Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 Forside FORSIDE S EMESTER FORMÅL 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 Forside FORSIDE S EMESTER FORMÅL 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04."— Præsentationens transcript:

1 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 Forside FORSIDE S EMESTER FORMÅL 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 06 Aflevering 07 Vejledning 01 Projektforslag P ORTEFØLJE Anders Kristiansen ak6097@ucn.dk Uddannelses baggrund: - Tømrer Interesse områder: - Plan & Styr - BGK B EKRÆFTELSE PÅ PROJEKTGRUNDLAG G ODKENDELSE AF BACHELORPROJEKTET V ELKOMMEN D ENNE P OWER P OINT ER UDARBEJDET AF A NDERS K RISTIANSEN I FORBINDELSE MED DIGITAL EKSAMEN PÅ DET AFSLUTTENDE 7. SEMESTER FOR BYGNINGSKONSTRUKTØRUDDANNELSEN PÅ U NIVERSITY C OLLEGE N ORDJYLLAND. M INE FORVENTNINGER TIL SEMESTERET ER, AT BEVISE MIN SELVSTÆNDIGHED I FORBINDELSE MED PROJEKTARBEJDET, OG IKKE LADE SIG PÅVIRKE AF ANDRES LØSNINGER OG MENINGER. J EG HAR VALGT AT ARBEJDE BREDT INDENFOR BYGNINGSKONSTRUKTØRENS ARBEJDSOMRÅDER, DA JEG MENER DET ER EN VIGTIGT BALLAST AT HAVE MED SIG NÅR MAN ER FÆRDIG. M INE INTERESSE OMRÅDER ER DOG BGK & PLS OG DETTE VIL DERFOR KUNNE SES I PROJEKTARBEJDET. 08 Evaluering 09 Dokumentation

2 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation Hver fase blev startet op ved, at der blev udført aktivitetsliste over indholdet hertil. Disse danner baggrund for de senere projekteringstidsplan, samt disponeringen af tiden der var til rådighed for projektet. De forskellige styringsværktøjer er at finde under hver fase. Hver fase blev startet op ved, at der blev udført aktivitetsliste over indholdet hertil. Disse danner baggrund for de senere projekteringstidsplan, samt disponeringen af tiden der var til rådighed for projektet. De forskellige styringsværktøjer er at finde under hver fase. P ROCESSER FOR PROJEKTSTYRING B ESKRIVELSE AF PROJEKTSTYRING

3 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 00 Projektgrundlag Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt D ISPOSITIONSFORSLAG B YGHERREREFERAT (C ASEN ) F OKUSOMRÅDE (B ILAG ) 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation V ÆGTNING AF FASER P ROJEKTFORSLAG 30% F ORPROJEKT 15% H OVEDPROJEKT 30% U DBUD / TILBUDSFASE 10% U DFØRSEL & AFLEVERING 15% V ÆGTNING AF FAGOMRÅDER B YGNINGSKONSTRUKTIONER 35% T EKNISKE INSTALLATIONER 15% B ÆRENDE KONSTRUKTIONER 15% P LAN & STYRING 35% Hjulmand & Kaptajn ønsker, at byggeprojektet forsat skal være tilsvarende dispositionsforslaget. Dog ønsker bygherre, at projektet skal energioptimeres til Lavenergirammen jf. 2015 – Der må derfor laves energisparende ændringer. Ligeledes ønsker bygherre at materialerne på karnap og udbygning skal være vedligeholdsfri. 3 D BILLEDE FRA DISPOSITIONSFORSLAG U DDRAG FRA BYGHERREREFERAT

4 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt U GESEDLER P ROJEKTJOURNAL D OKUMENTLISTE B RAINSTORM PROJEKT U DDRAG AF YDELSESBESKRIVELSE A KTIVITETSLISTE P ROJEKTERINGSTIDSPLAN K ONTRAKT O RGANISATION 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation A 104 DOKUMENTHÅNDTERING

5 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring - Kontrakt Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt ABR 89 A FTALEFORMULAR A FTALE K ONTRAKT O RGANISATION 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

6 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 01 Byggesagsstyring - Organisation Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt E NTREPRISEOVERSIGT O RGANISATIONSDIAGRAM K ONTRAKT O RGANISATION 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

