Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.amuglove.dk Kompetencecenter Esbjerg VESTJYLLAND I EN GLOBALISERET VERDEN.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.amuglove.dk Kompetencecenter Esbjerg VESTJYLLAND I EN GLOBALISERET VERDEN."— Præsentationens transcript:

1 www.amuglove.dk Kompetencecenter Esbjerg VESTJYLLAND I EN GLOBALISERET VERDEN

2 www.amuglove.dk Et samarbejde mellem AMU-Vest EUC Vest Esbjerg Handelsskole VUC Vest CVU Vest Social- og sundhedsskolen i Esbjerg

3 www.amuglove.dk Tre hovedmålsætninger At beskrive og udvikle på ”det regionale kompetencefundament”. At arbejde med netværksdannelse hos små og mellemstore virksomheder. At udvikle på det regionale skolesamarbejde

4 www.amuglove.dk Tre hovedmålsætninger At beskrive og udvikle på ”det regionale kompetencefundament” At arbejde med netværksdannelse hos små og mellemstore virksomheder At udvikle på det regionale skolesamarbejde

5 www.amuglove.dk Vores succeshistorie - netværkene Der er etableret 13 virksomhedsnetværk indenfor  B&A  Godstransport  Personbefordring  Hotelservice  Service Esbjerg  Service Grindsted  Vikarbureauer  Boinstitutioner  Fiskemelsfabrikker  Dagplejere  Familieplejere  Iværksættere  Regionstypiske virksomheder

6 www.amuglove.dk Vores succeshistorie - netværkene 6 virksomhedsnetværk er under etablering indenfor  Træindustri - vinduesproduktion  Offshore  Offshore - Task force zero  Træindustri - spær  Taxi  LEAN

7 www.amuglove.dk Virksomhedsnetværk - karakteristika Der deltager typisk 5-10 virksomheder i hvert netværk Der er afholdt mellem 1 og 7 møder i de etablerede netværk Der er en eller to undervisere tilknyttet hvert netværk Netværket af regionstypiske virksomheder kører i mere fleksible rammer end de øvrige virksomhedsnetværk

8 www.amuglove.dk Virksomhedsnetværk - værktøjer I forbindelse med dannelse og drift af branchenetværk, er der udarbejdet følgende værktøjer:  Til deltagerne i netværk: •Overskueligt kursustilbud via HR-pakken •Brochure - HR-pakke •Gratis vejledninger i: –APV-vejledninger og –skemaer –MUS –Uddannelsesplanlægning •Tilbud om eksperimenterende undervisning

9 www.amuglove.dk Virksomhedsnetværk - værktøjer  Til netværkstovholdere: •Guide til netværksdannelse •HR-pakken - oversigt over HR-kurser og HR-konsulentydelser som skolesamarbejdet kan tilbyde •Guide til HR-pakken – sammenhæng mellem virksomheders problemer og skolernes tilbud •Uddannelse af netværkstovholdere – dannelse af netværk, salg, markedsorientering

10 www.amuglove.dk Vi har begået en guide om netværksdannelse En konkret beskrivelse af hvordan man: definerer formål og målgruppe opsøger virksomheder gennemfører møder foretager opfølgning vedligeholder netværket Guide_netværk.pdf

11 www.amuglove.dk Og vi har begået hvad vi har kaldt for en ”HR-pakke” til SMV Brochure_hr_pakke.pdf Guide_hr_pakke.pdf

12 www.amuglove.dk Det har været nemt – men hvorfor? Virksomhederne har selv fået lov til at sætte dagsordenen Uddannelse har ikke nødvendigvis været det primære formål Virksomhederne vil i virkeligheden gerne mødes – de mangler bare en anledning Når formål og målgruppe er defineret, er det let at sælge budskabet for tovholderne

13 www.amuglove.dk Hvad kan man sige om udbyttet? (udbytte – for hvem?) Har været meget forskelligartet Nogle er først ved at skyde sig ind Nogle taler rekruttering og fastholdelse – evt. deling af arbejdsstyrken Nogle har ført til ganske traditionelle uddannelsesydelser Nogle har eksperimenteret med udvikling af nye typer af uddannelsesydelser

