Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Aulum Fritidscenter Lørdag den 9 oktober 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Aulum Fritidscenter Lørdag den 9 oktober 2010."— Præsentationens transcript:

1 Aulum Fritidscenter Lørdag den 9 oktober 2010.
Psykiatriskolen Aulum Fritidscenter Lørdag den 9 oktober 2010.

2 Skizofreni Ved sygeplejerske Flemming Østerby Kristensen
Regionspsykiatrien. Retspsykiatrisk afsnit. Søndersøparken. Viborg

3 Mit CV ( i store træk) Uddannet sygeplejerske i 1996
Special uddannelsen i psykiatrisk sygepleje 2007 Undervisningserfaring fra sygeplejeskoler, pædagog seminarier, institutioner der arbejder med psykiatri, kommuner Arbejdet på ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense fra 1996 – 1999 Souschef på retspsykiatrisk afdeling på Søndersøparken i Viborg fra ?

4 Hvad er jeres forventninger til i dag ?
Hvad skal der til, for at i går herfra og tænker ” yes, jeg er ikke kommet forgæves”

5 Hvad er skizofreni ? og hvad ved vi om skizofreni
Det kommer an på hvem vi spørger ? I 70erne var det pga af en dårlig barndom – vi gav forældrene skylden !!!

6 Historisk set er der flere teorier, som har haft bud på hvad skizofreni er ?
Og hvilken teori skal man så spørge – og hvad er en teori ?– hvor sand er den? – og hvad er Sandhed ?

7 Beskrivelse af det der foregår lige nu !
Udfra en naturvidenskabelig indfaldsvinker? Udfra en psykodynamisk indfaldsvinkel? Udfra en kognitiv indfaldsvinkel ?

8 Og hvad er så sandheden ?

9 og er der forskel på dette udfra min ”virkelighed” / kontekst ?
Hvornår er man syg ? og er der forskel på dette udfra min ”virkelighed” / kontekst ?

10 Hvad vil det sige at være psykotisk ?

11 Kan man være psykotisk og have sygdommen skizofreni ?
Kan man være psykotisk, uden at have sygdommen skizofreni ?

12 Der er ca 25.000 mennesker med sygdom skizofreni i Danmark
Og der bliver ca. 400 ny diagnosticeret om året.

13 Der er flere forsker der mener, at vi ikke er gode nok på nuværende tidspunkt, til at diagnosticere denne sygdom. At skizofreni er flere forskellige sygdomme, da der er meget stor variation over symptomer, patient forløb, hyppigheden af psykoser osv

14 Sygdommen viser sig ved at ….
Sygdommen udvikle sig langsomt over måneder eller år Der er mange forskellige symptomer, der kan forekomme enkelt vis eller i alle tænkelig kombinatioener Symptomerne kan være lette, næsten ubetydelige eller svære og total invaliderende I begyndelsen af sygdommen opfattes symptomerne som regel ikke som sygdom

15 Stress / sårbarhedsmodel
Man har en eller nogle biologiske defekter og psykiske belastninger kan være udløsende faktorer

16 Skizofreni symptomer inddeles i to grupper
Grundsymptomer Grundsymptomer set udefra patienten Grundsymptomer set indefra patienten Produktive psykotiske symptomer

17 Grundsymptomer set udefra
Autisme – manglende samklang mellem den syge og omgivelserne. Har svært ved at opfatte, hvad der foregår i mellem menneskelige relationer. Den naturlige betydning af omverden går tabt, svært ved at tolke verden. Derved tilbagetrækning fra den sociale verden, i relationer.

18 Grundsymptomer set udefra
Følelsesforstyrrelse – følelse af tomhed, irritabilitet, nedtrykthed. Oplever vrede når der er grund til glæde – og omvendt. Manglende udsving i deres følelses udtryk, er affladet i glæde og sorg – virker upåvirket af hændelser som påvirker andre.

19 Grundsymptomer set udefra
Tankeforstyrrelse – måden der tænkes på Kan være associerende tankegang EKS kim K – Erik og Inge - dag huset- diabetes – maden – besøget- haven- græsset

20 Skizofreni symptomer inddeles i to grupper
Grundsymptomer Grundsymptomer set udefra patienten Grundsymptomer set indefra patienten Produktive psykotiske symptomer

21 Grundsymptomer set indefra
Sanseforstyrrelser – Det kan være høre, føle, syns, lugte, og følesanserne som kan være påvirket – en øget følsomhed overfor lyde, lugte osv Forstyrrelse af kropsopfattelse – fornemmelse af at flyde ud – gå i opløsning, fysisk og derved påvirkning af det psykisk

22 Grundsymptomer set indefra
Kognitive funktioner Opmærksomhed og koncentration Indlæring og hukommelse De eksekutive funktioner Vil lige gennemgå de 3 undergrupper i kognitive funktioner

23 Kognitive funktioner: Opmærksomhed og koncentration
Opmærksomhed – evnen til at kan holde sig vågen gennem længere tid, kan følge med i en film. Delt opmærksomhed i forhold til at kan flere ting på samme tid eks lave mad og føre en samtale, køre bil og finde vej Koncentration – kan samle sig om det vigtige – se bort fra irrelevante ting

