Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til Dialogmøde med Hospitalsapoteket NBG: 22. november 2011

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til Dialogmøde med Hospitalsapoteket NBG: 22. november 2011"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til Dialogmøde med Hospitalsapoteket NBG: 22. november 2011
THG: 29. november 2011 Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

2 Program Velkomst Medicinservice og klinisk farmaci
EPJ medicinmodul inkl. dialog Klinisk farmaceut på afdeling Apotekets hjemmeside Apotekets Information Lægemidler klar til brug inkl. dialog Evt. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

3 Lidt om os 1 af Apotekets 8 afdelinger
31 af Apotekets 250 medarbejdere 25 farmakonomer, 5 farmaceuter, 1 afd.leder Medicinservice og klinisk farmaci på ca. 100 afsnit på 4 destinationer NBG, THG, PPØ og Psyk. Hospital Risskov Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

4 Evaluering Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

5 Medicinservice og klinisk farmaci
Apotekets samarbejde med afdelingerne har ændret sig meget Da afdelingerne selv bestilte medicin, skete det ofte at der var bestillinger flere gange om dagen. Det var ressourcekrævende, både for afdelingerne og for Apoteket Da vi begyndte med medicinservice i slutningen af 1990’erne var det ren opfyldning/logistik Der hvor udviklingen er længst, laver vi en gennemgang af ordinationerne i EPJ, så medicinen kan leveres pakket til den enkelte patient, fra pakkerobotten Vi kom hurtig i gang på THG, Nu er næsten alle afdelinger der er relevante med på NBG På THG var det en ledelsesbeslutning at alle sengeafdelinger skulle have medicinservice. På NBG er det efter afdelingernes eget ønske. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

6 Formål med medicinservice/klinisk farmaci
Sikre at de rette lægemidler er til rådighed Optimal økonomisk anvendelse Lagerstyring Kvalitetssikre og kvalitetsudvikle lægemiddelhåndtering Alt sammen for at bidrage til det optimale patientforløb. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

7 Rekommandationer/standardsortimenter
Kilde: Forord til Lægemiddel Rekommandationsliste, Den Regionale Lægemiddelkomite, Region Midtjylland, Januar 2010 Et s-sortiment er sammensat af en delmængde fra Rekommandations listen, suppleret med lægemidler som er karakteristiske for afdelingens speciale. Basisliste indeholder det der er rekommanderet i primærsektoren. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

8 Medicinservicekontrakt
På alle afdelinger som har medicinservice laves der en skriftlig medicinservicekontrakt Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

9 Medicinservicekontrakt
Model Timetal Hvilke dage kommer apoteket Medicingruppemøde Er dokumentation for medicinskabstilsyn på afsnit med medicinservice Modellerne beskrives senere Kontrakten indeholder oplysninger om Medicingruppemøde tilbydes 1-2 gange årligt. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

10 Apoteksmappe, på afsnit med medicinservice
Apotekets hjemmeside Standardsortiment Definition af udløb Udløbsjournal Kassationsrapporter Afsnitsspecifik udførsel af medicinservice Jennifer viser senere hvad den indeholder Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

11 Afsnitsspecifik beskrivelse af medicinservice
Praktiske oplysninger om afsnittet Hvor er medicinen Hvem er kontaktpersoner Hvilken medicinservicemodel anvendes Specielle aftaler Specielle aftaler: iv vejledninger, udpakning af original emballage. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

12 Apotekets Kontaktpersoner
Vi arbejder i teams Det betyder, at I har faste kontaktpersoner Apoteket vil gerne, at I bruger jeres kontaktpersoner Evt. eksempler navne på hvem der går hvor Det er med til at undgå at i får kontakt til en der ikke har kendskab til afdelingen. Forhindre dobbelt bestillinger. Telefonnr. Står på de fleste afdelinger i kontaktbogen eller opslag i medicinrum. Vi kommer med ny udgave snart. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

13 Medicinservice – flere modeller
Medicinservice efter standardsortiment Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

14 Medicinservice – flere modeller
Medicinservice efter standardsortiment med medicinmodulet som redskab til dialog Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