7 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 02 Analyser - Myndighedes analyse Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag TIN- ANALYSE BÆR- ANALYSE B RAND - ANALYSE L YD - ANALYSE E NERGIANALYSE B YGNINGSDELSANALYSE K NUDEPUNKTSANALYSE F OKUS OMRÅDE 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt M YNDIGHEDES ANALYSE L OKALPLANENS OMRÅDE ER BELIGGENDE I DEN ØSTLIGE DEL AF H JØRRING BY I ET BLANDET ERHVERVSOMRÅDE VED F REDERIKSHAVNSVEJ, SOM ER VÆSENTLIGSTE INDFALDSVEJ TIL H JØRRING. L OKALPLANENS OMRÅDE ER PÅ CA. 2550 M ² L OKALPLANENS OMRÅDE ER BELIGGENDE I DEN ØSTLIGE DEL AF H JØRRING BY I ET BLANDET ERHVERVSOMRÅDE VED F REDERIKSHAVNSVEJ, SOM ER VÆSENTLIGSTE INDFALDSVEJ TIL H JØRRING. L OKALPLANENS OMRÅDE ER PÅ CA. 2550 M ² A NALYSE AF LOVKRAV L OKALPLAN K ORT OVER PLACERING AF GRUNDEN 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

8 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 02 Analyser – TIN - analyse Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt V ENTILATION A FLØB V ARME B RUGSVAND S YSTEMBESKRIVELSE AF T EKNISKE INSTALLATION A FLØB ANALYSE B RUGSVAND ANALYSE I NSTALLATIONSSKAKT K LOAKPLAN - ANALYSE V ARME ANALYSE V ENTILATIONS ANALYSE V ENTILATION – SKAKT V ENTILATIONSBEREGNING TIN- ANALYSE BÆR- ANALYSE B RAND - ANALYSE L YD - ANALYSE E NERGIANALYSE B YGNINGSDELSANALYSE K NUDEPUNKTSANALYSE F OKUS OMRÅDE M YNDIGHEDES ANALYSE 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation V ALG AF ENERGIKLASSE E NERGIRAMMEN, LAVENERGIKLASSE 2015: K ONTORER, SKOLER, INSTITUTIONER, MV. 41+1000/A = K W H / M 2 PR. ÅR. E TAGEAREAL E RHVERV 764 M 2 O PVARMET KÆLDER 394 M 2 T OTALT ETAGEAREAL = 1156 M 2 41+1000/1156 = 41,86 K W H / M 2 O VERSLAGSBEREGNING AF VENTILATION

9 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 02 Analyser – BÆR-analyse Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt K RAFTFORLØB – VERTIKALE & HORISONTALE S TATISKANALYSE – TAGDÆK S TATISKANALYSE – 1. SAL S TATISKANALYSE – STUEPLAN S TATISKANALYSE – FUNDAMENTSPLAN S TATISKANALYSE – VINDESBÅND S TATISKANALYSE – D ELTABJÆLKE K ORRESPONDANCE MED PEIKKO TIN- ANALYSE BÆR- ANALYSE B RAND - ANALYSE L YD - ANALYSE E NERGIANALYSE B YGNINGSDELSANALYSE K NUDEPUNKTSANALYSE F OKUS OMRÅDE M YNDIGHEDES ANALYSE 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation S TATISKANALYSE G EOTEKNISK RAPPORT

10 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 02 Analyser – Brand-analyse Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt B RANDTEKNISK DOKUMENTATION S PRINKLERANALYSE 1. SAL S PRINKLERANALYSE STUEPLAN S PRINKLERANALYSE KÆLDER B RANDANALYSE KÆLDER B RANDANALYSE STUEPLAN B RANDANALYSE 1. SAL B RANDANALYSE – BEFÆSTELSESAREAL B RANDANALYSE SNIT S YSTEMANALYSE – BRAND TIN- ANALYSE BÆR- ANALYSE B RAND - ANALYSE L YD - ANALYSE E NERGIANALYSE B YGNINGSDELSANALYSE K NUDEPUNKTSANALYSE F OKUS OMRÅDE M YNDIGHEDES ANALYSE 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

11 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 02 Analyser – Lyd-analyse Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt L YDFORHOLD PÅ GRUNDEN IF. LOKALPLAN L YDANALYSE SNIT L YDANALYSE STUEPLAN L YDANALYSE 1. SAL TIN- ANALYSE BÆR- ANALYSE B RAND - ANALYSE L YD - ANALYSE E NERGIANALYSE B YGNINGSDELSANALYSE K NUDEPUNKTSANALYSE F OKUS OMRÅDE M YNDIGHEDES ANALYSE 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

