Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pensionsmøde AOF Gladsaxe den 21. marts 2014. Program  Det danske pensionssystem  Hvor længe skal du arbejde?  Hvor meget kan du få?  Sparer du nok.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pensionsmøde AOF Gladsaxe den 21. marts 2014. Program  Det danske pensionssystem  Hvor længe skal du arbejde?  Hvor meget kan du få?  Sparer du nok."— Præsentationens transcript:

1 Pensionsmøde AOF Gladsaxe den 21. marts 2014

2 Program  Det danske pensionssystem  Hvor længe skal du arbejde?  Hvor meget kan du få?  Sparer du nok op?  Hvad er der til dine efterladte ved død?  Hvad hvis du bliver syg og mister dit arbejde?  Passer Lærernes Pension godt på dine penge?

3 Din pension er stykket sammen af….  dine arbejdsmarkedspensioner  dine private opsparinger  din atp  din folkepension - grundbeløb  evt. også af folkepensionens tillæg  evt. engangsbeløb fra LD  Fordelingsnøglen er individuel og kan være meget forskellig

4 Hvor længe skal du arbejde?

5 Du kan få din pension udbetalt  ….. når du er fratrådt dit arbejde  Mulighed for delpension ved nedsat tid  Dog tidligst 5 år før din folkepensionsalder  Undtagelse! pensionsordninger oprettet før 1/5-2007 kan udbetales ved 60 år  Vær opmærksom på modregningsreglerne for efterlønnen

6 Tilbagetrækningsreformen Du er fødtEfterlønsalderFolkepensions- alder Antal år på efterløn til og med 31.12.195360 år65 år5 01.01.1954 – 30.06.195460 ½ år65 ½ år5 01.07.1954 - 31.12.195461 år66 år5 01.01.1955 – 30.06.195561½ år66 ½ år5 01.07.1955 – 31.12.195562 år67 år5 01.01.1956 – 30.06.195662 ½ år67 år4 ½ 01.07.1956 – 31.12.195863 år67 år4 01.01.1959 – 30.06.195963 ½ år67 år3 ½ 01.07.1959 – 31.12.196264 år67 år3 Så længe levealderen stiger, kan efterlønsalder og folkepensionsalder sættes op. Forventningen er, at folkepensionsalderen sættes helt op til 70 år.

7 Efterløn og pension  Går du på efterløn, vil din pensioner blive modregnet i din efterløn  Gamle regler: Modregning for alle pensioner uden brug af to-års regel:  50% af værdi ved efterlønsalder af livsvarige pensioner  3% af værdi efter bundfradrag 294.000 ved efterlønsalder for kapital- og ratepension (også private)  Gamle regler: Modregning ved brug af to-års regel:  Ingen modregning for kapital/alderssum og ratepensioner  Kun modregning for udbetalte livsvarige pensioner (55%)  Nye regler: Alle pensioner modregnes uanset om de udbetales eller ej  Kapital- og ratepensioner modregnes med 4 % af værdi ved efterlønsalder  Livsvarige pensioner modregnes med 64% af værdi ved efterlønsalder *Alderssummer ”bruttoficeres”

8 Pension og efterløn

9 Sådan modregnes du i din efterløn PensionerGamle reglerGamle regler, ved 2-års-regel Nye regler Livsvarige pensionerModregnes med 50% af værdi ved efterlønsalder Kun modregning, hvis samtidig udbetaling (55%) Modregnes med 64% af værdien ved efterlønsalder Alderssum, kapital- og ratepensioner (også private) Alderssum ”bruttoficeres” Modregnes med 3% af værdi ved efterlønsalder efter bundfradrag på 294.000 kr. Ingen modregningModregnes med 4% af værdien ved efterlønsalder – intet bundfradrag

10 Eksempel på modregning ved 60 år - gamle regler Efterløn om året 192.920 kr. - 50 % af livsvarig pension ved efterlønsalder (100.000 kr.) 50.000 kr. - 3 % af kapitalpension (694.000 – 294.000) = 400.000 12.000 kr. ---------------------------------------------------------------------------------------- Efterløn om året 130.920 kr. Plus evt. udbetaling af pension sammen med efterlønnen, i alt 230.920 kr. Der modregnes uanset om pensionen udbetales eller ej

11 Eksempel på modregning ved brug af 2-års reglen - gamle regler Efterløn om året 211.900 kr. - 55 % af livsvarig pension ved efterlønsalder (100.000 kr.) 55.000 kr. - 3 % af kapitalpension ved efterlønsalder (400.000 kr.) 0 kr. ----------------------------------------------------------------------------------------- Efterløn om året 156.900 kr. Plus udbetaling af pension, som vil være mere end 100.000 kr. pga 2 års ekstra indbetaling. Hvis ingen udbetaling af pension => ingen modregning i efterløn Pensionen vokser endnu mere, idet der indbetales fra 60 til 62 år og der først udbetales ved 65 år.