15 Medicinservice – flere modeller
Medicinservice efter medicinmodulet med standardsortiment som basis Model 3 er inddelt i forskellige niveauer Det aftales med det enkelte afsnit, hvilket niveau der anvendes hos dem Niveauer afgør hvor dybdegående apotekets gennemgang af ordinationer er Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

16 Medicinservice – flere modeller
Model 3 udvidet med pakning på robot Gennemgang så ordinationerne svarer til de lægemidler der kan/må leveres dosispakket. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

17 Fokuspunkter Apoteket forsøger med fokuspunkter at medvirke til optimeret behandling Eksempler på Fokuspunkter Skal vi sige noget om at det er med i kontrakten eller er det det ?????? BLY Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

18 Fokuspunkter Ciprofloxacin tabletter – interaktion med mineraler
Når Ciprofloxacin tabletter gives samtidig med mineraler, dannes et kompleks i mavetarmkanalen. Dette kompleks absorberes dårligt og derved optages kun ca % af ciprofloxacin-dosis. Det kan medføre behandlingssvigt af Ciprofloxacin. Ciprofloxacin bør gives min. 2 timer før eller 4 timer efter de ovennævnte præparater. Hvis patienten får ordineret både Ciprofloxacin, kalk og jern, og det ikke kan lade sig gøre at flytte doserne, kan det overvejes at pausere enten jern eller kalk i den periode, hvor der gives Ciprofloxacin. På nogle afdelinger gives skriftlig besked til lægerne om forslag til ændringer. På andre afdelinger laver apoteket rettelser i EPJ. Optimere behandling Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

19 Fokuspunkter Valg af protonpumpehæmmere (PPI)
Det er let at ombytte én PPI til en anden, da de er lige effektive.  Pantoprazol er den rekommanderede protonpumpehæmmer i Region Midtjylland. Nexium (esomeprazol) er kun rekommanderet til børn samt til patienter med sonde, da dette præparat kan opslemmes i vand. Der er god økonomi i at holde sig til Pantoprazol både på sygehuset, og når patienten udskrives. For at bruge præparater der er rekommanderet. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

20 Fokuspunkter Alendronat – interaktion med lægemidler og føde
Den perorale biotilgængelighed af Alendronat er ca. 0,7%. Da lægemidlet bindes til andre lægemidler og madvarer, bør det gives forskudt for måltiderne og på et tidspunkt, hvor der ikke tages andre præparater. Samtidig fødeindtagelse, inkl. kaffe og juice, nedsætter absorptionsgraden af Alendronat-dosis med 40-60%. Dette kan medføre behandlingssvigt af Alendronat. Alendronat gives mindst 30 minutter før andre lægemidler, føde- og drikkevarer eller kosttilskud. Alendronat kan give øsofagusirritation. Tabletterne skal derfor indtages stående eller i siddende stilling, og skal synkes hele med et glas vand. Alendronat behandling bør altid kombineres med calcium og D-vitamin tilskud. Optimering af behandling Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

21 EPJ medicinmodul Vigtigt arbejdsredskab i vores daglige arbejde i klinisk farmaci Har åbnet op for at følge forbruget af lægemidler på afsnittet på en helt anden måde Vi kan bruge det rent logistisk til bestilling af medicin Bruges til ordinationsgennemgang på patientniveau Bestilling af medicin i og uden for sortiment, da vi kan se, hvad der faktisk ordineres -patientsikkerheden højnes, da vi på nogle afdelinger retter ordinationer til, så det der ordineres, også er det der rent faktisk administreres. Der tjekkes også dosering, doseringstidspunkter og interaktioner på udvalgte lægemidler Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

