Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvor svært kan det være? LAR i praksis. Afkobling af tagvand.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvor svært kan det være? LAR i praksis. Afkobling af tagvand."— Præsentationens transcript:

1 Hvor svært kan det være? LAR i praksis

2 Afkobling af tagvand

3 The downspout disconnection program • Kampagne over 20 år • 58.000 afkoblede tage • Indsatsen målrettet oplande, der overbelaster kloakken • Opsøgende og personlig henvendelse • Billigere end alle andre tiltag (jf. rapport) • Intet væsentligt økonomisk incitament for brugeren(7 $ pr. måned)

4 Opland

5

6 6 Pilotprojekt på Lindevang

7 Projektformål 1.Udvikle afskæring af tagvand til et realistisk alternativ til traditionelle løsninger - praktisk og administrativt i myndighed og forsyning. 2.Undersøge, hvor stor en del af tagvandet, der er opbakning til og fornuft i at afskære i et parcelhusopland 3.Demonstrere og dokumentere lokale nedsivningsløsninger på tagvand 4.Identificere og overkomme barrierer

8 8 Kloakering i Brøndby Kommune

9 9 Hvorfor lige Lindevang? • Vand i kældrene og overløb til strandsøerne Til Spildevandscenter Avedøre

10 Forudsætninger – Overensstemmelse med kommunens spildevandsplan – Enighed mellem grundejeren og kommunalbestyrelsen om udtræden – Kloakforsyningens samlede økonomi forringes ikke væsentligt og kloakforsyningen kan fortsat fungere teknisk forsvarligt – Vi har en model, hvor vi selv kan tage initiativet

11 Køreplan og status for pilotprojekt • Udpege caseområde (Lindevang – 29 huse) • Borgerkommunikation • Nedsivningstests • Besigtigelse – Ejer, Kommune, Forsyning, Orbicon og to entreprenører • Tilbud fra entreprenører • Udarbejdelse af ansøgninger • Sagsbehandling • Udførelse • Tilsyn, færdigmelding, udmelding af forsyning samt afregning • Afrapportering og evaluering • Eventuel udbredelse til hele området

12 Barrierer og erfaringer • Højt grundvand og dårlig nedsivningsevne • Modvillige borgere og uegnede haver • Grundvandsrisiko ved nedsivning • Regler for jordhåndtering • Ulovligt byggeri • Eksisterende ulovlige løsninger – f.eks. afledning til vej eller skel • Modvilje mod ”nye” løsninger • Nedsivning nær vandløb • Kun en del af arealet afskæres • Overløb til kloak • Anlægsøkonomi og finansieringsmodeller • Kun fantasien sætter grænser

13 13 Nedsivning på græs

14 14 Vend nedløbsrørene væk fra kloakken

15 15 Nedsivning på græsplæne

16 16 Nedsivning i regnbed • Fordele – Nyt sjovt element i haven – Simpel og billig – Ingen drift – Magasinvolumen – Synligt ”overløb” • Ulemper – Kræver plads

17 17 Få glæde af regnvandet i haven

18 18 Regnbed

19 19

20 Pænt regnbed

21

22 22 Planter til regnbede Maj Juli Sept Engblomme (Trollius europaeus) Kattehale (Lythrum salicaria) Nyserøllike (Achillea ptarmica ) Røllike ’Boule de Neige’ (Achillea ptarmica ) Røllike ’Walter Funke’ (Achillea mil. ) Eng-Nellikerod (Geum rivale) Mjødurt (Filipendula ulmaria ) Pors (Myrica gale ) Star (Carex nigra) Eng-forglemmigej (Myosotis arvensis ) Blåklokke (Campanula rotundifolia) Hjertegræs (Briza media) Gyldenris (Solidago virgaurea) Slangeurt (Persicaria bistorta ) Kejserbusk (Viburnum Bodnantense) Plantebedet skal kunne tåle både at stå helt tørt og meget fugtigt i perioder. FUGTIG TØR

23 23 Opbygning af regnbed

24 24 Serie af regnbede Illustration: Julia Gram Jensen, Haveselskabet


Download ppt "Hvor svært kan det være? LAR i praksis. Afkobling af tagvand."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google