24 Kognitive funktioner Indlæring og hukommelse
Hukommelses – er grundlæggende for alt indlæring. Man bruger hukommelseslageret, til at finde tidligere indlært viden. Kort tids og langtidshukommelser lagre forskellige informationer. Mange hukommelsesproblemer skyldes koncentrations besvær, indlæringsbesvær eller besvær med at finde information i hukommelseslageret. Indlæring – Indlæring – er afhængig af hukommelses funktionen Kort tids. Hente mælk, aftensmad, hvad skal jeg huske om 3 timer Langtidhukommelsen er mere navne, klasse kammerater, hvad skete deri 1995 til tante odas 40 års fødselsdag osv

25 Kognitive funktioner Eksekutive funktioner
Dette betyder ” at man kan have en plan for…………..” Og at man kan udfører denne plan og ved behov , tilpasse sin plan. Nye situationer, dvs ikke rutine præget, kræver i særdeleshed krav til eksekutive funktioner. Problemet: Dette kræver abstrakt tænkning – det har mennesker med skizofreni svært ved. Plan, jeg skal undervise her i dag……..

26 Skizofreni symptomer inddeles i to grupper
Grundsymptomer Grundsymptomer set udefra patienten Grundsymptomer set indefra patienten Produktive psykotiske symptomer

27 Grundsymptomer set indefra
Tankeforstyrrelser – Pludselig stop af tanker, andre tanker trænger sig på, nye tanker opstår når man tænker på noget, oplevelse af at tankerne køre i ring Handlinger – oplevelser af man har svært ved at foretage sig daglige gøremål, men tidligere kunne

28 Grundsymptomer set indefra
Kropsopfattelse – den jeg har oplevet mest er en oplevelses at være udflydende, kan ikke afgrænse sig selv. Hvor starter jeg – og hvor slutter jeg ? En oplevelse af at gå i opløsning

29 Grundsymptomer set indefra
Energiløshed – oplevelse af træthed – udmattelse. Nedsat evne til at tåle belastning. Depression – En følelsesmæssig affladet hed, sammen med energiløshed Efter en psykotisk tilstand opleves tomhed. Erkendelse af sygdommen kan opleves som eksistentiel krise. Angst og søvnforstyrrelse Kim tegning – sove dagen efter

30 Skizofreni symptomer inddeles i to grupper
Grundsymptomer Grundsymptomer set udefra patienten Grundsymptomer set indefra patienten Produktive psykotiske symptomer

31 Produktive psykotiske symptomer
Vrangforestillinger – Er private, ” falske” forestillinger om, hvordan virkeligheden er. Hyppigste vrangforestilling er af paranoid karakter Kan ikke overbevises om, at …….. Storheds vandvid, indbildt sygdom organer flytter rundt i kroppen

32 Produktive psykotiske symptomer
Hallucinationer – er oplevelser uden et reelt sanseindtryk. Kan være på alle sanser. Stemme hallucinationer er næsten altid ”onde” eller ubehagelig, snakker ned til mennesket, er devaluerende osv. Nogle få gange er de neutrale

33 Produktive psykotiske symptomer
Katatone – har med bevægelse at gøre, typisk fysisk uro, kan ikke finde ro – har uro i benene, rejser sig når man lige har sat sig. Kan være aparte bevægelser

34 Behandling af skizofreni
Antipsykotisk medicin Miljø terapeutisk Terapi - kognitiv - psykoterapi

35 Behandling af skizofreni
Antipsykotisk medicin – blev opdaget først i 50erne. Virker primært mod de psykotiske symptomer, såsom vrangforestillinger og hallucinationer. Hurtighed er VIGTIG, med den viden vi har i dag

36 Behandling af skizofreni
Miljø terapeutisk – at skabe miljøer der støtter den enkelte. Ord som ro, forudsigelighed, annerkendene tilgang, et struktureret miljø der giver sejre, psykoedukation, beskyttelse eller tilpasse udfordringer !!! Der er forskel på et specialiseret miljø og samfundet

37 Behandling af skizofreni
Kognitiv terapi – retter sig mod tankerne ” er glasset halv fuldt eller halvt tomt ” Krop , tanker, følelser og handling er forbundet, og ved at tænke ”noget andet” kan man føle anderledes og derved handle anderledes.

38 Behandling af skizofreni
Psykoterapi – arbejder med de indre tanker og følelser, samt prøver at få mennesket til at forstå omverden og de tanker og følelser det genkalder sig Al terapi er afhængig af menneskets motivation og kognitive formåen.

39 Litteratur Psykiatriskolens håndbog :De almindeligste psykiatriske lidelser. Dorte Mark. Jes Gerlach (red.) Lundbeck. Skizofreni og kognitive forstyrrelser. Torben Østergård Christensen.

40 Og lidt til øjet…….

41 Mail: Flemming.Kristensen2@ps.rm.dk
Tak for ordet Mail:


Download ppt "Aulum Fritidscenter Lørdag den 9 oktober 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google