22 EPJ medicinmodul - uhensigtsmæssigheder
Ordination udenfor standardsortimentet Vælger faste tidspunkter i stedet for at fordele over døgnet Fokuspunkter fra kontrakt kan være svære at få implementeret Ændring i administrationsplan og ikke i ordination Markering af egen medicin Afvigelser Når lægen IKKE logger på relevant afsnit Også synonympræparater til præparater i standardsortimentet – glemmer at stå i standardsortiment når der ordineres – godkendelsesprocedure? Alle afdelinger kører med faste givningstidspunkter, som kan være svære at afvige, da det passer dårligt ind i afdelingens men måske også patientens rytme. Det er dog vigtigt, at f.eks antibiotika gives jævnt over hele døgnet så vidt muligt. Mulighed: Bolus kontra infusion Fokuspunkter er besluttet i samråd med afdelingen og vil ofte have fokus på fejl, der ofte ses på afdelingen. Der kommer dog hele tiden nye læger, som skal lære fokuspunkter. Hvor kommer information bedste frem henne? Fejl i EPJ, at sgpl kan ændre i administrationsplanen, så givningstidspunkt bliver korrekt på administrationsoversigten men ordination er fortsat forkert. Apoteket bruger lang tid på at udrede, om speciel eller dyr medicin evt kan være patientens egen medicin. Det er vigtigt, at sgpl markerer ordinationer med egen medicin, når det opdages første gang. Både så Apoteket ikke bestiller dyr medicin hjem, men også så alle kolleger efter en ikke skal undersøge det samme igen. Som udgangspunkt vurderer Apoteket, at øjendråber, p-piller og astmamedicin er egen medicin. På nogen afdelinger har man ligefrem en fast aftale om, at disse ting skal skrives i kontaktbogen eller bestilles hos jeres kontaktperson,hvis pt ikke har det med. Det er vigtigt at markere i EPJ, HVER gang der er sket en afvigelse. Hvis der er ordineret Pinex men man i stedet giver pamol, bør det laves som en afvigelse. Ofte ser vi, at der er lavet en afvigelse med bemærkning: ej fået præparat, men uden yderligere forklaring. Her er det vigtigt at uddybe, om pt ikke vil tage medicin eller om det er fordi præparatet ikke findes i afdelingen. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

23 EPJ medicinmodul - Præsentation af substitutionsfunktionalitet
Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

24 EPJ medicinmodul - Præsentation af substitutionsfunktionalitet
Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

25 EPJ medicinmodul - Præsentation af substitutionsfunktionalitet
Funktionaliteten er godt tænkt, og højner patientsikkerheden, når den kan bruges. Særlig god for spl, da de kan anvende den inden ophældning, og med det samme lave om til præparatet i st sortiment. Substituer funktionalitet kommer også op, når lægen er inde og godkende ordinationer. Ved I hvorfor vi fortsat ser præparater, som er nygodkendt, men ikke ændret til det præparat, som pt er i std sortiment? (OK hvor der bruges pt egen medicin, og det er markeret således). Desværre er der mange tilfælde, hvor funktionaliteten ikke kan bruges. -Kan kun substituere lige over ved styrke f.eks kan der være ordineret pantoloc 40 mg 20 mg x 1. Dette vil vi gerne substitutiere til synonym pantoprazol 20 mg, 20 mg x 1. Egentlig reelt nok, da ordination faktisk er forkert. -Kan kun bruges på de præparater, hvor der forefindes substitutionskode fra LMS. Alt flydende, IV medicin og frihandelsvarer har ingen substitutionskode -Kan kun bruges hvis der IKKE er ophældt/givet medicin fremadrettet Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

26 EPJ medicinmodul - standardordinationspakker
Fordele: Forbedrer patientsikkerhed Sikrer at doseringstidspunkter er korrekte Sikrer at det ordinerede er i std sortiment Sikrer at der ordineres relevante lægemidler Ulemper: Sovepude Der ordineres mere end nødvendigt Der ordineres uden for std sortiment hvis std ord pakker ikke er opdaterede Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

27 EPJ medicinmodul - standardordinationspakker
Vær ALTID OBS på jeres standardordinationspakker ved opdatering af EPJ Standardordinationspakker er som udgangspunkt afdelingens eget ansvar Ansvaret for opdatering og oprettelser kan dog uddelegeres til Apoteket, som en del af kontrakt. Vær dog OBS på ved ændringer, at std pakker kan ordineres lige så snart de er oprettet, SELVOM de ikke er godkendt af læge. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

