Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Årsregnskabet og registreringssystemet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Årsregnskabet og registreringssystemet"— Præsentationens transcript:

1 Årsregnskabet og registreringssystemet
Hovedformål med årsregnskabets udarbejdelse Årsregnskabet Årets resultat og egenkapital Årsregnskabets hovedformål Lovkrav Virksomhedens økonomistyring Årsregnskabets indhold Resultatopgørelse og balance

2 Årsregnskabet og registreringssystemet
Resultatopgørelse Viser virksomhedens indtjening (overskud eller underskud) i den pågældende periode.

3 Årsregnskabet og registreringssystemet
Balance Viser virksomhedens økonomiske situation på en bestemt dag.

4 Årsregnskabet og registreringssytemet
Fra bilag til årsregnskab Bogholderi: En række konti Antal af konti = antal regnskabsposter

5 Årsregnskabet og registreringssytemet
Bogføringsregler År: Kontonavn: Side Dato Bilag Tekst Debet Kredit Saldo D/K Forskellen mellem det beløb, der er bogført i debet og det beløb, der er bogført i kredit, kaldes kontoens saldo Når et beløb registreres i kreditkolonnen siger man, at kontoen krediteres Når et beløb registreres i debetkolonnen siger man, at kontoen debiteres 600 600 D 200 400 D Hvis summen i debet er størst, kaldes saldoen en debetsaldo. Hvis summen i kredit er kreditsaldo.

6 Årsregnskabet og registreringssytemet
Bogføringsregler Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Debet = omkostninger Kredit = indtægter Debet = aktiver Kredit = passiver

7 Årsregnskabet og registreringssytemet
Bogføringsregler Det dobbelte bogholderis princip: Ved registrering af bilag, skal der i bogholderiet altid debiteres og krediteres lige store beløb.

8 Årsregnskabet og registreringssytemet
Bogføringsregler Bogføringseksempel 1: En virksomhed køber varer for kr , der betales kontant ved overførsel fra bankkontoen.

9 Årsregnskabet og registreringssytemet
Bogføringsregler Bogføringseksempel 2: Virksomheden sælger varer for kr mod kontant betaling. Beløbet er lagt i kassen.

10 Årsregnskabet og registreringssytemet
Bogføringsregler Bogføringseksempel 3: Virksomheden indsætter kr på bankkontoen. Beløbet tages i kassen.

11 Årsregnskabet og registreringssytemet
Bogføringsregler Bogføringseksempel 4: Virksomheden betaler kr kr. i husleje ved overførsel fra bankkontoen.

12 Årsregnskabet og registreringssytemet
Bogføringsregler Bogføringseksempel 5: Virksomheden køber en bærbar computer til kr kr. Beløbet betales ved overførsel fra bankkontoen.

13 Årsregnskabet og registreringssytemet
Bogføringsregler

14

15 Hver dag bogføres butikkens køb og salg
4.1 Resultatopgørelsen Hver dag bogføres butikkens køb og salg År 0 År 1 År 2 tid Inden butikken åbner, opstilles et budget for år 1. I starten af år 2 kan årsregnskabet for år 1 udarbejdes.

16 Evt. regnskab for 1. kvartal Evt. regnskab for 3. kvartal
4.1 Resultatopgørelsen År 0 År 1 År 2 tid 1.1 31.3 30.6 30.9 31.12 Evt. halvårs-regnskab Evt. regnskab for 1. kvartal Evt. regnskab for 3. kvartal

17 Hver dag bogføres butikkens køb og salg
4.1 Resultatopgørelsen Hver dag bogføres butikkens køb og salg År 0 År 1 År 2 tid

18 I slutningen af år 1 opstilles budget for år 2.
4.1 Resultatopgørelsen År 1 År 2 År 3 tid I slutningen af år 1 opstilles budget for år 2. I starten af år 3 kan årsregnskabet for år 2 udarbejdes.