12 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 02 Analyser - Energianalyse Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt E NERGIANALYSE TIN- ANALYSE BÆR- ANALYSE B RAND - ANALYSE L YD - ANALYSE E NERGIANALYSE B YGNINGSDELSANALYSE K NUDEPUNKTSANALYSE F OKUS OMRÅDE M YNDIGHEDES ANALYSE 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

13 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 02 Analyser - Bygningsdelsanalyse Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt I NDERVÆGGE K ÆLDERYDERVÆG O VERFLADEANALYSE - KARNAP YDERVÆG Y DERVÆG V. UDBYGNING F ACADE KARNAP T AGKONSTRUKTION B YGNINGSDELSOVERSIGT T ERRÆNDÆK K ONSTRUKTIONS – OVERSIGT E LEVATOR ANALYSE H ØJDE ANALYSE TIN- ANALYSE BÆR- ANALYSE B RAND - ANALYSE L YD - ANALYSE E NERGIANALYSE B YGNINGSDELSANALYSE K NUDEPUNKTSANALYSE F OKUS OMRÅDE M YNDIGHEDES ANALYSE 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

14 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 02 Analyser - Knudepunktsanalyse Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt Niveaufri adgang - Køkken Kælderydervægsfundament Elevatorgrube Kælder lyskasse Niveaufri adgang – terrasse/- kantine Bjælke/ atrium skitse Facadekrone med skalmur Ovenlys v. atriumSammenbygning v. udbygning og karnap Skitse af Karnaptag Knudepunktsoversigt TIN- ANALYSE BÆR- ANALYSE B RAND - ANALYSE L YD - ANALYSE E NERGIANALYSE B YGNINGSDELSANALYSE K NUDEPUNKTSANALYSE F OKUS OMRÅDE M YNDIGHEDES ANALYSE 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

15 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 02 Analyser – Fokus område Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt K ARNAP ANALYSE - BYGNINGSDELSTEGNING K ARNAP ANALYSE – S TATIK K ARNAP ANALYSE – OVERFLADE K ARNAP ANALYSE – BUND SKITSE K ARNAP ANALYSE – T OP SKITSE K ARNAP ANALYSE – VANGE SKITSE TIN- ANALYSE BÆR- ANALYSE B RAND - ANALYSE L YD - ANALYSE E NERGIANALYSE B YGNINGSDELSANALYSE K NUDEPUNKTSANALYSE F OKUS OMRÅDE M YNDIGHEDES ANALYSE 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

16 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 03 Tid Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt F ORELØBIG HOVEDTIDSPLAN 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation O VERVEJELSE AF BYGGEPERIODE O PSTART HOVEDTIDSPLAN O PFØLGNING AF BYGGEPERIODE

17 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 04 Økonomi Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt O PSTART ØKONOMI O PFØLGNING ØKONOMI O VERSLAGSPRIS AF HÅNDVÆRKERUDGIFTER I NDEKS REGULERING FREM TIL KONTRAHERING A NLÆGSBUDGET - OPSTART H ONORARBEREGNING A NLÆGSBUDGET - OPFØLGNING Ø KONOMIBEREGNING AF HÅNDVÆRKERUDGIFTER I NDEKS REGULERING AF HÅNDVÆRKERUDGIFTER 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

18 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 05 Kvalitetssikring Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt N ØGLEOMRÅDE – 1 A E MNER – 5 B P LANLÆGNING – 5 A R ESULTATER – 5 C K VALITETSSIKRING - KARNAP K VALITETSSIKRING – KARNAP VANGE K VALITETSSIKRING – KARNAP BUND K VALITETSSIKRING – KARNAP TOP K VALITETSSIKRING – KARNAP STABILITET K VALITETSSIKRING – KARNAP OVERFLADE 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

19 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 06 BH præsentation Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt B YGNING SET FRA FREDERIKSHAVNSVEJ OM DAGEN 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation Ø KONOMI T ID T EGNINGER B YGNING SET FRA FREDERIKSHAVNSVEJ OM AFTEN Beskrivelse af arbejdet Bygningen har nogle ændringer iht. Dispositionsforslaget. Ændringerne er sket efter aftale og ønske fra bygherren. Dette er derefter integreret i bygningen og er mundet ud i en færdig bygherre præsentation.

