Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energistyrelsens samarbejde med kinesiske myndigheder

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energistyrelsens samarbejde med kinesiske myndigheder"— Præsentationens transcript:

1 Energistyrelsens samarbejde med kinesiske myndigheder
”Konference om Bæredygtig urbanisering i Kina” 30. januar 2014 Peter Toft & Ole Emmik Sørensen Energistyrelsen

2 Oversigt Baggrund: Kinas klima- og energiudfordringer
Samarbejdets formelle rammer og vores interessenter Konkrete aktiviteter Energieffektivisering Vedvarende 2050 energiscenarier VE-pilotprojekter VE-forskning & udvikling

3 1. Baggrund Kinas rolle for det globale klima- og energimarked
Voksende antal henvendelser fra Kina om Danmarks grønne energiomstilling Regeringens internationale klima- og energipolitik: 3 spor (FN-processen, EU, bilateralt – handlingssporet)

4 Kina – energi- og miljøproblemer
Kinas rolle … og fortsatte rolle Kina er verdens største udleder af CO2 med 24% af verdens samlede energi-relaterede CO2-udledning i 2010. … og forbruger 20 % af verdens energi. Kinas energiforbrug er mere end 5-doblet i perioden Kul, olie og naturgas bidrager tilsammen til ca. 92 % af Kinas energiforsyning, 2010. Kina brugte i 2011 dobbelt så meget kul som USA, EU og Japan tilsammen. Kina forventes at stå for halvdelen af den globale nettotilvækst i kulforbrug frem til 2035 Ca. 250 mio. vil migrere fra land til by i Kina ml mia. nye m2 bygges årligt i perioden Kina vil forbruge 24 % af verdens energiforbrug i 2030

5 Kina – energi- og miljøproblemer
Op mod 90 % af SO2 og 50 % af Kinas partikel udledninger skyldes det høje kulforbrug 20 ud af verdens mest forurenede byer er kinesiske Kun 4 % af den kinesiske bybefolkning lever i byer, der lever op til EU´s miljøstandarder for luftforurening Verdens højeste rate af kroniske luftvejssygdomme

6 Klimakommissionen – det danske eksperiment

7 2. Energistyrelsens Kina-samarbejde – formelle rammer
National Energy Conservation Centre (NECC) National Reform and Development Commission (NDRC) National Energy Administration (NEA) Ministry of Housing and Rural-Urban Development (MoHURD) Ministry of Science and Technology (MoST) China National Renewable Energy Centre (CNREC) Danmarks handlingsspor ift. Kina – baseret på fire regeringsaftaler indgået i 2012 og 2013: Aftale i juni 2013 med National Reform and Development Commission – blandt de tungeste kinesiske ministerier - står for økonomisk samordning af energi og industripolitik, klimapolitk, herunder 5-årsplaner. = Giver indgange til nøgleaktører i toppen af det kinesiske beslutningssystem på klima-energiområdet. Samarbejdet med NDRC: Ny aftale, fokus: klimadialog og energieffektivitet Mulige fælles arbejdsområder og projekter skal afsøges og aftales nærmere i efteråret Fra dansk side ønske om samarbejde om: grøn urbanisering Økonomiske virkemidler i energipolitikken – mhp ee samarbejde om energimodeller. Men skal afklares nærmere. National Energy Administration (NEA) og China National Renewable Energy Centre (under NEA) Ministry for Housing and Rural-Urban Development (MoHURD) Ministry for Science and Technology (MoST) Aftale med CNREC baseret på 100 mio. DKK i direkte støtte i centerets opstartsfase

8 Vores omverden og interessenter
Minister Folketinget UM, FM, MIM, MBBL Danske virksomheder i DK i Kina – Green China Brancheforeninger Energi- styrelsen Netværk med klima- og energiambitiøse danske regioner/kommuner med Kina-samarbejder Kinesiske myndigheder, nationale, provinser, byer EU´s energiprogram for Kina Internationale finansieringsinstitutioner

