Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

GIS i Århus kommune Peter Schack Madsen Sektionsleder Informatikafdelingen, Mag. 2. afdeling.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "GIS i Århus kommune Peter Schack Madsen Sektionsleder Informatikafdelingen, Mag. 2. afdeling."— Præsentationens transcript:

1 GIS i Århus kommune Peter Schack Madsen Sektionsleder Informatikafdelingen, Mag. 2. afdeling

2 2 Hvem er vi? •Informatikafdelingen består af 20 personer, hvoraf 8- 9 arbejder med GIS-relaterede emner: –Kortlægning og kortajourføring –Opbygning af diverse GIS-temaer –Kobling til eksisterende registre (BBR, ESR, CVR, CPR…) –Adresse-håndtering –GIS på internettet –’Konsulent’ for andre afdelinger •GIS-platform MapInfo og Autodesk MapGuide (web) •Besøg os på http://www.aarhuskort.dk/http://www.aarhuskort.dk/

3 3 Eksempler på opgaver •GIS er i høj grad genbrug af allerede eksisterende data eller om man vil: en anden måde at se data på. •Eksempler på opgaver/projekter vi er/har været i gang med: –Generel kortservice på web –Digital kommuneplanlægning (PC + Web) –Kommuneatlas (bygningsbevaring) (Web) –Ejendomsinformation (PC + Web) –GIS til beredskabsplanlægning (PC) –Find ’dit’ gravsted (Web) –Skolevejsanalyse (Web) –3D bymodeller VVP (PC og Web)

4 4 Generel kortservice på web •www.aarhuskort.dkwww.aarhuskort.dk –Enkel løsning hvor hovedbudskabet er KORT –Anvendes af borgere og erhvervsliv •Motionsløbere •Husejere •Ingeniør- og arkitektfirmaer

5 5 Digital kommuneplanlægning (PC + Web) •Udarbejdelsen af kommuneplan og anden planlægning foregår digitalt i bl.a. MapInfo •Resultater publiceres på nettet som bl.a. Pdf-filer og som GIS-løsningen Planinfo ( www.planinfo.dk )www.planinfo.dk –Opslag på: •Lokalplannummer •Kommuneplansdelområde –Links fra kortet til: •Lokalplanteksten (pdf-dokument) •Kommuneplanbestemmelser fra SQL-database –Tematisk kort med arealanvendelse

6 6 Kommuneatlas/bygningsbevaring) (Web) •I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen udarbejdedes i 1996 det såkaldte kommuneatlas (trykt udgave i 2 bind) •Atlasset indeholder bl.a. registreringer af alle bygninger i Århus kommune opført før 1940 (ca. 20.000). •Atlasset er nu gjort tilgængeligt på internettet: www.aarhus-kommuneatlas.dk www.aarhus-kommuneatlas.dk •Genbrug af eksisterende registreringer fra kommuneatlasprojektet samt BBR-data

7 7 Ejendomsinformation (PC + Web) •Kommunerne er typisk relativt store jordbesiddere •Svært at skabe overblik, hvis ’overblikket’ er 65 A4- sider med adresser og matrikelnumre •Ud fra registreringer i ESR og det digitale matrikelkort er der dannet et temakort der viser kommunal, amts- og statsejet jord •Ligeledes vises ejerskab på offentlige veje •Samt link til ejendomsdata hos bl.a. Told & Skat •http://www.aarhuskort.dk/ejendomsinfo/http://www.aarhuskort.dk/ejendomsinfo/

8 8 GIS til beredskabsplanlægning (PC) •Vi har i foråret bistået Århus Brandvæsen med ’beredskabsdimensionering’ •Øvelsen gik ud på at visualisere nuværende dækninger og risici samt konsekvenser af ændringer i beredskabet •Vi har visualiseret kørselsafstande (hvor langt kan en brandbil nå på 10 min, og hvor stor %-del af befolkningen er dækket •Vi har også brugt ’Det Danske Kvadratnet’, hvor man samler ’hændelser’ indenfor et kvadrat, i vort tilfælde på 1*1 km

9 9 GIS til beredskabsplanlægning •Og igen: masser af genbrug af eksisterende data (vi har stort set ikke brugt andet!)