20 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Tegninger Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt P RÆSENTATION – S NIT A-A P RÆSENTATION – S NIT B-B P RÆSENTATION – 1. SALSPLAN P RÆSENTATION – STUEPLAN P RÆSENTATION – KÆLDERPLAN P RÆSENTATION – F ACADE V EST P RÆSENTATION – SITUATIONSPLAN P RÆSENTATION – F ACADE N ORD P RÆSENTATION – F ACADE Ø ST P RÆSENTATION – F ACADE S YD P RÆSENTATION – V ISUALISERING 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation Ø KONOMI T ID T EGNINGER P LANER F ACADER S NIT

21 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Økonomi Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation Ø KONOMI T ID A NLÆGSBUDGET - OPFØLGNING  P RISEN ER BLEVET LIDT DYRERE PGA. AF NOGLE JUSTERINGER I GRUND OG TERRÆN UDGIFTERNE, SAMT OMKOSTNINGERNE. H ÅNDVÆRKERUDGIFTERNE PASSER RIMELIGT EFTER OPDATERINGEN AF ANLÆGSBUDGETTET.  P ROJEKTET ER C A. 100.000 KR. DYRERE END BUDGETTET I STARTEN AF PROJEKTET.  O PDATERET SAMLET ANLÆGSPRIS : 21.363.664 KR. EXCL. M OMS. T EGNINGER I NDEKS REGULERING AF HÅNDVÆRKERUDGIFTER

22 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 01 Projektforslag – 06 BH præsentation - Tid Projektforslag 00 Forside 00 Projektgrundlag 03 Tid 02 Analyser 06 BH præsentation 01 Byggesagsstyring 04 Økonomi 05 Kvalitetssikring 01 Projektforslag 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation Ø KONOMI T ID  T IDEN ER BLEVET KORTERE I BYGGEPERIODEN PGA. OPFØLGNING AF TIDSPLANEN. I FØLGE MIN OVERVEJELSE AF BYGGEPERIODEN KAN UDFØRSLEN FORKORTES MED 70 ARBEJDES DAGE, SÅLEDES DEN SAMLET UDFØRSEL VARER 180 DAGE I ALT. O PDATERET HOVEDTIDSPLANEN T EGNINGER

23 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 02 Forprojekt Forprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Beregninger 01 Økonomi 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation Beskrivelse af arbejdet Under udarbejdelse af forprojektet, er der allerede tidligt i forløbet indgået en forhåndsdialog med myndighederne omkring forhåndsgodkendelse. Dette har været et nødvendighed, grundet afvigelser fra lokalplanen. Derfor er der udarbejdet en ansøgning til myndighederne, således en forhåndsgodkendelse er muligt. P ROCESSER FOR FORPROJEKT

24 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 02 Forprojekt – 00 Byggesagsstyring Forprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Beregninger 01 Økonomi 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning A KTIVITETSLISTE P ROJEKTERINGSTIDSPLAN U GESEDLER P ROJEKTS JOURNAL U DDRAG AF YDELSESBESKRIVELSE 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

25 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 02 Forprojekt – 01 Økonomi Forprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Beregninger 01 Økonomi 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning O PFØLGNING HONORARBEREGNING OMKOSTNINGER OG ØKONOMI 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation OMKOSTNINGER OG ØKONOMI

26 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 02 Forprojekt – 02 Beregninger Forprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Beregninger 01 Økonomi 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning BE10 - N ØGLETAL BE10 – I NDTASTNING BE10 - R ESULTATER BE10 – SAMLET ENERGIBEHOV BE10 – B YGNING U DTRÆK FRA FRA BE10 BEREGNING 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation S TATISKRAPPORT

27 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 02 Forprojekt – 03 Tegninger Forprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Beregninger 01 Økonomi 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning M YNDIGHEDSTEGNINGSLISTE P LANER : K01_T99_H1_N01 S ITUATIONSPLAN K01_T99_H3_N03 1. S ALSPLAN K01_T89_H3_N02 S TUEPLAN K01_T99_H3_N01 K ÆLDERPLAN K01_T89_H3_N03 1. SALSPLAN BRAND K01_T89_H3_N02 S TUEPLAN BRAND K01_T89_H3_N01 K ÆLDERPLAN BRAND K01_T89_H3_N04 B RANDSNIT K01_T59_H3_N01 K LOAKPLAN F ACADER & SNIT K01_T99_H3_N04 F ACADE N ORD K01_T99_H3_N05 F ACADE S YD K01_T99_H3_N06 F ACADE Ø ST K01_T99_H3_N07 F ACADE V EST K01_T99_H3_N08 S NIT A-A K01_T99_H3_N09 S NIT B-B P LANER F ACADER & SNIT 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation S KITSE AF BYGGEPLADSPLAN

