Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Smart Grid - IT møder Energi v/Göran Wilke, Exergi Innovation og rådgivning www.exergi.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Smart Grid - IT møder Energi v/Göran Wilke, Exergi Innovation og rådgivning www.exergi.dk."— Præsentationens transcript:

1 Smart Grid - IT møder Energi v/Göran Wilke, Exergi Innovation og rådgivning www.exergi.dk

2 Exergi - Energiens nytteværdi • Innovation og rådgivning i grænselandet mellem • Energisystemer og -effektivisering, • Grøn IT og • forbrugerforståelse • Opgaver vedr. Smart Grids, Smart Homes, ESCO-projekter samt forretningsudvikling for nye koncepter og produkter. • Læs mere på Exergi.dk om Smart Grids, elbiler og ladestandere, varmepumper, fjernaflæsning, ESCO-koncepter m.m. Innovation og rådgivning www.exergi.dk

3 Elsektoren – opgaver og organisation • Kraftværker og elproduktion – Fri konkurrence • Transmission – Nationalt monopol, Energinet.dk • Distribution – Regionalt monopol, Netselskaber • Elhandel og salg til forbrugerne – Fri konkurrence • Forbrugerne – Kunder hos distributions- og elhandelsselskab Innovation og rådgivning www.exergi.dk

4 Energinet.dk’s opgave Innovation og rådgivning www.exergi.dk

5 Hvad er Smart Grid? Smart Grid er af Energinet.dk defineret som: ”Intelligente elsystemer, der kan integrere alle tilkoblede brugeres adfærd og handlinger – både dem der producerer el, dem der forbruger el, og dem der gør begge dele – for effektivt at kunne levere en bæredygtig, økonomisk og sikker elforsyning” Innovation og rådgivning www.exergi.dk

6 Vision for elsektoren • Klimakommissionen: Fossile brændsler skal overflødiggøres via energieffektiviseringer og skift til vedvarende energi og biobrændsler • Elsystemet får nye producenter- vind, biomasse og sol • Elsystemet får nye kunder – varmepumper og elbiler • Elsystemet skal fremme energibesparelser og effektiv el-udnyttelse Innovation og rådgivning www.exergi.dk

7 Elsektorens udfordringer • Udnytte store mængder vindkraft når det blæser • Sikre en stabil forsyning i situationer uden vind • Begrænse behovet for investeringer i distributionsnet – intelligent spidslaststyring og elbesparelser • Fremme fleksibelt elforbrug hos tre typer kunder: • Fjernvarme-systemer • Varmepumper • Elbiler Innovation og rådgivning www.exergi.dk

8 Karakteristik af opgaven • Håndtere meget stor informationsmængder – fokus på tid og geografi • Behov for at inddrage aktører udenfor den traditionelle elsektor • Åbenhed og samarbejde mellem aktører med forskellige rammer • Forbrugerne helt centrale – det er dem der betaler for det hele og afgør om energibesparelser og fleksibelt elforbrug bliver en realitet. Innovation og rådgivning www.exergi.dk

9 Forbrugerperspektivet • Smart Meters – målere installeret, hvor er kundens fordele? • Samt Homes – fokus på kunden, men marked i sin vorden, • Smart Grid – stor udfordring for systemet, pt. ikke for forbrugeren • Mobilverden – marked stormer frem! Innovation og rådgivning www.exergi.dk

10 Projekt ”Fra Vindkraft til Varmepumper” Innovation og rådgivning www.exergi.dk • Demonstrationsprojekt for intelligent styring af 300 varmepumper i 2011 • Styring af varmepumper ud fra kundens komfortkrav, vejrprognoser samt tidsfordelte elpriser og –tariffer • Open Source-koncept for at invitere nye aktører og fremme innovation • ”- I hvor lang tid kan man udskyde elforbruget uden at genere kunden?”

11 Samarbejde på tværs af brancheskel Innovation og rådgivning www.exergi.dk

12 IT-arkitektur Innovation og rådgivning www.exergi.dk

13 Projektets Open Source-tilgang • Open Source-initiativet har til formål at fremme samarbejde og bane vej for nye innovative koncepter i et fremtidigt massemarked • I nfrastrukturdata, hardware og software til kommunikation med elsystemet er frit tilgængelig • Den intelligens og de styringsalgoritmer, der på baggrund af opsamlede data starter og stopper varmepumpen er fabrikantens eller elselskabets ejendom. • Åbenhed om resultater – se styrdinvarmepumpe.dk Innovation og rådgivning www.exergi.dk

14 Opsummering • IT- og Energi-branchen har to meget forskellige kulturer. Det ”nye” er at energisektoren har behov for inspiration og konkurrence fra IT-verden. • Ingen aktør mestrer det hele – behov for samarbejde på tværs af traditionelle skel. • IT-sektoren har lang tradition for snitflader og åbne standarder – et must for arbejdsdeling, massemarkeder og billige løsninger. • Kundens rolle stærkt undervurderet – produkter og tiltag der appellerer til kunderne er de kommende vindere. Innovation og rådgivning www.exergi.dk

15 Ønsker du at vide mere? • Gå ind på hjemmesiderne Energinet.dk og styrdinvarmepumpe.dk for at få mere information om Smart Grid og varmepumpe-projektet. • På Exergi.dk kan man læse mere om Smart Grids, elbiler og ladestandere, varmepumper, fjernaflæsning, ESCO m.m. • Eller send en e-mail: gw@exergi.dkgw@exergi.dk Innovation og rådgivning www.exergi.dk


Download ppt "Smart Grid - IT møder Energi v/Göran Wilke, Exergi Innovation og rådgivning www.exergi.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google