Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Huskeliste for TR Årshjul for TR-opgaver.  Gruppelivsforsikring i FG - Kritisk sygdom  Ferieforhold  Kontingentnedsættelse  Seniordage  Amnestiperiode.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Huskeliste for TR Årshjul for TR-opgaver.  Gruppelivsforsikring i FG - Kritisk sygdom  Ferieforhold  Kontingentnedsættelse  Seniordage  Amnestiperiode."— Præsentationens transcript:

1 Huskeliste for TR Årshjul for TR-opgaver

2  Gruppelivsforsikring i FG - Kritisk sygdom  Ferieforhold  Kontingentnedsættelse  Seniordage  Amnestiperiode

3 Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing - altså en risikoforsikring - hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom. Forsikringen gælder både i og uden for arbejdstiden og dækker over hele verden, dog er tilfælde af død som følge af aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende ikke omfattet. Gruppelivsforsikringen indeholder også en forsikring i tilfælde af kritisk sygdom.  http://www.fg.dk/DA/Privatperson/Hvem-skal-have-udbetalt- forsikringssummen/Foretag-et-hurtigt-tjek.aspx http://www.fg.dk/DA/Privatperson/Hvem-skal-have-udbetalt- forsikringssummen/Foretag-et-hurtigt-tjek.aspx  Du får udbetalt en forsikringssum, hvis du får konstateret en af de sygdomme, der står i forsikringsbetingelserne. Her kan du også se, om tidligere sygdom begrænser din forsikring.forsikringsbetingelserne  Desuden kan medlemmer af DLF tegne en frivillig gruppelivsforsikring i FG, der dækker død og kritisk sygdom. Hvad er gruppelivsforsikring?

4  Kræft  Blodprop i hjertet  Bypass-operation eller ballonudvidelse  Hjerteklapkirurgi  Hjerneblødning eller blodprop i hjernen  Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse (AV-malformation)  Godartet svulst i hjernen  Dissemineret sklerose  M.fl. Dækkede sygdomme

5  1. Ægtefælle  2. Samlever, hvis man bor sammen og har/har haft barn sammen eller venter barn eller man har boet sammen i ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet  3. Livsarvinger  4. Arvinger i henhold til testamente  5. Arvinger ifølge loven Hvem får forsikringssummen?

6  TR-håndbogen  Optjening af feriedagpenge  Feriedagpenge til nyuddannede (dimittender)  Kollektiv ferielukning - Hvis læreren ikke har feriegodtgørelse eller feriedagpenge til at dække alle feriedagene under den kollektive ferielukning, kan dagpenge udbetales fx uge 42  Erstatningsferie - Hvis man er syg inden ferien begynder og stadig er syg ved feriens begyndelse, har man ret til erstatningsferie for den del af ferien hvor man er sygemeldt.  Udbetaling af den 6. ferieuge - Lærere der har valgt at 6. ferieuge (tidligere benævnt feriefridagene) udbetalt, skal have deres penge umiddelbart efter ferieårets afslutning. Ferie

7  Kontingentnedsættelse på 50% ydes på grundlag af en ansøgning fra det enkelte medlem.  Barsel – orlov til børnepasning  Uddannelses orlov(SVU)  Dagpenge ved ledighed  Jobtræning  Særlige situationer Kontingentnedsættelse

8 Der findes tre seniorordninger: 1. Seniorordning For lærere/børnehaveklasseledere, der er omfattet af 175-timers-puljen, suppleres de 175 timer med ret til to selvvalgte dage, hvor der ikke kræves fremmøde på skolen. Disse seniordage har ikke noget at gøre med de centralt aftalte seniordage, men er gældende i den lokale arbejdstidsaftale. De afholdes i skoleåret! 2. Seniorpuljer fra Trepartsaftalen En plusdag+ er et tilbud til dig som seniormedarbejder. I lighed med de overenskomstaftalte seniordage giver en plusdag+ dig ret til at holde fri med løn. Plusdagene+ er en midlertidig ordning, der gælder i 2010 og 2011 og er finansieret via seniorpuljerne fra trepartsaftalen. Gælder for medarbejdere(FTF) født 1955 eller før. De afholdes i kalenderåret! 3. De centralt bestemte seniordage Med virkning fra den 1. januar 2009 har alle seniormedarbejdere ret til seniordage. Seniordage er fridage med sædvanlig løn. Du kan vælge at konvertere seniordagene til en årlig bonus eller til forhøjelse af den løbende pensionsindbetaling.  2 dage i det kalenderår, hvor du fylder 60 år  3 dage i det kalenderår, hvor du fylder 61 år  4 dage fra det kalenderår, hvor du fylder 62 år. De afholdes i kalenderåret! Seniorordninger

9  Amnestiperiode for indmelding i DLF Medlemmer på skolen, der ikke er medlem af DLF, har mulighed for at melde sig ind og undgå karensperioden ift. konfliktunderstøttelse under OK 11. Indmeldelsen skal i givet fald ske i perioden 1. oktober - 31. december. Amnestiperiode

10  Brug TR-assistancen på kredskontoret.dk TR-Assistancen


Download ppt "Huskeliste for TR Årshjul for TR-opgaver.  Gruppelivsforsikring i FG - Kritisk sygdom  Ferieforhold  Kontingentnedsættelse  Seniordage  Amnestiperiode."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google