19 Et årsregnskab består af en resultatopgørelse og en balance.
4.1 Resultatopgørelsen Et årsregnskab består af en resultatopgørelse og en balance. År 0 1.1 År 1 31.12 År 2 tid En resultatopgørelse for hele regnskabsåret En balance ultimo regnskabsåret

20 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER

21 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Salgsfremmende omk. Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000

22 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Salgsfremmende omk. Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000 Omkostninger i alt

23 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Nettoomsætning (salg) Salgsfremmende omk. Renteindtægter 25.000 Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000 Omkostninger i alt

24 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Nettoomsætning (salg) Salgsfremmende omk. Renteindtægter 25.000 Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000 Omkostninger i alt Indtægter i alt

25 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Nettoomsætning (salg) Salgsfremmende omk. Renteindtægter 25.000 Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000 Omkostninger i alt Indtægter i alt Indtægter større end omkostninger = overskud

26 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Nettoomsætning (salg) Salgsfremmende omk. Renteindtægter 25.000 Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000 Omkostninger i alt Indtægter i alt Årets overskud Indtægter større end omkostninger = overskud

27 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Nettoomsætning (salg) Salgsfremmende omk. Renteindtægter 25.000 Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000 Omkostninger i alt Indtægter i alt Årets overskud I alt Summen i højre og venstre side skal altid være ens.

28 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen Hvad nu, hvis omkostningerne og indtægterne ser således ud? Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Nettoomsætning (salg) Salgsfremmende omk. Renteindtægter 25.000 Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000 Omkostninger i alt Indtægter i alt

29 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen Hvad nu, hvis omkostningerne og indtægterne ser således ud? Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Nettoomsætning (salg) Salgsfremmende omk. Renteindtægter 25.000 Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000 Omkostninger i alt Indtægter i alt Omkostninger større end indtægter = underskud

30 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen Hvad nu, hvis omkostningerne og indtægterne ser således ud? Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Nettoomsætning (salg) Salgsfremmende omk. Renteindtægter 25.000 Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000 Omkostninger i alt Indtægter i alt Årets underskud Omkostninger større end indtægter = underskud

31 Resultatopgørelse for år 1
4.1 Resultatopgørelsen Hvad nu, hvis omkostningerne og indtægterne ser således ud? Resultatopgørelse for år 1 OMKOSTNINGER kr. INDTÆGTER Vareforbrug Nettoomsætning (salg) Salgsfremmende omk. Renteindtægter 25.000 Lokaleomkostninger Bilers driftsomkostninger Øvrige omkostninger Renteomkostninger 75.000 Omkostninger I alt Indtægter I alt Årets underskud I alt Summen i højre og venstre side skal altid være ens.

32 Et årsregnskab består af en resultatopgørelse og en balance.
4.2 Balancen Et årsregnskab består af en resultatopgørelse og en balance. År 0 1.1 År 1 31.12 År 2 tid En resultatopgørelse for hele regnskabsåret En balance ultimo regnskabsåret

33 opstilles for et bestemt tidspunkt.
4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt. Balance pr. 31. december år 1 AKTIVER kr. PASSIVER

34 opstilles for et bestemt tidspunkt.
4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt. Balance pr. 31. december år 1 AKTIVER kr. PASSIVER Biler Inventar Varelager Varedebitorer Kassebeholdning 50.000 Bankindestående Aktiverne viser virksomhedens pengebinding. Pengebinding = de aktiver (værdier) virksomheden ejer.

35 opstilles for et bestemt tidspunkt.
4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt. Balance pr. 31. december år 1 AKTIVER kr. PASSIVER Biler Inventar Varelager Varedebitorer Kassebeholdning 50.000 Bankindestående Aktiver i alt

36 opstilles for et bestemt tidspunkt.
4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt. Balance pr. 31. december år 1 AKTIVER kr. PASSIVER Biler Egenkapital Inventar Varekreditorer Varelager Andre kreditorer Varedebitorer Kassebeholdning 50.000 Bankindestående Aktiver i alt Passiverne viser finansieringen. Finansiering = Hvor pengene er kommet fra til at anskaffe aktiverne.

37 opstilles for et bestemt tidspunkt.
4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt. Balance pr. 31. december år 1 AKTIVER kr. PASSIVER Biler Egenkapital Inventar Varekreditorer Varelager Andre kreditorer Varedebitorer Kassebeholdning 50.000 Bankindestående Aktiver i alt Passiver i alt

38 Summen i højre og venstre side skal altid være ens.
4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt. Balance pr. 31. december år 1 AKTIVER kr. PASSIVER Biler Egenkapital Inventar Varekreditorer Varelager Andre kreditorer Varedebitorer Kassebeholdning 50.000 Bankindestående Aktiver i alt Passiver i alt Summen i højre og venstre side skal altid være ens.

