Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrund, status og udrulning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrund, status og udrulning"— Præsentationens transcript:

1 Baggrund, status og udrulning
Forside 1 (generel) Baggrund, status og udrulning BedreBolig-uddannelsen, grundkursus

2 Politisk baggrund og kontekst
Overordnet formål Understøtte målsætningen om grøn omstilling Fremme energirenoveringer af private boliger Fjerne barrierer for energirenovering – gøre det nemt og overskueligt Samlet rådgivningspakke – alt rådgivning hos en aktør Skabe vækst og arbejdspladser (ses i sammenhæng med BoligJobordningen) Indholdsside med illustration

3 Muligheder med BedreBolig
For boligejeren Nem og overskuelig indgang til viden og rådgivning Boligen lever op til fremtidens krav om en energirigtig bolig Kan mærkes i boligejerens økonomi For BedreBolig-rådgiveren Sikret mulighed for at kunne tilbyde kvalificeret rådgivning Adgang til viden og værktøjer og kommunikations- og samarbejdskompetencer For centrale interessenter/kontaktpunkter Markedet kan vækste Styrkelse af tværfaglighed og samarbejde Bedre vurderingsgrundlag for banker og realkreditinstitutioner Et konkret værktøj for kommunerne Indholdsside med illustration

4 Finansiel institution
De centrale aktører ENERGISELSKABER Udvikle og fremme anvendelse af ”BedreBolig – Besparelsen Betaler”. Understøtte via tilskud til konkrete ydelser, fx kortlægning Etablering af certificerede grønne aktører Markedsføring FINANSIELLE INSTITUTIONER Anvendelse og ejerskab af BedreBolig-budget Lettere lånerådgivning til energirenovering Rådgivning om energibesparelser Finansiel institution Energiselskaber BedreBolig-budget Sagsnr. L 92 Energiselskaber Ny aftale om energiselskabernes energibesparelser Tillægsaftale BedreBolig- rådgiver Boligejer UNDERLEVERANDØRER Udførelse Andre ydelser Indholdsside med illustration Underleverandører BEDREBOLIG-RÅDGIVER Kvalificeret og samlet rådgivning Kortlægning og plan for energirenovering Finansieringsmæssige beregninger til lånevurdering Styring af renoveringsproces Godkendelse af det udførte arbejde

5 De centrale aktører Indholdsside med illustration

6 Uddannelsesmodul 2 ”Byggeledelse”
Ydelserne Screening Kortlægningsydelse Byggeledelsesydelse Uddannelsesmodul 1 ”Proces-/projektledelse og kundeorienteret salg og kommunikation Indholdsside med illustration Uddannelsesmodul 2 ”Byggeledelse”

7 Uddannelsen Formål Bred og dyb, energifaglig viden inden for et snævert emneområde Helhedsorienteret rådgivning ud fra boligejerens behov Forhåndsviden Erfaring med energirenoveringer, energibesparelser eller VE- installationer i mindre bygninger Fagligt velfunderet inden for eget fagområde Efteruddannelse, der har sat fokus på det energifaglige område Gennemføre/udføre energieffektiviseringsopgaver inden for eget fagområde i mindre bygninger Forhåndskendskab til byggelovgivning, herunder Bygningsreglementet og de særlige energiregler, som er indført efter 2006 Indholdsside med illustration

8 Uddannelsen Opnåede kompetencer
Kommunikation, salg og forventningsafstemning med boligejeren Den gode rådgivningsproces fra energitjek til gennemførelse af energirenovering Aktiv brug af tværfagligt samarbejde og netværk Energitekniske løsninger Energiløsninger Beregning af besparelse ved energieffektivisering Indholdsside med illustration

9 BB ´Markedsføring på to niveauer
Kommunikation direkte til målgrupperne Kommunen som central aktør Byggeriets aktører Håndværkere Arkitekter Ingeniører Byggemarkeder m.fl. Finansieringsinstitutioner Energiselskaber Ejendomsmæglere Energirådgivere Andre… Aktører reklamerer for BedreBolig BedreBolig Kommunikation til aktører Boligejerne BB Målgrupper efterspørger ordningen hos aktører Henvisning til BedreBolig

10 Udrulning i flere tempi
Afprøvningsforløb i ni kommuner i første del af 2014 Esbjerg, Fredensborg, Frederikshavn, Høje-Taastrup, Morsø, Næstved, Odense, Roskilde og Skanderborg Rulles ud i resten af Danmark i anden del 2014 Indholdsside med illustration

11 Overordnet lanceringsplan
Oplysning af BedreBolig- rådgivere Gradvis udrulning via kommuner Bred markeds- føring Aktivering af kontaktpunkter Udrulning til øvrige kommuner Indledende lancering i udvalgte kommuner 2013 2014 2015 Løbende opfølgning og udvikling hos kommuner Involvering af ES og FI i udvalgte kommuner Involvering af øvrige kontaktpunkter Løbende opfølgning og udvikling hos kontaktpunkter Udbud om markeds-føring Markedsførings-kampagne Info via brancher og netværk Indsats via kommuner samt målrettet markedsføring Via brancher samt målrettet markedsføring Samarb., udvikling Første eval. Slut- eval. Tværgående evaluering Løbende evaluering

12 Skilleside (billede kan varieres)
Status

13 Status på udviklingen af BedreBolig
Lovgrundlag og bekendtgørelse for BedreBolig BedreBolig-vejledning, tjeklister, kontraktskabeloner, herunder BedreBolig-plan, BedreBolig-budget Beregningsværktøj Oprettelse af ekstra pladser: det er lykkedes os at imødekomme ønsker,

14 Status på markedsføringen
Hjemmeside BedreBolig.dk live 1. januar 2014 Markedsføring målrettet byggeriets aktører (nyhedsbreve, brochure, henvendelser, Q&A’s) Udbud af markedsføringsindsats Udrulning i de ni kommuner Indholdsside med billede og illustration (1)

15 De første BedreBolig- Rådgivere
Frontløbere inden for helhedsorienteret renovering ”Ambassadører” for en ny ordning Indflydelse på udvikling af BedreBolig BedreBolig som del af værktøjskassen Indholdsside med billede og illustration (2)

16 Rigtig god fornøjelse! BedreBolig-uddannelsen, grundkursus
Forside 1 (generel) Rigtig god fornøjelse! BedreBolig-uddannelsen, grundkursus


Download ppt "Baggrund, status og udrulning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google