28 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 02 Forprojekt – 03 Tegninger - Planer Forprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Beregninger 01 Økonomi 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning K01_T99_H1_N01 S ITUATIONSPLAN K01_T59_H3_N01 K LOAKPLAN K01_T99_H3_N01 K ÆLDERPLAN K01_T89_H3_N01 K ÆLDERPLAN BRAND K01_T89_H3_N02 S TUEPLAN K01_T99_H3_N03 1. S ALSPLAN K01_T89_H3_N02 S TUEPLAN BRAND K01_T89_H3_N03 1. SALSPLAN BRAND K01_T89_H3_N04 B RANDSNIT 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation K01_T88_H3_N01 - K ÆLDERPLAN STATIK K01_T88_H3_N02 – S TUEPLAN STATIK K01_T88_H3_N03 - 1- SALSPLAN STATIK K01_T88_H3_N5 – F UNDAMENTSPLAN P LANER F ACADER & SNIT

29 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 02 Forprojekt – 03 Tegninger – Facader & snit Forprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Beregninger 01 Økonomi 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning K01_T99_H3_N04 F ACADE N ORD K01_T99_H3_N05 F ACADE S YD K01_T99_H3_N06 F ACADE Ø ST K01_T99_H3_N07 F ACADE V EST K01_T99_H3_N08 S NIT A-A K01_T99_H3_N09 S NIT B-B 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation P LANER F ACADER & SNIT

30 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 02 Forprojekt – 04 Kvalitetssikring Forprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Beregninger 01 Økonomi 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning P ROJEKTKONTROL K VALITETSSIKRING MYNDIGHEDS TEGNINGSLISTE K VALITETSSIKRING MYNDIGHEDSTEGNINGER  I FØLGE MIN TIDSPLAN HAR JEG IKKE VALG AT UDFØRE GRANSKNING I FORPROJEKTET. 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation

31 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 02 Forprojekt – 05 Myndighedsansøgning Forprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Beregninger 01 Økonomi 04 Kvalitetssikring 05 Myndighedsansøgning F ORHÅNDSGODKENDELSE A NSØGNING OM BYGGETILLADELSE A NSØGNING OM DISPENSATION B ILAG TIL ANSØGNING OM DISPENSATION 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation I FØLGE MIN PROJEKTJOURNAL HAR JEG HAFT EN DIALOG MED MYNDIGHEDERNE FRA START AF PROJEKTET. D ERMED HAR JEG SENDT EN FORHÅNDSGODKENDELSE TIDELIGT SÅLEDES EN DISPENSATION KAN SENDES MED BYGGETILLADELSEN I SLUT FORPROJEKT. I FØLGE MIN PROJEKTJOURNAL HAR JEG HAFT EN DIALOG MED MYNDIGHEDERNE FRA START AF PROJEKTET. D ERMED HAR JEG SENDT EN FORHÅNDSGODKENDELSE TIDELIGT SÅLEDES EN DISPENSATION KAN SENDES MED BYGGETILLADELSEN I SLUT FORPROJEKT. N OTE !

32 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser 09 Dokumentation I forbindelse med udarbejdelsen af hovedprojekts materiale, har jeg valgt at arbejde med tømrerentreprisen med fokus på detailprojektering af facadekarnap og atrium ovenlys. Beskrivelse af arbejdet P ROCESSER FOR HOVEDPROJEKT 05 Udførsel 04 Udbud 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering

33 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt – 00 Byggesagsstyring Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 05 Udførsel 04 Udbud 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering A KTIVITETSLISTE P ROJEKTERINGSTIDSPLAN U GESEDLER P ROJEKTS JOURNAL U DDRAG AF YDELSESBESKRIVELSE 09 Dokumentation

34 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt – 01 Beskrivelser Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser B YGGESAGS BESKRIVELSE A RBEJDSBESKRIVELSE S KELETKONSTRUKTIONER B YGNINGSDELSBESKRIVELSE K ARNAP U DBUDSKONTROLPLAN V EJLEDNING BESKRIVELSE – S KELETKONSTRUKTIONER B ASISBESKRIVELSE – S KELETKONSTRUKTIONER P LAN FOR SIKKERHED & SUNDHED V EJLEDNING BESKRIVELSE – B YGGESAG B ASISBESKRIVELSE – B YGGESAG 09 Dokumentation B YGGESAGSBESKRIVELSE & PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED A RBEJDSBESKRIVELSE & BYGNINGDELSBESKRIVELSE 05 Udførsel 04 Udbud 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering

