Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Nourish the Children Europa 2004. "NTC er 5 % af det, vi gør, men 95 % af hvem, vi er"

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Nourish the Children Europa 2004. "NTC er 5 % af det, vi gør, men 95 % af hvem, vi er""— Præsentationens transcript:

1 Nourish the Children Europa 2004

2 "NTC er 5 % af det, vi gør, men 95 % af hvem, vi er"

3 Maj 02 Dec. 02 Jun. 03 Dec. 03 800.000 600.000 400.000 200.000 Donerede måltider pr. måned: 7.000.000 måltider i alt

4 Funktion •Nourish the Children er ikke en velgørende institution. NTC er et humanitært initiativ under virksomheden Nu Skin Enterprises og et projekt i samarbejde med udvalgte offentlige hjælpeorganisationer. •Force For Good er en nonprofitfond •De kan sammenlignes på følgende måde: –FFG donerer penge til velgørende formål, og pengene kommer fra salget af Epoch-produkter, USD 0,025 for hvert produkt, der sælges –NTC sælger VitaMeal-produktet, som er udviklet af Pharmanex. NTC gør det lettere for de efterfølgende distributør- og kundedonationer at nå ud til kvalificerede hjælpeorganisationer –FFG og NTC stræber begge efter at fungere i "det godes tjeneste" over hele verden med det primære mål at hjælpe børn.

5 Muligheder •Mediernes dækning i forbindelse med hjælpeorganisationer i Europa viser, at der bestemt er plads til et initiativ som NTC –Donorer donerer et produkt, ikke penge, hvor det hele distribueres til de nødlidende –Vi sørger for detaljerede oplysninger om produktet, formålet og værdien –Vi følger donationen fra købet til barnet –Hjælpeorganisationen sender maden uden administrations- eller transportomkostninger –Vi sørger for detaljerede oplysninger, billeder, rapporter og videofilm fra projekterne de forskellige steder •Alt dette mangler de almindelige og traditionelle hjælpeorganisationer, hvilket de også kritiseres for

6 Forretningskoncept •Distributørerne lever af at sælge kvalitetsprodukter, som udelukkende er beregnet til at hjælpe fejlernærede børn via en enkel donationsprocess – Børnene rundt om i verden får mad samtidig med dine egne –Godhjertede mennesker, der hjælper andre, skal også tjene til føden (ansatte i hjælpeorganisationer får løn.) •Nourish the Children er ikke nødvendigvis en enkeltstående forretningsmulighed, men en del af sponsortiltag, som tiltrækker mennesker til en virksomhed, der fungerer i det godes tjeneste - en fremragende udvidelse af NSE's forretningsmulighed •Dette initiativ fører os ind på et andet marked end vores andre produkter og sponsortiltag og skal ikke opsluge, men øge salget •Udvikle sociale iværksættere, der k ompenseres for den tid og de ressourcer, de bruger på at redde børn og belønnes, når de er effektive, når de når målene og gør deres bedste

7 Anerkendelse •Humanitarian Ambassador – Enhver med i alt 8 VitaMeal-måltider på ADP personligt og på niveau 1Belønning: NTC Ambassador-nålen, brev fra Blake Roney og Lee Iacocca •Founding Ambassador – Enhver, der har opnået status af Ambassador på konventet i USA Belønning: Anerkendelse hængt op på væggen i NSE's hovedkvarter og halssmykke •Chief Ambassador – Meddeles på konventet i USA. En Ambassador, der har 3 Ambassadors på niveau 1 Belønning: Chief Stick og Chief Ambassador-emblem til halssmykke •Annual Ambassador - En Ambassador med status af Ambassador i 12 på hinanden følgende måneder møder anerkendelse efter hver 12. måned. Belønning: 1. år = NTC-skål og halssmykke med 12-måneders emblem

