Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – It-arbejdsmarkedet, uddannelse, kurser, muligheder. CSC - SAS.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – It-arbejdsmarkedet, uddannelse, kurser, muligheder. CSC - SAS."— Præsentationens transcript:

1 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk It-arbejdsmarkedet, uddannelse, kurser, muligheder. CSC - SAS

2 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Agenda •It-arbejdsmarkedet –Hvordan ser det ud? –Hvor går det hen? •It efteruddannelse –Hvad findes der, hvad er mulighederne •It kurser/certificeringer –Hvad er udbuddet •Muligheder i opsigelsesperioden •Muligheder som ledig •Hvor kan PROSA hjælpe? •Hvor kan Ballisager hjælpe? •Andre spørgsmål

3 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk It-arbejdsmarkedet Hvor går det hen?

4 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Hvad er konteksten

5 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Beskæftigelsen i it-erhvervene

6 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Teknologisk institut (2006), IT- og IT intensive virksomheder. •Fremtidens opgaver •Ide- og forretningsudvikling (it-sektoren) •Mere fokus på IT design og arkitektur •IT strategi og forretningsudvikling •Afdækning af brugerbehov •Kravspecifikation, dokumentation og kvalitetssikring af IT løsninger •Tilpasning af softwareløsninger til forretningsbehov •Projektledelse (Internt, nationalt og internationalt)

7 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Teknologisk institut (2006), IT- og IT intensive virksomheder. •Kompetencebehov •Generelt et behov for profiler med IT kendskab, ekspertise og forretningsforståelse –Fra strategisk til udførende niveau!!!!! •Kombinationer af IT med noget andet, primært: økonomi, markedsføring, sprog, indkøb, HR, projektledelse, brugeranalyse •Forretningsforståelse omfatter identifikation, analyse og omsætning af kundens behov til økonomi, markedsføring og kommunikation –Også i relation til outsourcing/offshoring

8 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk DI/ITEK og KU analyse 2009 ”Rigtige it-uddannelser”

9 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Væsentlige kvalifikationer hos fremtidens it-specialister

10 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk It-specialistens nutidige og fremtidige kompetencer

11 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk It-specialistens nutidige og fremtidige kompetencer

12 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk It-specialistens nutidige og fremtidige kompetencer

13 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk It-specialistens nutidige og fremtidige kompetencer

14 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk It-specialistens nutidige og fremtidige kompetencer

15 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk It-specialistens nutidige og fremtidige kompetencer

16 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Udviklingstrends •Kravene til det formelle kompetenceniveau er stigende. Overliggeren for at komme ind i faget hæves. –Dette stiller nogle krav til hvorledes de ordinære uddannelser skal udvikle sig. Færre af de korte uddannelser, flere af de længere uddannelser. •Det forretningsnære, eller forretningsorienteret – eller som den er beskrevet i den seneste undersøgelse – forretningskonsulenterne er en profil der i stigende grad bliver efterspurgt. En profil hvor de forretningsmæssige og kunderelaterede kompetencer er i højsædet. –Kommunikation og forretningsforståelse skal være en del af de ordinære it-uddannelser, og det skal være noget den eksisterende arbejdsstyrke også skal have fokus på. •De rene teknologiske kompetence er stadig efterspurgt, men det er ikke her væksten ses. Væksten er inden for de områder hvor it-kompetencerne er kombineret med andre kompetencer. Der er altså tale om en større kompetencemæssig bredde der efterspørges. –Både de ordinære it-uddannelser, og den løbende efter-/videreuddannelse skal have et bredere fokus end det rent tekniske.

17 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Tendenser i It-beskæftigelsen •It-erhvervet •It-industri •It-engroshandel •Telekommunikation •It-konsulentvirksomhed •Uden for it-erhvervet •Den finansielle sektor •Systemadministrator i en ikke it-virksomhed •It og forretningsprocesser

18 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Ledige i PROSA

19 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk It-efteruddannelse

20 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Det Danske Uddannelsessystem

21 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Efter-/videre uddannelse i det offentlige system •GVU – Grunduddannelse for voksne: –Varighed: Individuelt –Adgangskrav: Ufaglærte –Afgangsniveau: Faglært Ved en individuel kompetencevurdering, bliver erhvervserfaring vurderet. På baggrund af denne bliver der udarbejdet en uddannelsesplan der fører til et faglært niveau.

22 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Efter-/videre uddannelse i det offentlige system •AMU – Arbejdsmarkedsuddannelse –Varighed: få dag til flere uger –Adgangskrav: Ufaglærte/faglærte –Afgangsniveau: Enkeltfagsbevis AMU kurser er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte. AMU kurser er korte kursusforløb, som kan tages enkeltvis eller stykkes sammen.

23 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Efter-/videre uddannelse i det offentlige system •VVU – Voksen Videregående Uddannelse: –Varighed: 1 års fuldtidsstudie – som regel tilrettelagt på deltid over 2 – 3 år således at det kan tages sideløbende med ordinært arbejde. –Adgangskrav: EUD, Gymnasium eller tilsvarende + 2 års relevant erhvervserfaring. –Afgangsniveau: Modsvarer en KVU

24 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Efter-/videre uddannelse i det offentlige system •Diplomuddannelse: –Varighed: 1 års fuldtidsstudie – som regel tilrettelagt på deltid over 2 – 3 år således at det kan tages sideløbende med ordinært arbejde. –Adgangskrav: En KVU (eller VVU) + 2 års relevant erhvervserfaring. –Afgangsniveau: Modsvarer et MVU niveau.