9 Vores geografiske fokusområder
”Myndighedsdialog i Beijing & direkte tilknyttede regionale projekt-samarbejder i Heilongjiang og (Jiangsu)” Jiangsu provinsen (afsøges): MOHURD MoU energieffektivt byggeri grøn urbanisering fjernvarme/køling NDRC/NECC MoU EE/virksomheder NECC pilotprojekt ESCO finansieringsmodel Samarbejde med Region H Innovationscenter Shanghai Heilongjiang og Jilin provinserne: CNREC/NEA MoU: Pilotprojekter Indpasning af vindkraft Fleksibilitet i el-systemet Omlægning fra kul til VE på varmeværker/chp Fjernvarme Samarbejde med Århus

10 National Energy Administration (NEA)
3. Konkrete aktiviteter Klimavenlig energieffektiv by-udvikling (lavenergibyggeri, industri) Støtte til 12 forsknings-og demonstrationsprojekter Samarbejde om 2050 VE-scenarie for Kina & køreplaner for udbygning af solenergi, vindenergi, biomasse Pilotprojekter i Nordøstkina ”green counties” – integration af vindenergi og biomasse i el-systemet China National Renewable Energy Centre (CNREC)

11 Aktiviteter – energieffektivitet i bygninger og byer
Ministry of Housing and Rural-Urban Development (MoHURD) 250 mio. migrerer til byen Udfordring: : 210 mio. vil migrere fra land til by (10. mio. migrerer fra land til by hvert år). 2012: Urbaniseringsgrad 50% for første gang i Kinas historie. 2050: Urbaniseringsgrad > 80 % Kina bygger så mange nye bygninger, at det næsten svarer til 50% af verdens nye bolig-m2. Mellem 2000 og 2020 forventes det at Kina bygger hvad der svarer til Europas samlede bygningsmasse. Bygninger bliver flere – og større – gennemsnitlig dansker råder over ca. 55 m2, gnst. Kineser over 33 m2. – kinesisk niveau på vej op sammen med velstandsstigningen. 2 mia. nye m2 bygges hvert år det næste årti. Bygninger – en stor sektor: Byggesektoren i Kina tegner sig for ca. 20 % af energiforbruget. +2 mia. nye m2 årligt Nordeuropa Nordkina

12 Energieffektivisering i Kinas bygninger og byer
Potentiale for at energispare hvad der svarer til 25 % af energiforbruget i (IEA) Investeringer for 2400 mia. USD … men besparelse på 4900 mia. USD i lavere energiudgifter (IEA) Ville hæve Kinas BNP 2 % i 2035 Kina har grønne by/bygningsambitioner Barrierer: Finansiering Regulering Implementering Demonstration Forbrugsmønstre Social ro Der er store potentialer for energibesparelser i Kina og fokus på området! IEA: Hvis rentable ee-besparelser blev gennemført + markedsbarrierer fjernet for ee fx subsidier – ville Kina kunne spare svarende til 25% af energiforbruget i 2012. Investeringer til isolering finansierer sg selv. Investeringer på Mia. USD i , men energibesparelser på mia. USD. I bygningssektoren – især besparelsespotentiale at hente fra brændselsforbrug til rumopvarmning + køling (50% af ee-gevinst) Kina har grønne by/bygningsambitioner: Eco-cities, 30% energieffektivt byggeri i 2020 – men er de ambitiøse? Men det betyder ikke at det er nemt: Barrierer omfatter: Finansiering Regulering Implementering Demonstration af teknologi/pilotprojekter Indgroede forbrugsmønstre og frygt for social uro ifm. liberalisering af energipriser. Og Kinas ambitionsniveau er ikke så højt endda: 11. Femårsplan havde ee-mål for bygninger på -50 % ift – dvs. udgangspunktet er utroligt lavt! Nye højere standarder skal formuleres mhp – her kan Danmark inspirere med baggrund i vores erfaringer:

13 Energistyrelsens samarbejde med MoHURD
Bygningsreglement og standarder, foregangsland vedr. lavenergibyggeri, Nordic Built principper Helhedsorienteret grøn byudvikling – kommunale erfaringer (København, Århus, Sønderborg, Samsø, Region H, osv.) Lang erfaring med energieffektiv fjernvarmeplanlægning – og forsøg med fjernkøling Lang erfaring med kostægte prissignaler og individuel forbrugsmåling, subsidier til udsatte grupper. Virksomhedskompetencer (isolering, vinduer, arkitektur/byggeri) Demonstrationsbyggeri i DK Fælles bygningsprojekt Publikationer Kurser Workshops, konferencer Danmark har erfaringer at byde ind med ift. Kinas grønne urbanisering: Bygningsregelment Grøn byudvikling Fjernvarmeplanlægning Helhedstækning Grønne virksomheder med kompetencer – isolering, vinduer, arkitektur/byggeri

14 Aktiviteter – energieffektivitet - industri
National Reform and Development Commission Aktiviteter – energieffektivitet - industri Ny aftale juni 2013 MoU ml. Energistyrelsen og NECC Arbejdsprogram: Indledende 3 workshops i 2014 om danske og kinesiske løsninger inden for energieffektivisering i industrien f.eks. Dansk aftaleordning, energiledelse, ESCO mv. National Energy Conservation Centre (NECC)

15 2050 VE scenarier – de første af deres art i Kina
Bygger på den danske Klimakommission, dansk model og ekspertise Opbygning af kinesisk data – national og regional anvendelse Resultater: RE Max scenarie viser, at VE kan levere 56% af det primære energiforbrug i 2050, herunder 74% af energiforbruget til el og fjernvarme Estimeret merudgift på investeringer = 9% Estimeret 5 millioner nye job

16 2050-VE-scenarie for Kina: Udledning af CO2 (foreløbige tal)

17 VE-Pilotprojekter i Nordøst-Kina
Heilongjiang og Jilin provinserne: Særlige udfordringer med indpasning af vindkraft. Varmeforsyning baseret på kulfyrede varmeværker. Ingen fokus på EE Beskriv koldt og blæsende, som Danmark. VE-udfordringer : har brug for at indpasse vind og vil omstille varmeforsyningen til mere VE Nuværende curtailment = ?? Konsolideret tal Varmeforsyningen er en vigtig brik i at indpasse mere vind gennem udvidet brug af kraftvarme.

18 Baseline Different history within energy.– Denmark special background had to limit the import of fossil fuels and focus on renewables. China easy access to cheap coal to help it build the China economic superpower we see today. Now, there are some challenges …. ELLER Coal mine that the Danish delegation visited earlier today - a good picture of the challenges with renewable energy in China… The reason for this project is that China – opposite Denmark, has large amounts of coal available and therefore has not had any needs for using RE in their energy sector.. China use twice as much coal as USA, EU and Japan together.. Denmark on the other hans has 40 years experience within RE, experience that we offer to China through knowledge transfer and danish advisers. – (And a large potential for danish companies)

19 Varmeplanlægning i Yilan amt
VE-Pilotprojektet i Yilan Varmeplanlægning i Yilan amt Omstille varmeforsyningen i et helt amt ( indbyggere) til vedvarende energi. Handleplan for implementering og anbefalinger til udvikling af VE i varmeforsyningen frem mod herunder teknik, planlægning/styring samt reguleringstiltag. Baseret på danske erfaringer med varmeplanlægning – herunder samfundsøkonomi. Guideline for tilsvarende amter Prioriteret projekt af det kinesiske energiministerium (NEA) Nuværende forsyning er kulbaseret – størstedelen af boligarealet er opvarmet af tre varmeværker = tons kul årligt. Alene omlægning til samproduktion vil kunne give en besparelse på 30% af brændslet = ton kul = ton CO2 = ca DK husstande Omlægning til biomasse giver en faktor 2-3 mere. Elværkskul 24,38 GJ/ton 95,00 kg CO2/GJ