39 Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2?
4.2 Balancen Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2? Balance pr. 31. marts år 2 AKTIVER kr. PASSIVER Biler Egenkapital Inventar Varekreditorer Varelager Andre kreditorer Varedebitorer Kassebeholdning 25.000 Bankindestående Aktiver i alt Passiver i alt ? Tip! Se formel til beregning af egenkapital.

40 Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2?
4.2 Balancen Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2? Balance pr. 31. marts år 2 AKTIVER kr. PASSIVER Biler Egenkapital Inventar Varekreditorer Varelager Andre kreditorer Varedebitorer Kassebeholdning 25.000 Bankindestående Aktiver i alt Passiver i alt ? Egenkapital = ’Aktiver i alt’ - gæld Har du brug for endnu et tip?

41 Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2?
4.2 Balancen Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2? Balance pr. 31. marts år 2 AKTIVER kr. PASSIVER Biler Egenkapital Inventar Varekreditorer Varelager Andre kreditorer Varedebitorer Kassebeholdning 25.000 Bankindestående Aktiver i alt Passiver i alt ? Gæld i alt Egenkapital = ’Aktiver i alt’ - gæld Her er løsningen.

42 Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2?
4.2 Balancen Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2? Balance pr. 31. marts år 2 AKTIVER kr. PASSIVER Biler Egenkapital Inventar Varekreditorer Varelager Andre kreditorer Varedebitorer Kassebeholdning 25.000 Bankindestående Aktiver i alt Passiver i alt Egenkapital = ’Aktiver i alt’ - gæld Egenkapital = – =

43 Bogføringsopgave Maria Dollerup

44

45 Gratis adgang

46 E-conomic Nu skal vi have tastet bilag fra Maria Dollerup ind i e-conomic

47 Præsentation af årsregnskabet
Årsregnskabets formål Intern rapportering Led i økonomistyringen Ekstern økonomirapportering: Virksomhedsejere Långivere Leverandører Kunder Medarbejdere Offentlige myndigheder

48 Præsentation af årsregnskabet
Opstilling af årsregnskabet for en handelsvirksomhed Artsopdelt resultatopgørelse for Birk Pejse

49 Præsentation af årsregnskabet
Opstilling af årsregnskabet for en handelsvirksomhed Balance for Birk Pejse

50 Præsentation af årsregnskabet
Opstilling af årsregnskabet for en produktionsvirksomhed Varestrømmen:

51 Præsentation af årsregnskabet
Opstilling af årsregnskabet for en produktionsvirksomhed Hovedopgave - omdanne råvarer til færdigvarer. 3 forskellige lagre.

52 Præsentation af årsregnskabet
Opstilling af årsregnskabet for en produktionsvirksomhed Funktionsopdelt resultatopgørelse for FLEXON

53 Præsentation af årsregnskabet
Opstilling af årsregnskabet for en produktionsvirksomhed Balancen for FLEXON

54 Årsrapport for selskaber
Regnskabsklasser og årsrapportens hovedindhold Årsregnskabsloven: Årsregnskabsloven er opdelt i regnskabsklasser:

55 Årsrapport for selskaber
Regnskabsklasser og årsrapportens hovedindhold Krav til årsrapportens indhold for de enkelte regnskabsklasser:

56 Årsrapport for selskaber
Grundlæggende krav til årsrapporten Retvisende billede Støtte regnskabsbrugerne i økonomiske beslutninger Relevante og pålidelige oplysninger Grundlæggende forudsætninger:

57 Årsrapport for selskaber
Årsregnskabslovens opbygning:

58 Årsrapport for selskaber
Årsrapportens enkelte elementer Ledelsesberetning og ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter til årsregnskabet Opgørelse over bevægelser i egenkapitalen

59 Årsrapport for selskaber
Ledelsesberetning Forklaringer til den økonomiske udvikling Virksomhedens hovedaktiviteter Den forventede fremtidige udvikling Særlige risici, som virksomheden kan påvirkes af Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Videnresurser, CSR-aktiviteter, påvirkning af det eksterne miljø samt forsknings- og udviklingsaktiviteter.