12 Eksempel på modregning - nye regler Efterløn om året 211.900 kr. - 64 % af livsvarig pension ved efterlønsalder (100.000 kr.) 64.000 kr. - 4% af kapitalpension ved efterlønsalder (400.000 kr.) 16.000 kr. ---------------------------------------------------------------------------------------- Efterløn om året131.900 kr. Plus evt. udbetaling af din pension sammen med efterlønnen Der modregnes uansat om pensionen udbetales eller ej

13 Din folkepensionsalder Født Folkepensionsalder Tidligste pensionsudbetalingsalder til og med 31.12.195365 år60 år 01.01.1954 - 30.06.195465 ½ år60 ½ år 01.07.1954 - 31.12.195466 år61 år 01.01.1955 - 30.06.195566 ½ år61 ½ år 01.07.1955 og frem67 år62 år Så længe levealderen stiger, kan folkepensionsalderen sættes op. Forventningen er, at folkepensionsalderen sættes helt op til 70 år.

14 Satserne…. (2014) Læs mere på borger.dk Hvor kan du få pension fra?Hvor meget? Folkepension, grundbeløb Folkepensionens tillæg, enlige Nedsættes med 30,9% ved indtægter over 66.500 kr. Bortfalder ved indtægt på 304.800 kr. eller derover NB. Tillægget regnes anderledes for gifte/samlevende og er afhængigt af alle indtægter, også ægtefælles. 70.896 kr. årligt 73.644 kr. årligt, enlig 35.592 kr. årligt, gift + samlevende ATPca. 16.000 kr. årligt Lønmodtagernes DyrtidsfondIndividuelt engangsbeløb ArbejdsmarkedspensionerIndividuelt Private pensionerIndividuelt

15 Eksempel på enlig pensionist Arbejdsmarkedspension120.000 kr. årligt Privat opsparing 10.000 kr. årligt ATP 16.000 kr. årligt I alt 146.000 kr. årligt Folkepensionens tillæg73.644 kr. Modregningsgrundlag (146.000 – 66.500) 79.500 kr. - 30,9 procent af 79.500 kr.24.565 kr. Folkepensionens tillæg 49.079 kr. årligt Folkepensionens grundbeløb 70.896 kr. årligt Pension i alt 265.975 kr. årligt Ved løn 400.000 kr. er det 72,3% dækningsgrad efter korrektion for AMB

16 Hvad kan du få fra din LærerPension?

17 Alderspension  Livsvarig pension  Kapitalpension -> alderssum  Børnepension til børn under 19/21 år  Muligheder i den nye pensionsordning  Forhøjet alderspension i de første 10 år  Fravalg af dødsfaldspension

18 Hjemmeside når du skal planlægge din pension www.lppension.dk > Din Pension

19

20

21

22

23

24 Du kan lave flere forskellige beregninger

25 Se dine samlede pensioner på Pensionsinfo.dk

26

27

28

29

30 Sparer jeg nok op?  Hvor længe vil du arbejde?  Hvad er dine drømme?  Hvor gammel bliver du?  Hvordan er din samlede økonomi?

31 PlusPension Hvis du vil spare mere op, kan du oprette en  Ratepension (udbetaling over 10 – 25 år)  Alderssum (skattefrit engangsbeløb)  Adm. omkostninger 2,0% af indbetalingen  Depotrente 3,75% af hele din opsparing (2014)  Du kan max indbetale i 2014 (samlet)  50.900 kr. på ophørende pensioner  28.100 kr. på alderssum NB. Du bruger evt. noget af fradraget på den forhøjede pension på din LærerPension.

32 Hvad sker der i praksis?  Når du går på pension, stopper indbetalingerne til din pensionsordning  Du vil modtaget et brev med henvisning til vores hjemmeside  Du skal logge på Din Pension med dit NemId  Du har flg. muligheder:  Sætte udbetalingen af din pension i gang  Fortsætte indbetalingen selv i en periode  Stoppe forsikringsdækningerne og sætte pensionen i bero indtil du skal bruge den (fx ved efterløn)

