Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Isbjørn Polar bear.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Isbjørn Polar bear."— Præsentationens transcript:

1 Isbjørn Polar bear

2 Isbjørnen (Ursus maritimus)
Den kan blive cirka 2,8 meter lang og veje op til 500 kilo, hvilket gør den til den største bjørneart. Isbjørnen lever af sæler, fisk, sneharer, polarræve, lemminger, søfugle, unge hvalrosser, hvidhvaler, ja faktisk alt kød - også menneskers efterladte affald, hvilket gør den til en potentielt temmelig farlig nabo i arktiske samfund. Man redder da isbjørne Isbjørn og klima Isbjørnen lever i Alaska, Canada, Grønland, Svalbard og det nordlige Rusland. I alt menes der at være knap eksemplarer. Menu

3 Man redder da isbjørne Menu
Som et levende symbol på det ukrænkelige bliver isbjørnen brugt i kampen mod menneskeskabte klimaændringer . Den er sød, den er smuk, den er et krammedyr og trods sin tilværelse i verdens mest afsides områder, er den tættere på mennesket end de fleste andre kræ på kloden. Google-Søgning på ”isbjørn Knut” giver hits – 20 gange mere end søgning på ”global opvarmning tørke Afrika.” Slogan fra en dansk kampagne lyder ”sælg en tørretumbler og red en isbjørn”. Menu

4 Man redder da isbjørne Menu
Som symbol på truslen for den globale opvarmning har isbjørnen gjort mere for menneskeheden end mange videnskabelige rapporter. Spørgsmålet er nu, hvad kan vi gøre for isbjørnen. Menu

5 Varmere klima udsulter isbjørnen
Global opvarmning får isen i flere af isbjørnens områder til at forsvinde langt hurtigere i forårsmånederne end tidligere. Det påvirker isbjørnens muligheder for at fange sæler. En voksen bjørn får normalt dækket % af sit årlige indtag af energi i foråret. Det svarer i gennemsnit til 30 – 40 sæler. Bjørnens livret er sæler på grund af dens kalorierige spæk. Sælerne er langt sværere at fange i åbent vand, end når de ligger på is. Menu

6 Varmere klima udsulter isbjørnen
Undersøgelser viser, at hunnernes kropsvægt er faldende. På et tidspunkt vil det betyde, at de ikke længere kan gennemføre en graviditet. Isbjørnen er ikke i fare for at uddø foreløbig, men undersøgelser sandsynliggør, at ca. 66% vil være forsvundet om 50 – 100 år. Menu

7 Polars bear (Ursus maritimus)
It can be about 2.8 meters long and weight up to 500 kilograms. That's make it to the largest species of the bears. Polar bears feed on seals, fish, mountain hares, arctic foxes, lemmings, seabirds, young walruses, beluga whales, and indeed all meat, also human waste and garbage. That is making it a potentially very dangerous neighbor in Arctic communities. Polar bears live in Alaska, Canada, Greenland, Svalbard and northern Russia. Total meant to be just under 25,000 copies. Save Polar Bears Polar Bears and climate Menu

8 Of course you save polar bears
As a living symbol of the sacred the polar bear is used in the battle against manmade climate change. It is sweet, it is beautiful, it is a cuddly toy, and despite its existence in the world's most remote areas, it is closer to humans than most other creature on the planet. Google search for "polar bear Knut" gives 30,000 hits - 20 times more than the search on "global warming drought Africa." From a Danish campaign you can read the slogan "Sell a dryer and rode a polar bear." Menu

9 Of course you save polar bears
As a symbol of the threat of global warming, the polar bear has done more for humanity than many scientific reports. The question now is what can we do for the polar bear. Menu

10 Warmer climate starves polar bear
Global warming will have ice in several areas of the polar bear to disappear much faster in the spring months than ever before. It affects the polar bear's chances of catching seals. An adult bear will usually cover 70-80% of its annual intake of energy in the spring. This corresponds to an average of 30 to 40 seals. Bear's favorite food is seal because of its calorie-rich blubber. The seals are much harder to catch in open water than when they lie on ice. Menu

11 Warmer climate starves polar bear
Studies show that females body weight is decreasing. At one point, it will mean that they no longer can carry out a pregnancy. The polar bear is not in danger of extinction preliminary, but studies indicate that approx. 66% will be gone in about 50 to 100 years. Menu


Download ppt "Isbjørn Polar bear."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google