60 Årsrapport for selskaber
Revisionspåtegning Revisionspligt - regnskabsklasserne B, C og D. Undtagelse – regnskabsklasse B (små virksomheder): Balancesum (aktiver): 1,5 mio. kr. Nettoomsætning: 3 mio. kr. Gennemsnitligt antal heltids-beskæftigede medarbejdere: 12

61 Årsrapport for selskaber
Anvendt regnskabspraksis Redegøre for de anvendte værdiansættelses-metoder Resultatopgørelse, balance og noter samt ledelsesberetning Beregningsmetoder for afskrivninger

62 Årsrapport for selskaber
Balance - anlægsaktiver Anlægsnote:

63 Årsrapport for selskaber
Balance - omsætningsaktiver Varelager Optælling/lagerregnskab Værdiansættelse – kostpriser

64 Årsrapport for selskaber
Pengestrømsopgørelse

65 Årsrapport for selskaber
Krav om særlige oplysninger, der skal fremgå af årsregnskabet: Specifikationer til poster i resultatopgørelse og balance Yderligere oplysninger til årsregnskabet som helhed Supplerende oplysninger om indregning og måling af visse poster i årsregnskabet Noter til årsregnskabet

66 Årsrapport for selskaber
Opgørelse over bevægelser i egenkapitalen

67 Årsrapport for selskaber
Ikke-finansiel rapportering Shareholdervalue: Den økonomiske bundlinje Stakeholdervalue: Ansvarlighed med hensyn til miljø og sociale forhold Bæredygtig udvikling: Opfylde nuværende generationers behov uden at reducere fremtidige generationers muligheder for at få deres behov opfyldt. - Den tredobbelte bundlinje Økonomi, miljø og socialt ansvar

68 Årsrapport for selskaber
Ikke-finansiel rapportering CSR ”Corporate Social Responsibility” Virksomhedens samfundsansvar Etiske og sociale forhold Arbejdsmiljø og eksternt miljø Hovedsagligt frivilligt

69 Årsrapport for selskaber
Ikke-finansiel rapportering Eksempel Novo Nordisk

70 Regnskabet består af resultatopgørelsen og balancen.
13.1 Resultatbudget Rikke Bæk er nu færdig med Fashion SHOEs regnskab for butikkens første år (år 1). Regnskabet består af resultatopgørelsen og balancen. Det første år for 1.1. år 1 år 1

71 13.1 Resultatbudget Hun skal nu i gang med at udarbejde budgetter for det næste år. Jeg skal opstille et resultatbudget og et likviditetsbudget for år 2. Det andet år for 1.1. år 2 år 2

72 13.1 Resultatbudget Rikke starter med at udarbejde et resultatbudget, der skal vise det forventede resultat for næste år. Vi kigger nu frem i tiden og beregninger effekten af de forventninger vi har Det andet år for 1.1. år 2 år 2

73 Der tages udgangspunkt i resultatopgørelsen for år 1.
13.1 Resultatbudget Der tages udgangspunkt i resultatopgørelsen for år 1. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 – Andre eksterne omkostninger 492 – Personaleomkostninger 846 Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 – Afskrivning på biler 20 Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 – Renteomkostninger 25 Årets resultat 327

74 Rikke Bæk har følgende forventninger til år 2:
13.1 Resultatbudget Rikke Bæk har følgende forventninger til år 2: Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % – Personaleomkostninger 846 + 8 % Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

75 13.1 Resultatbudget Rikke forventer, at omsætningen i år 2 vil stige med 15 % i forhold til år 1. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 = 6.316 – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % – Personaleomkostninger 846 + 8 % Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

76 Rikke forventer en uændret bruttoavanceprocent i år 2.
13.1 Resultatbudget Rikke forventer en uændret bruttoavanceprocent i år 2. Beregningerne vises i note 1. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 = 6.316 – Vareforbrug 3.752 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % – Personaleomkostninger 846 + 8 % Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

77 13.1 Resultatbudget Vareforbruget beregnes nu som forskellen på nettoomsætningen og bruttofortjenesten. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % – Personaleomkostninger 846 + 8 % Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

78 13.1 Resultatbudget Nu beregnes de forventede ”andre eksterne omkostninger” og personaleomkostninger. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

79 Indtjeningsbidrag = kr. 2.002 – 517 – 914 = kr. 571.
13.1 Resultatbudget Indtjeningsbidrag = kr – 517 – 914 = kr. 571. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 kr – 517 – 914 571 – Afskrivning på inventar 40 Uændret – Afskrivning på biler 20 Uændret Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

80 Afskrivninger forventes uændrede i forhold til år 1.
13.1 Resultatbudget Afskrivninger forventes uændrede i forhold til år 1. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 kr – 517 – 914 571 – Afskrivning på inventar 40 Uændret 40 – Afskrivning på biler 20 Uændret 20 Resultat før renter 342 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

