Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Center for Sundhedsteknologi Baggrund:  Sikre regionerne uden for storbyerne gode rammebetingelser for vidensbaseret vækst og udvikling Formål:  At etablere.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Center for Sundhedsteknologi Baggrund:  Sikre regionerne uden for storbyerne gode rammebetingelser for vidensbaseret vækst og udvikling Formål:  At etablere."— Præsentationens transcript:

1 Center for Sundhedsteknologi Baggrund:  Sikre regionerne uden for storbyerne gode rammebetingelser for vidensbaseret vækst og udvikling Formål:  At etablere et kompetence og videnbaseret miljø, der kan styrke innovation og vækst inden for de erhvervsområder, hvor regionen har særlige styrker og udviklingspotentialer  At skabe stærke samarbejdsrelationer mellem virksomheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner + øvrige parter  At forsknings- og uddannelsesinstitutionerne får mulighed for at spille en større rolle i den regionale erhvervsudvikling

2 Center for Sundhedsteknologi Primære målgruppe:  SMV´ere + større virksomheder, der kan fungere som lokomotiv for udviklingen inden for branchen Sekundære målgruppe:  Videninstitutioner, GTS institutter etc.

3 Center for Sundhedsteknologi  Forpligtende samarbejde mellem parterne  Udgangspunkt i regional erhvervsmæssig styrkeposition + regionalt forankret  Samarbejde med virksomheder og relevante institutioner fra hele landet  Ambition om at blive landsdækkende  Opgave: at styrke samspillet om forskning, innovation og teknologiudvikling mellem relevante parter  Klart defineret fokus, både forskningsorienteret men også mere praksisorienteret innovation og teknologianvendelse

4 Center for Sundhedsteknologi Konsortiet: Består af minimum 3 partnere (forsknings- og vidensinstitutioner, industri el. andre) = udformer samarbejdsaftale Styregruppe: Består af konsortiemedlemmer + andre. Ansvarlig for strategi og udvikling af centeret Sekretariat: Udarbejder strategier, virksomhedskontakt, vidensudveksling/- formidling, koordinerer aktiviteter og udviklingsprojekter. Administrerer centeret.

5 Center for Sundhedsteknologi Statslig finansiering:  Centrene kan opnå tilskud i op til 4 år  Max. 60% af det totale budget  Succeskriterierne evalueres løbende Lokal regional finansiering:  Minimum 40% fordelt med: 20% fra privat lokal finansiering 20% fra privat lokal finansiering 20% fra offentlig lokal finansiering 20% fra offentlig lokal finansiering

6 Center for Sundhedsteknologi AktiviteterGenerelle: Koordinering ml. parterne, udarbejdelse af strategier m.v., etablering af netværk, kontaktetablering, formidlingsaktiviteter, konferencer, hjemmeside, markedsføringsmaterialer etc. Faglige: Etablering af udviklingsprojekter med fokus på at styrke innovation og vækstpotentialet i virksomheder, understøtte udvikling af ny viden, formidling og nyttiggørelse, deltagelse af min. 2 virksomheder og 2 videninstitutioner, nyhedsværdi, generisk interesse


Download ppt "Center for Sundhedsteknologi Baggrund:  Sikre regionerne uden for storbyerne gode rammebetingelser for vidensbaseret vækst og udvikling Formål:  At etablere."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google