8 Markedsoversigt •NTC blev lanceret den 17. Marts 2003 i Europa •Virksomheden har som følge af tekniske vanskeligheder i de første seks måneder ikke gennemført initiativer med henblik på at øge aktiviteten omkring NTC, men interessen er alligevel stor blandt distributørerne •Startede med ca. 1500 donationer om måneden, resultatet i december var 2340 donationer, mens VitaMeal-donationerne i januar og februar faldt til omkring 2000 •Norge er den største donor med næsten 50 % af alle EU-donationer efterfulgt af Danmark, Sverige, Island og Storbritannien •Europa har i alt 110 Ambassadors ud af 1100 på globalt plan

9 Markedsopdatering •Initiativer i 2004: –NTC-brochure –Gavekort på permanent basis –Website opdateret og forbedret –Ordreproces og –overblik i Europa gennemført, forbedret støtte til distributørerne •NTC kommer til at spille en vigtig rolle i virksomheden i Europa i 2004

10 Nourish the Children NSE brugte Pharmanex’ videnskabsfolk til at udvikle den ideelle fødevare NSE sælger the VitaMeal ™ til distributører og kunder NTC letter afhentningen og forsendelsen af VitaMeal-måltider via hjælpeorganisation er Sultende børn overlever!

11 NSE udbetaler provision på salget af fødevarer Hjælpeorganisationen aflægger rapporter om børnene og de donationer, de har modtaget, til donorerne Nourish the Children NTC danner bro mellem distributøren og institutionerne.

12 Der dør et barn hvert 6. sekund Det er 5.000.000 børn hvert år

13 Hvad med børnene? •Spisning på skolerne har indflydelse på fødevaredonationerne –Børnene tiltrækkes til skolerne for et varmt måltid mad –Giver næring til hjerne og krop –Øger i høj grad antallet af piger, der kan deltage

14 Hvad med børnene? •Pigerne uddannes –Uddannede piger føder færre børn, mens de er teenagere –Uddannede mødre uddanner deres børn –Uddannede mødre bryder den onde cirkel af analfabetisme og fattigdom –Uddannede mødre kan redde et samfund

15 •VitaMeal ™ er udviklet af videnskabsfolk, der er eksperter i ernæring –Pharmanex' videnskabsfolk •Win Duersch, PhD •Carsten Smidt, PhD Udnyt den ideelle fødevare

16 •Rådgivende videnskabsmand –Dr. Ken Brown, M.D. •Professor i ernæring, University of California, Davis Campus •Verdensberømt ekspert i fejlernæring hos børn i de mindst udviklede lande •Konsulent i Verdenssundhedsorganisationen •Program Director -- Intl Nutrition •Nøgleperson i udviklingen af VitaMeal •Medlem af rådgivningspanelet bag NTC

17 Udnyt den ideelle fødevare •Hjælper med at komme underernæring til livs –Hjælper med at forebygge anæmi, blindhed som følge af A-vitaminmangel, diarré osv. –Fremmer udviklingen af hjernen –25 vitaminer og mineraler –Korrekt niveau af elektrolytter, proteiner, fedt, aminosyrer og kulhydrater

18 Lack of Nutritious Food Ond cirkel Vitamin Deficiencies Infections/Diarrhea Can’t AbsorbNutrients Øget fejlernæring Manglende evne til at lære og arbejde Fælde af fattigdom og analfabetisme

19 VitaMeal VitaMeal, Bryder den onde cirkel Vitamins & Nutrients Healthy Mind and Body Uddannelse via spisning på skolerne Beskæftigelsesmul igheder Undslip fattigdommens onde cirkel

20 Ny europæisk strategi for Nourish the Children...

21 Mere end blot udlevering af mad…. •Fokus på indsats og ressourcer: MALAWI-PROJEKTET •Det handler ikke blot om at udlevere mad, men om at uddanne befolkningen i at lave maden – om at udvikle landet og skabe en fremtid for dem og deres familier •Læs alt om den humanitære bistand fra forskellige hjælpeorganisationer på www.malawiproject.org, og se, hvor godt Nourish the Children- konceptet fungerer og virker i det godes tjenestewww.malawiproject.org

