Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Undervisning og introduktion november 2013

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Undervisning og introduktion november 2013"— Præsentationens transcript:

1 Undervisning og introduktion november 2013
Digital diktering Undervisning og introduktion november 2013 Hospitalsenheden Vest

2 Digital diktering – SpeechMax
I MidtEPJ er der integration til SpeechMax digital diktering Anvendes til patientrelaterede dikteringer. Løsningen omhandler: Diktering Afskrivning Visning af diktater i patient- og organisatoriske oversigter 2 ▪ Hospitalsenheden Vest

3 Diktering af diktat 3 ▪ Hospitalsenheden Vest

4 Digital diktering – opret diktat
Log ind på aktuel patient Vælg ’Optag diktat’ via ikon eller Alt F7 Logges ind i SpeechMax med brugerens RegionsID Dialogbillede ’Optag diktat’ åbnes Optageknappen blinker rødt, hvilket betyder at systemet er stand by, og klar til at optage 4 ▪ Hospitalsenheden Vest

5 Digital diktering – Optag diktat
Udført: er det tidspunkt, diktatet hører til i journalen Kategori: angiver diktatkategori – 12 kategorier Prioritet: hvor hurtigt skal diktatet skrives. 3 prioriteringsgrader Ansv. Sekr.: Muligt at angive person, , der efterfølgende kan læses på diktatoversigten Kommentar: Muligt at angive kommentar, der efterfølgende kan læses på diktatoversigten 5 ▪ Hospitalsenheden Vest

6 Digital diktering – Opret diktat
Automatisk registreres: Navn Rolle Loginafdeling Organisatorisk tilknytning: Valgt kontekst for patienten Hvis der ikke er valgt en kontakt/kontekst, vil diktatet lægge sig på brugerens loginafdeling. Når diktatet er færdigt vælges ’Til afskrift’ Ved flueben i ’Altid synlig’ fastholdes optagedialogen som synlig, selvom der navigeres rundt i patientens journal. Valget huskes ved efterfølgende login på MidtEPJ. ’Detaljer’ giver mulighed for at skjule diktat-informationerne, og kun se selve optageren i minimeret billede. 6 ▪ Hospitalsenheden Vest

7 Brug af diktafon Optagelse:
Lyser rødt konstant ved optagelse, og blinker rødt ved standby Optagelse: Tryk ”Play/Pause” på mikrofonen. Når mikrofonen lyser rødt konstant, betyder det, at optagelse er i gang. Samtidig med at man optager, kan man se, at der er udsving på VU-meteret. Spol: Brug højre og venstre spoletaster på mikrofonen (F. RWD og F. FWD.) Pause: Ønsker man at holde pause i sin optagelse, gøres dette ved at trykke på ”Play/Pause” på SpeechMiken. 7 ▪ Hospitalsenheden Vest

8 Digital diktering – Gem som kladde
Mulighed for at gemme diktat som kladde. Kladder kan ses: På patientniveau under ’Korrespondance’ – ’Diktater’. Man kan vælge ’Genoptag diktering’ ved højreklik På organisatorisk niveau under ’Diktater’. Man kan Som opgave i indtalerens ’Min opgaveliste’. Man kan fra opgavelisten højreklikke på diktatet og vælge ’Genoptag diktering’ I ’Læs journal’. Man kan tilgå diktatet fra ’Læs journal’ ved at klikke i 8 ▪ Hospitalsenheden Vest

9 Afskrivning af diktat 9 ▪ Hospitalsenheden Vest

10 Digital diktering – Patientniveau
I ’Korrespondance’-modulet under fanen ’Diktater’ ses en oversigt med patientens diktater og status på disse. 10 ▪ Hospitalsenheden Vest

11 Digital diktering – Organisatorisk niveau
Nyt modul ’Diktater’ Samlet oversigt over afdelingens/afsnittets diktater og status på disse. Der kan sorteres i kolonerne, så f.eks. alle kladder samles. 11 ▪ Hospitalsenheden Vest