10 10 GIS til beredskabsplanlægning (Konsekvens af øget brug af deltidsbrandmænd)

11 11 GIS til beredskabsplanlægning (’hvor opstår den næste brand?’) •Det gennemsnitlige risikoniveau: –Beregnet ud fra BBR-data, befolkningsdata og erfaringsværdier …. –Og niveauet er typisk højt hvor der er •mange virksomheder •og i lidt mindre grad: bor mange personer •er høje bygninger (kræver stigevogn)

12 12 GIS til beredskabsplanlægning -opmagasinering af fyrværkeri/krudt i Århus •Pludselig bliver et emne aktuelt, og da vi har grunddata i forvejen, kan vi relativt nemt visualisere en given situation •Eksempelvis: –3G mobiltelefonmaster –Oplagring af krudt -> link1 -> link2link1link2

13 13 Demo af kvadratnet •1 * 1 km celler •Vis hvor befolkningen bor •Løses i MapInfo: link: mapinfo

14 14 Find ’dit’ gravsted (Web) •De to kommunale kirkegårde i Århus kommune rummer 107.000 gravsteder •Til sammenligning: I det digitale kort er der 89.000 adresser (!!) •Så det kan være svært for bedemand/pårørende at finde en bestemt grav •Gravstederne var i forvejen digitaliseret til brug for et internt kirkegårdssystem (afregning og anden adm.) •Løsningen tilgængelig på http://gis.aarhus.dk/natur/kirkegaard/ http://gis.aarhus.dk/natur/kirkegaard/

15 15 Skolevejsanalyse (Web) •Århus kommune udarbejder i år en skolevejsanalyse. •Formålet er naturligvis øget trafiksikkerhed: –Hvilke veje færdes børnene på? –Hvor opfatter børnene at det er utrygt at færdes? –Hvor skal man sætte ind med foranstaltninger? •Analysen udføres af externt konsulentfirma (Nyvig) •Data afleveres til interne analyser på MapInfo-format •Informatikafdelingen visualiserer hovedresultaterne på internettet (målgrp. politikere, skole, forældre..) •Publicering omkring årsskiftet •1. udkast til layout: skolevejsanalyseskolevejsanalyse

16 16 3D bymodeller VVP (PC og Web) •I forskellige sammenhænge (Bl.a. Bruuns Galleri) har man savnet et værktøj til at visualisere store anlægs- projekter og deres sammenhæng til omgivelserne •Vi har derfor fået opbygget en 3D bymodel dækkende ca. Århus indenfor Ringgaden •Modellen viser eksisterende forhold i korrekt form og højde, og giver mulighed for at indplacere nye projekter

17 17 3D bymodeller (fortsat) •Projektet kaldes VVP (Virtuel Vurdering af Planlægning) og er bl.a. et forsøg på at –’demokratisere’ planlægningen –Give bygherre og beslutningstagere bedre beslutningsgrudlag •Der håndteres enorme datamængder, men har man et hurtig netforbindelse (og lidt ventetid!) kan man bevæge sig rundt i modellen på internettet •Link: http://aarhuskommune.cabocomm.dk/portal/borger/kort_tal/vvp_3d_bymodel http://aarhuskommune.cabocomm.dk/portal/borger/kort_tal/vvp_3d_bymodel •Og ellers kan man på denne film se lidt om, hvad det går ud på: VVP-film

18 18 Afslutning •Der laves GIS andre steder i kommunen. F.eks. ÅKV har en meget dygtig og innovativ GIS-afdeling •GIS er utrolig spændende, specielt når det anvendes udenfor det ’tekniske’ område •??? Spørgsmål ?? •Tak fordi I lyttede!


Download ppt "GIS i Århus kommune Peter Schack Madsen Sektionsleder Informatikafdelingen, Mag. 2. afdeling."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google