Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Guidet Egen-Beslutning - metode i rehabilitering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Guidet Egen-Beslutning - metode i rehabilitering"— Præsentationens transcript:

1 Guidet Egen-Beslutning - metode i rehabilitering
Vibeke Zoffmann Sygeplejerske MPH ph.d. Aarhus Universitet & Universitetshospital

2 Hjælp til rehabilitering fordrer to slags viden
Professionel viden, der på baggrund af generel evidens anbefaler den bedste måde at leve på med en konkret lidelse Personspecifik viden, der skabes af borger og professionel og giver parterne fælles indsigt i personens vanskeligheder med en konkret lidelse

3 Personspecifik viden fordrer
At metoderne vi anvender i beslutningstagning og problemløsning er: Konsistente med empowerment Har potentiale til at overkomme barrierer, der kan forhindre effektiv problemløsning

4 Virkeliggørelse af empowerment
= Filosofi Guided Egen-Beslutning = Effektiv og konsistent metode Grounded theory Livsdygtighed med Type 1 diabetes = Mål for individuel patientomsorg

5 Programmatisk kvalitativ forskning
Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GEB-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GEB-GT

6 Programmatisk kvalitativ forskning
Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GEB-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GEB-GT

7 Programmatisk kvalitativ forskning
Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GEB-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GEB-GT

8 Programmatisk kvalitativ forskning
Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GEB-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GEB-GT

9 Programmatisk kvalitativ forskning
Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GEB-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GEB-GT

10 Programmatisk kvalitativ forskning
Grounded theory studie Randomiseret kontrolleret studie Type 1 diabetes Dårligt reguleret > 2 år Metodeudvikling og implementering Interventions Gruppe GEB-GT Kontrol gruppe Kvalitativt interventionsstudie Resultat efter 1 år GEB-GT

11 Virkemidler i Guidet Egen-Beslutning
Semistrukturerede arbejdsark (n=20), guider patienter og professionelle ind i jeg-du-sorteret samarbejde Kommunikationstrænede professionelle Patienters motivation for at måle blodsukre skulle baseres på autonomi og ikke på kontrol

12 Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning
Teoretisk model og måle-instrumenter Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning Øget støtte til autonomi huskes fra gruppeforløb HCCQ * Øget støtte til autonomi opleves 1 år efter HCCQ * Færre problemer med diabetes PAID * Øget autonom motivation TSRQ Øget antal blod sukre målt selv * Glykæmisk kontrol bedre HbA1c * Øget oplevet kompetence i håndtering af diabetes PCD *

13 Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning
Teoretisk model og måle-instrumenter Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning Øget støtte til autonomi huskes fra gruppeforløb HCCQ * Øget støtte til autonomi opleves 1 år efter HCCQ * Færre problemer med diabetes PAID * Øget autonom motivation TSRQ Øget antal blod sukre målt selv * Glykæmisk kontrol bedre HbA1c * Øget oplevet kompetence i håndtering af diabetes PCD *

14 Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning
Teoretisk model og måle-instrumenter Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning Øget støtte til autonomi huskes fra gruppeforløb HCCQ * Øget støtte til autonomi opleves 1 år efter HCCQ * Færre problemer med diabetes PAID * Øget autonom motivation TSRQ Øget antal blod sukre målt selv * Glykæmisk kontrol bedre HbA1c * Øget oplevet kompetence i håndtering af diabetes PCD *

15 Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning
Teoretisk model og måle-instrumenter Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning Øget støtte til autonomi huskes fra gruppeforløb HCCQ * Øget støtte til autonomi opleves 1 år efter HCCQ * Færre problemer med diabetes PAID * Øget autonom motivation TSRQ Øget antal blod sukre målt selv * Glykæmisk kontrol bedre HbA1c * Øget oplevet kompetence i håndtering af diabetes PCD *

16 Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning
Teoretisk model og måle-instrumenter Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning Øget støtte til autonomi huskes fra gruppeforløb HCCQ * Øget støtte til autonomi opleves 1 år efter HCCQ * Færre problemer med diabetes PAID * Øget autonom motivation TSRQ Øget antal blod sukre målt selv * Glykæmisk kontrol bedre HbA1c * Øget oplevet kompetence i håndtering af diabetes PCD *

17 Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning
Teoretisk model og måle-instrumenter Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning Øget støtte til autonomi huskes fra gruppeforløb HCCQ * Øget støtte til autonomi opleves 1 år efter HCCQ * Færre problemer med diabetes PAID * Øget autonom motivation TSRQ Øget antal blod sukre målt selv * Glykæmisk kontrol bedre HbA1c * Øget oplevet kompetence i håndtering af diabetes PCD *

18 Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning
Teoretisk model og måle-instrumenter Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning Øget støtte til autonomi huskes fra gruppeforløb HCCQ * Øget støtte til autonomi opleves 1 år efter HCCQ * Færre problemer med diabetes PAID * Øget autonom motivation TSRQ Øget antal blod sukre målt selv * Glykæmisk kontrol bedre HbA1c * Øget oplevet kompetence i håndtering af diabetes PCD *

