Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog."— Præsentationens transcript:

1 Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog

2 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 2 Program •Om opdagende skriftsprog •Barnet skaber sit sprog sammen med omgivelserne (konstruktivistisk og sprogsyn) •De voksne som sprogmodeller / voksenroller •Dagtilbuddets indretning •Ideer til synligt skriftsprog •Dialog

3 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 3 Skriftsprog •Dækker både det sprog, der læses og skrives –Aktiviteter med skriftsprog er både læse- og skriveaktiviteter

4 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 4 Emergent literacy •Literacy er skriftsprog •Emergent betyder at noget gryr, dukker op, kommer frem. Begrebet betyder ”en lang og sammenhængende udvikling, som kommer indefra, men som samtidig er genstand for og afhængig af stimulation fra det omgivende miljø.” [1][1] Emergent Literacy er læse- og skriveadfærd som går forud for konventionel læse- skriveadfærd.

5 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 5 Opdagende skriftsprog •Dobbelttydning –Barnet er opdagende –Skriftsprogskompetencen dukker op

6 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 6 Opdagende skriftsprog •Samtidighed med den øvrige sprogtilegnelse –Sprogforståelse –Begrebsdannelse / ordforråd –Talesprog •Udtale •Sætningsopbygning •Ordbøjning •Prosodi •Intonation

7 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 7 Opdagende skriftsprog •Noget kommer før noget andet –Enkeltord før sætninger •Liniære processer •Høj grad af samtidighed •Cirkulære processer, hvor læringen hele tiden griber ind i hinandens områder

8 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 8 Emergent literacy / Opdagende skriftsprog Principperne kan samles i 5 følgende punkter •Tidlig start, hvor barnet selv opdager uden at blive belært. •Samtidighed mellem skrive- og læsefærdigheder Skriftsprogsindlæringen bliver ligesom talesprogsindlæringen meningssøgende. •Samtidighed mellem funktion og form. •Kognitivt arbejde (problemløsning). •Indlæringen foregår i samspillet med de voksne og handler således i høj grad om kvaliteten i relationen. Den voksne som model bliver central.

9 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 9 Talesprog og skriftsprog samtidig •På samme måde som barnet prøver reglerne i talesproget af, kan vi give børnene mulighed for at prøve skriftsproget af.

10 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 10 Talesprog og skriftsprog samtidig •sammenhængen mellem sproglyde og bogstaver •funktionel •tilegnet i en sproglig sammenhæng, som er meningsfuld for børnene selv. •konstruerende proces,

11 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 11 Barnet skaber sit sprog •Barnet er teoriafprøver –Systematiker, der finder ud af, om det sagte giver mening. F.eks –Ental / flertal –Biords placering –Intonation

12 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 12 Barnet skaber sit sprog •Barnet er født med forudsætninger for sprog •Barnet er afhængig af sit miljø

13 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 13 Barnet skaber sit sprog •Barnet er afhængig af de voksnes reaktioner på sine afprøvninger –Mennesker søger hen, hvor der er •Succes •Glæde •Fællesskab

14 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 14 Barnet skaber sit sprog •De voksne skal –Lytte til talesproget –Se skriftsproget

15 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 15 Barnet skaber sit sprog •Barnet har brug for et miljø fyldt med meningsfuldt sprog

16 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 16 Ideer til det synlige skriftsprog •Når der er meget synligt skriftsprog, spørger børnene og de voksne fortæller. Dialogen starter naturligt og funktionelt.

17 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 17 Billedreportage med tekst til

18 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 18 Billedreportage med fortælling

19 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 19 Den voksne laver en overskrift til børnenes tegninger om en bog

20 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 20 I barnets erindringsbog er der masser af skrift

21 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 21 Fortælling om familien

22 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 22 Navn på de fremmødte

23 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 23 Navne i tegningerne og på kunstneren

24 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 24 Sange, rim og remser på væggen

25 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 25 Det står på døren, hvad der er bag ved døren

26 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 26 Guide til orden i køleskabet

27 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 27 Madlavningsguide i børnehøjde

28 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 28 Dagsprogram med tekst

29 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 29 Fødselsdagskalender

30 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 30 Skrift og billeder i fællesdagbogen

31 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 31 Vigtigst af alt er barnets egen spontane legelæsning og skrivning

32 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 32 Barnet skaber sit sprog •Barnet skaber sit sprog i et miljø, der giver mange sproglige muligheder sammen med de voksne

33 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 33 Sprogmodeller •Spejlneuroner. Den hjernefunktion, der gør, at barnet kan kopiere de voksne.

34 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 34 Sprogmodeller •De voksne snakker med barnet –Svare på det barnet spørger om uden at belære •De voksne viser, at de bruger skriftsproget –Skrive –Læse

35 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 35 Sprogmodeller •Vise at skriftsproget har funktion

36 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 36 Sprogmodeller •Vise glæde ved sprog

37 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 37 Sprogmodeller •Gå på opdagelse sammen med barnet •Undres •Vise nysgerrighed •Reflektere

38 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 38 Voksenrollen Sætte pris på børnenes læse- og skriveaktiviteter –anerkende legelæsning –anerkende og kommentere legeskrivning og børnestavning

39 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 39 Sproget er funktionelt –gøre noget ud af børnenes produkter – lade dem få en funktion og/eller nyde dem –gøre skrive- og læseaktiviteter som en del af leg –Gøre skrive- og læseaktiviteter til en del af hverdagen

40 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 40 Skriftsproget er synligt •Gør skriftsproget synligt ved at vise og bruge det og lade det være fremme

41 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 41 Skriftsproget er let tilgængeligt Let adgang til bøger

42 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 42 Skriveredskaberne er let tilgængelige •Let adgang til papir og skrive- og tegneredskaber

43 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 43 Vis glæde ved sprog •Vis glæde ved at bruge sprog •Vis glæde ved egne sproglige aktiviteter •Vis glæde ved andres sproglige aktiviteter •Vær glad sammen om sprog •Vær glad i de sproglige aktiviteter

44 Ida Marie Holm Tidlig skriftsprog i dagtilbud 11.11.2010 44 God fornøjelse •Tak fordi I lyttede


Download ppt "Tidlig skriftsprog i dagtilbud Opdagende skriftsprog."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google