Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Participatory Rural Appraisal Redskaber til modellering

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Participatory Rural Appraisal Redskaber til modellering"— Præsentationens transcript:

1 Participatory Rural Appraisal Redskaber til modellering
Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

2 Metodens teoretiske inspiration
Antropologisk metode (deltager-observation mm.) Participatory Rural Appraisal (bl.a. Richard Chambers, Institute of Development Studies) Fra Rapid til Participatory Rural/Urban Appraisal Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

3 Metodens udvikling Hvide elefanter Rapid Rural Appraisal
Participatory Rural Appraisal Participatory hvor-det-skal-være Appraisal Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

4 Målgruppen Dem man ikke får i tale ved høringer, borgermøder, Gallupundersøgelser osv. – misbrugere, de generte, de ensomme, de fattige bønder/slumbeboere … Dem der kommer til borgermøder men ikke deltager aktivt Dem som er mere visuelle end skriftligt funderet Hvem det skal være – tilpas redskaber til konteksten Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

5 Brugt bl.a. i boligsocialt & udviklingsarbejde
Helhedsplan for Vollsmose (før-analyse) Evaluering af den boligsociale indsats på ”Stjernen” (effektanalyse) Evaluering af Job- og Erhvervscenter Frederiksværk Udviklingshjælp (før- og efteranalyse + planlægning) Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

6 Fora Mød dem, hvor de er! “Ved kiosken” Fokusgrupper Stormøder Klubber
Derhjemme Skolegården Gangene Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

7 Formål Enten: Dataindsamling til feltarbejde, analyser, evalueringer mm. Og/eller: Planlægning baseret på dataindsamling (traditionel PRA) – suppler evt. med LFA Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

8 Metoden Et sammensurium af redskaber, inklusiv:
Tegn et kort over områdets ressourcer og problemer Udviklingskurver Præference rangordning Direkte rangordning Tidslinier Venn diagrammer Observationstur (tegn, skriv, interview, observer) Stormøde (selvpræsentation, prioritering, …) Sæson kalender (gennemgås ikke) En persons (køn, alder etc. Gruppe) typiske dagsrytme Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

9 Tips Brug forhåndenværende materialer: Kridt på asfalt, tegning på serviet, tavler osv. – tilpas til konteksten Lad informanterne ”holde kæppen” selv Spørg til elementerne og skriv snakken ned (ofte vigtigere end produkterne) Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

10 Problem- og ressourcekort
Lad beboerne selv definere, hvad der er fx af problemer og ressourcer i et område ved at tegne det ind på et kort over området og sideløbende diskutere, hvorfor det er et problem/en ressource, og hvor omfangsrigt det er. Eller få informanterne til at vise hvor de opholder sig mest og hvorfor (undersøgelse af fx kønnede forskelle). Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

11 Parkeringsplads Supercenteret Boldbaner Utrygt om natten Ældreklub
Her bor den hårde kerne af kriminelle Ekstra meget hærværk Positivt samvær mellem unge fra alle etniske grupper Ældreklub Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

12 Udviklingskurver Eksempel: Ældres syn på udviklingen i kriminalitet i deres beboelsesområde Det er ikke altid kriminalstatistikken for et område og de kriminalitetsformer, som beboerne opfatter som vigtigst. I stedet kan man bede beboere om at tegne udviklingen i den oplevede kriminalitet i et område, diskuter det med andre og sammenlign med statistikken (triangulering). Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

13 Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard, www. idethandling
Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

14 Præference rangordning
Bed beboerne om at nævne fx de største problemer – hvilket skal løses først - de har i området for efterfølgende at sammenligne dem. Diskuter om resultatet er korrekt. Vold Rod Druk Point Rangorden X 2 1 3 Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

15 Direkte rangordning Som ovenfor. Her gives der blot point pr. bedømmelses-kriterium. Fx max. 10 point. Løsninger på områdets problemer Bold-bane Beskæring af buskads Nær-politi Druk-skur Karré A 4 1 9 8 Karré B 7 10 Karré C 3 Point 14 20 29 24 Rangorden 2 Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

16 Tidslinie Bed beboerne om at skrive de for området mest skælsættende begivenheder ind på en tidslinie. Brug den som en lejlighed til at diskutere, hvad der skabte begivenhederne. Eksempel: 1973 1975 1976 1980 1990 1992 2002 Bebyggels-en etableres Skolen åbner S togs-linie De første etniske minoriteter Super- marked åbner Volden eksplodere Beboerrådgiv-er starter Ny volds-eksplotion Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

17 Venn/pandekage diagram
Tegn en cirkel Informanten/landsbyen/bydelen Lav pandekager, hvis størrelse indikerer hvor betydningsfuld en ekstern organisation kunne være/du ønsker er for dig/jer Tætheden af pandekagerne på centrum indikerer hvor betydningsfulde de er i dag Tag det i etaper: brainstorm om hvem; på kort og så pacering Målgruppeanalyse Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

18 Transect walk/Observationstur
Makau village Landbrug Græsning af køer og geder Græsning af køer og majsmarker Ingen terrassering Majs/bønner og millet-marker Nogen terrassering Brak Vand Ingen 3 brønde Udtørret flod Vegetation/jord Megen erosion, spredt bush, næsten ingen græs, rød sandet jord Nogen erosion, en del græs, ingen bush, rød sandet jord Spredte frugttræer, blanding af rød sandet jord og cotton soil Spredt skov Socio-økonomi Enkelte huse Drenge vogter kvæg bevæbnet med bue og pil Enkelte huse (ler), Kvinder (ingen mænd) arbejder i marken 50-75 huse (ler og mursten), 1 skole, 3 forretninger (skure); mænd drikker i bar; 1-2 prostituerede Ingen huse Kvindegruppes planteskole, der bruger vand fra flodbund Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,

19 Stormøde Præsentation af materiale: Problemer og løsninger
Listning af løsninger Opdeling af interessenter i grupper Prioritering i grupper Endelig prioritering Nedsættelse af udviklingskommitte Må citeres med rette kildehenvisning: Bjørn Nygaard,


Download ppt "Participatory Rural Appraisal Redskaber til modellering"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google