Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ARBEJDSSKADER Personkredsen - hvem er omfattet af loven?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ARBEJDSSKADER Personkredsen - hvem er omfattet af loven?"— Præsentationens transcript:

1 ARBEJDSSKADER Personkredsen - hvem er omfattet af loven?
Både lønnede og ulønnede Varigt, midlertidigt eller forbigående arbejde Søfarende er omfattet af loven, når skibet ejes af dansk reder eller er registreret i DIS

2 ARBEJDSSKADER Arbejdsskaden skal for at kunne anerkendes være:
Ulykke eller erhvervssygdom Hvad forstår man ved en ulykke? Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage

3 ARBEJDSSKADER Erhvervssygdomme Arbejdsbetingede lidelser
Def.: Sygdomme som er opstået efter særlige påvirkninger, som bestemte persongrupper under deres arbejde i højere grad er udsat for en andre. Listesygdomme Ex: Høretab Kronisk Lænderygssygdom Hudeksem (Olieeksem) Andre sygdomme (efter indstilling fra Erhvervsygdomsudvalget) Ryglidelse Lungelidelse

4 ARBEJDSSKADER Anmeldelse af arbejdsskaden Frister
Snarest muligt og senest 9 dage efter antaget arbejdsskade/senest 9 dage efter, at man har været uarbejdsdygtig i 5 uger. Når anmeldelsespligtig har fået kendskab til, at sygdommen kan være arbejdsbetinget (erhvervssygdom). Hvem anmelder? Arbejdsulykke  arbejdsgiver har pligt til anmeldelse Erhvervssygdom  læger og tandlæger kan anmelde Faglig organisation eller skadelidte selv kan anmelde ( 1 års frist) Anerkendelse Det er vigtigt at få skaden anerkendt som arbejdsskade, også selvom man ikke umiddelbart har gener, der giver adgang til erstatning – mulighed for genoptagelse indenfor 5 år, hvis man senere får påviselige gener

5 ARBEJDSSKADER Ydelser efter loven:
Erstatning for tab af erhvervsevne – løbende ydelse Godtgørelse for varigt mén – engangsudbetaling ifølge mén-tabel Betaling af udgifter til sygebehandling, optræning, hjælpemidler mv. Overgangsbeløb ved dødsfald Erstatning for tab af forsørger Godtgørelse til efterladte – ved udvist forsætlighed eller grov uagtsomhed

6 ARBEJDSSKADER Konkurrerende årsager:
Méngraden fastsættes på baggrund af en lægelig vurdering. Der ydes alene erstatning for den del af ménet, som skyldes arbejdsskaden Erstatningen for tabt erhvervevne nedsættes ikke, når den forudbestående lidelse ikke før arbejdsskaden havde påvirket erhvervsevnen. Eksempler: Lungecancer (indånding af asbest mv.) – rygning Tand slået ud – gamle rodskader/frakturer Discusprolaps – generelt svag ryg Høretab pga. støj – aldersbetinget hørelidelse Olieeksem – nikkelallergi

7 ARBEJDSSKADER Mulighed for genoptagelse indenfor 5 år efter første afgørelse om méngrad/erhvervsevnetab Krav om væsentlig forværring, f.eks. at man efter fastsættelsen har mistet sit job pga. arbejdsskaden, eller at lidelsen/tilstanden er blevet markant værre Mulighed for anke til Ankestyrelsen (anerkendelsesspørgsmål, erstatnings- og godtgørelsesfastsættelse og genoptagelsesadgang) Indstævning ved de almindelige domstole

8 ARBEJDSSKADER Brug MF’s juridiske bistand fordi: Kompleks lovgivning
Psykisk hårdt at køre sag mod ”systemet” Ekstremt lange sagsbehandlingstider – bliv rask i stedet for at tænke på jura Brug os allerede fra anmeldelsestidspunktet – hvordan anmeldelsen formuleres kan have essentiel betydning for udfaldet af sagen Fortæl dine kollegaer om vigtigheden af at anmelde skaden samt benytte MF

9 Eksempler på skader/ulykker til drøftelse
HIV infektion under indlæggelse i Uganda i forbindelse med udstationering Langturschauffør overfaldet i Italien efter værtshusbesøg Sygehjælper skubber rullestol op ad bakke, da ryglænet knækker, det giver en rygskade på sygehjælperen Sygehjælper vasker sengeliggende patient, der pludselig stemmer fra for at vende sig om. Sygehjælperen for et smæld i ryggen.


Download ppt "ARBEJDSSKADER Personkredsen - hvem er omfattet af loven?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google