Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog."— Præsentationens transcript:

1 Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog

2 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Program •Om opdagende skriftsprog •Barnet skaber sit sprog sammen med omgivelserne (konstruktivistisk og sprogsyn) •De voksne som sprogmodeller / voksenroller •Dagtilbuddets indretning •Ideer til synligt skriftsprog •Dialog

3 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Skriftsprog •Dækker både det sprog, der læses og skrives –Aktiviteter med skriftsprog er både læse- og skriveaktiviteter

4 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Emergent literacy •Literacy er skriftsprog •Emergent betyder at noget gryr, dukker op, kommer frem. Begrebet betyder ”en lang og sammenhængende udvikling, som kommer indefra, men som samtidig er genstand for og afhængig af stimulation fra det omgivende miljø.” [1][1] Emergent Literacy er læse- og skriveadfærd som går forud for konventionel læse- skriveadfærd.

5 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog •Dobbelttydning –Barnet er opdagende –Skriftsprogskompetencen dukker op

6 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog •Samtidighed med den øvrige sprogtilegnelse –Sprogforståelse –Begrebsdannelse / ordforråd –Talesprog •Udtale •Sætningsopbygning •Ordbøjning •Prosodi •Intonation

7 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog •Noget kommer før noget andet –Enkeltord før sætninger •Liniære processer •Høj grad af samtidighed •Cirkulære processer, hvor læringen hele tiden griber ind i hinandens områder

8 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Emergent literacy / Opdagende skriftsprog Principperne kan samles i 5 følgende punkter •Tidlig start, hvor barnet selv opdager uden at blive belært. •Samtidighed mellem skrive- og læsefærdigheder Skriftsprogsindlæringen bliver ligesom talesprogsindlæringen meningssøgende. •Samtidighed mellem funktion og form. •Kognitivt arbejde (problemløsning). •Indlæringen foregår i samspillet med de voksne og handler således i høj grad om kvaliteten i relationen. Den voksne som model bliver central.

9 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Talesprog og skriftsprog samtidig •På samme måde som barnet prøver reglerne i talesproget af, kan vi give børnene mulighed for at prøve skriftsproget af.

10 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Talesprog og skriftsprog samtidig •sammenhængen mellem sproglyde og bogstaver •funktionel •tilegnet i en sproglig sammenhæng, som er meningsfuld for børnene selv. •konstruerende proces,

11 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Barnet skaber sit sprog •Barnet er teoriafprøver –Systematiker, der finder ud af, om det sagte giver mening. F.eks –Ental / flertal –Biords placering –Intonation

12 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Barnet skaber sit sprog •Barnet er født med forudsætninger for sprog •Barnet er afhængig af sit miljø

13 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Barnet skaber sit sprog •Barnet er afhængig af de voksnes reaktioner på sine afprøvninger –Mennesker søger hen, hvor der er •Succes •Glæde •Fællesskab

14 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Barnet skaber sit sprog •De voksne skal –Lytte til talesproget –Se skriftsproget

15 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Barnet skaber sit sprog •Barnet har brug for et miljø fyldt med meningsfuldt sprog

16 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Ideer til det synlige skriftsprog •Når der er meget synligt skriftsprog, spørger børnene og de voksne fortæller. Dialogen starter naturligt og funktionelt.

17 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Billedreportage med tekst til

18 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Billedreportage med fortælling

19 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Den voksne laver en overskrift til børnenes tegninger om en bog

20 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud I barnets erindringsbog er der masser af skrift

21 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Fortælling om familien

22 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Navn på de fremmødte

23 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Navne i tegningerne og på kunstneren

24 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Sange, rim og remser på væggen

25 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Det står på døren, hvad der er bag ved døren

26 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Guide til orden i køleskabet

27 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Madlavningsguide i børnehøjde

28 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Dagsprogram med tekst

29 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Fødselsdagskalender

30 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Skrift og billeder i fællesdagbogen

31 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Vigtigst af alt er barnets egen spontane legelæsning og skrivning

32 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Barnet skaber sit sprog •Barnet skaber sit sprog i et miljø, der giver mange sproglige muligheder sammen med de voksne

33 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Sprogmodeller •Spejlneuroner. Den hjernefunktion, der gør, at barnet kan kopiere de voksne.

34 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Sprogmodeller •De voksne snakker med barnet –Svare på det barnet spørger om uden at belære •De voksne viser, at de bruger skriftsproget –Skrive –Læse

35 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Sprogmodeller •Vise at skriftsproget har funktion

36 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Sprogmodeller •Vise glæde ved sprog

37 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Sprogmodeller •Gå på opdagelse sammen med barnet •Undres •Vise nysgerrighed •Reflektere

38 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Voksenrollen Sætte pris på børnenes læse- og skriveaktiviteter –anerkende legelæsning –anerkende og kommentere legeskrivning og børnestavning

39 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Sproget er funktionelt –gøre noget ud af børnenes produkter – lade dem få en funktion og/eller nyde dem –gøre skrive- og læseaktiviteter som en del af leg –Gøre skrive- og læseaktiviteter til en del af hverdagen

40 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Skriftsproget er synligt •Gør skriftsproget synligt ved at vise og bruge det og lade det være fremme

41 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Skriftsproget er let tilgængeligt Let adgang til bøger

42 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Skriveredskaberne er let tilgængelige •Let adgang til papir og skrive- og tegneredskaber

43 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud Vis glæde ved sprog •Vis glæde ved at bruge sprog •Vis glæde ved egne sproglige aktiviteter •Vis glæde ved andres sproglige aktiviteter •Vær glad sammen om sprog •Vær glad i de sproglige aktiviteter

44 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud God fornøjelse •Tak fordi I lyttede


Download ppt "Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google