22 Malawi •Verdens tredjefattigste land •30 % af børnene dør, inden de fylder 5 år •Malawis børn udgør næsten halvdelen af landets samlede befolkning. I 1987 var 48 % af befolkningen under 15 år. Forsørgerbyrden var 103 børn under 15 år for hver 100 personer i alderen 15-65 år. Belastningen for den samlede økonomi ved så stort et antal børn skaber problemer, der er umulige at løse - fra uddannelse til tilstrækkelig sundhedspleje. 3 ud af 10 børn dør, inden de fylder 5 år, og 30 % af de resterende dør, inden de fylder 10 år. En missionær har fortalt, at mange malawier tidligere gav deres barn et nummer i stedet for et navn, indtil barnet fyldte 2 år. Først da fik barnet et navn på grund af sandsynligheden for en tidlig død.

23 MALAWI-PROJEKTET •Programmerne, som det 100 % frivillige Malawi-projekt og en kernegruppe af malawier gennemfører i fællesskab, har fokus på flere forskellige kategorier. Administratorer, tilsynsførende, landsbyoverhoveder, landsbyernes ældste, kirkeledere og professionelle på områderne fører tilsyn med hver kategori. Malawier fører tilsyn med alle programmer i Malawi. Direkte amerikansk tilsyn holdes på et minimum og består af rådgivning og forslag til procedurer. Man er meget påpasselig med ikke at blande sig i det nationale selvstyre. Arbejderne i Malawi-projektet er ansvarlige over for Executive Director og Malawi-projektet, mens malawierne er ansvarlige over for den malawiske ledelse. Ledelsen af de to programdele samarbejder i en gnidningsløs forening af to verdener, der er lige i alle henseender. •Fødevarehjælpeprogrammer Fødevarehjælp har i den grad været i fokus, siden den værste hungersnød i mere end 50 år ramte denne del af Subsahara. Selv om den værste hungersnød nu er bag os, ventes nationen først at komme fuldstændig på fode igen om 3-5 år. Direkte tilførsel af fødevarehjælp fortsætter i de områder, hvor der er akut brug for hjælp. Dele af befolkningen, f.eks. enker og forældreløse, er en del af et igangværende hjælpeprogram, der ikke ventes afsluttet, heller ikke når følgerne af den nylige hungersnød ikke længere er synlige.

24 MALAWI-PROJEKTET, Directors •Richard (Dick) Stephens Executive Director og Chairman of the Board of Directors, Malawi Project, Inc., President for CORPrint, en design- og trykkerivirksomhed i Indianapolis, Indiana. Tidligere redaktør hos Vidette Publications, en religiøs forlagsvirksomhed med distribution i over 100 lande. Har skrevet 13 bøger og artikler i 30 tidsskrifter i 6 lande. Har været med til at lede 10 lægerejser til Malawi, Centralafrika.

25 MALAWI-PROJEKTET, Directors •Diana (Suzi) Stephens, RN Medical Director i Malawi-projektet. Tog sin sygeplejerskeksamen ved Mercy School of Nursing i Hamilton, Ohio. Har fungeret som sygeplejerske på skadestuer, operationsstuer, intensivafdelinger, medicinsk kirurgisk og psykiatrisk pleje. På nuværende tidspunkt ansat på St. Vincent Hospital and Healthcare System i Indianapolis, Indiana. Har hjulpet med til at planlægge og virkeliggøre succesen med Blessings Hospital i Lumbadzi, Malawi, og har organiseret fordelingen af lægemidler og medicinsk udstyr til 35 hospitaler i Malawi. 13 rejser til landet siden 1993.

