Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Industrialis ering og arbejdsmar ked Danske grundlove Landborefor merne Slesvig- Holsten Andelsbevæ gelsen Danmark og verden 500 400 300 200 100.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Industrialis ering og arbejdsmar ked Danske grundlove Landborefor merne Slesvig- Holsten Andelsbevæ gelsen Danmark og verden 500 400 300 200 100."— Præsentationens transcript:

1 Industrialis ering og arbejdsmar ked Danske grundlove Landborefor merne Slesvig- Holsten Andelsbevæ gelsen Danmark og verden 500 400 300 200 100

2 Finalekategori: Regeringer Forsvarsministerens titel før det blev lavet om til ’forsvarsminister’ Hvad er ’krigsminister’? Tilbage

3 Industrialisering og arbejdsmarked 500 kr. Fagbevægelsens første landssammenslutning Hvad er De samvirkende Fagforbund ? (fra 1959 : LO) Tilbage

4 Industrialisering og arbejdsmarked 400 kr. ”Fredsaftale” mellem arbejdsgivere og arbejdere efter storkonflikten i 1899 Hvad er septemberforliget? Tilbage

5 Industrialisering og arbejdsmarked 300 kr. Manden, der opfordrede proletarer i alle lande til at forene sig Hvem var Karl Marx? Tilbage

6 Industrialisering og arbejdsmarked 100 kr. Danmarks første arbejderparti, der kom i Rigsdagen i 1884 Hvad er Socialdemokratiet? Tilbage

7 Industrialisering og arbejdsmarked 200 kr. Betegnelse for stor konfrontation mellem socialister og politi i Danmark i 1872 Hvad var ”Slaget på Fælleden”? Tilbage

8 Danske grundlove 200 kr. Året hvor enevælden blev afskaffet Hvad er 1848? Tilbage

9 Danske grundlove 100 kr. Dagen, hvor Frederik VII underskrev Danmarks første grundlov Hvad er 5. juni 1849? Tilbage

10 Danske grundlove 200 kr. Året hvor enevælden blev afskaffet Hvad er 1848? Tilbage

11 Danske grundlove 300 kr. Det parti som havde flertal i Landstinget 1872-1901 Hvad er Højre? Tilbage

12 Danske grundlove 500 kr. Året, hvor Danmark vedtog novemberforfatningen, der gjaldt for Kongeriget og Slesvig Hvad er 1863? Tilbage

13 Danske grundlove 400 kr. Danmarks statsminister fra 1875- 1894, der sendte rigsdagen hjem og herefter vedtog foreløbige love Hvem var J.B.S. Estrup? (efternavn er nok) Tilbage

14 Landboreformerne 100 kr. Lov indført i 1733 og ophævet i 1788, der påbød at mænd skulle blive på den gård, hvor de var født? Hvad var stavnsbåndet? Tilbage

15 Landboreformerne 300 kr. Den reform, der samlede gårdenes jordstrimler til ét jordstykke Hvad var udskiftningen? Tilbage

16 Landboreformerne 400 kr. Betegnelse for det arbejde fæstebonden skulle udføre for godsejeren Hvad var hoveri? Tilbage

17 Landboreformerne 500 kr. Hovedarkitekten bag landboreformerne Hvem var Christian Ditlev Reventlow? Tilbage

18 Landboreformerne 200 kr. Bøndernes takkegave for ophævelsen af stavnsbåndet, som i dag står ved Hovedbanegården i Kbh. Hvad er Frihedsstøtten? Tilbage

19 Slesvig-Holsten 200 kr. Tysk ”klub”, som Slesvig-Holsten krævede optagelse i i 1848 Hvad var Det tyske Forbund ? Tilbage

20 Slesvig-Holsten 100 kr. Betegnelse for hele den danske stat, inkl. kongeriget, og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg Hvad var helstaten ? Tilbage

21 Slesvig-Holsten 300 kr. Betegnelse for den nationalliberale politik, der ville forene kongeriget og Slesvig i en selvstændig stat Hvad var Ejderpolitik ? Tilbage

22 Slesvig-Holsten 400 kr. Året, hvor den 1. slesvigske krig sluttede Hvad er 1850? Tilbage

23 Slesvig-Holsten 500 kr. Det geografiske område, som junigrundloven af 1849 gjaldt for. Hvad er kongeriget ? Tilbage

24 Andelsbevægelsen 100 kr. Det land, som dansk landbrug eksporterede mest til i 1800-tallet Hvad var England? Tilbage

25 Andelsbevægelsen 200 kr. Dansk landbrug måtte omkring 1870 omstille sig til denne produktion fra vegetabilsk produktion Hvad er animalsk produktion? Tilbage

26 Andelsbevægelsen 300 kr. Et særligt dansk smør-mærke, som bruges første gang i 1901 Hvad er Lurpak? Tilbage

27 Andelsbevægelsen 400 kr. Navnet på den maskine andelsmejerierne brugte, der kunne uddrage fedtet fra mælken Hvad er en centrifuge? Tilbage

28 Andelsbevægelsen 500 kr. Et slogan, som fortæller hvordan magten var fordelt i andelsmejerierne Hvad er ”man stemmer efter hoveder ikke efter høveder?” Tilbage

29 Danmark og verden 100 kr. Den store del af riget, som Danmark mistede i 1814 Hvad er Norge? Tilbage

30 Danmark og verden 200 kr. Navnet på de danske kolonier i det caribiske hav, hvor slaver arbejdede i sukkerplantager? Hvad er Dansk Vestindien? Tilbage

31 Danmark og verden 300 kr. Året, hvor England bombede København og stjal Danmarks flåde Hvad er 1807? Tilbage

32 Danmark og verden 400 kr. Landet, som bl.a. August og Ane udvandrede til i løbet af 1800-tallet Hvad er USA? Tilbage

33 Danmark og verden 500 kr. Det landområde, som Frederik IV fik ved Wienerkongressen 1814 Hvad er Lauenburg? Tilbage

34 Slesvig-Holsten 200 kr. Den danske øverstkommanderende i slaget ved Dybbøl i 1864 Hvem var de Meza ? Tilbage


Download ppt "Industrialis ering og arbejdsmar ked Danske grundlove Landborefor merne Slesvig- Holsten Andelsbevæ gelsen Danmark og verden 500 400 300 200 100."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google