28 EPJ medicinmodul - standardordinationspakker
Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

29 EPJ medicinmodul – synonymsubstitution/ordinations-gennemgang på kontrakt
Eksempel på patient som blev indlagt på Århus Sygehus. Fejl i ordinationer: 1.fejl i doseringstidspunkt 2.Dobbeltordinationer på analog præparater samt alt for høj dosis 3.Manglende seponeringstidspunkt på antibiotika 4.Blanding af mange forskellige smertestillende præparater 5. Pn præparater som normalt kun ordineres pn er ordineret som faste ordinationer 6.Interaktioner mellem flere af præparterne. BØR SÅDAN EN ORDINATON INDBERETTES SOM EN UTILSIGTET HÆNDELSE, hvis den ikke rettes? Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

30 EPJ medicinmodul – synonymsubstitution/ordinations-gennemgang på kontrakt
Der foretages ændringer inden for følgende: Synonymsubstitution Udvalgte lægemidler ifølge aftale med afd Bemærkninger: Apoteket ifølge aftale med afdelingen komme med bemærkninger til ordinationerne Ordinationsgennemgang = gennemgang af lægemiddelordinationer til lægemiddel i afsnittets standardsortiment eller afsnittets depot Synonymsubstitution til rekommanderet lægemiddel og/eller lægemiddel i Hospitalsapotekets sortiment Andre ændringer: Magnyl, Simvastatin, Antibiotika, Vitaminer/mineraler, protonpumpehæmmere Bemærkninger: Der gøres opmærksom på flg.: Administrationsvej f.eks iv til po Dobbeltordinationer Afvigende doseringer Lægemiddelform, hvor der i forvejen gives alm. tabletter: smeltetabletter, dispergible tabletter, orale opløsninger Zofran sup. ændres til p.o. eller i.v. Uklare ordinationer f.eks gamle ikke godkendte ordinationer. Ordination af Unikalk Forte med D-vitamin 1 x 2 ved glucocorticoidbehandling længere end 1 uge Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

31 EPJ medicinmodul - DIALOG
Hvordan kan vi medvirke til optimeret anvendelse af EPJ’ medicinmodul? Måske en kort men meget målrettet undervisning af lægerne i medicinmodulet Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

32 Klinisk farmaceut på afdeling Eksempler
Farmaceutkontrakt på Neurokirurgisk afd. NK, NBG Klinisk farmaceut, i gennemsnit 5 timer pr. uge på afd. Formål: optimering af lægemiddelbehandlinger Startet op i januar 2006 Arbejdsopgaver: overvågning af lægemiddelforbrug opdatering og udarbejdelse af IV-blandevejledninger samt standardordinationspakker - undervisning af sygeplejersker, besvarelse af lægemiddelrelaterede spørgsmål fra personale mm. Opdatering og udarbejdelse af IV vejl. Mm: Til administration af intravenøse lægemidler tilpasset afdelingen Praktisk og teoretisk undervisning: Omkring håndtering af f.eks. IV lm Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

33 Klinisk farmaceut på afdeling
Nationalt klinisk farmaciprojekt, udført på afd. P 260, THG Formål: at sikre optimal behandling med risikolægemidler blandt indlagte patienter på danske hospitaler AK-behandling, Digoxin, Methotrexat, NSAID og Opioider Status på afd. Antal patienter i interventionsperioden: 38 Antal patienter i behandling med et risikolægemiddel, med et eller flere interventionsforslag: 29 (76%) Antal patienter med et eller flere interventionsforslag på øvrige lægemidler : 25 (66%) Status på landsplan På landsplan har der deltaget 52 kliniske farmaceuter fordelt på 23 hospitaler. Baseline periode først, herefter interventionsperiode a 2 mrds varighed, hvor vi kom 2 gange pr. uge og overleverede til stuegangsgående læge Status på Universitetshospitalet Aarhus Kirurgisk afdeling P 260 samt 4 kliniske farmaceuter involveret i projektet Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