35 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt – 02 Tid Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser U DVIDET UDBUDSTIDSPLAN U DBUDSTIDSPLAN - T ØMRERENTREPRISEN 09 Dokumentation 05 Udførsel 04 Udbud 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering

36 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser P LANER S NIT F ACADER B YGNINGSDELSTEGNING D ETALJER T OTALTEGNINGSLISTE - F ORDELING AF UDBUDSTEGNINGER P LANER. K01_T99_H1_N01 S ITUATIONSPLAN K01_T99_H3_N03 1. S ALSPLAN K01_T89_H3_N02 S TUEPLAN K01_T99_H3_N01 K ÆLDERPLAN K01_T89_H3_N05 - K01_T89_H3_N07 F LUGTVEJSPLANER K01_T59_H3_N01 K LOAKPLAN K01_T27_H3_N01 T AGPLAN K01_T88_H3_N01 K ÆLDERPLAN STATIK K01_T88_H3_N02 S TUEPLAN STATIK K01_T88_H3_N03 1. SALSPLAN STATIK K01_T88_H3_N04 F UNDAMENTSPLAN S NIT. K01_T99_H3_N08 S NIT A-A K01_T99_H3_N09 S NIT B-B F ACADER. K01_T99_H3_N04 F ACADE N ORD K01_T99_H3_N05 F ACADE S YD K01_T99_H3_N06 F ACADE Ø ST K01_T99_H3_N07 F ACADE V EST B YGNINGSDELSTEGNING. K01_T21_H4_N01 B YGNINGSDELSTEGNING - KARNAP K01_T27_H4_N01 B YGNINGSDELSTEGNING - O VENLYS D ETALJER. K01_T21_H5_N01 K ARNAP TOP K01_T21_H5_N02 K ARNAP BUND K01_T21_H5_N03 K ARNAP VANGE K01_T27_H5_N01 S AMMENBYGNING KARNAP K01_T27_H5_N02 O VENLYS DETALJER SNIT A - A K01_T27_H5_N03 O VENLYS DETALJER SNIT B - B T OTALTEGNINGSLISTE - I NTERNT 09 Dokumentation 05 Udførsel 04 Udbud 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering

37 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Planer Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser P LANER S NIT F ACADER B YGNINGSDELSTEGNING D ETALJER K01_T99_H1_N01 - S ITUATIONSPLAN K01_T99_H3_N01 – K ÆLDERPLAN K01_T99_H3_N02 – S TUEPLAN K01_T59_H3_N01 - K LOAKPLAN K01_T89_H3_N05 - F LUGTVEJSPLAN - KÆLDER K01_T88_H3_N01 - K ÆLDERPLAN D ÆK K01_T88_H3_N02 – S TUEPLAN D ÆK K01_T89_H3_N06 – F LUGTVEJSPLAN - STUE K01_T27_H3_N01 – T AGPLAN K01_T99_H3_N03 – 1- S ALSPLAN K01_T88_H3_N03 - 1- SALSPLAN D ÆK K01_T89_H3_N07 – F LUGTVEJSPLAN - 1- SAL K01_T88_H3_N5 – F UNDAMENTSPLAN 09 Dokumentation 05 Udførsel 04 Udbud 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering

38 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Snit Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser P LANER S NIT F ACADER B YGNINGSDELSTEGNING D ETALJER K01_T99_H3_N08 - S NIT A-A K01_T99_H3_N09 - S NIT B-B. 09 Dokumentation 05 Udførsel 04 Udbud 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering

39 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Facader Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser P LANER S NIT F ACADER B YGNINGSDELSTEGNING D ETALJER K01_T99_H3_N04 - F ACADE N ORD K01_T99_H3_N06 - F ACADE Ø ST K01_T99_H3_N07 - F ACADE V EST K01_T99_H3_N05 - F ACADE S YD 09 Dokumentation 05 Udførsel 04 Udbud 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering

40 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Bygningsdelstegning Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser P LANER S NIT F ACADER B YGNINGSDELSTEGNING D ETALJER K01_T21_H4_N01 - B YGNINGSDELSTEGNING - KARNAP K01_T27_H4_N01 - B YGNINGSDELSTEGNING - O VENLYS 09 Dokumentation J EG HAR VALGT AT LAVE BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TIL FACADE K ARNAPPEN. A RBEJDSBESKRIVELSEN DÆKKER OVER SKELET - K ONSTRUKTIONER, DERFOR INDGÅR OVENLYS OGSÅ HERUNDER. J EG HAR VALGT AT LAVE BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TIL FACADE K ARNAPPEN. A RBEJDSBESKRIVELSEN DÆKKER OVER SKELET - K ONSTRUKTIONER, DERFOR INDGÅR OVENLYS OGSÅ HERUNDER. N OTE ! 05 Udførsel 04 Udbud 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering

41 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt – 03 Tegninger - Detaljer Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser P LANER S NIT F ACADER B YGNINGSDELSTEGNING D ETALJER K01_T21_H5_N01 - K ARNAP TOP K01_T27_H5_N02 – Ovenlys snit A-A - detaljer K01_T27_H5_N01 – S AMMENBYGNING KARNAP K01_T21_H5_N02 - K ARNAP BUND K01_T21_H5_N03 - V ANGE KARNAP K01_T27_H5_N03 – Ovenlys snit B-B- detaljer 09 Dokumentation 05 Udførsel 04 Udbud 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering

42 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 03 Hovedprojekt – 05 Udbudsmateriale Hovedprojekt 00 Forside 02 Forprojekt 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 00 Byggesagsstyring 03 Tegninger 02 Tid 01 Beskrivelser L ICITATIONSANNONCE U DBUDSBREV T ILBUDSLISTE B YGGESAGS BESKRIVELSE A RBEJDSBESKRIVELSE B YGNINGSDELSBESKRIVELSE U DBUDSKONTROLPLAN T EGNINGSMATERIALE T EGNINGSLISTE U DBUDSTIDSPLAN - TØMRER 09 Dokumentation 05 Udførsel 04 Udbud 04 Udbudsmateriale 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering

43 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 04 Udbud Udbud 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag U DFYLDT TILBUDSLISTE E NTREPRENØR KALKULATION S TANDARTFORBEHOLD A CCEPT BREV N EJ TAK BREV I NDSTILLING TIL BYGHERRE L ICITATIONSOVERSIGT R EVIDERET ANLÆGSBUDGET R EFLEKSION OVER ANLÆGSBUDGET 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation E NTREPRENØR R ÅDGIVER H ONORARBEREGNING OMKOSTNINGER OG ØKONOMI

44 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 M OBILISERING 05 Udførelse Udførsel 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering I NDKALDELSE TIL PROJEKT - GENNEMGANGSMØDE R EFERAT TIL PROJEKT - GENNEMGANGSMØDE B YGHERREGARANTI E NTREPRISEFORSIKRING E NTREPRENØRGARANTI O VERVEJELSE TIL GARANTI O VERVEJELSE AF ARBEJDSTIDSPLANEN S TADEOPGØRELSE AF ARBEJDSTIDSPLANEN B YGGEMØDEREFERAT B ESKEDSEDDEL T ILLÆGSAFTALE A´ CONTOBEGÆRING O VERSIGT OVER ARBEJDET NR. 1 O VERSIGT OVER ARBEJDET NR. 2 K ONTROLSKEMA M ODTAGERKONTROL & PROCESKONTROL 09 Dokumentation

45 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 06 Aflevering Aflevering 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 06 Aflevering 01 Projektforslag 07 Vejledning 08 Evaluering F ÆRDIGMELDING - ENTREPRENØR I NDKALDELSE TIL AFLEVERINGSFORRETNING AFLEVERINGSPROTOKOL N EDSKRIVNING AF GARANTI 10 % S LUTUDBETALING B UDGETKONTROLSKEMA I NDKALDELSE TIL 1 ÅRS EFTERSYN A FLEVERINGSPROTOKOL FOR 1 ÅRS EFTERSYN N EDSKRIVNING AF GARANTI 2 % I NDKALDELSE TIL 5 ÅRS EFTERSYN A FLEVERINGSPROTOKOL FOR 5 ÅRS EFTERSYN O PHØR AF GARANTI 1 ÅRS EFTERSYN 5 ÅRS EFTERSYN S LUTKONTROL B YGGEREGNSKAB 09 Dokumentation

46 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 07 Vejledning Vejledning 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation D AGSORDEN PLS VEJLEDERMØDE BÆR VEJLEDERMØDE BGK VEJLEDERMØDE TIN VEJLEDERMØDE D AGSORDEN BGK R EFERAT 1. BGK R EFERAT 2. BGK R EFERAT 3. BÆR R EFERAT 1. BÆR R EFERAT 2. PLS R EFERAT 2. PLS R EFERAT 1. TIN R EFERAT 1. TIN R EFERAT 2.