33

34

35

36

37

38 Og udbetalingen er i gang

39 Dine forsikringer

40 Ved dødsfald Hvis du har en af de gamle ordninger (oprettet fra 1993 til og med 2007)  Ægtefælle-/samleverpension  Betingelser for samlever  Ratepension efter ugifte (på ordninger oprettet fra 1/7-1999 til og med 2007)  Evt. alderssum ved død udbetales til nærmeste pårørende Hvis du har den nye ordning (efter 2008 eller eget valg i 2009)  Dødsfaldspension i op til 10 år udbetales til nærmeste pårørende Alle  Børnepension  Supplerende børnepension

41 Ægtefælle- samleverpension - betingelser Samleveren er en person, som forsikrede:  boede sammen med på tidspunktet for dødsfaldet og  har barn sammen med, venter barn sammen med eller har haft barn sammen med eller  kunne have giftet sig med, senest ved det 67. år og  har boet sammen med i de sidste 2 år før dødsfaldet, og hvor samlivet er påbegyndt inden forsikredes 67. år og  har skrevet et testamente til fordel for senest 3 mdr. før sin død og inden det 67. år (har testamenteret mindst, hvad en ægtefælle ville have haft krav på)

42 Hvem er nærmeste pårørende?  Ægtefælle/registreret partner  Samlever i fast forhold  i skal have boet sammen i mindst to år, eller  i skal have/vente/have haft børn sammen  Livsarvinger (børn, børnebørn)  Arvinger iflg. testamente  Arvinger iflg. loven (forældre, m.fl.) Man kan læse mere og ændre begunstigelsen på www.lppension.dk -> Din Pension -> Selvbetjening

43 Hvem kan indsættes som begunstiget? Dødsfaldsdækning hos Forenede Gruppeliv kan begunstiges til enhver - også foreninger  Ægtefælle eller registreret partner  Frasepareret eller fraskilt ægtefælle/registreret partner  Børn, stedbørn eller samlevers børn, eller disses børn  Samlever med fælles bopæl på indsættelsestidspunktet

44 Forenede Gruppeliv Livsforsikring  Dødsfaldssum på 275.000 kr. (skattefrit)  Børnesum ved dødsfald på 15.000 kr. til hvert barn under 21 år  Forsikringen ophører ved fratrædelse eller ved 67 år  Du kan tegne ekstra forsikring igennem din faglige organisation Dækning ved kritisk sygdom  Forsikringssum på 100.000 kr. (skattefrit)  Sygdomme defineret i forsikringsbetingelserne  Trækkes fra i dødsfaldssummen, hvis medlemmet dør inden for 3 måneder efter udbetaling Læs mere på fg.dk

45 Frivillig livsforsikring hos FG  Forsikringssum på 612.500 kr. (skattefrit) indtil man fylder 35 år  Pris 297 kr. årligt for medlemmer til og med 35 år herefter 597 kr. (2014 priser)  Aftrapning af forsikringssummen fra 35 til 70 år  Kræver tilfredsstillende helbredsoplysninger  Læs mere på fg.dk -> aftale nr. 74020 eller på dlf.org

46

47

48

49

50 Hvis du bliver syg …. og mister dit job

51 Ved langtidssygemelding Du er dækket af din forsikring indtil du går på pension.  Efter 3 måneders sygdom og ved lønophør kan du søge:  Invalidepension  Halv invalidepension eller  Midlertidig pension  Bidragsfritagelse  Børnepension NB! Kontakt os altid, hvis du fratræder pga helbredsproblemer eller hvis du får et fleksjob.

52

53 Hvad sker der i praksis?  Indbetalingerne til din pensionsordning stopper  Du vil modtaget et brev med henvisning til vores hjemmeside  Du skal logge på Din Pension med dit NemId  Du har forskellige muligheder:  Ved sygdom kan du sende ansøgning om invalidepension  Andre grunde til indbetalingen stopper giver andre muligheder

54

55

56 Passer Lærernes Pension godt nok på dine penge?  Lærernes Pension er ejet af medlemmerne dvs. alt overskud går til medlemmerne  Gennemsnitsrente sikrer jævnt, stabilt afkast  Depotrenten er i år på 3,75% efter skat  Lave administrationsomkostninger (2,0% af indbetalingerne)  Investeringerne er spredt på mange forskellige aktiver  Lærernes Pension følger etisk kodeks

57 Lærernes Pension Telefon 70 21 61 31 post@lppension.dk www.lppension.dk Nyttige hjemmesider • www.lppension.dk • www.pensionsinfo.dk • www.fg.dk • www.dlfa.dk • www.borger.dk

58 Blev du klogere?

59 SLUT


Download ppt "Pensionsmøde AOF Gladsaxe den 21. marts 2014. Program  Det danske pensionssystem  Hvor længe skal du arbejde?  Hvor meget kan du få?  Sparer du nok."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google