25 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Efter-/videre uddannelse i det offentlige system •Masteruddannelse: –Varighed: 1 års fuldtidsstudie – som regel tilrettelagt på deltid over 2 – 3 år således at det kan tages sideløbende med ordinært arbejde. –Adgangskrav: En MVU + 2 års relevant erhvervserfaring. –Afgangsniveau: Modsvarer et LVU niveau.

26 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Efter-/videre uddannelse i det offentlige system – et overblik

27 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Private kursusudbydere

28 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Private kursusudbydere •Certificeringer –3000 + i EU –Ofte produktcertificeringer •Microsoft •Cisco •Etc.

29 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Hvordan…. •Er basalt set en ”eksamen”. –Men hvordan kan du kvalificere dig til at bestå den eksamen? •Erfaring •Kursus (få uger -> flere måneder) •Selvstudie •Studiegrupper –Testcenter…. •F.eks. Teknologisk institut

30 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Hvad kan det bruges til? •Individet kan dokumentere nogle givne kompetencer. –Teknologiske færdigheder. –Metodiske færdigheder. •Virksomheden kan dokumentere nogle givne kompetencer. –Salgs argumentet –Økonomisk argument

31 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Efter-/videreuddannelse i det offentlige system – kontra det private system •Offentlige system –Kompetencegivende –Generisk –Langtidsholdbar –Er også personligt udviklende –Tager lang tid –Kræver relativ høj grad af planlægning –Pay off – på langt sigt •Private system (certificeringer) –Produktorienteret –Hurtig pay off –Relativ kort plan- lægnings horisont –Mange virksomheder er bundet op af at x% medarbejder er certificeret.

32 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Muligheder i opsigelsesperioden •Finansiering – et problem! –Arbejdsgiver finansiering/selv finansiering •Offentlig uddannelsessystem –AMU, VVU, Diplom, Master –Enkeltfag, priser fra ca. 1.000 til 20.000 •Private uddannelser (certificeringer) –Frit marked (dyrt!) –Dog, ved køb af enkeltplads på kurser for ledige, ugepriser fra ca. 3000.

33 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Muligheder for ledige •Uddannelse/kurser mv. –Uddannelse på dagpenge –6 ugers selvvalgt –Jobcenteret (vejledning og opkvalificering) •Virksomhedsnær aktivering –Praktik –Løntilskud –Opkvalificeringsjob –Jobrotation

34 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Uddannelse på dagpenge •Et a-kasse medlem, der står til rådighed, har mulighed for at deltage i uddannelse og samtidig få dagpenge i begrænsede uddannelser. –Traditionel aftenskoleundervisning –Folkeskolens 8 – 10 klassetrin, enkeltfag på HF, HHX, HTX eller studenterkursus. –Undervisning under 20 timer om ugen (kun hvis uddannelsen ikke berettiger til SU når den udbydes som heltidsuddannelse) –Åben uddannelse i højest 6 timer om ugen. •Kontakt A-kassen !!!!!!!!

35 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk 6 ugers selvvalgt uddannelse •Selvvalgt skal tages med et gran salt. •Krav til den ledige –1. ledighedsperiode (o.25 – første 9 mdr.) –Uddannelseskrav •Krav til uddannelsen –Skal udbydes på fuld tid –Del af en offentlig anerkendt uddannelse –Fagspecifik kursus

36 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk 6 ugers selvvalgt uddannelse •Lidt mere om fagspecifikke kurser –Udbydes ofte i et samarbejde mellem en uddannelsesinstitution og en privat kursusudbyder. –Dette giver mulighed for udbud af certificeringsforløb.

37 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Jobcenteret •Der skal laves en jobplan. •Målet med jobplan er at finde den kortest mulige vej til varig beskæftigelse. •Planen kan indeholde vejledning- og opkvalificering og/eller •Virksomhedsnær aktivering

38 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Jobcenteret •Vejledning- og opkvalificering –Kan være ordinær uddannelse –Kan være ”særligt tilrettelagt forløb”. •F.eks. Et certificeringsforløb hos en privat udbyder. –Principielt er alt muligt……. –Men, seriøs faglig opkvalificering (f.eks. Certificeringer) er dyre.

39 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Hvad kan PROSA gøre for dig? •Som medlem af PROSA kan du; –Få vejledning og hjælp til udarbejdelse af jobplan i jobcenteret. –Få vejledning og sparring om dine muligheder –Deltage netværk, foredrag, workshops mv. •PROSA arbejder hele tiden for at: –Påvirke lovgivning og ramme for ledige –Påvirke et øget og relevant udbud af opkvalificeringsmuligheder.

40 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk PROSA •http://www.prosa.dk/videresammen/http://www.prosa.dk/videresammen/ •http://www.prosa.dk/karrierenetvaerket/http://www.prosa.dk/karrierenetvaerket/ •http://www.ikt-uddannelser.dk/http://www.ikt-uddannelser.dk/ •http://www.prosa.dk/kalender/kurser- for-ledige/http://www.prosa.dk/kalender/kurser- for-ledige/

41 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Ballisager •Coaching •Afklaring •Bredt arbedsmarkedskendskab •Ingen speciel viden om it-arbejdsmarkedet

42 - Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – mit@prosa.dk Hvad kan du gøre for dig selv? •Vær opsøgende på udbud og muligheder •Indgå i faglige netværk –F.eks. holder PROSA forskellige workshops. •Lav selvstudiegrupper –F.eks. målrettet certificeringsforløb


Download ppt "- Forbundet af IT-professionelle Ledelseskonsulent Michael Tøttrup – It-arbejdsmarkedet, uddannelse, kurser, muligheder. CSC - SAS."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google