Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anti-Stalking Lobbying - vejen frem

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anti-Stalking Lobbying - vejen frem"— Præsentationens transcript:

1 Anti-Stalking Lobbying - vejen frem
Nordisk Kvinde Konference – Helsinki 2012 Anti-Stalking Lobbying - vejen frem Lise Linn Larsen

2 Stalking definition En systematisk række af uønskede kontaktforsøg og hændelser, der påføres et menneske, og som af pågældende opleves gentagen påtrængende, og intimiderende (Dansk Anti-Stalking Forening) Lise Linn Larsen Lise Linn Larsen

3 Hvor mange? Hver 10. voksne udsættes på et tidspunkt Varighed: Over 2 år op til 20 – 25 år

4 Hvem er ofrene ? Mænd og kvinder
Tidl. intim relation - ekspartner, eks-date/affære Venner, naboer, bekendte Familie Prof: psykologer, læger, advokater, undervisere Arbejdsrelation/kollegaer Fremmede Kendte personer Sekundære ofre Lise Linn Larsen Lise Linn Larsen

5 Stalking som vold Psykisk vold Latent vold Fysisk Vold
Lise Linn Larsen

6 Er stalking farligt ? Fysisk vold 43 % - inkl. seksuel vold
5 % Vold mod pårørende Drabsforsøg 86 % forudgået af stalking Drab 75 % forudgået af stalking (McFarlane et al & Spitzberg 2007) Lise Linn Larsen

7 Hvad er konsekvenserne?
Socialt 70% indskrænker sociale kontakter 39 % boligændringer/flytter/ går under jorden Arbejde 53 % arbejdsmæssige ændringer Psykisk 75 % oplever magtesløshed 83 % stærk forøget angstniveau 55 % symptomer PTSD 25 % selvmordstanker/-forsøg Fysisk % symptomer/sygdomsudvikling Økonomisk Få tusinde - milliontab (Kilde:Mullen el al & Sheridan 2005) Lise Linn Larsen

8 Handlemuligheder Politiet Forholdsregler - begrænsende Anti-Stalking Rådgivning Kvinde-/kriserådgivninger Offerådgivningen

9 Lov nr. 112 om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
Styrke: Definerer stalking Udvidet efterforskningsmulighed Opholdsforbud – ’zoneforbud’ Stalking = strafskærpende Svaghed: Lang sagsbehandlingstid Sanktion / Bødestraf Ingen erstatning Ingen beskyttelse af ofres ID Mulighed: Forebygge stalking Forebygge fysisk vold Risici: Falsk tryghed Erfaringer: Mangler at se effekt

10 Hvad er der behov for? Implementering af loven: Risiko- og trusselsvurderings redskab Viden – uddannelse - forskning Holdningsbearbejdning Rådgivning - Behandling Samarbejde på tværs af sektorer Etablere faglige netværk Anerkendelse Lise Linn Larsen

11 Behov for hjælp til Anerkendelse At tage kontrollen tilbage Italesætte oplevelser som stalking Handlingsstrategier – (ud af magtesløsheden) Sikkerheds- og beskyttelsesstrategier Beviser /dokumentation - log-skema Netværk At rådgiver har viden, kompetence og indsigt i stalkingens psykologi Lise Linn Larsen Lise Linn Larsen

12 Nordisk Netværk for Stalking
Interessegrupper og organisationer der arbejder med stalking Videns- og erfaringsdeling Inspiration Forskning Fællesskab

13 Dansk Anti-Stalking Forening
Facebook: Dansk Anti-Stalking Forening Støt Dansk Anti-Stalking Forening med 150 kr Send SMS til 1414 med beskeden: indsamling 150

14 Stalking metoder Telefonopkald og sms´er Breve og mails Overvågning og forfølgelse Trusler - direkte og indirekte Falsk anklage – falsk rygtespredning Beskadigelse og hærværk Indtrængende adfærd Overfald – fysisk og seksuelt Lise Linn Larsen

15 Hvem stalker? Psykisk syge Personlighedsforstyrrede
Velfungerende i krise Lise Linn Larsen Lise Linn Larsen

16 Stalker kendetegn Besiddende og jaloux Stærkt manipulerende Kontrollerende og dikterende Ønsker (kræver) høj grad af binding Svinger ml udødelig hengivenhed og vred afvisning Lav frustrationstærskel Overfølsomhed Stor afhængighed og krav om opmærksomhed Usikker og lavt selvværd Tvangsprægede karaktertræk Ingen tætte venner Ansvarsforflygtigende og selvretfærdig Lise Linn Larsen Lise Linn Larsen

17 Fem stalkertyper Den afviste Den intimitetssøgende Den inkompetente
Den hævngerrige Den psykopatiske Lise Linn Larsen

18 Hvordan skal man forholde sig
Undlad: Svare på henvendelser Returnere gaver, mails o.l. Kontakt Stå fast: På din beslutning Stol på din (mave-)fornemmelse Gem: Beviser/dokumentation Logbog/logskema Søg hjælp: Politi / læge / psykolog / socialrådgiver/ (krise-)rådgivning / krisecenter Brug netværket Tal om det! Lise Linn Larsen

19 Hvordan hjælpe? Anerkende det skete! Hjælp til: Orden i kaos Realitetstjek Udvide handleevnen Tage dagliglivet tilbage Inddrag det sociale netværk ‘Stå ved siden af’ Lise Linn Larsen

20 Behov for hjælp til Rådgivning og viden - håndtering
Handle- og sikkerhedsstrategier Det daglige liv Netværket – inddrage/fastholde/styrke Børnene Tværfag/-sektorielt samarbejde Lise Linn Larsen


Download ppt "Anti-Stalking Lobbying - vejen frem"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google