Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ulykkers analyse og risiko Skanderborg kommune 1. december 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ulykkers analyse og risiko Skanderborg kommune 1. december 2009."— Præsentationens transcript:

1 Ulykkers analyse og risiko Skanderborg kommune 1. december 2009

2 17.04.2008Præsentationens navn2DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Arbejdsskader Arbejdsulykker Arbejdsbetingede lidelser Erhverv sygdomme Akutte rygskader

3 17.04.2008Præsentationens navn3DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Definition af begreber Umiddelbare årsager Hændelsen + Skadevolder Skade Risici i arbejds miljøet Eksponeringer i arbejdsmiljøet Pludselig uventet afvigende Forvolder umiddelbart skade Forekommer som en normal del af arbejdet Forvolder skade efter længere tid Akutte person skade Arbejds ulykke Arbejds betinget lidelse Arbejds skade Nedslidning eller sygdom

4 17.04.2008Præsentationens navn4DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Definitioner •Farekilder er alt, hvad der kan forvolde skade på mennesker •Farlige hændelser er hændelser, hvor en farekilde får mulighed for at forvolde skade •Ulykker er de tilfælde, hvor det rent faktisk sker •Nærved-ulykker er de tilfælde, hvor skaden lige akkurat undgås •Farlige situationer er de tilfælde, hvor der er en farekilde, og hvor den farlige hændelse er mulig

5 17.04.2008Præsentationens navn5DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Passiv sikkerhed og Aktiv sikkerhed Den sikkerhed der er indbygget i teknologien og arbejds- pladsens udformning Den adfærd der er påkrævet af medarbej- derne for at sikkerheden kan blive opretholdt

6 17.04.2008Præsentationens navn6DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Barriere som forebyggelse Ulykke Forebyggende barrierer Beskyttende barrierer Beskyttelses begrænsninger Aktive eller passive barrierer, som fungere forebyggende på at uønskede hændelser opstår Aktive barrierer som beskytter mod skader Passive barrierer som minimerer konsekvenserne Uønsket hændelse Hollnagel 1999

7 17.04.2008Præsentationens navn7DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet 1. Fald til lavere niveau, 2. Fald til samme niveau, 3. Ved intern transport og 4. håndtering af byrder

8 17.04.2008Præsentationens navn8DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Ulykkesanalysens formål I virksomheden: •For at forebygge gentagelse i det enkelte tilfælde og •For at finde risici af mere generel karakter

9 17.04.2008Præsentationens navn9DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Ulykkes analysens opgave I virksomheden: •For at forebygge gentagelse i det enkelte tilfælde og •For at finde risici af mere generel karakter

10 17.04.2008Præsentationens navn10DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Kortlægning af fakta •Generelle oplysninger om hvem, hvor og hvornår •Ulykkens konsekvenser •Ulykkeshændelsen •Arbejdssituationen •Bagvedliggende årsager

11 17.04.2008Præsentationens navn11DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Den fremadrettede og bagudrettede analyse Konse- kvens Bagvedliggende årsag Ulykkesanalysen Konsekvens Bagvedlig gende årsag Risikoanalysen Bagvedliggende årsag Konsekvens

12 17.04.2008Præsentationens navn12DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet En ulykkes beskrivelse En kokkeelev får brandsår på fod og ankel, da han træder i en lav gryde med en skoldhed færdig ret. Gryden var placeret på gulvet for enden af et komfur. Der arbejdede flere på begge sider hvor der er flere kogesteder. Kokkeeleven havde en opgave, der krævede at han skulle betjene kogesteder på begge sider af komfuret. Der var stor travlhed. Det normale er at gryder med færdig mad som venter på at komme videre stilles på gulvet under komfuret og ikke ved siden af.

13 17.04.2008Præsentationens navn13DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Brænd sår på fod og ankel Han trådte foden ned i en gryde Der var skoldhed mad i gryden Han skulle rundt om komfuret Gryden var placeret hvor man gik Han så ikke gryden Maden var lige blevet færdig Han havde travlt Han betjente to kogesteder Det var ikke muligt at skubbe den ind under komfuret Der var ikke plads andre steder Køkkenets plan og opgaven krævede dette Gryden var fyldt helt op og vanskelig at flytte Der var mange ordre i gang samtidig Der er ikke afsætningsplads til færdige retter Eksempel

14 17.04.2008Præsentationens navn14DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Ulykkesanalysen •Gennemfør den trin for trin, begynd med skaden •Gå ikke for hurtigt frem og del op i enkelt forhold •Samtlige årsager for hvert trin, tjek efter •Fortsæt analysen til man når forhold, der kan observeres og sætte handling for

15 17.04.2008Præsentationens navn15DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Gruppeopgave Analyse af en ulykke

16 17.04.2008Præsentationens navn16DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet En sagsbehandler slår sit hovedet på en trappen, får flænge over venstre øje og briller bliver knust. Det sker, da hun på vej op ad trappen støder foden mod trinnet, mister balancen og falder. Grunden er at hun kan ikke se trinnet, da hun bærer et tykt opslået ringbind i armene Hun har hentet nogle sagsakter i arkivet, som ligger i kælderen, fordi hun har klient siddende og vente på kontoret, der ikke medbragt sine papirer til mødet. Da klienten sidder og venter føler hun at hun skal skynde sig. Oplysningerne kunne i øvrigt findes elektronisk, men hun er ikke fortrolig med pc programmet. Der er en elevator, men den benytter man kun, når man har materiale på rullebord, da det er sundere at tage trappen. Hun kan ikke holde i gelænder, da hun bruger begge hænder til at bære med, fordi hun har allerede fundet sagen i mappen, og ønsker derfor ikke at lukke ringbindet. En case med fald på trappe