34 Klinisk farmaceut på afdeling
NSAID Doseringsinterval optimeres (alle doser lagt inden for 9 timer) Overskredet max dosering (1200 mg/døgn) Dobbeltordination (fast på 3x400mg + samme som pn) Ordination af ikke-rekommanderet NSAID Ordination af max. dosis til ældre patient og uden samtidig ordination af PPI (er dog ikke givet) OBS standardordinationspakke med 600 mg x 3 ibuprofen Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

35 Klinisk farmaceut på afdeling
Opioider Buprenorfinplaster doseringsinterval (skiftes kun hver 7. dag) Evt. manglende laksantia Valg af opioid, morfin er rekommanderet OBS nedsat dosering til ældre Fordele og ulemper ved at ordinere mange pn præparater til samme patient Tramadol retard 100 mg x 1 samtidigt med kontinuerlig morfin. Dobbeltordination af morfin pn, da den ene var del af en smertepakke. Manglende max dosis ved pn (dialog med smerteteam) Contalgin tabl. ordineret som stk. og ikke i mg. Forstærkning af sederende effekt af morfin ved samtidig indgift af Cisordinol og Oxapax Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

36 Klinisk farmaceut på afdeling
Mulige tiltag Oprettelse af specielle fokusområder på afdelingen Revidering af standardordinationspakker i EPJ, vejledninger i e-dok mm. Undervisning af personale på baggrund af projekt, f.eks. om detaljer i medicinmodulet Som resultat af projektet Ny interventionsperiode på afd. P260 med daglig farmaceutisk medicingennemgang - fokus på medicinrelaterede problemstillinger Deltagelse på morgenkonferencer Daglig medicingennemgang i 1 mrd, 2 timer pr. dag, overlevering/diskussion på morgenkonference –mulighed for at drøfte interventionsforslag blandt flere læger og under tilstedeværelse af de tilknyttede sygeplejersker da afd. dagligt genneggår hver pt. spl og læger igennem Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

37 Apotekets hjemmeside www.apoteket.aarhussygehus.dk
Eller gå ind på hjemmesiden for Århus Sygehus: Gå herefter ind på Hospitalsapoteket Aarhus Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

38 Apotekets hjemmeside Find bl.a. info om
Rekommandationsliste, returmedicin mm. Liste over vederlagsfri medicin (under ”patient”) Tilmelding til nyhedsbrev Links til DPSD Udleveringstilladelser fra LMS Produktresumeer Patienten: Medicin til ikke-indlagte patienter Hospitalsapoteket udleverer lægemidler til visse patientgrupper, der er i fortsat sygehusbehandling og hvor sygdommen og lægemidlet er opfattet af listen herunder. Denne ordning gælder også for lægemidler, der udleveres fra et hospital. Den reviderede liste er gældende fra 1. april Liste med vederlagsfri medicin til særlige ikke-indlagte patientgrupper  (PDF) Nyhedsbreve: Alle nyhedsbrevet tilbage til 2005 –Brug f.eks. Søgefunktionen ”find” inde på de forskellige nyhedsbreve Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

39 Apotekets hjemmeside Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

40 SAMNET SAMnet er samarbejdsplatform for sygehusapotekerne i Danmark og Amgros Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

41 Apotekets Information
Ring på (+8949) 3909 Eller mail til Bemandes af kliniske farmaceuter alle hverdage fra kl. 8-15 Alle lægemiddelrelaterede spørgsmål er velkomne ”Simple” spørgsmål vs. spørgsmål der kræver egentlig sagsbehandling Telefonen bemandes af farmaceuter på matriklerne i Aarhus og Skejby Ring ved spørgsmål om lægemidler og deres brug NB. Medicinbestilling skal foregå som hidtil, dvs. enten via normale 3610 eller direkte til medicinservicepersonalet Simple opslag er defineret som spørgsmål, hvor det fuldstændige svar umiddelbart kan findes i SAID, Medicin.dk, produktresumé eller ApoVision. Disse besvares straks, man kan evt. rådføre sig med anden farmaceut/farmakonom ved behov. For mere komplicerede spørgsmål, der kræver en egentlig sagsbehandling oprettes en SAID-sag. Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