81 Resultat før renter = kr. 571 – 40 – 20 = kr. 511.
13.1 Resultatbudget Resultat før renter = kr. 571 – 40 – 20 = kr. 511. Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 kr – 517 – 914 571 – Afskrivning på inventar 40 Uændret 40 – Afskrivning på biler 20 Uændret 20 Resultat før renter 342 kr. 571 – 40 – 20 511 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr Årets resultat 327

82 13.1 Resultatbudget Rikke Bæk forventer ”alt i alt” renteomkostninger på kr. 35 (i kr.). Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 kr – 517 – 914 571 – Afskrivning på inventar 40 Uændret 40 – Afskrivning på biler 20 Uændret 20 Resultat før renter 342 kr. 571 – 40 – 20 511 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr 35 Årets resultat 327

83 13.1 Resultatbudget Det forventede resultat i år 2 bliver et overskud på kr. 476 (i kr ), dvs. kr Resultatopgørelse år 1 (kr ) Forventning Resultatbudget år 2 (kr ) Nettoomsætning 5.492 + 15 % kr x 1,15 6.316 – Vareforbrug 3.752 kr – 2.002 4.314 Bruttofortjeneste 1.740 Uændret BA-% Se note 1 2.002 – Andre eksterne omkostninger 492 + 5 % kr. 492 x 1,05 517 – Personaleomkostninger 846 + 8 % kr. 846 x 1,08 914 Indtjeningsbidrag 402 kr – 517 – 914 571 – Afskrivning på inventar 40 Uændret 40 – Afskrivning på biler 20 Uændret 20 Resultat før renter 342 kr. 571 – 40 – 20 511 + Renteindtægter 10 kr. 0 – Renteomkostninger 25 kr 35 Årets resultat 327 kr. 511 – 35 476

84 13.2 Budgetkontrol Rikke Bæk har nu opstillet Fashion SHOEs resultatopgørelse for butikkens andet år (år 2). Realiseret overskud år 2: Kr Resultat-opgørelse for år 2. Det andet år for 1.1. år 2 år 2

85 13.2 Budgetkontrol Rikke Bæk finder nu resultatbudgettet for år 2, som hun udarbejdede for et år siden. Budgetteret overskud år 2: Kr Realiseret overskud år 2: Kr Resultat-budget for år 2. Resultat-opgørelse for år 2. Det andet år for 1.1. år 2 år 2

86 13.2 Budgetkontrol Rikke er noget skuffet over resultatet, der er kr mindre end forventet. Budgetteret overskud år 2: Kr Realiseret overskud år 2: Kr Resultat-budget for år 2. Resultat-opgørelse for år 2. Camilla foretager derfor en budgetkontrol, hvor hun sammen-ligner budgettet og regnskabet. 1.1. år 2 år 2

87 Budgetkontrol for år 2 i 1.000 kr.
Her vises resultatopgørelsen og resultatbudgettet for år 2. Budgetkontrol for år 2 i kr. Regnskab Budget Nettoomsætning 6.210 6.316 – Vareforbrug 4.290 4.314 Bruttofortjeneste 1.920 2.002 – Andre eksterne omkostninger 505 517 – Personaleomkostninger 920 914 Indtjeningsbidrag 495 571 – Afskrivning på inventar 40 40 – Afskrivning på biler 20 20 Resultat før renter 435 511 – Renteomkostninger 40 35 Årets resultat 395 476

88 Budgetkontrol for år 2 i 1.000 kr.
Omsætningen er en indtægt. Den blev kr mindre end budgettet, hvilket er negativt. Budgetkontrol for år 2 i kr. Regnskab Budget Afvigelse Nettoomsætning 6.210 6.316 – 106 – Vareforbrug 4.290 4.314 Bruttofortjeneste 1.920 2.002 – Andre eksterne omkostninger Det er negativt, når en indtægt blev mindre end forventet. 505 517 – Personaleomkostninger 920 914 Indtjeningsbidrag 495 571 – Afskrivning på inventar 40 40 – Afskrivning på biler 20 20 Resultat før renter 435 511 – Renteomkostninger 40 35 Årets resultat 395 476