47 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 08 Evaluering Evaluering 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation P ROJEKTBIBLIOTEK (PB) 3D- MODEL R EVIT K ALKULATION ( KAL )  B YGGETID  Ø KONOMI  O PDELING AF ENTREPRISER  P RIS / TILBUD K AL OPDATERES EFTER PB. D ATA SENDES TIL KAL 3 D - MODEL LINK TIL PB. D ATA SENDES TIL 3 D - MODEL. 3 D - MODEL LINK TIL KAL. D ATA SENDES BEGGE VEJE. P ROCESSEN MED INTEGRATION AF R EVIT – S IGMA – MS- PROJECT E VALUERING :

48 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige SFB- SYSTEMET D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND

49 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (21) Kælderydervægge Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND K ÆLDERYDERVÆG P RODUCENT - KÆLDERYDERVÆG D RÆNPLADE - KÆLDERYDERVÆG

50 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (21) Ydervægge Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND BS- FALS M UR - KONSOL F UGTSPÆRRE I MURVÆRK H ALFEN MURKONSOL M ONTAGE SYSTEM P RODUCENT A LUMINIUMSKASSETTER M ODUL SYSTEM P RODUCENT DETALJER A LUMINIUMSKASSETTE H VOR GÅR GRÆNSEN T ØMRER V INDSPÆRRE

51 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (22) Indvendige vægge Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND I NDERVÆGGE SAMLINGSPRINCIP I NDERVÆGGE PROJEKTERING I NDERVÆGGE OVERSIGT AFLEVERINGSPROTOKOL I NDV. GLASVÆGGE G LASVÆGGE EGENSKABER L ETBETONVÆGGE SAMLINGSPRINCIP

52 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (23) Etageadskillelse Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND G RANAB STRØSTSTEM B ETON HULDÆK G RANAB MONTAGE B ETON ETAGEADSKILLESE B ETON DÆK

53 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (27) Tag Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND T AGAFVANDING T AGPAP - FASTGØRELSE T AGPAPTAGE U NDERLAG AF BETON T AGPAP TOP 400 P T AGPAP BASE 400 P

54 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (52) Afløb Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND R ETNINGSLINJER FOR PUMPEBRØNDE D RÆNSYSTEM A CO DRAIN

55 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (53) Brugsvand Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND R ØRSKÅL P EX RØR

56 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (56) Varme Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND V ANDVARMER R ADIATORER

57 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (57) Ventilation Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND B RANDSPJÆLD B EHOVSTYRET VENTILATION VENTILATIONSAGGREGAT R ETNINGSLINJER FOR VENTILATIONSANLÆG N ORM FOR MEKANISKE VENTILATIONSANLÆG A RMATURER V ENTILATION AF KONTORER B RANDSIKRING AF VENTILATION

58 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (87) Lyd Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND A KUSTISKE FORHOLD KONTORER B YGNINGENS LYDISOLERING V ELFAC - LYD U DDRAG AF LYD KRITERIER L YDTRYKSNIVEAU L YDISOLERING E FTERKLAGSTID L YD RAPPORT

59 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (88) Statik Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND D ELTABEAM U DVEKSLING P RODUKTIONSTEGNING PX220 DÆKELEMENT

60 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (89) Brand Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND B RAND GLASDØRE C ONLIT - BRANDBESKYTTELSE B RANDBESKYTTENDE GLAS

61 University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 09 Dokumentation - (99) Øvrige Dokumentation 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04 Udbud 03 Hovedprojekt 01 Projektforslag 06 Aflevering 07 Vejledning 08 Evaluering 09 Dokumentation (21) K ÆLDERYDERVÆGGE (21) Y DERVÆGGE (23) E TAGEADSKILLELSE (22) I NDVENDIGE VÆGGE (52) A FLØB (27) T AG (53) B RUGSVAND (56) V ARME (57) V ENTILATION (99) Øvrige D IVERSE S EKUNDÆRE P RIMÆRE (87) Lyd (88) S TATIK (89) B RAND L YSKASSE L YSKASSE MONTAGE G LAS OVENLYS T ERRASSE E LEVATOR G LASTAGE


Download ppt "University College Nordjylland 7. Semester Anders Kristiansen Eksamen juni 2013 Forside FORSIDE S EMESTER FORMÅL 00 Forside 02 Forprojekt 05 Udførsel 04."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google