17 17.04.2008Præsentationens navn17DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet •En læreproces i systematik og behov for ledelsesopbakning •Mellemlederne er en stopklods, fordi det tager tid •Behov for støtte til at se årsager og imødegå fordomme •Væsentlig med grundig information •Skadelidte tror han har skylden •Svært at holde kortlægning og analyse adskilt •Rækkefølge og formulering er underordnet Udfordringer i virksomheden

18 17.04.2008Præsentationens navn18DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Gevinster •Øget fokus på ulykkesforebyggelsen •Man finder bagvedliggende årsager •Hændelig uheld er der ikke noget der hedder •Skadelidtes skyld omsættes til noget konstruktivt •Større forståelse for årsagerne til ulykker

19 17.04.2008Præsentationens navn19DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Særlige forhold •Risici er ikke nødvendigvis tilstede hele tiden •Risici varierer fra job til job, fra person til person, fra tid til anden •Læring fra ulykker, nærved-ulykker og farlige situationer kan hjælpe til at belyse hvor risici er og kan opstå

20 17.04.2008Præsentationens navn20DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Gradient mod mindre besvær Gradient mod større effektivitet Grænse for økonomiske belastning Grænse for uacceptabel arbejdsbelastning Modgradient fra kampagner og sikkerhedskultur Resulterende opfattede grænse for acceptabel udførelse Grænse for den funktionelle acceptable udførelse Fejlmargen Jens Rasmussen

21 17.04.2008Præsentationens navn21DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Ulykkesrisici A.Underlag, hvor der færdes, arbejdes 1.Arbejde i højde/fald Flytbare stiger, faste stiger, trappestiger, mobil stillads, fast stillads, op/ nedtagning af stillads, tage, områder med niveauforskelle, faste platforme, mobile platforme, lad, førerhus på køretøj, andet 2. Arbejde i niveau/fald Færden nær huller, fordybninger, fald på gulv, arealer, fald på trappe, færden i niveau – overbelastning ved fx snublen, vriden om mv

22 17.04.2008Præsentationens navn22DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet B. Omgivelser hvor der færdes, arbejdes 3. Faldende genstande Kraner og hejse, Mekaniske løfteudstyr, Lastning på køretøjer, Tab, fald af genstand, andet fx lagre, opbevaring 4. Flyvende genstande Flyvende genstande fra bearbejdning, Flyvende genstande fra sammenpresning 5. Rammer imod, imellem, af Ramt af køretøj, Ramt af vindblæste genstande, Ramt af rullende, glidende genstande, Ramt af andres håndværktøjer, Ramt af andres byrder, objekter, Nær hængende, svingende genstande, Mast imellem eller i mod, Ramme ind i objekter 6. Udskridning af materialer Færden ved ophobede materialer 7. Aggression Fra mennesker, Fra dyr

23 17.04.2008Præsentationens navn23DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet C. Hvad der arbejdes med, ved 8. Tekniske hjælpemidler Håndværktøj, Pasning af maskine, Vedligehold af maskine, Klargøring af maskine, Rengøring af maskine 9. Køretøj Mistet kontrol af køretøj 10. Elektricitet Arbejde med elektrisk udstyr, Arbejde med elektricitet 11. Varme, kulde Varme og kolde overflader, Varmt arbejde 12. Kemi i forhold til Åbne containere, lukkede containere, tilsætte/fjerne/ åbner container, Transport af container, Lukker container 13. Løfte, byrder Overbelastning, tunge løft

24 17.04.2008Præsentationens navn24DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet D. Omgivelser af særlig farlig karakter 14. Højspænding Arbejde med højspænding 15. Ild, brand Arbejde nær åben ild, Slukning af brand 16. Ilt probl. incl Vand, Arbejde i lukkede rum, Arbejde med åndedrætsværn, Arbejde i, på under vand, Arbejde nær vand 17. Eksplosion Fysisk eksplosion/overtryk, Eksplosionsfare - dampe, gasser, Eksplosionsfare - dampe, gasser, Eksplosionsfare – støv, Eksplosiver, Eksplosionsfare - exoterme reaktioner

25 17.04.2008Præsentationens navn25DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Umiddelbare risici •Risici opstår især, når den fysiske sikkerhed ikke er i orden og/eller medarbejderne udviser usikker adfærd

26 17.04.2008Præsentationens navn26DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Bagvedliggende risici •Sikkerheden ikke er prioriteret •Arbejdet ikke er tilrettelagt sikkert •Sikkerheden ikke er indtænkt i planlægningen •Mgl i procedurer for arbejdets udførelse •Mgl i uddannelse eller træning •Mgl i observation og vurdering af risici •Mgl på anvisninger overfor risici •Mgl i den tekniske sikkerhed •Rod og mangel på orden og systematik •Accept af at der opstår hovsa situationer

27 17.04.2008Præsentationens navn27DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Gruppe opgave Diskuter hvordan disse risici forekommer i jeres arbejde og hvordan i kan vurdere dem

28 17.04.2008Præsentationens navn28DTU Management, Danmarks Tekniske Universitet Tak for opmærksomheden og god arbejdslyst


Download ppt "Ulykkers analyse og risiko Skanderborg kommune 1. december 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google