Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forsvar Af Lene Bjerregaard Ph.d Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forsvar Af Lene Bjerregaard Ph.d Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU."— Præsentationens transcript:

1 Forsvar Af Lene Bjerregaard Ph.d Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

2 Disposition Præindlevering Indlevering Bedømmelse Forberedelse af forsvar Forsvar Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

3 bekendtgørelsen § 12: Universitetet fastsætter interne regler om udarbejdelse og indlevering af ph.d.-afhandlingen Præindlevering : Resume Oversigt over afhandling, artikler, forfattere Forslag til to sagkyndige, eksterne bedømmere Pressemeddelelse

4 indlevering

5 Bekendtgørelsen § 13. Den ph.d.-studerendes indskrivning ved universitetet ophører ved indlevering af afhandlingen.

6 Bek. § 20: Universitetet fastsætter tid og sted for det offentlige forsvar. Hovedvejleders ansvar •At aftale foreløbig dato for forsvaret med den ph.d.- studerende og bedømmelsesudvalget. •At forhåndsreservere et egnet lokale til forsvaret. •At aftale endelig dato med bedømmelsesudvalget og ph.d.- kandidaten og meddele dato, sted og tidspunkt til Ph.d.- skolen

7 From: noreply@evolvera.se [mailto:noreply@evolvera.se] Sent: 9. september 2011 10:59 Subject: Reservationsbekr æ ftelse fra TimeEdit Lokalnoreply@evolvera.se[mailto:noreply@evolvera.se] TimeEdit Lokal Syddansk universitet Ordrenummer:242582 Tid:18-10-2011 13:00 - 17:00 Status:Reserveret Lokale:Emil Aarestrup Kunde:Klinisk Inst.n (101) Form å lForsvar/Lene Bjerregaard KontaktpersonLotte Vittrup LokaleanvenderYvonne/Lene Bjerregaard

8 bekendtgørelsen § 18. Bedømmelsesudvalget afgiver senest 2 måneder efter indleveringen af afhandlingen indstilling til universitetet om, hvorvidt ph.d.-afhandlingen er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden. Universitetet sender snarest forfatteren en kopi af indstillingen. Stk. 2. Er afhandlingen efter indstillingen egnet, kan forsvaret finde sted. Stk. 3. Er afhandlingen efter indstillingen ikke egnet, angiver bedømmelsesudvalget i sin indstilling, om ph.d.-afhandlingen kan indleveres igen i revideret form og i så fald inden for hvilken frist. Forfatteren og hovedvejlederen skal have mulighed for inden for en frist på mindst 2 uger at fremkomme med bemærkninger til indstillingen.

9 forsvaret Bek § 20, Stk. 2. Universitetet skal sørge for, at ph.d.- afhandlingen er offentligt tilgængelig i rimelig tid før forsvaret.

10 Annoncering af forsvar Forskeruddannelsens sekretariat er ansvarlig for: •At sende officiel meddelelse om forsvaret til den ph.d.- studerende og bedømmelsesudvalgets medlemmer •At annoncere forsvaret. •At sikre, at den endelige indstilling foreligger.

11

12 Bek. § 19. Ph.d.-afhandlingen forsvares efter interne regler fastsat af universitetet ved et offentligt forsvar •Handlingslederen har til opgave at sikre, at auditoriet er klar til handlingen: •Talerstole/skrivepulte er så vidt muligt placeret, så den ph.d.-studerende og bedømmerne står ligeværdigt over for hinanden i den akademiske diskussion. •Bedømmelsesudvalget placeres på forreste række/ved det forreste bord. •Mikrofoner til ph.d.-studerende og bedømmer er tændte og fungerer. Audiovisuelle apparater fungerer.

13 Selve forsvaret •Formøde •Forsvarshandlingen En forelæsning på 30-45 minutter, hvor den ph.d.- studerende redegør for centrale resultater i afhandlingen.

14 Ph.d - forsvar af Lene Bjerregaard 18. oktober 2011 ”Alkoholvaner hos forældre til børn indlagt på hospital” Forældres og personales indtryk af og erfaringer fra et Kort Interventions og Screenings Studie der inkluderede metoderne Motivationssamtalen og CAGE-C. Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

15

16 Forsvarshandling, fortsat Eksamination af den ph.d.-studerende af bedømmelses­ udvalgets medlemmer (max. 1 time). Evt. spørgsmål fra tilhørere Votering og meddelelse af resultatet