42 Apotekets Information
Fordeling af anvendelse Fordelingen gælder t.o.m. 3. kvartal 2011 Antal spørgsmål i gennemsnit? Evt. fordelt på simple og SAID Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

43 Apotekets Information
Fordeling af spørgsmålstype Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

44 Apotekets Information
Simpel SAID Total Jan. 33 7 40 Feb. 28 5 Marts 31 2 April 23 4 27 Maj 30 35 Juni 29 36 Juli 32 Aug. 6 37 Sept. 20 3 Apotekets Information Eksempler på spørgsmål Er vilan inj. væske konserveret? Hvordan blandes pantoloc til IV brug? Må Sirdalud tabl. knuses? En patient med CAVE dicillin. Er der krydsallergi med piperacillin/tazobactam? Kan man give Lyrica og Reminyl i ventrikelsonde? Hvilken administrationshastighed skal Humam Albumin 5% gives ved? Osv…. Tilføj flere Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

45 Lægemidler klar-til-brug og sikker medicinering
Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

46 Hvorfor? Fokus på patientsikkerhed Fokus på arbejdsmiljø
Fokus på effektivisering og logistik Ønske om reduktion af det kliniske personales tidsforbrug til lægemiddelhåndtering Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

47 Hvordan? Tre-strenget indsats: Indkøb fra lægemiddelindustrien
Produktion på dansk hospitalsapotek Egenproduktion på Hospitalsapoteket Aarhus Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

48 Eksempler Injektionsvæske blandes, optrækkes og leveres
i sprøjte eller infusionspose/-pumpe Tabletter pakkes og leveres i enkeltdoser Lægemidler pakkes i procedurevogne/-bakker Patientspecifik behandling Standardbehandling Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

49 PDA og patientspecifik medicin
Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

50 Konklusion fra patientsikkerhedsundersøgelse
Automatisk medicindosering øger patientsikkerheden Før-undersøgelse på Geriatrisk Afdeling viser, at ordineret medicin ved hver 4. patient ikke stemmer overens med dispenseret medicin, og at medicindosering sandsynligvis bidrager til færre fejl ved dispensering Ingen fejl observeret ved automatisk medicin-dosering Sygeplejerskerne føler sig trygge og oplever en øget sikkerhed Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

51 Konklusion fra patientsikkerhedsundersøgelse
Ingen fejl relateret til automatisk medicin-dosering er indberettet til Dansk Patient-SikkerhedsDatabase Stregkodelæsning på patient og medicin betyder, at dokumentationen er korrekt Der er plads til forbedringer i hele processen Nye fejltyper er mulige Sandsynligvis tid at spare for sygeplejersken, men ikke undersøgt ved denne analyse Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

52 Ændring af arbejdsgange
Tid i gennemsnit pr. patient anvendt i medicinrummet i 2 forløb for hvert afsnit Gennemsnitlig tid anvendt hos patienten i 2 forløb for hvert afsnit Når der bruges PDA, flyttes noget af den tid, der ellers blev brugt i medicinrummet ud til patienten Sygeplejerskens opgaver ved medicinering bliver mere synlig for patient og pårørende Patienten får indsigt i og medansvar for kontrolprocedurerne og dermed øget sikkerhed og tryghed Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

53 Konceptafprøvning Udrulning af patientspecifik pakket medicin til flere afdelinger på Skejby matriklen 4 kliniske afdelinger tilbydes totalleverance af lægemidler klar til brug i ca. ½ år Afprøvning af elektroniske medicinskabe Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

54 Elektronisk medicinskab
Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

55 Lægemidler klar til brug og sikker medicinering - DIALOG
Hvad tænker I umiddelbart om medicinkonceptet klar til brug? Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

56 Spørgsmål? Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011

57 Tak fordi I kom Hospitalsapoteket Aarhus Dialogmøder 2011


Download ppt "Velkommen til Dialogmøde med Hospitalsapoteket NBG: 22. november 2011"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google