Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grundejerforeningsmøde ESKEMOSEVANG. Cykelstier og trafiksikkerhed •Cykelsti på Tornevangsvej og Ludvig Jensensvej •Signalanlæg ved Tornevangsvej Ludvig.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grundejerforeningsmøde ESKEMOSEVANG. Cykelstier og trafiksikkerhed •Cykelsti på Tornevangsvej og Ludvig Jensensvej •Signalanlæg ved Tornevangsvej Ludvig."— Præsentationens transcript:

1 Grundejerforeningsmøde ESKEMOSEVANG

2

3 Cykelstier og trafiksikkerhed •Cykelsti på Tornevangsvej og Ludvig Jensensvej •Signalanlæg ved Tornevangsvej Ludvig Jensensvej •Bedre krydsningsmuligheder på Byagervej •Sti mellem Bakkevej og Højbovej •Cykelsti- og gangbro over banen ved Tornevangsvej •Afsætningsplads ved Tornevangsvej •Cykelstier over jernbanen ved Kajerødvej

4 Miljø og Energiforhold •Faskiner •Energi -Naturgas -Fjernvarme -Jordvarme -Solenergi

5 Klima- og Energipolitik I maj 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen et tillæg til spildevandsplanen: Krav om nedsivning af tagvand og andet overfladevand ved nybyggeri og tilbygning i eksisterende fælleskloakerede områder. De fælleskloakerede områder i Bistrup-oplandet udpeges som områder, hvor grundejerne kan udtræde af spildevandsforsyningen for så vidt angår tagvand og andet overfladevand. Hvis en ejendom udtræder for både tag- og andet overfladevands vedkommende kan spildevandsforsyningen tilbagebetale op til 40 % af tilslutningsbidraget.

6

7

8

9

10 Rudersdal Kommunes hjemmeside

11 Energi •Naturgasområde •Ikke planer om fjernvarme i området foreløbig •HMN giver op til 5000 kr. ved skift fra oliefyr til naturgas eller skift fra ældre naturgasfyr til nyt naturgasfyr •Jordvarme kræver tilladelse fra Kommunen og evt. dispensation fra tilslutningspligten. Ansøgningsskema på hjemmesiden -Ja til horisontale slanger 60 – 90 cm under overflade hvis mere end 300 meter fra vandboring -Nej, hvis mindre end 300 meter til boring -Solenergi kræver ikke særlig tilladelse, men der kan være krav i lokalplan til overflader m.m. Må ikke reflektere på nabo. -P.t. skattefradrag på op til 15.000 kr. ved etablering af solceller eller jordvarme.


Download ppt "Grundejerforeningsmøde ESKEMOSEVANG. Cykelstier og trafiksikkerhed •Cykelsti på Tornevangsvej og Ludvig Jensensvej •Signalanlæg ved Tornevangsvej Ludvig."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google