17

18 Tak Hovedvejleder: Professor Lis Wagner, Enheden for Sygeplejeforskning, Klinisk Institut, SDU Projektvejleder: 1. reservelæge, Klinisk lektor ph.d. Sune Rubak, Århus Universitetshospital og AaU Medvejledere: Ledende overlæge, Professor, Dr. Med. Arne Høst, H.C.Andersen Børnehospital, OUH og SDU Statistiker, ph.d. Oke Gerke, Enheden for biostatistik, Klinisk Institut, SDU Projektmedarbejder: Lene Sjöberg, Projektsygeplejerske, MI træner, Kvalitetssekretariatet, OUH Projektkoordinator: Else Marie Lønvig, forebyggelseskonsulent, Kvalitetssekretariatet, OUH Studiet blev støttet okonomisk af Tryg-fondet, H.C.Andersen Hospital og OUH og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Lene L.B. Bjerregaard, H.C. Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

19 Så er der grund til at feste….. …for egen regning

20

21 Et godt råd •Forbered dig selv •Vær forberedt på de spørgsmål der kommer

22 Scatter plots Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

23 Phenomenological reduction and condensation of meaning “The dialogue made me reflect, and if a had a problem I believe the dialogue may cause a revelation…I think the dialogue can make a mother to a newborn baby think, and change her lifestyle….You don’t give it much thought in the everyday life, but the dialogue made med consider how much we drink during the week and how we use alcohol in general – that’s exactly when I thought of that” (female, screened negative) “Next time I pour a glass of wine, I will probably think about the dialogue and what it does my children, because it was brought up… (Female, screened negative) “I used the dialogue as a means to talk to my mother in-law about her abusive alcohol habits afterwards; I used it to jump-start that conversation” (Female, screened negative) ”It [the dialogue] provided food for thought. I was reinforced in my decision, that my child shall not be exposed to alcohol the way I was. I have put away alcohol for the sake of my child, and the dialogue made med reflect upon that decision once more, reinforcing my decision” (Female, screened positive). “The dialogue made me aware of my actual use of alcohol and how it has developed lately, and that was fine” (Male, screened positive) SBI causing reflections of own use of alcohol Natural unit (step two) Central theme (step three)

24 Implementeringsproces Implementeringsproces Efter de to medvirkende afsnit havde sagt ja til at deltage ● 3 informationsmøder om undersøgelsen for al personale i de to børneafdelinger ● 4 grunduddannelser á 5 dage ● 2 temadage for personale, der ikke blev uddanned i MI ● Etablering af nøglepersongruppe ● Tilbud om supervision og coaching af personale i hele projektperioden ● Etablering af cafémøder hvor erfaringer udveksles og diskuteres ● Deltagelse i personalemøder ● Hyppig tilstedeværelse i afsnittende ● Gulerødder Statistician, ph.d Oke Gerke; Professor, Dr.PH Lis Wagner Lene L.B. Bjerregaard, H.C. Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

25 Results by Cage-C N=779 Group Yes N=779 Yes Women N=501 Yes Men N=278 Group No N=779 Screens positive/Yes N = 86 Screens neg/Yes N= 691 Cage1. Have felt you ought to cut down on your drinking 37 4,7% 15 3,0% 22 8,0% 742 95,3%3136,0% 6 0,9% Cage2. People annoyed you by criticizing your drinking 33 4,2% 6 1,2% 27 9,8% 746 95,8%3136,0% 2 0,3% Cage3. Felt bad or guilty about your drinking 46 5,9% 19 3,8% 27 9,8% 732 94,1%2731,4% 19 2,7% Cage4. Have you had a drink first thing in the morning to steady nerves (eye-opener) 4 0,5% 1 0,2% 3 1,1% 775 99,5%44,7% 0 0,0% Cage6. Do you drink alcohol on weekdays outside mealtimes? 158 20,3% 48 9,7% 111 40,7% 621 79,7%6676,7,0% 94 13,6% Cage7. Want contact information to alc. Treatment clinic 20 2,6% 12 2,4% 8 2,9% 737 94,6%78,1% 13 1,9% Table 1 – Results CAGE-C questions 1-4, 6, 7.

26 Illustration af et alkoholproblems udvikling Antal daglige genstande 2 ♀ 3 ♂ Kilde: Kirsten Mundt, 2002 Tid / År Storforbrug 3-10 ♀ 4-20 ♂ Fysisk afhængighed 20-60 ♂ 10-40 ♀

27 Hospitalets kerneopgaver Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU Sundheds fremme Behandling Rehabili- tering Sygdoms- forebyggelse Lindring salutogenese patogenese


Download ppt "Forsvar Af Lene Bjerregaard Ph.d Lene Bjerregaard, H.C.Andersen Børnehospital og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google