Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Varde Erhvervs- og Turistråds ordinære generalforsamling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Varde Erhvervs- og Turistråds ordinære generalforsamling"— Præsentationens transcript:

1 Varde Erhvervs- og Turistråds ordinære generalforsamling
Velkommen til Varde Erhvervs- og Turistråds ordinære generalforsamling 10. april 2014 i

2 Aftenens program 17.30 Mulighed for at besøge Janus Bygningen
18.00 Spisning 19.00 Generalforsamling Indlæg ved Jesper Bo Jensen, Fremforsk Repræsentantskabet foretager valg til bestyrelsen

3 Dagsorden Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år Årsregnskab for det forløbne år Gennemgang af årsregnskabet Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab Fastsættelse af kontingentsatser og fremlæggelse af budget for det kommende år Valg til repræsentantskabet Forventning til fremtiden Behandling af indkomne forslag Eventuelt

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent

5 Bestyrelsen foreslår Dan B. Larsen Advokat / Partner DAHL ADVOKATFIRMA

6 Generalforsamling 2014 v/ Formand
2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år (2013) v/ Formand Finn Christensen

7 Beretning for 2013 # 1 Medlemsorganisationen VETR 437 medlemmer (+ 9)
Turistinformationer i Blåvand, Henne, Oksbøl, Nr. Nebel og Varde Erhvervsservice 14 gazellevirksomheder 82 iværksættervejledningssamtaler (57 personer) 2 iværksætterkurser med i alt 20 deltagere Young Enterprise Ombudsmandsfunktionen (skilte, stadepladser, Blå Flag….)

8 Beretning for 2013 # 2 Erhvervs-service
184 virksomhedskontakter / -besøg Varde Kaserne Sydvestjysk Pelscenter (Arla Smørmejeri) Nymindegab Kro – Pop-up restaurant i København 2 ViVa Varde netværksgrupper med 50 virksomheder Sekretariat for Campusfonden Fødevarenetværk, campingnetværk Væksthus Syddanmark 25 virksomheder videresendt 18 nyhedsbreve + 5 håndværkernyhedsbreve 2 udgaver af Bølgen + 5 udgaver af Blå Stunder Fællesmøder med embedsmænd og virksomheder Informationsarr.: Poul Erik Bech, ”Klar til anlæg”, valgmøde, Væksthuspræsentation (Ølgod) Tiltrækning af arbejdskraft: Titan Lærepladsoversigt

9 Beretning for 2013 # 3 Turisme-udvikling
Turismestrategi- interessentmøder Udvikling Blåvand (Pier) CKT: Henne og Blåvand Nordsee-kampagne i Tyskland Destination Sydvestjylland Vadehavsprojektet Lammefestival Krondyrfestival Oyster Trophy Week Samarbejde mellem 11 Vesterhavskommuner Presseture (nationalt og europæisk presse)

10 Beretning for 2013 # 4 Interne foreningsaktiviteter
Generalforsamling på Næsbjerghus Nytårskur på Hotel Arnbjerg – 315 deltagere Repræsentantskabsmøder hos Freia Forellen/Helle Hallen og Danhostel/BCI 5 ordinære og 2 ekstraordinære bestyrelsesmøder og 1 bestyrelsesseminar i juni Inga Andersen (HTH/Nobia) udnævnt til æresmedlem Afholdt et møde med Varde Kommunes Økonomiudvalg

11 Bestyrelsens beretning for 2013 # 5
TAK for godt samarbejde til Foreningens medlemmer og personalet på kontoret og turistinformationerne Varde Kommune Lokalpresse og lokale foreninger Bestyrelsens medlemmer i 2013: Helle Møller Mikkelsen, Per Madsen, Anne-Marie Lidegaard, Søren Erichsen, Gerd Reestorff, Henrik Svarre, Gylling Haahr, Andreas Haahr

12 3. Årsregnskab for det forløbne år
Gennemgang af årsregnskabet v/Per Rask Jensen Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab

13 Resultatopgørelse - Indtægter (1.000 kr.)
Salg til VK VK vedr. Blåvandshuk Fyr Kontingent Nettoomsætning Andre indtægter Vareforbrug Indtægter i alt