26 “Tusind tak for din donation af VitaMeal-fødevarepakker til World Vision for at hjælpe de trængende børn og familier i Irak. Omkring 500.000 børn i Irak er i høj grad fejlernæret og undervægtige. Din gave er en værdifuld hjælp til disse børn og deres familier og er et udtryk for omsorg over for befolkningen i Irak. Endnu en gang tak, fordi du gør en forskel i kraft af din gave.” Rich Stearns, President, World Vision U.S. “Kære Gud, tak fordi du har sendt denne Zungu (hvide person), så jeg kan få noget at spise og ikke sulte i dag. Hjælp mig med at være god i dag. Amen" World Vision “Vi hos Feed the Children er dig meget taknemmelig, fordi du er med til at gøre en forskel i verden ved at give mad til sultne børn. Dine køb gennem Nourish the Children-initiativet og dine fødevaredonationer gør det muligt for nonprofitorganisationer som vores at sørge for ernæring til de sultende børn i verden. Tak til Nu Skin Enterprises og til hver af jer. Vi lover, at hver fødevarepakke, der doneres gennem os, når ud til dem, der har allermest brug for det. Larry Jones, President, Feed the Children “Der findes ikke ord til at udtrykke det, jeg føler. Du skal blot vide, at flere og flere forældreløse overlever på grund af dig. Tak er næppe nok, men TAK TIL ALLE JER, DER HAR GJORT DETTE MULIGT!!! Jeg lever for at redde disse børn, og du gør det meget nemmere for mig. Børnene ELSKER VitaMeal-måltiderne og ved, at de redder liv. Det er en fornøjelse at arbejde samme med dig!!!” Kærlig hilsen MOMMA SUZI Q (Suzi Stephens, Medical Director, Malawi-projektet)

27 Napoleon Dzombe • Napoleon har siden sin ungdom viet sit liv til at hjælpe den fattige befolkning •Napoeleon har åbnet dørene til sit hjem og sin virksomhed som VitaMeal- distributionssted • Nu giver NSE ham mulighed for at øge sin indsats til en ny og banebrydende fase •Napoleon bliver ansvarlig for den daglige administration af den nye fabrik • Takket være dit bidrag gør du det muligt for Napoleon at hjælpe sin nation til en ny fremtid

28 Malawi VitaMeal- fabriksanlæg •400 nye job •Mere landbrug •2-3 gange mere VitaMeal pr. USD som følge af lokal produktion •Flere børn i skole •Mindre forsendelse – hjælpeorganisationerne kan i stedet bruge penge på medicin osv.

29 Malawi VitaMeal-fabriksanlæg

30 •NSE har gennem distributørdonationer til Force For Good Foundation doneret halvdelen af udgifterne til at bygge det nye VitaMeal-fabriksanlæg •NSE har sørget for resten af udgifterne som et lån til Napoleon Dzombe •På denne måde ejes anlægget af og bidrager med vedvarende værdi til befolkningen i Malawi •NSE sender deres Pharmanex-eksperter for at uddanne og oplære de mennesker, der skal arbejde på anlægget for at sikre, at produktionen af VitaMeal-måltider opfylder Pharmanex’ standarder – dette er et langsigtet engagement

31

32 •Force For Good Foundation købte og donerede en ny lastbil til Napoleon Dzombe som erstatning for den gamle, der var slidt op efter at have kørt rundt i Malawi med VitaMeal-måltider •Executive Director for Nourish the Children, Sid Henderson, udleverer her nøglerne til lastbilen Ny lastbil!

33 Se resultaterne med egne øjne! •Journey of Hope, Malawi •Vi vil til efteråret arrangere, at distributørerne besøger os i Malawi •I Malawi besøger vi det nye fabriksanlæg, repræsentanterne for Malawi- projektet, Napoleon Dzombe og befolkningen i Malawi •Den 15. marts starter en konkurrence, som løber indtil 31. juli 2004 •De distributører, der har flest nye VitaMeal-måltider på ADP genereret fra deres personlige kunder og L1-distributører i denne periode, vinder en billet til denne rejse og får rejseomkostningerne dækket af NSE •Der kan købes yderligere billetter – så alle kan deltage og starte samme sted •Datoer og yderligere oplysninger følger •VI SES I MALAWI!

34 " NTC er 5 % af det, vi gør, men 95 % af hvem, vi er "


Download ppt "Nourish the Children Europa 2004. "NTC er 5 % af det, vi gør, men 95 % af hvem, vi er""

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google