Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aktuel lønudvikling og fleksible lønpakker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aktuel lønudvikling og fleksible lønpakker"— Præsentationens transcript:

1 Aktuel lønudvikling og fleksible lønpakker

2

3

4

5

6

7

8 Løn kan bruges til at nå mange mål
Individuel løn giver mulighed for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere Resultatafhængig løn fremmer den enkelte medarbejders perfor-mance og tilfredshed Resultatafhængig løn øger incitamenterne til at samarbejde om den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet

9 Bedre resultater for medarbejdere og virksomhed
Resultatløn medfører: Højere performance og produktivitet Bedre understøttelse af udvikling og forandringer Bedre fastholdelse af dygtige medarbejdere Større arbejdsglæde

10 Lønsystem og produktivitet Gennemsnitlig produktionsværdi pr
Lønsystem og produktivitet Gennemsnitlig produktionsværdi pr. fuldtidsansat 2006 Kilde: DI

11 Effekt af resultatløn / Kilde: DI

12 Tre vigtige overvejelser
Hvad vil virksomheden opnå med resultatløn? Hvordan måles de ønskede resultater? Hvordan belønnes resultaterne?

13 Elementer i et godt resultatlønsystem
Det, der måles, tiltrækker sig opmærksomhed, derfor… Definér klart - fra start - hvad der måles, og hvordan der måles Sammenhæng mellem præstation og løn skal gøres tydelig Vigtigt princip, at medarbejderen måles på resultatfaktorer, som han/hun kan påvirke Finansielle faktorer er bedst egnet til topledelsen, mens øvrig ledelse og andre medarbejdere (også) bør bedømmes på mere nære resultatmål Antallet af resultatfaktorer skal være overskueligt

14 Resultatløn skal vedligeholdes
Et resultatlønsystem skal vedligeholdes som alle andre lønsystemer Mulige problemer: Udbetalingen af resultatløn bliver en selvfølge Vilkårene i produktionen ændrer sig, uden resultatfaktorerne og betalingsparametrene tilpasses Lederne indstiller til ensartet udmøntning af resultatløn

15 Total Reward Total Reward omfatter alt det, som medarbejderne værdsætter i deres ansættelsesforhold, f.eks.: - Løn, aktier, personalegoder - Work-life-balance - Uddannelse/karriere - Kultur, ledelsesstil, virksomhedens brand Formålet er at tiltrække, motivere og fastholde de gode medarbejdere ved at bruge lønkronerne på det, som medarbejderne sætter pris på

16 Total Reward på tre trin
Der bør om muligt sættes tal på alle delelementer i den samlede ”kompensationspakke”. Tallene synliggøres for medarbejderne. Virksomheden kan undersøge, hvordan medarbejderne prioriterer forskellige elementer. Afklaringen kan resultere i, at kompensationspakker sammensættes på en ny måde. Den enkelte medarbejder kan gives medindflydelse på sammensætningen af sin egen kompensationspakke.

17 Synliggørelse af personalegoder
Andel virksomheder Beregner værdien af personalegoder 65 pct. 65 pct. Synliggør værdien af personalegoder 20 pct. 35 pct. Udarbejder årlig oversigt til den enkelte 10 pct. 25 pct. Kilde: DI’s TR-panel efterår 2004 og efterår 2006

18 Fleksible lønpakker Anm.: 66 af DI’s medlemsvirksomheder i 2007
Kilde: DI

19 Personalegoder i vækst
Medarbejderbredbånd Sundhedsrelaterede goder - sundhedsforsikring - fysioterapeut - kiropraktor - psykolog - rygeafvænning Medarbejderaktier/-obligationer

20 Andre udbredte personalegoder
Telefon Mobiltelefon Hjemme-pc Firmabil Avis Forsikring mod kritisk sygdom Tilskud til kantine Tilskud til personaleforening


Download ppt "Aktuel lønudvikling og fleksible lønpakker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google