Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

FASE 2: DEMONSTRATION OG EVALUERING AF SAMSPIL OG FORDELE VED BYGNINGER, DER ER FORBUNDET TIL FJERNVARMENETTET OG PRODUCERER VEDVARENDE ENERGI 1) Fleksible.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "FASE 2: DEMONSTRATION OG EVALUERING AF SAMSPIL OG FORDELE VED BYGNINGER, DER ER FORBUNDET TIL FJERNVARMENETTET OG PRODUCERER VEDVARENDE ENERGI 1) Fleksible."— Præsentationens transcript:

1 FASE 2: DEMONSTRATION OG EVALUERING AF SAMSPIL OG FORDELE VED BYGNINGER, DER ER FORBUNDET TIL FJERNVARMENETTET OG PRODUCERER VEDVARENDE ENERGI 1) Fleksible løsninger til fjernvarme i lavenergibyggeri generelt og i EnergyFlexHouse Sammen med relevante interessenter undersøges forskellige fjernvarmeløsninger til lavenergibyggeri, der udarbejdes et katalog og vælges et set-up til det videre arbejde. 2) Simulering af EnergyFlexHouse forsynet med fjernvarme Med udgangspunkt i det valgte set-up udvikles et simuleringsprogram, der viser energibalancen for EnergyFlexHouse med overskud og underskud. EnergyFlexHouse og de forskellige lavressource fjernvarmeløsninger præsenteres i forbindelse med FN’s klimatopmøde COP15 i København, december 2009. 3) Evaluering af EnergyFlexHouse forsynet med fjernvarme EnergyFlexHouse i samspil med forskellige lavressource fjernvarmeløsninger evalueres i forhold til husets basiskonfiguration uden fjernvarme, danske og internationale forhold samt perspektiverne for fremtidige udviklingsforløb i EnergyFlexHouse.

2 Fjernvarme og solvarme: Soltage på udvalgte bygninger 2 problemstillinger: - køb og salg af varme - kollektiv vedvarende energi i bygningsreglementet

3 Bygningsreglementet 2015: I forbindelse med lavenergibygninger klasse 2015, der forsynes med fjernvarme, gælder en energifaktor på 0,8 for fjernvarme ved sammenvejning med anden energiforsyning. Energifaktorer – Bygningsreglementet

4 Fjernvarme og solvarme: Eksempel for blokvarme med soltag på enkelt bygning n 10 huse (som EFH lab) n 62,5 m2 solfangere på et hus n Beholderunits 100 liter n Yderligere 4000 liter akkumuleringsbeholder (~20 W/K) n 15 meter stikledning og 20 meter gadeledning n Designtemperaturer 60C/30C n Ledningstab: 5,7 kWh/m 2 bolig (216 m2)

5 Samlet energibehov i EnergyFlexHouse lab Energiramme, lavenergibyggeri klasse 1(BR08)/2015 (BR10), kWh/m2

6 Estimerede investeringer for forskellige installationsløsninger

7 Perspektivering Selv med de nye regler og en energifaktor på 0,8 vil fjernvarmen have det svært uden kombination med solceller eller solvarme. Mulige tiltag: n Et mindre solcelleanlæg vil kunne forbedre det samlede energibehov væsentligt uden at det går udover varmesalget til kunden. n En anden løsning kunne være at kombinere ventilationsanlægget med en varmepumpe i afkastluften til produktion af varmt brugsvand. Det vil måske give mulighed for at anvende konceptet for Kold fjernvarme [1] n Beregningerne viser også, at et solvarmetag kan være med til at kompensere for tab i ledningsnet på en meget effektiv måde – både i blokvarmeanlæg, men også i det åbne fjernvarmenet. n Varmetabet kan evt. reduceres yderligere ved at anvende Lavenergifjernvarmekonceptet [2], med et dimensionerende temperatursæt på 55C/25C i ledningsnettet, men så skal der vælges unit med gennemstrømningsvandvarmer eller med akkumulering på fjernvarmesiden.

8 n Undervejs er det blevet meget tydeligt, at mange komponenter har et stort varmetab i forhold til de krav, der er til lavenergibyggeri. Det kommer til udtryk i Be06-beregningen, hvor det mange gange vil være muligt at reducere det samlede energibehov med flere kWh/ m 2 ved at vælge et bedre isoleret produkt – det kan måske være det, der gør om et fjernvarmeforsynet hus kan opfylde energirammen eller ej. n Der er et problem i forhold til forsyning af en samlet tæt-lav- bebyggelse, hvor varmen leveres og afregnes centralt fx en boligforening. Det lokale distributionsnet udgør et relativt stort ledningstab, som kommer til at indgå i energirammen.

9 Ecoheat4cities – IEE-projekt – ”Grøn” mærkning af fjernvarmesystemer n Formål: Promovere fjernvarme i forhold til andre teknologier over for byer n Hjemmeside: www.ecoheat4cities.eu n Deltagere: -Euroheat&Power (projektleder) -Svensk Fjernvarme -AGFW (tysk fjernvarmeforening) -Litauisk Energiinstitut -TU Delft -Teknologisk Institut n Tidsperiode: 2,5 år (Juni 2010 – Januar 2013)

10 Arbejdsplan n WP 1: Projektleder n WP 2: Kriterier for ”grønt” mærke n WP 3: Implementering af mærke n WP 4: Vejledning til fjernvarmeværker n WP 5: Vejledning til byer n WP 6: Videnformidling

11 Kriterier for ”Grønt” mærke n Primær energifaktor ”Non-renewable” n CO2-emission n Andel af vedvarende energi n ”Virkningsgrad” til sammenligning med individuelle teknologier


Download ppt "FASE 2: DEMONSTRATION OG EVALUERING AF SAMSPIL OG FORDELE VED BYGNINGER, DER ER FORBUNDET TIL FJERNVARMENETTET OG PRODUCERER VEDVARENDE ENERGI 1) Fleksible."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google