lære at mestre. ( – )…. Den mest indflydelsesrige er John Dewey. Dewey var optaget af samspillet mellem individ og miljø, det at påvirke og blive påvirket.

7 Erfaring – et flertydigt begreb:
Erfaring – et flertydigt begreb: Det provokerende element i udviklingen af erfaring opstår, når vante tanker og handlinger forstyrres af mødet med usikre situationer. Denne forstyrrelse kan være startskuddet til at kigge nærmere på situationen, at udforske den, og som resultatet af udforskningen at gøre nye erfaringer For Dewey er udforskning: metoden til at gøre erfaringer, binde dem sammen, lære af dem samt skabe viden og identitet (Illeris 2012 s )

8 Deweys udforskningsproces grafisk
Deweys udforskningsproces grafisk Forstyrrelse og usikkerhed, vanemæssige handlinger virker ikke Intellektualisering og definition af problemet Undersøgelse af situationens betingelser og formulering af en arbejdshypotese Ræsonnement Afprøvning af hypotesen i handling Ide, begreb Løsning af problemet og kontrol med handlingen Forstyrrelse og usikkerhed Definition af problemet Formulering af en arbejdshypotese Ræsonnement Afprøvning af hypotesen Ide, begreb Løsning af problemet (Illeris S. 324 )

9 Principper omkring vejledning
Vejlederen skal være facilitator, dvs. aktivt gå ind og lette lærings – og gruppeprocessen uden dog at være initiativtager. Den faglige vejledning skal begrænses, for en af ideerne med PBL er, at de studerende lærer gennem selv at opdage. Vejlederen skal gennem spørgsmål sikre, at de kundskaber, som de studerende tilegner sig, er korrekte, klare og præcise. Der skal være fokus på metode – og procesvejledning.

10 Principper omkring vejledning - fortsat
Principper omkring vejledning - fortsat Vejlederen skal medvirke til at skabe et kreativt læringsmiljø med passende udfordringer. Sagt på en anden måde: Læringens vilkår handler om den ” tilpasse” udfordring Den ”tilpasse” udfordring tager udgangspunkt i spændingsfeltet mellem, det den studerende kan og det den studerende er i stand til at tilegne sig, hvilket er essentielt i mange læringsteorier

11 Faglighed Et fænomen af videnskabelig, kunstnerisk, håndværksmæssig eller teknisk art, udviklet af mennesker, som har beskæftiget sig med udvikling af sin kulturs erkendelse, virkefelt og arbejdsmetoder (Lauvås & Lauvås, 2006) - Fagene har forskellige briller

12 Hvad er samarbejde? Indsats fra flere aktører og brug af virkemidler indenfor en enhedsstrategi, defineret ud fra en fælles målsætning (Glavin, 2000)

13 Hvad er flerfagligt samarbejde? (Multidiciplinarity).
Hvad er flerfagligt samarbejde? (Multidiciplinarity). Ingen direkte kontakt mellem repræsentanterne fra de enkelte fag Hvert fag bidrager til at belyse et givent problem – uden direkte kontakt til andre involverede. Andre udenfor fagmiljøet kan foretage syntesen af den frembragte indsigt (Lauvås og Lauvås)

14 Tværfagligt samarbejde (Inter/trans -disciplinarity)
Tværfagligt samarbejde (Inter/trans -disciplinarity) Gradvis opløsning af faglig skillelinje – og udligning af forskelligheder i kundskaber og erfaring Syntesen af de involverede fags kundskaber skabes i fællesskab med et fælles mål i sigte (Lauvås og Lauvås)

15 Hvad er tværfaglighed? - lære af, om og med hinanden
Hvad er tværfaglighed? - lære af, om og med hinanden Tværfagligt samarbejde opstår, når to eller flere professioner lærer med, fra og om hinanden med henblik på at forbedre kvaliteten (CAIPE 2002, Centre for the Advencement of Interprofessional Education)

16 Et eksempel

17 Pia 15 år Mistet sin far Moderen har en depression Mistrivsel Gruppe
Pia 15 år Mistet sin far Moderen har en depression Mistrivsel Gruppe Pædagogen John Misbrug Graviditet

18 Ved DU hvad en SSP konsulent laver?
Ved DU hvad en SSP konsulent laver?

19 Føler du dig presset af din omgangskreds til at drikke alkohol, prøve stoffer eller ryge?

20 28 % mener ikke at de har fået nok info om stoffer og alkohol
28 % mener ikke at de har fået nok info om stoffer og alkohol Hvad tror i løsningen er på det?