89 Budgetkontrol for år 2 i 1.000 kr.
Vareforbruget er en omkostning. Det blev kr mindre end budgettet, hvilket er positivt. Budgetkontrol for år 2 i kr. Regnskab Budget Afvigelse Nettoomsætning 6.210 6.316 – 106 – Vareforbrug 4.290 4.314 24 Bruttofortjeneste 1.920 2.002 – Andre eksterne omkostninger Det er ”alt andet lige” positivt, når en omkostning blev mindre end forventet. 505 517 – Personaleomkostninger 920 914 Indtjeningsbidrag 495 571 – Afskrivning på inventar 40 40 – Afskrivning på biler 20 20 Resultat før renter 435 511 – Renteomkostninger 40 35 Årets resultat 395 476

90 Budgetkontrol for år 2 i 1.000 kr.
Rikke tjente kr mindre end forventet på de solgte varer, hvilket er negativt. Budgetkontrol for år 2 i kr. Regnskab Budget Afvigelse Nettoomsætning 6.210 6.316 – 106 – Vareforbrug 4.290 4.314 24 Bruttofortjeneste 1.920 2.002 – 82 – Andre eksterne omkostninger 505 517 – Personaleomkostninger 920 914 Indtjeningsbidrag 495 571 – Afskrivning på inventar 40 40 – Afskrivning på biler 20 20 Resultat før renter 435 511 – Renteomkostninger 40 35 Årets resultat 395 476

91 Budgetkontrol for år 2 i 1.000 kr.
Andre eksterne omkostninger blev lidt mindre end budgettet. Personaleomkostningerne blev lidt større. Budgetkontrol for år 2 i kr. Regnskab Budget Afvigelse Nettoomsætning 6.210 6.316 – 106 – Vareforbrug 4.290 4.314 24 Bruttofortjeneste 1.920 2.002 – 82 – Andre eksterne omkostninger 505 517 12 – Personaleomkostninger 920 914 – 6 Indtjeningsbidrag 495 571 – Afskrivning på inventar 40 40 – Afskrivning på biler 20 20 Resultat før renter 435 511 – Renteomkostninger 40 35 Årets resultat 395 476

92 Budgetkontrol for år 2 i 1.000 kr.
Indtjeningsbidraget blev kr mindre end forventet. Budgetkontrol for år 2 i kr. Regnskab Budget Afvigelse Nettoomsætning 6.210 6.316 – 106 – Vareforbrug 4.290 4.314 24 Bruttofortjeneste 1.920 2.002 – 82 – Andre eksterne omkostninger 505 517 12 – Personaleomkostninger 920 914 – 6 Indtjeningsbidrag 495 571 – 76 – Afskrivning på inventar 40 40 – Afskrivning på biler 20 20 Resultat før renter 435 511 – Renteomkostninger 40 35 Årets resultat 395 476

93 Budgetkontrol for år 2 i 1.000 kr.
Der var ingen afvigelser i afskrivning på inventar og biler. Budgetkontrol for år 2 i kr. Regnskab Budget Afvigelse Nettoomsætning 6.210 6.316 – 106 – Vareforbrug 4.290 4.314 24 Bruttofortjeneste 1.920 2.002 – 82 – Andre eksterne omkostninger 505 517 12 – Personaleomkostninger 920 914 – 6 Indtjeningsbidrag 495 571 – 76 – Afskrivning på inventar 40 40 – Afskrivning på biler 20 20 Resultat før renter 435 511 – 76 – Renteomkostninger 40 35 Årets resultat 395 476

94 Budgetkontrol for år 2 i 1.000 kr.
Renteomkostningerne blev kr større end budgetteret. Budgetkontrol for år 2 i kr. Regnskab Budget Afvigelse Nettoomsætning 6.210 6.316 – 106 – Vareforbrug 4.290 4.314 24 Bruttofortjeneste 1.920 2.002 – 82 – Andre eksterne omkostninger 505 517 12 – Personaleomkostninger 920 914 – 6 Indtjeningsbidrag 495 571 – 76 – Afskrivning på inventar 40 40 – Afskrivning på biler 20 20 Resultat før renter 435 511 – 76 – Renteomkostninger 40 35 – 5 Årets resultat 395 476

95 Budgetkontrol for år 2 i 1.000 kr.
Årets resultat blev et overskud, der var kr dårligere end forventet. Budgetkontrol for år 2 i kr. Regnskab Budget Afvigelse Nettoomsætning 6.210 6.316 – 106 – Vareforbrug 4.290 4.314 24 Bruttofortjeneste 1.920 2.002 – 82 – Andre eksterne omkostninger 505 517 12 – Personaleomkostninger 920 914 – 6 Indtjeningsbidrag 495 571 – 76 – Afskrivning på inventar 40 40 – Afskrivning på biler 20 20 Resultat før renter 435 511 – 76 – Renteomkostninger 40 35 – 5 Årets resultat 395 476 – 81