20 VE-Pilotprojektet i Yilan - perspektiver
Opskaleringsmuligheder Nærmiljøforbedringer >75 % reduktion af SO2, NOx og støv Drivhusgasreduktioner Reducere t CO2/år I Yilan > potentielt reducere med 300 millioner t i 500 “green counties” Næste fase: EE i FV samt bygninger Danske erfaringer og teknologi - potetiale for udbredelse i hele det nordlige Kina – Kina på vej til at blive verdens største FV marked Apart from a more sustainable energy sector, a shift from coal to RE will reduce the current airpollution and reduce GHG emissions Knowhow from the Yilan assessment, the Yilan pilotprojects as well as the other pilotprojects in the region – will help to break down the first of its kind barrier and serve as inspiration for all other regions of northern China in order to reduce the use of fossilfuel and expand the DH sector. If we continue our very good cooperation we can achive great and powerfull changes. We hope that we can bring 40 years of experiences in DH and RE from Denmark to China – to inspire the Chinese. Just like the stories and fairytales of Hans Christian Andersen have travelled from Denmark to China --- and the little mermaid also travelled to the Expo.

21 Baicheng: Vindintegration
Formål: Demonstrere metoder til integration af termisk kraft og vindkraft Problem: Nuværende ‘spild’ af vindkraft er mindst 20% - termisk kraft har de facto prioritet over vindkraft i ‘dispatch’ Installeret kapacitet MW 2 Brunkuls fyrede MW Biomasse fyret MW Installeret vindkraft MW Vind (afventer) MW Samlet potentiale for vindkraft i regionen GW Nuværende maximal efterspørgsel i Baicheng 430 MW Baicheng ( indbyggere) har lille fjernvarmenet Baicheng har potentiale som vindkrafts-eksport region

22 Baicheng og Energistyrelsen
Energistyrelsen bidrager med danske erfaringer: Teknisk fleksibilitet i termisk kraftproduktion, hvor Danmark er blandt de dygtigste i verden Økonomiske incitamenter til integration af vindkraftproduktion Demonstration af forskellige midler til integration af vind i el- og varmeproduktion: Fleksibel drift af termisk værker Fleksibelt samspil mellem produktion og el-transmissions systemet Varmelagre i fjernvarmesystemet Varmepumper i fjernvarmesystemet Modellering af energi efterspørgsel, forsyning og produktionsmuligheder i en teknisk og økonomisk planlægningsmodel, der kan optimere af anvendelse af ressourcerne (brunkul, vind, biomasse)

23 Baicheng: Vind integration II
Kraftvarme

24 12 demonstrations- og forskningsprojekter
30 mio. afsat under RED-programmet for Kina til 12 dansk-kinesiske forsknings- og demonstrationsprojekter inden for VE. C2 projektet i Harbin Ca. 15 % af vindenergien tabt (2011) En ny model for integration af vindenergi ved hjælp af fjernvarmesystemet. To pilotprojekter som skal afprøve nye løsninger inspireret fra Danmark. Første pilotprojekt demonstrerer, hvordan udkoblingen fra eksisterende vindmøller kan mindskes via fleksibel fjernvarme. Det andet projekt ser på fremtidige muligheder for vindenergi i området - omstilling til at absorbere ny vindenergikapacitet og samtidig undgå omfattende udkobling. Samarbejde m. COWI, EA, Århus, Harbin samt Stategrid research institute. 12 C2 projekter – temaer Bioenergi Solenergi Vindenergi VE-integration Fjernvarme Smart Grid

25 De danske NØ-Kina pilotprojekter: Udstillingsvindue for Danmark
Synergi mellem stat og Aarhus og stor dansk fælles virksomhedsinteresse Dansk udstillingsvindue Reguleringsmæssig Mere omkostningseffektiv varmeforsyning baseret på fjernvarme og VE; integration af vind Formulering af nationale og regionale standarder, der understøtter en langsigtet og bæredygtig energiforsyning Dansk teknologi Vi kan levere danske energiløsninger! Opskalering/replikation

26 Tak! http://www.ens.dk/politik/vedvarende-energisamarbejde-kina
Peter Toft: Ole Emmik Sørensen:


Download ppt "Energistyrelsens samarbejde med kinesiske myndigheder"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google