21 Hvordan føles det at være teenager?
Hvordan føles det at være teenager? Fucking fedt Nice Ensomt Hårdt Fantastisk Det er sgu ok Røv Forvirrende Kompliceret Stressende Dyrt Fedt Sjovt Fint nok

22 Tværprofessionelt samarbejde om patientforløb (7 uger)
Tværprofessionelt samarbejde om patientforløb (7 uger) Tværfagligt samarbejde om patientforløb, er et 7 ugers forløb for sygeplejestuderende Der arbejdes med tværfagligt samarbejde i patientforløb, kontinuitet og kvalitet i sundhedsvæsenet Dette er med udgangspunkt i Sygeplejerskeuddannelsens Studieordning og den fælles aftale på landsplan omhandlende det fælles modul 5. De 7 uger udgør 9 ECTS point

23 Hvad taler vi om? Innovation:
Hvad taler vi om? Innovation: Udvikling af et nyt produkt eller udvikling af service Kreativitet: Evnen til at lege med ideer, tanker, muligheder og materialer. Innovation er altid forbundet med en strategiske retning, mens kreativitet er en inspireret aktivitet. Innovation og kreativitet kædes ofte sammen Entreprenørskab: Forbindes ofte med innovation – innovation er entreprenørens metode til at skab ny virksomhed. En form for iværksætteri – at sætte noget i gang ved hjælp af nytænkning I Darsøes forskning er den sociale dimension altid afgørende for om innovation lykkes. Innovation indbefatter nye former for organisering og interaktion mellem mennesker. Innovation fremme samvær, interaktion og samarbejde. (Darsøe, 2003)

24 Innovationsslangen Forventningsafklaring Research
Innovationsslangen Forventningsafklaring Research Analyse og kategorisering Konceptudvikling og design Prototyping og test (Implementering) (Biegel 2009)

25 Projekt Nytænkning Den kreative platform

26 Og så er det Jer……

27

28 Et eksempel fra klinisk praksis
Et eksempel fra klinisk praksis Repræsentanter fra klinisk praksis præsenterer forskellige problemstillinger, som er til ”salg” Fra akutmodtagelsen ønskede man at få undersøgt: Hvis ansvar er det at tage sig af patienter, der henvender sig i modtagelse med brystsmerter uden visitering?

29   Innovative læreprocesser ud fra en praksisnær problemstilling i projektarbejde med webblog.

30 Hvorfor webblog At dokumentere gruppens arbejde med entreprenørskab og innovation til at bidrage til videreudvikling af klinisk praksis At kunne formidle et fagligt stof til borgere, pårørende og samarbejdspartnere At udvikle informationsteknologikompetencen Eksamensmateriale

31 Resultat af en gruppes arbejde - et eksempel
Resultat af en gruppes arbejde - et eksempel

32 Afsluttende spørgsmål
Afsluttende spørgsmål Uddybende spørgsmål?

33 Referenceliste Biegel RH. Changepilot. Brugerdrevet innovation. Innovationsarkitektens værktøjskasse. Århus, 2009 Fischer M, Kern-Jespersen P, Grabæk D, Mulvad B: Slip burgerne løs på biblioteket. Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og biblioteker, Hovedbiblioteket Århus; 2009 Hansen S, Byrge C: Kreativitet som uhæmmet anvendelse af viden. Frydenlund; 2013 Illeris, K. (red). 49 tekster om læring. 1 udgave. Kbh.: Samfundslitteratur; 2012 Illeris, K.. Kompetence hvad hvorfor hvordan? 1. udgave. Kbh.: Samfundslitteratur; 2011. Pettersen, Roar. C. Problembaseret Læring. 1. udgave. Dafolo Forlag


Download ppt "Marion Westh Rikke Brændgaard Annemarie Dalsgaard"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google