14 Resultatopgørelse - Omkostninger 1.000 kr.
Personaleomkostninger Rejse, ophold og uddannelse Møder, fortæring, etc Trykning, markedsføring Lokaleomkostninger Andre driftsomkostninger Drift af bil Øvrige omkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Driftsomkostninger

15 Resultatopgørelse 2013 2012 Indtægter i alt 7.930 8.065
Indtægter i alt Driftsomkostninger Driftsresultat Finansielle poster Årets resultat

16 Aktiver (DKK) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

17 Passiver (DKK) 2013 2012 Egenkapital 1.865.372 1.491.895
Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser (Leasinggæld) Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer/tj.-ydelser Afsatte feriepenge funktionærer Modtagne forudbetalinger Forudbetalte billetindtægter Moms Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver

18 Årsregnskabet 2013

19 Årsregnskab for det forløbne år
b. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til det godkendte regnskab Bestyrelsens forslag til resultatdisponering: Overført resultat kr Overført til andre reserver (udviklingspulje) kr WiFi Blåvand og Henne (kr ) Ny hjemmeside (kr )

20 Generalforsamling 2014 4.Fastlæggelse af kontingentsatser og frem- læggelse af budget for det kommende år Bestyrelsen foreslår ny kontingentstruktur

21 Fastlæggelse af kontingentsatser
0 – 3 ansatte* Kr ,- 4 – 19 ansatte Kr ,- Over 20 ansatte Kr ,- * Gælder også private Beløb ekskl. moms. Iværksættere er gratis medlemmer, indtil virksomheden har haft mulighed for at deltage i én ordinær generalforsamling.

22 Budget 2014 – Indtægter 1.000 kr. Budget 2014 Kommunalt tilskud 4.733
VK vedr. Blåvandshuk Fyr Kontingenter Aktiviteter* Indtægter i alt * Bruttotal

23 Budget 2014 – Udgifter (1) 1.000 kr Budget 2014 Lønninger 4.963
Lønudvikling Eksterne konsulenter Kontorhold IT Bildrift Øvrige omkostninger Lokaleomkostninger Aktivitetsomkostninger*

24 Budget 2014 – Udgifter (2) 1.000 kr Budget 2014
Møder, rejser, repræsentation Medarb.-uddannelse Trykning, markedsføring Leasing (Hjertestarter) Afskrivning driftsmidler Afskrivning lejede lokaler Etableringsomkostninger Finansielle poster Udviklingspulje Udgifter i alt Resultat

25 Vedtagelse af kontingentsatser
0 – 3 ansatte* Kr ,- 4 – 19 ansatte Kr ,- Over 20 ansatte Kr ,- * Gælder også private Beløb ekskl. moms. Iværksættere er gratis medlemmer, indtil virksomheden har haft mulighed for at deltage i én ordinær generalforsamling.

26 5. Valg til repræsentantskabet
Valg af 4 repræsentantskabsmedlemmer Følgende afgår: Karsten Hansen, fhv. Nybolig Rekrea Blåvand Niels Arne Jessen, Blåvand Tømrer ApS Vagn Jørgensen, Konsulenthuset Varde Søren Brorsbøl, SB Engineering ApS De 4 opstillede, som opnår de højeste stemmetal, er valgt til repræsentantskabet for 2 år. De 2 opstillede, som opnår 5. og 6. flest stemmer, er valgt som suppleanter til repræsentantskabet for 1 år.

27 Generalforsamling 2014 6. Forventninger til fremtiden
v/ Formand Finn Christensen

28 Et nyt arbejdsår med udfordringer og muligheder #1
Medlemsorganisationen VETR Nye ressourcer Eventmedarbejder Flere medlemsbesøg Nye muligheder Nye prioriteringer Flere medlemmer Større fællesskab Nye skibe i søen

29 7. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget

30 Generalforsamling 2014 8. Eventuelt

31 Jesper Bo Jensen Fremforsk – Institut for Fremtidsforskning
Indlæg Jesper Bo Jensen Fremforsk – Institut for Fremtidsforskning

32 Generalforsamling 2014 Tak for i aften!

33 Repræsentantskabet foretager valg til bestyrelsen
Aftenens sidste punkt Repræsentantskabet foretager valg til bestyrelsen


Download ppt "Varde Erhvervs- og Turistråds ordinære generalforsamling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google