12 Afskrivning fra patientniveau:
Vælg det ønskede diktat og højreklik og vælg ’Afskriv’ 12 ▪ Hospitalsenheden Vest

13 Afskriver fra organisatorisk niveau
Filtrering på logistikenhed - op til hospitalsniveau Filtrering på kategori, status, prioritet, indtaler og ansvarlig sekretær Filtrering af tidsperiode Ved at sætte flueben i ’Tilvalg’ vises også diktater der er oprettet af en kliniker, der under oprettelsen af diktatet er logget ind på eller under den valgte administrative enhed, uanset hvor patienten har stamafdeling. . Aflytning/afskrivning af et diktat fra oversigten Dobbeltklik på diktatet. Diktatet åbnes og man navigeres hen til den specifikke kontekst diktatet er tilknyttet. Eller Højreklik på diktatet. Der vælges den kontekst man ønsker at få åbnet diktatet i. Der skiftes til den valgte kontekst, og diktatet åbnes. 13 ▪ Hospitalsenheden Vest

14 Afskriver fra organisatorisk niveau
Aflytning/afskrivning af et diktat fra oversigten Højrekliksmenu giver bl.a. mulighed for at navigere rundt i patientens journal. Vælg ’Afskriv’ eller dobbeltklik på diktatet. og der navigeres til ’Afskriv diktat’ Vælg ’Skift tilknytning’ hvis diktatet er tilknyttet den forkerte adm. enhed, du får her mulighed for at ændre tilknytningen, så diktatet flyttes til den korrekte adm. enhed. . 14 ▪ Hospitalsenheden Vest

15 Afskriv diktat CPR og navn Der er mulighed for at redigere i ’Udført’, ’Kategori’, ’Prioritet’ og i Ansvarlig sekretær samt kommentar felt. Der er mulighed for at parkere afskrivningen, klik i ’Parker’ (kan så senere genoptages). Når diktatet er afskrevet, klik i ’Afskrevet’ og diktatet vil efterfølgende ændre status til ’Afskrevet’ på oversigten. 15 ▪ Hospitalsenheden Vest

16 Afskrivning af diktat Systemet vil automatisk sætte registreringsassistenten med følgende informationer fra diktatet: Beslutningstidspunkt = ’Udført’ tidspunkt* Ansvarlig = brugeren, der oprettede diktatet Adm. enhed = diktatopretterens login enhed Brugerrolle = diktatopretterens brugerrolle *)’Udført’ tidspunktet anvendes, så afskriveren navigeres til det resultat i ’Resultater’/’Korrespondance’, der skal anvendes til diktatet) 16 ▪ Hospitalsenheden Vest

17 Filtrering – organisatorisk niveau
Filtrering på kategori, status, prioritet, indtaler og ansvarlig sekretær. Mulighed forfiltrering både til ’afdelingens diktater’ og ’Tilvalg’ Filtrering kan gemmes som personlig indstilling, og systemet vil huske denne indstilling.’ 17 ▪ Hospitalsenheden Vest

18 Diktat i Læs Journal Uskrevne diktater kan se i Læs Journal
Der kommer en markering i ’Læs journal’ hvis/når der er uskrevne diktater eller diktater gemt som kladde – der hører hjemme i ’Læs journal’. Linjen kan fjernes, hvis journal skal udskrives – klik i . Kan tilgå diktatet fra ’Læs journal’ ved at klikke i Placeres i journalen forhold til tidspunkt angivet ved dikteringen . 18 ▪ Hospitalsenheden Vest

19 Diktat i overblik I overblik er det muligt at se, hvorvidt der ligger et uafskrevet diktat på patienten. Skal opsættes til det enkelte ’Overblik’ 19 ▪ Hospitalsenheden Vest

20 Obs. vedr. digital diktering
Speechmax langsom at starte op Afskrevne diktater kan ses op til 7 dage efter afskrivning Brug af filtrering / personlig opsætning Overvejelser omkring brug af ’Prioritering’ og ’Kategorier’ Brug af ’hent diktater’ fra Stand alone Aftaler om, hvem der skriver hvad Husk at vælge kontekst inden oprettelse af diktat 20 ▪ Hospitalsenheden Vest


Download ppt "Undervisning og introduktion november 2013"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google