Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Jørgen Stage Johansen Aktiv i fagforening

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Jørgen Stage Johansen Aktiv i fagforening"— Præsentationens transcript:

1 Jørgen Stage Johansen Aktiv i fagforening 1978-90
Arbejdsmiljøleder FARMA 1990- Brevkasseredaktør Dansk Laborant-Forening Projektleder ”Sikker kemi på KU” Medforfatter til nogle publikationer

2 Arbejdsmiljøorganisation på KU efter fusion
miljøråd Arbejdsmiljø- Samarbejde Fakultetsarbejdsmiljøudvalg Institutarbejds- miljøudvalg Arbejdsmiljø- grupper

3 ”Sikker kemi på KU” - baggrund
Påbud fra Arbejdstilsynet i 2005 til daværende Københavns Universitet Mange påbud omhandlede det kemiske område og procesventilation Standarden på kemilaboratorierne på Københavns Universitet alt for dårlig

4 Projektet med 5 faser Registrering af kemikalier og kvalitetssikring af affaldshåndtering Procesventilation og kemikalieopbevaring Klassificering og mærkning Arbejdsmiljø i uddannelse – adfærd Kemiske påvirkninger Varighed ændret fra 2 til 3 år. Fase 2 opsplittet i "Kemikalieopbevaring” (2A) og ”Procesventilation” (2B). ”Arbejdsmiljø i uddannelse” overført til selvstændigt projekt

5 ”Stadier på livets vej” - for kemikalier
Gennemgang af alle faser fra kemikaliet kommer ind på arbejdspladsen til det bortskaffes

6 Projektgruppe med diverse udskiftninger
AMOS Jørgen Thomsen (udskiftet med) Karen Boesen (udskiftet med) Peter Rønberg SUND Janne Funder Jensen Studenterhjælpere LIFE Heidi Kjær (udskiftet med) Charlotte Jørgensen (udskiftet med) Rikke Fatum Maj-Britt Stærfelt NAT Ingen repræsentant ved projektstart Henrik Kehler FARMA Jørgen Stage Johansen, projektleder

7 Sikker kemi på KU Roller og forankring
Arbejdsmiljørådet Projektejer og besluttet mål for de enkelte faser Projektgruppen Udviklet og gennemført projektet Følgegruppen Inddraget og hørt ca. 2 gange årligt. Udover projektgruppen bestået af repræsentanter for fakulteter Fakultetsarbejdsmiljøudvalgene Inddraget på formøder ved 2 første faser Temadage og brugerkurser Har gjort sikker kemi til en ”folkesag”. Temadage har været fordelt på fakulteter med ledelsesrepræsentant som indleder

8 Sikker kemi på KU logo og hjemmeside
LIFE KU FARMA NAT SUND Indholdet på projekthjemmesiden vil blive lagt under central KU-hjemmeside

9 Kemikalieregistrering og affaldshåndtering
28. februar 2008

10 Opbevaring af kemikalier
23. oktober 2008

11 Klassificering og mærkning samt nye retningslinjer for kemikalieaffald på KU
19. november 2009

12 Procesventilation i laboratorier
28. april 2010

13 Kemiske påvirkninger 11. november 2010

14 Vilkår for projektdeltagere
Arbejdsmiljøledere og konsulenter fra de 4 ”våde fakulteter” fødte deltagere Forskellig baggrund og kompetencer Projektet født i periode med organisatoriske ændringer Daglige driftsopgaver samt en lang række projekter er løbende tilføjet uden hensyntagen til ”Sikker kemi på KU” Relativt få ressourcer – tilkøb af ydelser i fase med affald (Altox og Sikkerhedsrådgiver). I fase med procesventilation (samarbejde med ventilationsrådgiver)

15 TEMADAGE MED OPLÆGSHOLDERE OG EN DEL EKSTERNE DELTAGERE HAR STYRKET NETVÆRK. 150 DELTAGERE
PROJEKTET HAR NÅET FLOTTE RESULTATER I RETNING MOD SIKKER KEMI PÅ KU. KRAVSPECIFIKATIONER FOR PROCESVENTILATION IKKE AFSLUTTET NYE BYGGERIER VIL DE KOMMENDE ÅR FORBEDRE DE FYSISKE RAMMER


Download ppt "Jørgen Stage Johansen Aktiv i fagforening"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google