96 Camilla har følgende kommentarer til budgetkontrollen:
Budgetkontrollen viser, at omsætningen i år 2 har været kr mindre end forventet. Derfor er salget for hele året gennemgået grundigt. Denne gennemgang har vist, at det er salget i de første måneder af året, der har været mindre end budgetteret. Gennemgangen viser dog også, at salget i de sidste 3 måneder af år 2 har været større end budgetteret. Det formodes, at denne udvikling vil fortsætte, så Fashion Shoe kan forvente et godt salg i år 3. Budgetkontrollen viser også, at vareforbruget i år 2 har været kr mindre end budgetteret. Dette skyldes det mindre salg. Der har i øvrigt kun været mindre afvigelser i de andre omkost-ningsposter

97 Camilla har følgende kommentarer til budgetkontrollen:
Budgetkontrollen viser, at omsætningen i år 2 har været kr mindre end forventet. Derfor er salget for hele året gennemgået grundigt. Denne gennemgang har vist, at det er salget i de første måneder af året, der har været mindre end budgetteret. Gennemgangen viser dog også, at salget i de sidste 3 måneder af år 2 har været større end budgetteret. Det formodes, at denne udvikling vil fortsætte, så Fashion Shoe kan forvente et godt salg i år 3. Budgetkontrollen viser også, at vareforbruget i år 2 har været kr mindre end budgetteret. Dette skyldes det mindre salg. Der har i øvrigt kun været mindre afvigelser i de andre omkost-ningsposter

98 Plan- og budgetlægning
Planlægning - Foretages for at styre virksomheden bedst muligt - Sker med udgangspunkt i fortidige handlinger og erfaringer - Korrigeres for kendte ændringer i planlægningsperioden Planlægning på de tre styringsområder - Aktivitetsstyring – bedst mulig udnyttelse af markedsmulighederne - Kapacitetsstyring – bedst mulig udnyttelse af kapaciteten - Finansiel styring – bedst mulig finansiering

99 Plan- og budgetlægning
AKF-modellen

100 Plan- og budgetlægning
Planlægning på de tre styringsniveauer - Strategisk niveau - langtidsplanlægning - Taktisk niveau - korttidsplanlægning - Operativt niveau – dag til dag planlægning

101 Plan- og budgetlægning
Budgettet som led i økonomistyringen -Et budget viser de økonomiske konsekvenser af de lagte planer -Planlægning og budgetlægning går derfor hånd i hånd

102 Plan- og budgetlægning
Virksomhedens økonomistyring

103 Plan- og budgetlægning
Budgettets hovedformål - Udgør en prognose for den fremtidige indtjening og likviditet - Sætter fokus på alternative løsninger som grundlag for at fastlægge de bedste planer - Sikrer koordinering af virksomhedens forskellige aktiviteter - Et middel til decentralisering og uddelegering af beslutningsretten - Udgør grundlaget for efterfølgende budgetkontrol

104 Plan- og budgetlægning
Virksomhedens budgetsystem

105 Budgetudarbejdelse Et resultatbudget viser den forventede indtjening for en fremtidig periode (budgetperioden) Resultatbudgettet består af -Aktivitetsbudgettet - Kapacitetsomkostningsbudgettet - Budgettet for finansielle poster

106 Budgetudarbejdelse Direkte aktivitetsbudgettering
- Ved direkte aktivitetsbudgettering budgetteres for hvert produkt: salgspris, afsætning og enhedsomkostninger Indirekte aktivitetsbudgettering - Ved indirekte aktivitetsbudgettering budgetteres bruttofortjenesten eller dækningsbidraget på varegrupper eller for virksomheden som helhed

107 Budgetudarbejdelse Resultatbudgettet i en servicevirksomhed

108 Budgetudarbejdelse Resultatbudgettet i en produktionsvirksomhed

109 Budgetudarbejdelse Resultatbudgettet i en handelsvirksomhed

110 Budgetudarbejdelse Budgetsimulering
Budgetsimulering kan anvendes til at - Konsekvensberegning af forskellige parameterindsatser - Konsekvensberegning af ændringer i de ydre faktorer


Download ppt "Årsregnskabet og registreringssystemet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google