19 Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning
Teoretisk model og måle-instrumenter Life skills træning med Guidet Egen-Beslutning Øget støtte til autonomi huskes fra gruppeforløb HCCQ * Øget støtte til autonomi opleves 1 år efter HCCQ * Færre problemer med diabetes PAID * Øget autonom motivation TSRQ Øget antal blod sukre målt selv * Glykæmisk kontrol bedre HbA1c * Øget oplevet kompetence i håndtering af diabetes PCD *

20 Liv og sygdom holdes adskilt
Patient Professionel Liv Sygdom Konflikt i patient Konflikt i professionelle Sygdom Liv Konflikt mellem patient og professionelle

21 Liv og sygdom holdes adskilt
Patient Professionel Liv Sygdom Konflikt i patient Konflikt i professionelle Sygdom Liv Konflikt mellem patient og professionelle

22 Jeg-du-distanceret professionel
Jeg-du-distanceret professionel dominans Jeg-du-sløret sympati Jeg-du-sorteret gensidighed Problemløsnin-gens omfang Roller tildelt de to parter i problemløsning Erkendelse af vanskelige følelser og uenighed i problemløsning Kvalitet af viden der opnåes som basis for problemløsning

23 Jeg-du-distanceret professionel
Jeg-du-distanceret professionel dominans Jeg-du-sløret sympati Jeg-du-sorteret gensidighed Problemløsnin-gens omfang Roller tildelt de to parter i problemløsning Erkendelse af vanskelige følelser og uenighed i problemløsning Kvalitet af viden der opnåes som basis for problemløsning

24 Personspecifik kommunikations- og refleksionsmodel
Ikke situationel refleksion Livs-orienteret dimension. Person-specifikke vanskelig-heder undersøges Sygdoms-orienteret dimension. Symptomer undersøges Situationel refleksion

25 Personspecifik kommunikations- og refleksionsmodel
Ikke situationel refleksion Livs-orienteret dimension. Person-specifikke vanskelig-heder undersøges Sygdoms-orienteret dimension. Symptomer undersøges Situationel refleksion

26 Ufuldendte sætninger - om værdier, erfaringer og behov (”Rikke” 1)
De, som kender min måde at leve på, synes at jeg …. Er kanongo’ til at være diabetiker - Har helt styr på tingene Det jeg er bedst til angående min sukkersyge er ….. at ”glemme” alt om det! Det værste ved at have sukkersyge er … at det er pinligt at det ikke bliver passet ordentligt, så hellere skjule det, og hvem går det så ud over? Det jeg er dårligst til er …. At indrømme overfor mig selv, at det er værre end jeg gerne vil tro – Og få gjort noget ved det.

27 Ufuldendte sætninger - om værdier, erfaringer og behov (”Rikke” 2)
Når jeg skal i diabetesambulatoriet tænker jeg …. Åh nej! Jeg synes at mine kollegaer/ venner…ved for lidt om mig … men det er ikke deres skyld En vane jeg har svært ved at blive af med er ….ikke at lade nogen komme tæt nok på til at se hvordan jeg i virkeligheden har det

28 Dynamisk problem løsning Inspireret af Alexander H. Bos, Holland.
Dine observationer Dine mål og intentioner Noget, der aktuelt volder problemer Dine tanker Dine handlinger

29 Levede problemer med diabetes
Er så forskelligartede og konkrete, at professionelle ikke kan gætte deres natur For eksempel den unge pige, der arbejder i en bagerbutik. Sygeplejersken mente at patienten vidste alt om sund mad, hvilket hun også gjorde. En del af hendes job var, imidlertid, hver dag at smage om kagerne var friske nok til at blive solgt i butikken. Det gjorde hun uden at være bevidst om indflydelsen på hendes blod sukker.

30 Forløsende viden Forløsende viden i dagliglivet
Forløsende viden i dagliglivet Potentiale til forandring i relationer med familie, venner og kollegaer Forløsende viden i et team Interdisciplinært potentiale til forandring Forløsende viden i en støttende relation Relationelt potentiale til forandring Forløsende viden i personens bevidsthed Personspecifikt potentiale til forandring

31 GEB tilpasset Patienter med type 1 og 2 diabetes Patienter med KOL
Patienter med hjertelidelser Patienter indlagt på psykiatrisk afdeling med misbrug

32 GEB implementeret i En-til-en regi på ÅUH Grupperegi på OUH
(personer med dårligt reguleret T 1 diabetes) Grupperegi på OUH (personer med T 1 og 2 diabetes) Sundhedsstyrelsens kursus for praksispersonale i almen praksis (personer med type T1 og 2 diabetes, KOL og hjertelidelse


Download ppt "Guidet Egen-Beslutning - metode i rehabilitering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google