14 www.amuglove.dk Hvad kan man sige om udbyttet? Netværkstovholderne: Fået kompetencer i at være opsøgende, lytte og forstå kunders behov Større viden om virksomhederne Netværksdeltagerne: Et uformelt forum hvor de kan diskutere med ligesindede Større viden om muligheder for efteruddannelse Mulighed for at SMV kan deltage på virksomhedstilrettede kurser

15 www.amuglove.dk Hvad kan man sige om udbyttet? Uddannelsesinstitutionerne: Fået et tættere samarbejde med regionens virksomheder Har bedre mulighed for at følge udviklingen i regionens behov for kompetenceudvikling Fået en mere fleksibel og fremadrettet medarbejderstab

16 www.amuglove.dk Praktiske erfaringer – fra en netværkstovholder Teddy Schnefeldt – underviser, frontløber og netværkstovholder

17 www.amuglove.dk Hvad er det som kendetegner et vestjysk netværk? Stærk – fleksibel & god bindeevne

18 www.amuglove.dk Thomas Teslak Ib G. Larsen HTH Jan Lillegaard Jens Peter Jensen Tommy S. Hansen Knud Otto Nielsen AMU-Vest

19 www.amuglove.dk Hvordan har vi opbygget netværket? Fordele & ulemper ved denne metode.

20 www.amuglove.dk Hvad er det så vi har haft på sigtekornet? Transportbranchens image – holdninger & færdselssikkerhed

21 www.amuglove.dk AMU-Vest, Esbjerg Iversen Busser, Ribe Iversen Busser, Tarp Thykjær Busser, Brørup Thykjær Busser, Varde De blå Busser, Esbjerg Arriva Esbjerg

22 www.amuglove.dk Netværksforskelle. Beslutningstagere Mellemledere. Kompetencer.

23 Udbytte Forretningsvenskaber Handelspartnere Anbefalet til andre netværk Kort- og langsigtede resultater

24 www.amuglove.dk Praktiske erfaringer og oplevelser Fra en netværker: Vognmand Tommy S. Hansen

25 www.amuglove.dk Praktiske erfaringer Jeg har først og fremmest deltaget i netværket for at opbygge relationer Vi har i vores netværk primært arbejdet med opbygning af image Vi har helt konkret gennemført uddannelse af vore chauffører for at hæve vores image

26 www.amuglove.dk Mine oplevelser Jeg har oplevet en meget høj grad af fleksibilitet og omstillingsparathed fra uddannelsesinstitutionerne AMU har virkelig budt på kvalificeret sparring med hensyn til imageopbygning og profilering Vi har generelt fået leveret den ønskede vare – uden omsvøb og sidegevinster Vore netværksmøder har kunnet placeres på de tidspunkter, der passede deltagerne bedst

27 www.amuglove.dk Men….. Der har været rigtig meget administrativ bøvl Det har været svært at tage chauffører ud af produktion – forretningen ”kører” jo

28 www.amuglove.dk Tid til spørgsmål ?

29 www.amuglove.dk Så er det jeres tur Hvad er jeres erfaringer med klynger / netværk? Hvad virker? Hvad virker ikke? Gode råd i øvrigt 10 minutters refleksion i mindre grupper – derefter tager vi en diskussion

30 www.amuglove.dk Mere arbejde til jer Kan man med inspiration i HR pakken forestille sig, at uddannelsesinstitutionerne kan fungere som en ekstern personaleafdeling for SMV’erne – eller er det ren romantik? Gode forslag til hvorledes vi kan sikre, at vi får udviklet medarbejderne – også hos SMV’erne Særlige problemstillinger hos SMV’erne 10 minutters refleksion i mindre grupper – derefter tager vi en diskussion

31 www.amuglove.dk Afrunding !


Download ppt "Www.amuglove.dk Kompetencecenter Esbjerg VESTJYLLAND I EN GLOBALISERET VERDEN."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google